Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat Director,

Disciplina: BIOLOGIE
An școlar: 2019-2020
Scoala Gimnaziala NR.1 Bicaz Chei Avizat,
Clasa a VII-a A/B Responsabil Com.Metodică
Număr de ore alocat: 2 ore/ săptămână
Profesor : Pascu Anca Maria

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Competențe generale
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții

Competențe specifice
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și
fenomene
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev
1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând
adecvat terminologia specifică biologiei
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate

1
Nr crt. Competenţe Unitatea de învățare Nr. Săptămâna Observaţii*
generale/ specifice Conţinuturi ore

Recapitulare clasa aVI-a 1 S1


Test inițial 1 S1
FUNCȚIILE DE RELAȚIE
1. 1.1, 1.2,1.3,
2.1, 2.2, 1. Sensibilitatea și mișcarea la plante 1 S2
3.1, 3.2, 2. Sistemul nervos la om
4.1, 4.2. Clasificarea sistemului nervos 1 S2
Encefalul 2 S3
Măduva spinării 2 S4
Nervii 2 S5
Neuronul 2 S6
3. Organele de simț la om
Ochiul 2 S7
Urechea 2 S8
Nasul și limba 2 S9
Pielea 2 S10
4. Particularități ale sensibilității la vertebrate 2 S11

RECAPITULARE – EVALUARE 2 S12

5. Glandele endocrine la om
Hipofiza 1 S13
Tiroida 1 S13
Pancreasul endocrin 1 S14
Glandele suprarenale 1 S14

RECAPITULARE – EVALUARE 2 S15

2
6. Sistemul locomotor la om

Tipuri de oase,compoziția și rolurile oaselor 1 S16


Scheletul uman 1 S16
Tipuri de articulații după mobilitate 1 S17
Principalele grupe de mușchi 1 S17
Proprietățile mușchilor 1 S18
Relația mușchi –oase –articulații în realizarea 1 S18
mișcării

7. Adaptări ale locomoției la diferite medii de 2 S19


viață (acvatic, terestru, aerian)
8. Integrarea funcțiilor de relație 2 S20

RECAPITULARE - EVALUARE 2 S21

1.1, 1.2, 1.3, ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI DE


2. 2.1, 2.2, PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRILOR
3.1, 3.2, 1 S22
4.1, 4.2. Igiena vieții intelectuale 1 S22
Igiena organelor de simț 2 S23
Igiena sistemului locomotor

1.1,1.2, 1.3, FUNCȚIA DE REPRODUCERE


3. 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 1. Reproducerea la plantele cu flori
4.1, 4.2. Floarea la angiosperme 2 S24

3
Fructul 1 S25
Sămânța 1 S25
Germinația semințelor 1 S26
Creșterea și dezvoltarea plantelor 1 S26

2.Înmulțirea vegetativă la plante, înmulțirea


prin spori, înmulțirea prin înmugurire la
drojdii, înmulțirea la bacterii.
Înmulțirea vegetativă la plante 1 S28
Alte tipuri de înmulțire (prin spori, înmugurire la 1 S28
drojdii, înmulțirea la bacterii)

3.Modificări hormonale, somatice, afectiv-


emoționale și comportamentale la vârsta
pubertății
Reproducerea și sistemul reproducător la om S29
1
Autocunoaștere și responsabilitate în concepție și S29
1
contracepție

4. Particularități ale reproducerii sexuate la


vertebrate: pești, amfibieni, reptile, păsări
2 S30
RECAPITULARE
EVALUARE
2 S30

4. 1.1,1.2, 1.3, ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI DE PREVENIRE


2.1, 2.2, A ÎMBOLNĂVIRE A SISTEMULUI
3.1, 3.2, REPRODUCĂTOR LA OM, INFECȚII CU
4.1, 4.2. TRANSMITERE SEXUALĂ

Elemente de igienă și de prevenire a S32


2
îmbolnăvirilor sistemului reproducător la om
Infecții cu transmitere sexuală
4
5. 1.1,1.2, 1.3, MECANISME DE AUTOREGLARE
2.1, 2.2,
3.1, 3.2, Feed-back.
4.1, 4.2. Termoreglare
Bioritmuri 2 S33

RECAPITULARE – EVALUARE FINALĂ 4 S34,S35


Recapitulare/Evaluare

Scoala Altfel 2 S 27