Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Program de conversie Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 2 ani
Valabil începând cu anul universitar: 2015-2016
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Program de conversie Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 2 ani
Valabil începând cu anul universitar 2015-2016

ANUL I
Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USVFLSCLR4 Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite C S L P verificare credite

1 Teoria limbii şi lingvistică generală DF0101 1 1 1 E 4


2 Limba română contemporană DS0102 4 2 2 E 10
3 Istoria literaturii române DS0103 4 2 2 E 10
4 Etnologie şi folclor DS0104 1 1 1 C 6
5 Teoria literaturii DF0205 1 1 1 E 4
6 Limba română contemporană DS0206 4 2 2 E 12
7 Istoria literaturii române DS0207 4 3 2 E 14
Total ore obligatorii pe săptămână 10 6 0 0 9 6 0 0
6 4E 30 5 30
16 15 3E

TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 6 0 0 9 6 0 0


6 4E 30 5 3E 30
16 15

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USVFLSCLR4 Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare credite

8 Metode de scriere academică DID0108 2 1 C 2


9 Limba străină DID0109 2 1 C 2
10 Metode de scriere academică DID0210 2 1 C 2
11 Limba străină DID0211 2 1 C 2
Total ore facultative pe săptămână 0 0 4 0 0 0 4 0
2 2C 4 2 2C 4
4 4
I* - ore de studiu individual

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Claudia COSTIN Lector univ. dr. Monica BILAUCA
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Program de conversie Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 2 ani
Valabil începând cu anul universitar 2015-2016

ANUL II
Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USVFLSCLR4 C S L P
Forma Nr.
I* verificare credite C S L P
Forma Nr.
I* verificare credite

1 Literatură comparată DF0301 2 2 2 E 6


2 Limba română contemporană DS0302 2 1 1 E 5
3 Istoria literaturii române DS0303 2 1 1 E 5
4 Limba română contemporană DS0404 2 1 1 E 5
5 Istoria literaturii române DS0405 2 2 2 E 5
6 Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de absolvire (28 ore) DF0406 C 2
Total ore obligatorii pe săptămână 6 4 0 0 4 3 0 0
3E 16 3 2E+1C 12
10 4 7

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale USVFLSCLR4 C S L P
Forma Nr.
I* verificare credite C S L P
Forma Nr.
I* verificare credite

7 Curs opţional română (Curente culturale şi literare) DS0307


1 1 1 C 4
8 Curs opţional română (Tipuri de lectură) DS0308
9 Curs opţional română (Frazeologia limbii române) DS0309
1 2 1 C 5
10 Curs opţional română (Discursul jurnalistic) DS0310
11 Curs opţional română (Dramaturgia românească în perioada interbelică) DS0311
1 2 1 C 5
12 Curs opţional română (Literatură, cultură, societate) DS0312
13 Curs opţional română (Normă şi abatere în limba română actuală) DS0413
1 1 1 C 6
14 Curs opţional română (Publicistica eminesciană) DS0414
15 Curs opţional română (Didactica limbii române) DS0415
2 2 1 C 6
16 Curs opţional română (Critica literară interbelică) DS0416
17 Curs opţional română (Sintaxa limbii române) DS0617
2 1 C 6
18 Curs opţional română (Retorică) DS0618
Total ore opţionale pe săptămână 3 3 2 0 3 5 0 0
4 3C 14 3 3C 18
8 8

TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 9 7 2 0 7 8 0


8 3E+3C 30 6 2E+4C 30
18 15

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina Forma Nr.
crt. Discipline facultative USVFLSCLR4 C S L P I* verificar credit C S L P
Forma Nr.
I* verificare credite
e e
19 Informatică DC0319 2 1 C 2
20 Limba străină DD0320 2 1 C 2
21 Informatică DC0421 2 1 C 2
22 Limba străină DD0422 2 1 C 2
23 Practică pedagogică DS0423 3 3 C 3
Total ore facultative pe săptămână 0 0 4 0 0 0 4 3
2 2C 4 5 3C 7
4 7
I* - ore de studiu individual

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Claudia COSTIN Lector univ. dr. Monica BILAUCA
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Program de conversie Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 2 ani
Valabil începând cu anul universitar 2015-2016

ANUL Semestrul Semestrul


I Semestrul 1 Semestrul 2
16 15
II Semestrul 3 Semestrul 4
18 15
Medie 16

BILANŢ

Total nr. ore % %


Nr. crt. CATEGORIA DISCIPLINEI
fizice realizat recom.
DISCIPLINE OBLIGATORII 672
1 75.81 60-80
Practică 30
2 DISCIPLINE OPŢIONALE 224 24.19 20-40
TOTAL Obligatorii şi opţionale 926 100.00
3 DISCIPLINE FACULTATIVE 266
TOTAL Ore program de studiu 1192

Total nr. ore % % Nr. de ore


Nr. crt. CATEGORIA DISCIPLINEI
fizice realizat recom. Curs Aplicaţii
1 DISCIPLINE FUNDAMENTALE 142 15.38 56 86
2 DISCIPLINE DE SPECIALITATE 784 84.62 434 350
TOTAL 926 490 436

NUMĂR ORE CURS / ORE APLICAŢII 1.123853211

Nr. Forma de Nr. forme de verificare Total


crt. verificare An I An II Nr.
1 Examen 6 5 11
2 Colocviu 1 7 8
TOTAL 7 12 19

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Claudia COSTIN Lector univ. dr. Monica BILAUCA
AUCA
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Program de conversie Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 2 ani
Valabil începând cu anul universitar 2015-2016

COMPETENŢE

Competenţe profesionale: Competenţe transversale:

a) Utilizarea adecvată a conceptelor în a) Utilizarea componentelor domeniului


studiul lingvisticii generale, al teoriei Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu
literaturii şi al literaturii universale şi etica profesională;
comparate;

b) Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, b) Relaţionarea în echipă; comunicarea


în limba română ; interpersonală şi asumarea de roluri
specifice;

c) Descrierea sincronică şi diacronică a


c) Organizarea unui proiect individual de
fenomenului lingvistic;
formare continuă; îndeplinirea obiectivelor
de formare prin activităţi de informare, prin
proiecte în echipă şi prin participarea la
d) Prezentarea sintetică şi analitică, programe instituţionale de dezvoltare
estetică şi culturală a fenomenului literar; personală şi profesională.

e) Descrierea sistemului fonetic,


gramatical şi lexical al limbii române şi
utilizarea acestuia în producerea de texte
şi în interacţiunea verbală;

f) Analiza textelor literare, în contextul


tradiţiilor literare din cultura română.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Claudia COSTIN Lector univ. dr. Monica BILAUCA