Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume: Data:

Clasa a VII-a *10 puncte din oficiu


Test de evaluare

Se dă textul:
Vicu se trezise de dimineațã. Zãpada se grãmãdise în pervazuri ca o fascinantã pisicã de Angora și
parcã nimic altceva decât albeața, abundența și calmul ei îl invitau la mari excursii sufletești. Și, poate, aburul
cozonacilor ce-și astâmpãrau fierbințeala în cãmarã. Și, desigur, multe altele: netezimea cearșafului, caldul
curcubeu al scoarței din perete, fuga irealã a fulgilor de zãpadã din oglinda de la șifonier... Și cartea de pe
noptierã, primitã în ajun cadou, rãsfãțându-și dedicația la vedere: „Bunului meu prieten și coleg Vicu Cutie,
din partea mea, Sandu”.
Stãtea lungit în pat, rotindu-și degetele mari de la picioare și savurându-și preaplinul inimii lui.
— Trebuie sã-i fac și eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte. Ceva mai deosebit, mai acãtãrii. Poate
douã cãrți. E doar ajun de An Nou. Câte lucruri frumoase nu pot fi dãruite cu acest prilej!
Iatã, numai pe o pagina din „Informația”, lunecatã la picioarele patului, câte nu se oferã: clipsuri,
produse cosmetice, pijamale matlasate, cãciuli... Generozitatea, ca un zefir, umfla pe nesimțite pânzele
imaginației bãiatului. Oare cãciula pe care a uitat-o cândva unchiul Gicu la noi nu i-ar fi bunã? Oaie
veritabilã din imitație de lup! Plus încã ceva, neapãrat încã ceva. O garoafã, eventual douã..
( Mircea Sântimbreanu, Recreația mare)
A. Înțelegerea textului
1. Precizează titlul și autorul textului dat.
5p
2. Identifică un personaj prezent în textul dat.
5p
3. Menționează două moduri de expunere prezente în textul dat.
5p
4. Transcrie, din textul dat, doi indici de timp și spațiu.
5p
5. Motivează, în 30-50 de cuvinte, apartenența fragmentului dat la textul narativ literar.
5p

B. Limba română
1. Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este falsă.
12p
A/ F Propoziția este comunicarea cu un singur predicat.
A/ F Fraza este comunicarea alcătuită din două sau mai multe predicate.
A/ F Numărul propozițiilor dintr-o frază este dat de numărul subiectelor.
A/ F Deci este o conjuncție coordonatoare adversativă.

2. Completează enunțurile:
16p
a. În enunțul Vrabia stă pe marginea fântânii și bea apă. și este o ………………………………
b. dar, iar, ci, or, însă sunt conjuncții ………………………………………………………………
c. În enunțul Stãtea lungit în pat… cuvântul subliniat este ca parte de vorbire…………………….
d. Raportul de coordonare prin joncțiune se realizează prin…………………………………………

3. Alcătuiește enunțuri în care să demonstrezi omonimia următoarelor cuvinte:


16p
a. dar (conjuncție și substantiv comun)
b. fie (conjuncție și verb)
4. Alcătuiește enunțuri care să conțină:
12p
a. o conjuncție copulativă
b. o conjuncție adversativă
c. un raport de coordonare realizat prin juxtapunere
d. subiecte aflate în raport de coordonare prin joncțiune.

C. Redactează un text narativ, de 80-100 de cuvinte, în care să introduci cinci conjuncții coordonatoare.
9p