Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VIII-a A Numele și prenumele

Data 20 X 2018

TEST SUMATIV
VOCABULAR
R 1.

1. Alege și grupează cuvintele următoare completând tabelul de mai jos: energoterapeut, hârjoană,
lebeniță, pivnicer, școală, roșu, inimă, cord, xerox, câine . (10p)

Vocabularul fundamental Masa vocabularului

2. Indică prin subliniere , diftongii , triftongii și vocalele în hiat din următoarele cuvinte:

soare, bioenergie, mi-ai, ceață, zmeoaică, serioasă, oaie, șoricioaică. (8p)

3. Indică numărul de sunete și de litere ale următoarelor cuvinte: (8p)


ghinion unghie chinez chior

cercei Gheorghe box șarpe

4. Indică câte un sinonim neologic pentru următoarele cuvinte: (4p)


cinste- obraznic-
amintire- a muri-

5. Indică antonimele următoarelor cuvinte, formate cu ajutorul prefixelor: (10p)


legal- cinstit-
moral- înfrunzit-
decent- continuu-
egal- corect-
normal- prudent-

6. Demonstrați polisemia verbului a bate. Indică în paranteză sensurile (minim 5 enunțuri). (5p)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului floare ( 5 termeni). (5p)
____________ _____________ _____________ _______________ _______________

8. Alcătuiește câmpul lexical al numelor de floare (5 termeni). (5p)


__________________________________________________________________________________
9. Explicați cum s-au format cuvintele: (6p)

pietriș………………………………………………………………………………………………………………
a înflori ………………………………………………………………………………………………………........
floarea-soarelui ……………………………………………………………………………………………….…
româno-francez …………………………………………………………………………………………………..
Tarom ……………………………………………………………………………………………………….……..
(pomii) înfloriți …………………………………………………………………………………………………..

10. Precizați valorile morfologice ale cuvintelor subliniate: (6p)

Frumosul place tuturor. (……………………..)


El vorbește înțelept. (……………………)
El se poartă asemenea tatălui. (……………………)

11. Demonstrați omonimia cuvântului mare. (4p)


……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

12. Asociați substantivele cu paronimele corespunzătoare: (4p)


text familiar(ă)
transcriere literar(ă)
chip familial(ă)
problemă literal(ă)

13. Scrieți două construcții pleonastice: (6p)


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
14. Ilustrați sensurile cuvântului picior: (9p)
-propriu de bază:…………………………………………………………………………………………
-propriu secundar:………………………………………………………………………………………..
-figurat:……………………………………………………………………………………

Se acordă 10 p din oficiu.


Total: 100p