Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI-a

Tema: Verbul. Modul PARTICIPIU

După cum am menționat sunt 4 moduri nepersonale ale verbului:


Infinitiv
Gerunziu
Participiu
Supin
Astăzi studiem modul Participiu.

Participiu

Verbele la modul participiu exprimă o acțiune suferită de obiect. Toate verbele la modul participiu se
termină în „t” sau „s”.

Exemplu: A scrie= scris


A cânta= cântat

Trebuie să cunoașteți că verbele la modul participiu, atuncți când se află pe lângă un substantiv, se acordă
cu el în gen, număr și caz.

Exemplu: Substantivul „Geamuri” + verbul „ A spăla”= Geamuri Splălate


(dacă substantivul este la num. plural, genul neutru, cazul nominativ și verbul la gerunziu este tot la acest
număr, gen și caz)

Notă: Trebuie să cunoașteți că verbele la modul participiu intră în componența altor timpuri compuse:

Exemplu: Am trecut- (verbul „trecut” este la participiu, dar dacă înaintea sa are verbul „am, ai, a ați, au”,
îmbinația este la modul indicativ, timpul trecut, perfect compus)

Exemplu: să fi fost- (verbul „fost” este la participiu, dar dacă înaintea sa sunt cuvintele „să fi” el este la
modul conjunctiv, timpul trecut, pentru că conjuncția „să” indică verbe doar la modul conjunctiv.

În aceste două cazuri analizate mai sus, la analiza morgologică vom lua toată îmbinarea.

Funcțiile sintactice ale verbelor la modul participiu

1. Chitara acordată cântă bine. (verbul la participiu este „acordată”- am spus că dacă verbul la participiu
stă pe lângă un substantiv el se acordă cu acesta în gen, număr și caz) Dacă analizăm sintactic vom
observă că verbul „acordată” răspunde la întrebarea CARE? și are funcția sintactică de atribut verbal.
2. Cântecul este cântat. (Cântat este verb la modul participiu și, în cazul dat fiind pe lângă verbul „a fi” are
funcția sintactică de nume predicativ.)
3. Copilul mergea obosit. ( Obosit este verb la participiu, răspunde în cazul dat la întrebarea CUM? și are f
s de complement circumstanțial de mod.)

Recapitulăm!!!!

1. Toate verbele la participiu se termină în „t” sau „s”.


2. Atunci când stau pe lângă substantiv se acordă cu el în gen, număr și caz.
3. Funcțiile sintactice ale verbelor la participiu sunt: atribut, nume predicativ, complement de mod.

Atenție!!! NICIODATĂ VERBELE LA MODUL INFINITIV, GERUNZIU, PARTICIPIU ȘI SUPIN NU


AU FUNCȚIE SINTACTICĂ DE PREDICAT VERBAL SAU NOMINAL.