Sunteți pe pagina 1din 3

Numele…………………………………

Limba şi literatura română


Evaluare finală, clasa a III-a

Citeşte textul cu atenţie!

În munții Emei din China trăia odată o maimuță.


Într-o bună zi, ea coborî din munte și merse până ajunse la o grădină plină de
roade. Tare se mai bucură maimuțica văzându-le și culese numaidecât un spic de mei pe
care și-l puse pe umăr și plecă fericită mai departe.
Și iată că ajunse la o livadă de piersici; când văzu pomii plini de piersici mari și roșii, se gândi că trebuie
să fie foarte gustoase. Atunci, aruncă deîndată spicul de mei și culese o piersică.
Apoi, porni mai departe și ajunse la o grădină de pepeni, care era plină de pepeni mari și rotunzi, cu
miezul roșu. Văzând aceasta, maimuța cea lacomă aruncă numaidecât piersica și culese un pepene. Și atunci își
făcu ea socoteala că ar fi timpul să se întoarcă acasă. Prin urmare, luă pepenele la spinare și, nemaiîncăpându-și
în piele de bucurie, plecă spre casă.
Merse maimuța cât merse, când, deodată, dădu peste un iepure. Văzându-l cum sare i se păru
nemaipomenit și, aruncând pepenele, fugi să-l prindă pe iepuraș.
Acesta însă alergă în pădure, până nu se mai văzu, iar maimuța nu mai avu altceva de făcut decât să se
întoarcă acasă cu mâinile goale.
(Lăcomia maimuței, poveste populară chineză)
1. Să înțelegem textul:
a) Unde trăia maimuța?
_________________________________________________________________________________________________
b) Ce a făcut maimuța când a văzut grădina de pepeni?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
c) Ce roade gustoase reușise maimuța să găsească în călătoria ei?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
d) Maimuța a constatat că trebuie să se întoarcă acasă cu mâinile goale. De ce crezi că a ajuns maimuța în această
situație?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
e) Ce sfat i-ai da maimuței?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Delimitează textul în fragmente și scrie mai jos planul de idei:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Povestește în scris fragmentul în care maimuțica a ajuns în grădina cu pepeni:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

4 .a) Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător: b)Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru:

taină-________________ ursuz-_______________ ursuz-________________ lacom-_______________


cuget -_______________ năpraznic-_____________ imaculat- _____________ slujnică -_____________
aprig -________________ fascinată- a remedia-_____________ lesne - ______________
_____________

c) Scrie trei enunţuri cu înţelesurile diferite ale cuvântului “capră”.


_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
d) scrie cinci cuvinte înrudite cu cuvântul “pădure”:
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Subliniază în fragmentul încadrat: substantivele cu o linie, verbele cu două linii, adjectivele cu linie punctată și
pronumele personale cu linie șerpuită.

5. Analizează două substantive, două adjective, două verbe și un pronume, din cele subliniate:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

6. Taie variant scrisă greșit:


- Parcă mai/m-ai întrebat dacă îmi place iarna. Nui/ Nu-i anotimp mai/m-ai frumos! Nul/Nu-l asculta pe
Mihai, care iubește cel/ce-l mai mult vara. Cel/ Ce-l asculți pe el?
- Odată/ o data voi ajunge și eu să învăț să schiez și atunci îmi va/ v-a plăcea iarna. Acum iau/ i-au ore de
schi. Va/v-a spus Ana, nu?
- Da, nea/ne-a spus întro/ într-o seară, în luna mai/m-ai. La / l-a mirat pe tatăl tău ambiția aceasta a ta!
Este mândru de tine! Când vei merge la/l-a schi, săi/să-i spui și lui, că vrea să vină cu tine!

7. Scrie un text creativ de 9-10 rânduri, în care să introduci cuvintele și expresiile: vacanță, soare auriu, apă cristalină,
jocuri, fluturi gingași. Subliniază - le! Poți folosi și alte expresii frumoase din carnețelul tău!

___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Ai terminat? Felicitări!
Maimuțica Cita te invită să o colorezi și îți dorește VACANȚĂ PLĂCUTĂ!

Scrie calificativul pe care îl meriți, pe


mingea din palma Citei!

S-ar putea să vă placă și