Sunteți pe pagina 1din 2

Data: Numele și prenumele:

FIȘĂ DE LUCRU
Silaba
1. Despărțiți în silabe cuvintele: carte, examen, suplu, geometrie, arctic.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................
2.Taie varianta incorectă de despărțire a cuvintelor în silabe:
li-tru sau lit-ru
cod-ru sau co-dru
cab-lu sau cab-lu
a-spru sau as-pru
scul-ptu-ră sau sculp-tu-ră
jer-tfă sau jert-fă
3. Stabilește valoarea de adevăr:
1. Cuvântul ,,alcool ,, se desparte corect :al-co-ol
2. Cuvântul ,,ființă,, se desparte corect: fi-in-ță
3. Cuvântul,, croitor,, se desparte corect: cro-i-tor

4. Schimbă prima consoană a fiecărui cuvânt pentru a forma noi cuvinte:


cuc ...................................................................................................................
mac ..................................................................................................................
nor ....................................................................................................................
zar ....................................................................................................................
.

5. Desparte în silabe cuvintele:


municipiu

astru punctaj

reușită construcție câmpie

6. Subliniați silaba accentuată din cuvintele scrise înclinat:


Mama se repede până la magazin să cumpere pâîne și repede se întoarce acasă.
Am fost veselă când am primit această veselă în dar.
Vulpea cea haină avea acum o haină roșcată.
Bunica și-a uitat acele în acele plase.
7. Desparte în silabe următoarele cuvinte și apoi grupează-le în coloanele de
mai jos: gingaș, om, oaie, fițuică, crizantemă, rechin. trafic, butelie,
fenomen, ianuarie, mâine, ieri, agrafă, ființă, activitate, exemplu, lemn,
ceară, ceas.

 silabă două silabe trei silabe patru sau mai


.................. multe silabe
............................ ............................
..................
............................ ............................ ............................
..................
............................ ............................ ............................
..................
............................ ............................ ............................
..................
............................ ............................ ............................
............ ............................ ............................
.............. ...............

S-ar putea să vă placă și