Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele Data

Clasa

TEST - FONETICĂ

R. 1
(10 p) 1. Desparte în silabe fiecare dintre cuvintele de mai jos:

pornește – poteci- carte -

ochelarii- pașii- accentul-

(10 p) 2. Caută vocalele (V) și semivocalele (SV) din cuvintelele de mai jos, apoi notează-le,
după model:

leoaică aseară oi mâine vioară

V SV

(10 p) 3. Subliniază vocala accentuată din cuvintele de mai jos:

bine Claudia compunere istorie matematică

(10 p) 4. Transcrieți felul sunetelor pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:

țară- niciodată-

minunată- plictiseală-

(10 p) 5. Precizează sunetele transcrise de litera x în cuvintele de mai jos:

examen- extrem-

excursie- executat-

(10 p) 6. Notează numărul de litere și de sunete din cuvintele date:

ghinion unghie chinez

cercei Gheorghe box

(10 p) 7. Subliniază semivocalele din următoarele cuvinte:

explodează joacă viață nasturi serioasă dimineață


(10 p) 8. Unește cuvintele cu cifra care corespunde cu numărul de silabe pe care îl au:

Auxiliar 1 2

Exotic 5

Verde 3

Unt 6

Radieră

Enciclopedie 4 8

Autobiografie

(10 p) 9.Copiază următoarele cuvinte în tabelul de mai jos și grupează-le în două categorii
cuvinte care îl au pe ,,o”ca și semivocală și cuvinte care îl au pe,,o’’ca și vocală:

moară, oaie, orb, om, ou, colorat, șoarece,atom, oglindă, română.

,,O “ VOCALĂ ,,O” SEMIVOCALĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.