Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru – idei principale/secundare, ortografie

Citeşte cu atenţie următorul text:

a. A fost odată un împărat mare şi puternic. Abia la vremea cărunteţei dobândi şi el un copil.
Bucuria lui fu nespusă când se văzu şi el tată, şi toată împărăţia fu veselă dimpreună cu dânsul,
căci acest împărat era bun, drept şi temător de Dumnezeu. Pentru aceasta, el făcu mult bine
poporului său. Şi toţi într-un gând şi într-o glăsuire deteră mărire Domnului că s-a îndurat a le da
un moştenitor al împărăţiei.
b. Acest împărat își puse în gând ca pe fiul său să-l dea să înveţe toate meseriile şi toată
procoposeala cărturarilor. Fiul împăratului creştea într-o lună cât alţii într-un an. Când fu de opt
ani, părea că este de optsprezece. Dacă văzu aşa, tată-său, împăratul, îl dete la carte; după ce
învăţă filosofia şi citirea pe stele, de la cei mai iscusiţi dascăli, îl dete la cel mai meşter vraci, de
învăţă şi meşteşugul leacurilor. Văzând tată-său, împăratul, că are ţinere de minte grozavă şi ia în
cap uşor cele ce i se arată, se umplu de mulţumire sufletească, căci Dumnezeu îi dăduse un copil
tocmai după gândul său.[…]
c. De bucurie că are un fiu aşa de procopsit şi de iscusit, tatăl său făcu o masă mare, unde
chemă pe toţi împăraţii, vecinii săi, ca să le arate fiul său procopseala...
Începură împăraţii a-şi povesti despre judecăţile ce făcuse fiecare în împărăţia sa. Între altele unul
spuse că se va căi cât va trăi el pentru că a osândit pe un om drept, învinovăţit fiind că ar fi furat
nişte lucruri, pe când altul a fost hoţul, precum se dovedi mai târziu.
(Petre Ispirescu, Hoţul împărat)
cărunteţe= s.f., bătrâneţe
procopseala= învăţătura
cărturari= oameni învăţaţi
meșteșug= meserie
leacuri= medicamente, tratamente

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în text:

bucuria - iscusiţi -
drept - văzând -

2. Explică, într-un enunţ, sensul următoarei secvenţe din text: împăratul… se umplu de mulţumire
sufletească.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Transcrie din text secvenţa din care reiese de ce și-a dat împăratul fiul la cel mai meșter vraci.

______________________________________________________________________________

4. Scrie cuvântul- cheie al primului paragraf.


______________________________________________________________________________

5. Scrie ideea principală și o idee secundară extrasă din al doilea paragraf.

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Încercuiește DA, dacă afirmaţia e corectă, și NU, dacă afirmaţie e greșită.

a. Propoziţia Mihai nu citește. este dezvoltată, negativă. DA NU

b. Propoziţia Mă doare piciorul. este simplă, afirmativă. DA NU

c. Propoziţia A fugit. este simplă, afirmativă. DA NU

d. Propoziţia Ana și Florina dansează. este simplă, afirmativă. DA NU

7. Alcătuiește o propoziţie simplă în care substantivul iubire să fie subiect.

______________________________________________________________________________

8.Subliniazӑ greşelile din urmӑtoarele enunṭuri, apoi rescrie corect fiecare enunṭ:

Sӑ ṭi minte poezile hazli! …………………………………………….........……….

Să nu fi rӑu! ………………………………………………….........….

Nu v-a reușii să cunoască zona aceia. ………………………………………………...........….

Dintr-o datӑ vor știi m-ai bine. ……………………………………………............…….

I-aṭi şi tu cartea și așează-te acolo! …………………………………………............……….

Niște copiii au înnotat cu delfinii ………………………………………………........……….


aceea.