Sunteți pe pagina 1din 7

Numele și prenumele elevului_______________________________

Simularea examenului de Evaluare Națională


SUBIECTUL I (70 p) Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate
Textul 1
Conul Grigori și coana Ruxanda n-au copii; singurul copil ce avusese, o fată la care ținuse ca la ochii din cap,
murise, s-a-mplinit anul. De la dânsa le rămăsese copilașul, amintire vie pe urma odorului pierdut. Nepoțelul, era un băiețel
gingaș, cu ochii negri-negri și umezi ca și când ar fi plâns într-una, și neobișnuit de deștept. Semăna cu mama lui cum
seamănă un ochi cu altul. De multe ori, coana Ruxanda sta ceasuri întregi într-un colț al odăiei, și de acolo, îi urmărea toate
mișcările: în clipitul genelor, în adusul capului, când se uita încotrova, în înseninarea ușoară, ca o adiere, a feței, în
suspinele fugare pe care, așa din senin, această inimă plăpândă le avea, dânsa întrezărea viața copilului ce se odihnea
acuma în pământ. Când se îmbolnăvește nepoțelul, bătrânii nu mai sunt pe lume: tânjesc, nu mănâncă, nu dorm, nu
vorbesc, — copilul și iar copilul. Ce are? Ce-i lipsește? Toți doctorii din târg, toate jucăriile din dughene, toate îs
împrejurul pătișorului. Un zâmbet a lui e ca o revărsare de lumină. Pentru râsul lui, pentru ca să-i vadă gurița deschisă ca o
floare, și-ar fi dat, bieții, și viața...
E în ajunul anului nou. Bătrânii au umblat două zile de-a rândul ca să cumpere jucării. Astă seară le-au așezat pe
toate în câte un colț, ca să nu se vadă.
S-a înnoptat, și, cu toate că au aprins lampa, perdelele nu-s lăsate; pe luciul geamului se văd, afară, lunecând fulgii
mari de ninsoare. Din când în când răsună clinchetele zurgalăilor de la sănii, iar câteodată și pocnetul scurt, al vreunui
harapnic, — umblă urătorii. Conul Grigori stă pe divan, lângă sobă, și ține nepoțelul pe genunchi; coana Ruxanda, în
picioare, îi privește pe amândoi.
Uitându-se zâmbitor, cu înțeles, la soția dumnisale, bătrânul începe a povesti:
— Era odată, dragul tatei, un copilaș, un copilaș frumos ca tine, și cuminte...
— Tot ca tine, adaogă coana Ruxanda, care nu răbda să tacă.
— Și cuminte cum nu era altul pe fața pământului de atunci — acum ești tu dragul tatei. — De cumințenia lui se dusese
vestea peste nouă mări și țări; ba ajunsese vestea pană la casa anului celui vechiu și bătrân, care avea să plece pe alte
tărâmuri, cum pleacă cel de acuma. Și ce și-o fi zis anul cel gârbovit de zile: „așa bătrân cum îs eu, am să mă duc, cum oi
putea, cum n'oi putea, să văd așa minune de copil”. Și-a luat, bătrânul, traista, toiagul de fier, și a purces la drum. Și-a mers,
și-a mers, moșneagul, până. în dimineața zilei când avea să-și ieie rămas bun de la pământ, și numai, ce-a ajuns într'un târg.
A luat ogradă de ogradă, căutând, căci nu-l vedeau decât copiii, pe ceilalți îi împiedica puterea lui să-l zărească. Cari cum îl
vedeau — pe el: — unii îi săreau în spate, alții îl trăgeau de suman, alții îi smunceau traista: „dă-mi și mie moșule, dă-mi și
mie”. Cum îs plodurile, obraznice. Bietul moșneag începuse a se căi: „Pesemne ceasul rău m-a-ndemnat, gândea dânsul, să-
mi las eu liniștea, și să mă iau după o vorbă”. Ajunsese pe la rohatcă, gata să iasă din tîrg, când, obosit, mai cu seamă că
începuse și a viscoli, se așeză pe prispa celei din urmă case, își puse traista și toiagul lângă dânsul și-și sprijini capul în
palme. Numai iată că se deschide ușa, și iese un copilaș, care-l privește cu milă și-i zice: „Vino, moșule, în casă de te
odihnește puțin”. Bătrânul se sculă, intră înăuntru, și puse întradins traista cu jucării pe masă, în lumină, doar ar străluci
mai tare. Copilul parcă nici nu le văzuse; i-a așezat moșneagului un scăunaș, lângă sobă, și i-a dat să mănânce o bucată de
colac uns cu miere. „Dar mama unde ți-e?” îl întrebă.
— „S-a dus pănă-n târg” răspunse copilul.
— „Să-ți cumpere jucării?” adăogă iscoditor moșneagul.
— „Noi suntem săraci, mama n-are bani pentru jucării; s-a dus până la o rudă”, răspunse tot așa de cuminte copilașul.
Bătrânul a-nțeles atunci că găsise copilul despre cumințenia căruia ajunsese vestea până la el. Atunci i-a făcut cu mâna
peste ochi, așa, copilul a lipit genele și-a adormit îndată. Și iată ce a visat... Părea că plecase cu moșul care-l ținea de mână,
și cum ieșiau din ogrăjoară, deodată se ridică un omăt cât casa; dar moșul suflă odată și ca prin farmec se deschide o cărare
lungă, lungă, acoperită de iarbă verde, din care se ridica miros dulce de toporași; iar pe marginea cărărei tot felul de copaci:
smochini cu frunzele late, și roadele zăhărite gata...

(Emil Gârleanu, În ajunul anului nou)

Textul 2
Obieceiurile româneşti sunt multe şi mai ales frumoase, dar bucuria copiilor rămâne, fără îndoială, mersul la colindat.
Umblatul cu capra ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă
de cap de capră. Barba caprei este legată cu o sârmă. Dacă se trage scurt de sârmă, gura caprei se închide printr-o
clampaneală seacă, de lemn.
Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte manifestări ale măştilor (căiuţii-feciori travestiţi în crai, ţurca-
masca de taur), întâlnite în satele romåneşti la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi
renaşterii divinităţii.
Pluguşorul a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături,
pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai
uşor de purtat, sau de buhaiul care imita mugetul boilor. Textul pluguşorului şi-a pirdut însă caracterul de incantaţie
magică. Recitată într-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe masură ce se apropie de sfårşit.
Sorcova e mai cu seamă bucuria copiilor. Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată
dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele vine de la cuvåntul bulgar “surov” (verde fraged),
aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite
persoane, sorcova joacă rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat.
Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decåt să întărească efectul mişcării sorcovei.
(Olga Dumitrescu, Tradiții de annul nou, în ziarul Curentul)
A.

1. Notează două lucruri care se aud de afară în seara din ajunul Anului Nou, așa cum reiese din Textul 1.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din Textul 1.
Bătrânii au așezat cadourile pentru nepoțel:
a. sub brad;
b. după perdele;
c. în câte un colț al camerei;
d. pe masă.
__________________________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2:
Umblatul cu capra ține de regulă:
a. în ajunul Crăciunului;
b. de la Anul Nou până la Bobotează;
c. de la Crăciun până la Anul Nou ;
d. în ajunul Anului Nou.
__________________________________________________________________________________________
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1:
În textu dat se evidențiază:
a. dragostea bunicilor;
b. bucuria sărbătorilor;
c. talentul de povestitor al bunicului;
d. hărnicia bătrânilor.
__________________________________________________________________________________________

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe
informaţiile din cele două texte. 

Enunțul Corec Incorect


t
Conul Grigori și coana Ruxandra au un copilaș gingaș.
Bătrânii îi împlinesc băiatului toate dorințele.
Povestea bătrânului este despre un copil renumit pentru bunătatea lui.
Dansurile cu măști provin din ceremoniile arhaice închinate vieții și renașterii.
Textul plugușorului nu mai are caracterul de incantație magică.
Sorcova este așezată pe un plug.
6. (6 p) Precizează în 2-3 enunțuri, o trăsătură morală a bunicilor, identificată în fragmentul de mai jos, și mijlocul de
caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:
“Un zâmbet a lui e ca o revărsare de lumină. Pentru râsul lui, pentru ca să-i vadă gurița deschisă ca o floare, și-
ar fi dat, bieții, și viața...”

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________________________________________

7. (6 p) Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de conținut.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8. (6 p) Crezi că este tradițiile de Crăciun au legătură doar cu primirea de daruri? Motivează-ți răspunsul, în 50-100
de cuvinte, valorificând textul 1.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din În ajunul anului nou de Emil Gârleanu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca
lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o secvență
relevantă din fiecare text.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

B.
1. (2 p) Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect:
Seria care conține doar cuvinte cu hiat este:
a. toiagul, adaogă;
b. jucăriile, obiceiurile;
c. bucuria, miniatural;
d. ceremoniile, băiețel.

2. (2 p) Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect:


Seria care conține doar cuvinte derivate este:
a. roadele, scăunaș, strigături;
b. copilaș, gurița, înseninare;
c. nepoțelul, pătișorul, geamului;
d. bătrânii, urătorii, zurgălăilor.

3. (2 p) Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect:


Sensul corect al cuvântului subliniat din secvența: Bietul moșneag începuse a se căi este:
a. a se pregăti.
4. (2 p) Rescrie enunțul Bătrânul puse într-adins traista cu jucării pe masă, în lumină, transformând construcția
activă din enunțul următor, în construcție pasivă:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5. (6 p) Rescrie din fragmentul următor, trei substantive având funcții sintactice diferite, pe care le vei menționa:
De multe ori, coana Ruxanda sta ceasuri întregi într-un colț al odăiei, și de acolo, îi urmărea toate mișcările.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

6. (6 p) Alcătuiește un enunț în care subiectul din secvența Părea că plecase cu moșul care-l ținea de mână, și
cum ieșiau din ogrăjoară, deodată se ridică un omăt cât casa, să aibă funcția sintactică de Atribut genitival.

_________________________________________________________________________________________________

7. (6 p) Scrie opinia ta despre bunătate sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o propoziție
completivă directă.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8. (6 p) Enunțul următor reprezintă o parte din mesajul primit de Moș Crăciun într-o scrisoare. Rescrie-l,
corectând greșelile de orice natură:
Nu-mi fă nici un cadou anul acesta, deoarece nu am nevoie de nimic material. Dăle sănătate la cei din familia
mea dar mai ales mamei care este acum în spital cu frățiorul meu mai mic, unul dintre noi-născuți.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA (20 p)


Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte în care să ai o întâmplare petrecută în familie, după modelul
Textului 1 (povestire în povestire). Vei surprinde o emoție trăită de unul dintre personaje, având totodată o
secvență descriptivă și una dialogată.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea
termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor
de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea
are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și