Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Unitatea 2 : Viețuitoare : medii de viață ( Pajiștea ,Pădurea , Râul, Marea, Deșertul)

1.Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite :

a) Pajiștea este un loc acoperit cu .................. măruntă și deasă, folosită ca nutrețt sau pentru pățunat.

b)Râul este o .......................................... formată din ....................... mai multor pâraie și care se varsă
într-un .................., alt râu, .................... .

c)Pădurea este o ................................. mare de teren , acoperită de copaci.

d)Marea este o întindere vastă de ................................. ,..................... și ...................... .

e) Deșertul este o regiune ................... acoperită de .............. , .................., ................... , ............ .

2. Scrie câte două exemple de plante și animale ce trăiesc în mediile de viață învățate :

 pădurea:..............................................................................................................................
 pajiștea:..............................................................................................................................
 râul :...................................................................................................................................
 marea :................................................................................................................................
 deșertul:...............................................................................................................................
3. Numește mediul de viață recunoscut în imagini :

................. ...........................

................ .....................

...........................................
4.Realizează corespondența dintre viețuitoarele enumerate și mediile de viață :

păstrăv pajiște broască

pinguin , camilă pădure afin , zmeur,coacăz,

șoarecele- de -camp râu morsă, delfin

căprioara, cerb, mare papură, rogoz,salcie

melci,viermi, broaște deșert pelinul,lucerna,trifoiul, cicoarea

5. Așază la locul potrivit fiecare arbore din lista următoare : brad, arțar, salcam,stejar, tei ,
molid,fag,pin,mesteacăn.

 păduri de conifere:
...........................................................................................................................
 păduri de foioase:
............................................................................................................................

6. Scrie trei enunțuri despre importanța râurilor pentru viața omului :


.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7. Notează A în dreptul enunțurilor adevărate și F ăn dreptul enunțurilor false .


Omul transformă mediile de viață naturale.
Defrișările tulbură echilibrul natural dintre viețuitoare .
Vânatul și pescuitul masiv pun în pericol viețuitoarele .
Braconajul are urmări benefice pentru mediu.
Omul poate preveni poluarea mediului natural.
Arborii din pădurile de foioase au formă de ace.
Pe planeta noastră există mări calde și mări reci .
Deșertul Sahara este numit de locuitorii arabi " marea fără apă".
Vulturul este o pasăre răpitoare specifică deșertului.
Mureșul este cel mai lung râu din România , ce se varsă în râul Tisa.

8. Scrie numele a câte trei mări, râuri , deșerturi cunoscute .


Mări : ..............................................................................................................................................
Râuri:...............................................................................................................................................
Deșerturi : ......................................................................................................................................

CUM TE SIMȚI ?
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Descriptori de performanţă
Itemul Calificative
Foarte bine Bine Suficient Insuficient
1 Scrie corect toate Scrie corect 3 Scrie corect 2 Nu scrie corect
definitiile. definitii. definitii. Nicio definitie.
2 Scrie corect cate 2 Scrie corect cate 2 Scrie corect cate 2 Scrie cate 2
exemple ptr fiecare exemple ptr 3 medii. exemple ptr 2 exemple ptr un
mediu . medii. mediu de viata.
3 Numeste toate Numeste 3 medii de Numeste 2 medii de Numeste un
mediile de viata viata viata mediu de viata.
4 Realizeaza corect Realizeaza corect Realizeaza corect Realizeaza corect
corespondenta corespondenta ptr 3 corespondenta ptr 2 corespondenta
medii medii ptr 1 mediu
5 Scrie corect fiecare Scrie corect 5 arbori Scrie corect 3 Nu scrie corect
arbore in grupa . in grupa . arbori niciun arbore
6 Scrie trei enunturi Scrie 2 enunturi Scrie un enunt Nu scrie niciun
corecte. corecte. corect. enunt.

7 Stabileste toate Stabileste 8 enunturi Stabileste 5 Nu stabileste


enunturile adevarate. adevarate. enunturi adevarate. niciun enunt
adevarat.
8 Scrie corect numele Scrie corect numele de Scrie corect numele Nu scrie niciun
de mări, râuri , cate 1mare,un râu , un de o mare sau un nume .
deșerturi. deșert. desert.

Obiective:

O1 – să completeze spațiile libere cu cuvinte potrivite;


O2 – să scrie câte două exemple de plante și animale;
O3 – să numească mediul recunoscut;
O4 – să realizeze corespondența;
O5 – să așeze la locul potrivit fiecare arbore;
O6 – să scrie enunțuri despre importanța râurilor;
O7 – să stabilească valoarea de adevăr ;
O8 – să scrie corect numele a câte trei mări, râuri, deșerturi;

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 8 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 6 itemi; incorect 1-3 itemi/ BINE


parţial 1-3 itemi.
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1-5 itemi/ SUFICIENT
incorect 1-3 itemi.
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect restul de INSUFICIENT
itemi.

CALIFICATIV F.B. B. S. I.
Nr. elevi
Numele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 C
elevului final

Greşeli frecvente:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Măsuri ameliorative:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.