Sunteți pe pagina 1din 2

PĂRȚI DE PROPOZIȚIE ȘI TIPURI DE SUBORDONATE

1. Faceți corespondența între coloana A și coloana B, indicând pentru fiecare cuvânt subliniat funcția
sintactică corespunzătoare.

A B
1. Ileana este prietena mea. Atribut substantival prepozițional
2. Câinele ham-ham! pe la poartă. Complement circ. de loc
3. Ea pare supărată. Complement direct
4. Măsurile împotriva lui Mihai au fost nedrepte. Complement indirect
5. Nu știu care copil a întârziat. Atribut adjectival
6. Am auzit strigând. Predicat verbal
7. Nu se teme de niciunul dintre ei. Complement circ. de timp
8. S-a oprit în fața școlii. Subiect
9. Am sosit la gară înaintea voastră. Complement circ. de mod
10. Se îndrepta agale spre școală. Nume predicativ
Atribut pronominal

2. Realizați expansiunea părților de propoziție subliniate pentru a obține propoziții subordonate


corespunzătoare. Numiți-le:
Ziua plecării se apropie.
Îl ceartă pe vinovat.
Se bucură de odihnă.
Ne-am întors la gazdele noastre.
Sătulul nu se gândește la cel flămând.

3. Subliniază propozițiile subordonate, apoi realizează contragerea lor în părțile de propoziție


potrivite:
Ea a ajuns să publice multe volume de poezie.
I se pare dificil să rezolve toate exercițiile.
Asculta frunzele ce foșneau, păsările care ciripeau și valurile care susurau.
Îl crede pe oricine îi spune minciuni.
Cât timp durează examenul, candidații nu pot părăsi sala.
4. Stabilește felul subordonatelor introduce prin adverbul relativ când unind prin săgeți
enunțurile de pe coloana întâi cu tipurile de propoziții indicate pe coloana a doua.
a) Nu știu când a trecut timpul. 1. Subiectivă
b) În anul când am mers la Sibiu a plouat mult. 2. Predicativă
c) Îi telefonează când poate. 3. Atributivă
d) Problema este când decolează avionul. 4. Completivă directă
e) Nu se știe când pleacă autobuzul. 5. Completivă indirectă
f) Nu s-a hotărât când să plece la munte. 6. Circumst. Temporală

5. Construiește 4 enunțuri în care să ai subordonate diferite introduse prin adverbul relativ cum.
6. Delimitați propozițiile și specificați felul fiecăreia.
În cetățuie se aflau optsprezece plăieși, trimiși de ispravnicul de Neamț pentru străjuire, în lipsa
garnizoanei, care era la Fălcii pe lângă domnul Cantemir, unde tăbărâse armia turcească.
(C. Negruzzi, Sobieski și românii)

7. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este corectă, subliniază
CORECT. Dacă tu crezi că este incorectă, subliniază INCORECT:
CORECT- INCORECT Prin expansiunea complementului din enunțul: S-a trezit în zori, se obține o
subordonată circumstanțială de timp.
CORECT- INCORECT În fraza Am vizitat satul unde s-a născut Ion Creangă, propoziția introdusă
prin adverbul relativ unde este circumstanțială de loc.
CORECT- INCORECT În timp ce învață, se gândește la vacanță, elementul de relație subliniat este o
locuțiune conjuncțională.
CORECT-INCORECT În enunțul A aflat când se întoarce și unde va locui, există o circumstanțială
de timp și o circumstanțială de loc.

8. Scrie în spațiul punctat din fața fiecărui tip de propoziție din coloana A litera care corespunde
enunțului potrivit din coloana B.
A B
... AT A. Cum a sosit, s-a culcat.
... CI B. A organizat o petrecere cum n-am văzut.
... CT C. Cum a învățat, așa a știut.
… CM D. A aflat cum s-au întâlnit colegii lui în parc.
... CD E. M-am gândit cum să rezolv problema.

9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:


Propozițiile din fraza E de mirare cum a reușit, dar e de înțeles că nu știe încotro se îndreaptă sunt în
ordine:
a. PP, CM, PP, SB, SB; b. PP, SB,PP, SB, CL; c. PP, SB, PP, SB, CD.
Complementul circumstanțial de mod din enunțul S-a furișat în vârful picioarelor este:
a. în vârful; b. în vârful picioarelor; c. picioarelor.

10. Alcătuiește fraze pornind de la următoarele propoziții regente și precizează ce fel de propoziții
introduce conjuncția subordonatoare că în exemple.
E bine că…………………………………………….
Bucuria mea este că…………………………………….
Știu că………………………………………

11. Analizează frazele următoare și indică tipul subordonatelor:

Orașul meu este cum îl știi.


Cine știe carte are patru ochi.
Felul cum ai rezolvat problema este original.
Nu a mulțumit cui a meritat.
S-a întors de unde l-am trimis.
El a înțeles repede cine merită recompensa.
Va locui în aceeași casă până când va pleca.
Rău lucru e să nu citești destul.
Ne preocupă gândul cine este vinovatul.
Este tăcut de când îl știu.
Urmează ceea ce era de așteptat.
Problema este ce cărți vei citi.
Discutăm despre orice vrei.
Se cuvine să-i respectăm.
S-a întors când l-am chemat.
Cine a scris acest articol a luat premiul I.
Întrebarea încotro se îndreaptă o cometă este îndrăzneață.
Hai cu mine unde e mai cald!
Din grădină vede care aleargă mai repede.
A luat-o la fugă încotro a putut.
Ziua când s-a născut sora mea este de neuitat.
Toată lumea știe că nu a spus adevărul.
Mă gândesc mereu la cine m-a învățat carte.

S-ar putea să vă placă și