Sunteți pe pagina 1din 5

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII Director,

Disciplina: BIOLOGIE
An școlar: 2019-2020
Unitatea de învățamânt: Șc Gim. ,,Virgil Calotescu,, Avizat,
Clasa a VII-a Responsabil Comisie Metodică
Număr de ore alocat: 2 ore/ săptămână
Planificare întocmită de: Prof. Claudia Ghițulescu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Notă:
Programa școlară a fost gândită astfel încât să poată fi parcursă în 75% din timpul alocat orelor de biologie, restul orelor (25%) fiind la dispoziția profesorului
pentru activități remediale, de fixare sau de progres.

Competențe generale
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții

Competențe specifice
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și
fenomene
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev
1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând
adecvat terminologia specifică biologiei
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate
1
Nr crt. Competenţe Unitatea de învățare Nr. Săptămâna Observaţii*
generale/ specifice Conţinuturi ore

Recapitulare clasa aVI-a 1 S1


Test inițial 1 S1
FUNCȚIILE DE RELAȚIE
1. 1.1, 1.2,1.3, Profesorul își va adapta
2.1, 2.2, 1. Sensibilitatea și mișcarea la plante 1 S2 prezentul document, conform
3.1, 3.2, 2. Sistemul nervos la om structurii anului școlar 2019-
4.1, 4.2. Clasificarea sistemului nervos 1 S2 2020, prin inserarea unor
Encefalul 2 S3 precizări personale privind
Măduva spinării 2 S4 săptămâna activităților
Nervii 2 S5 extrașcolare ȘCOALA ALTFEL,
Neuronul 2 S6 privind zilele naționale declarate
3. Organele de simț la om libere oficial etc.
Ochiul 2 S7
Urechea 2 S8
Nasul și limba 2 S9
Pielea 2 S10
4. Particularități ale sensibilității la vertebrate 2 S11

RECAPITULARE – EVALUARE 2 S12

5. Glandele endocrine la om
Hipofiza 1 S13
Tiroida 1 S13
Pancreasul endocrin 1 S14
Glandele suprarenale 1 S14

RECAPITULARE - EVALUARE 2 S15

2
RECAPITULARE - EVALUARE
6 S1, S12, S15
Testare inițială/Recapitulare/Evaluare

6. Sistemul locomotor la om

Tipuri de oase,compoziția și rolurile oaselor 1 S16


Scheletul uman 1 S16
Tipuri de articulații după mobilitate 1 S17
Principalele grupe de mușchi 1 S17 Profesorul își va adapta
Proprietățile mușchilor 1 S18 prezentul document, conform
Relația mușchi –oase –articulații în realizarea 1 S18 structurii anului școlar 2019-
mișcării 2020, prin inserarea unor
precizări personale privind
7. Adaptări ale locomoției la diferite medii de 2 S19 săptămâna activităților
viață (acvatic, terestru, aerian) extrașcolare ȘCOALA ALTFEL,
8. Integrarea funcțiilor de relație 2 S20 privind zilele naționale declarate
libere oficial etc.
RECAPITULARE - EVALUARE 2 S21

2. 1.1, 1.2, 1.3, ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI DE


2.1, 2.2, PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRILOR
3.1, 3.2,
4.1, 4.2. Igiena vieții intelectuale 1 S22
Igiena organelor de simț 1 S22
Igiena sistemului locomotor 2 S23

3
3. 1.1,1.2, 1.3, FUNCȚIA DE REPRODUCERE
2.1, 2.2, 1. Reproducerea la plantele cu flori
3.1, 3.2, Floarea la angiosperme 2 S24
4.1, 4.2. Fructul 1 S25
Sămânța 1 S25
Germinația semințelor 1 S26
Creșterea și dezvoltarea plantelor 1 S26

2.Înmulțirea vegetativă la plante, înmulțirea


prin spori, înmulțirea prin înmugurire la
drojdii, înmulțirea la bacterii.
Înmulțirea vegetativă la plante 1 S27
Alte tipuri de înmulțire (prin spori, înmugurire la 1 S27
drojdii, înmulțirea la bacterii)

3.Modificări hormonale, somatice, afectiv-


emoționale și comportamentale la vârsta
pubertății
Reproducerea și sistemul reproducător la om 1
S28
Autocunoaștere și responsabilitate în concepție și 1
S28
contracepție

4. Particularități ale reproducerii sexuate la


vertebrate: pești, amfibieni, reptile, păsări 2 S29
RECAPITULARE
EVALUARE 2 S30

4
4. 1.1,1.2, 1.3, ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI DE PREVENIRE
2.1, 2.2, A ÎMBOLNĂVIRE A SISTEMULUI
3.1, 3.2, REPRODUCĂTOR LA OM, INFECȚII CU
4.1, 4.2. TRANSMITERE SEXUALĂ

Elemente de igienă și de prevenire a S32


2
îmbolnăvirilor sistemului reproducător la om
Infecții cu transmitere sexuală
5. 1.1,1.2, 1.3, MECANISME DE AUTOREGLARE
2.1, 2.2,
3.1, 3.2, Feed-back.
4.1, 4.2. Termoreglare
Bioritmuri 2 S33

RECAPITULARE – EVALUARE FINALĂ 8 S21, S30,S34,S35


Recapitulare/Evaluare

ORE LA DISPOZIȚIA PROFESORULUI 4 S 31