Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE SEMESTRIALĂ

la limba şi literatura română (sem I)

a elevului/ei__________________________________
clasa a V-a
Gimnaziul ,,Grigore Vieru” s.Heciul Nou
Data ___________________

Subiectul I:
Citeşte cu atenţie textul dat:
Și păsările se-nțeleg între ele. D-ta, spre pildă, auzi ciripind o rândunică, crezi că i-a venit, așa, un gust să
facă gălăgie, în vreme ce dânsa dă povețe puișorilor ei: „Nu ieșiți la marginea cuibului!” „Nu strigați când
nu sunt eu cu voi!” „Tst! pisica!” O vrabie ciripește pe gard. D-tale puțin îți pasă. Și ei, biata! i-a sărit inima
din loc: „Uliul!” În nopțile cu lună asculți privighetoarea, — te încântă; ajungi să crezi că pentru tine își
revarsă în gâlgâiri ploaia de mărgăritare. Nici nu bănuiești că-și plânge numai dragostea ei
Așa, mulțumită gaiței mele, am ascultat, deunăzi, o convorbire între un măcăleandru și-un scatiu. Să v-o
spun.
„Cioc! cioc! cioc!” se aude de departe. Măcăleandrul zice:
— E ciocănitoarea!
— Ciocănitoarea, răspunse scatiul, ce-o fi ciocănind mereu?
— Caută veverița, îl desluși măcăleandrul.
— Veverița? De ce?
— Urâți îmi sunteți voi, scatiii, că nu știți nimic. Nu-i cunoști povestea? Să ți-o spun!
— Demult, m-asculți, scatiule? începu măcăleandrul, demult tare, la-nceput, pe când oamenii erau puțini de
tot, și poamele și mai puține, veverița a dat, într-o bună zi, peste un pom ciudat, dăduse, frate, peste alun. Și
și-a umplut scorbura de cu toamnă. Tocmai se bucura că dăduse norocul peste dânsa, când, într-o bună
dimineață, se zgârie la un picior într-o coajă. Caută, — coajă de alună! De unde? că ea nici nu se atinsese
încă de merindele strânse. Cercetează: un sfert de alune mâncate!. S-a pus la pândă, să prindă pe hoț. S-a
ghemuit în fundul scorburii, una cu copacul, și-a așteptat. Ce era? Ciocănitoarea, cum o vezi: sai ici, vâră-te
colea, dă de scorbură, în scorbură de alune, și, cum e iscusită, Craț! iaca și miezul. Bun! Craț-craț-craț, s-a
pus pe mâncat.. În dimineața când o pândea veverița, a sosit tot așa zglobie, dar de-abia intră în scorbură, că
veverița se repezi. Ciocănitoarea vroi s-o zbughească afară, dar veverița o prinsese de coadă! Dă-i în sus, dă-
i în jos, lasă coada, ca șopârla, în laba veveriței, și pe ici ți-i drumul. Mai târziu, când i-a venit inima la loc și
s-a văzut fără coadă, s-a întors la veveriță să se roage de dânsa. N-a mai intrat în scorbura ei și, smerită, a
bătut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veverița își mutase culcușul! De atunci mereu ciocănește la fiecare
copac, dar nici că dă de răspuns...
(Emil Gârleanu-CIOC! CIOC! CIOC!)
Răspunde la următoarele cerinţe:
1. Desparte în silabe cuvintele: păsările, ciocănitoare, cuibului, precizeaza nr. de litere, nr. de sunete, nr.
de vocale, nr. de consoane și nr. de silabe. 18
p.

desp. în silabe litere sunete vocale consoane silabe


păsările
ciocănitoar
e
cuibului

2. Găsește în text 3 cuvinte monosilabice, 2 cuvinte bisilabice și 1 cuvânt plurisilabic. 6 p.

______________________ __________________________ ____________________________


______________________ __________________________
______________________
3. Transcrie din textul dat trei cuvinte derivate. 3 p.

________________________
_____________________________
________________________________

4. Realizează familia lexicală a cuvântului: a cânta. 6 p.

a
cânta

5. Identifică în text cinci cuvinte din câmpul lexical al cuvîntului păsări. 5 p.

6. Subliniază în text un fragment care conţine monolog. 3


p.

7. Numeşte două personaje care participă la acţiune 2 p.

1.____________________
2.____________________

8. Redactează în maximum patru rânduri un alt final al textului dat 2 p.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Conjugă verbele subliniate în text la indicativ, perfectul-compus(venit) și condițional-optativ, prezent


(zice). 5 p.
Indicativ Condițional-optativ
perfectul-compus prezent
Eu Noi Eu Noi
Tu Voi Tu Voi
El/ea Ei/ele El/ea Ei/ele

Subiectul al II-lea

1. Scrie o compunere de 7-10 rânduri folosind trei cuvinte din textul de mai sus 10
p.

Notă! Cerințe :coerenţa textului ; stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografia ; punctuaţia ;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea .

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

! Notă Cunoașterea și respectarea normelor limbii literare,


lizibilitatea, acuratețea și așezarea în pagină 10 puncte

Total-70 de puncte

Punctaj total acumulat_____puncte.

NOTA_____.

Nota 1-4 5 6 7 8 9 10
Puncte 0-10 11-20 21-36 37-49 50-60 61-66 67-70