Sunteți pe pagina 1din 16

Mircea Cartarescu

Cărtărescu, Mircea

1. Aldulescu, Radu. În aşteptarea saltului din literatură. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 358, 1997, p. 6.

2. Alexa, Iuliana. Ipoteză de zmeoaică. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 4.

3. Alui Gheorghe, Adrian. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont]. Orizont,
11, nr. 1, 1999, p. 12.

4. Anghel, Iulian. Orbitor. Aripa stîngă. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996].
22, 8, nr. 4, 1997, p. 17.

5. Astner, Michael. Cărtărescu, Turnul Eiffel şi...restul. Vatra, 29, nr. 1-2, 2002, p. 159-160.

6. Benţea, Mircea. Jurnalul şi subteranele interiorităţii. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Familia, 38, nr. 3, 2002, p. 45-51.

7. Benţea, Mircea. Labirintul adolescenţei. [Mircea Cărtărescu, Travesti, Bucureşti: Humanitas, 1994]. Familia,
30, nr. 12, 1994, p. 41-42.

8. Benţea, Mircea. Însemnări la un roman-monadă. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Familia, 34, nr. 2, 1998, p. 16-20.

9. Blaga, Octavian. Mircea Cărtărescu. "Levantul". [Mircea Cărtărescu, Levantul]. Cele trei Crişuri, 3, nr. 5, 1992,
p. 4.

10. Bobia, Nicolae. Magicianul. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002]. Vatra, 29, nr. 8,
2002, p. 6.

11. Boerescu, Dan-Silviu. Chimera lui Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Ed. Litera, 1992].
Luceafărul, nr. 42, 1992, p. 12.

12. Boerescu, Dan-Silviu. Pariul prozei cu poezia. Fluturele din Gomora. [Mircea Cărtărescu, Aripa stângă,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 16.

13. Boldea, Iulian. Mircea Cărtărescu - repere ale poeziei. [Rubrica Profil]. Luceafarul, nr. 33, 2001, p. 11.

14. Bot, Ioana. "Un volumaş de interes intim". [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric: subteranele poeziei eminesciene,
Bucureşti : Litera, 1992]. Tribuna, 5, nr. 12, 1993, p. 4.

15. Bran, Raluca. Dinspre şi dincolo de Orbitor. Echinox, nr. 10-11-12, 1998, p. 31.

16. Bruciu, Andra. Fascinaţia intertextualităţii în Levantul de Mircea Cărtărescu. Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 6-7 .

17. Buciu, Marian Victor. Esteticul şi est-eticul. Contemporanul, 9, nr. 20, 1999, p. 8.

18. Buciu, Marian Victor. Mircea Cărtărescu, poetul. Apostrof, 14, nr. 10, 2003, p. 22-23.

19. Bucur Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo
Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti :
Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163.

20. Bud, Crina. Ţiganiada faţă cu Levantul. Poesis, 10, nr. 7-8, 1999, p. 9.

21. Buda, Dumitru-Mircea. Cărtărescu in True-Color (32 Bit). Eseu despre un tânărînfăşurat în pixeli. [Mircea
Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli, Bucureşti : Humanitas, 2003]. Vatra, 30, nr. 11-12, 2003, p. 78-81.

22. Buduca, Ioan. Postmodernismul după Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Contemporanul, 9, nr. 34, 1999, p. 6.

23. Buduca, Ioan. În contra lui Cărtărescu. Contemporanul, 9, nr. 10, 1999, p. 8.

24. Bunaru, Eugen. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont]. Orizont, 11, nr. 1,
1999, p. 13.

25. Bârna, Nicolae. Orbitor - Corpul. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, vol. 2: Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Caiete critice , nr. 5-7, 2002, p. 7-12.

26. Bârna, Nicolae. Romane "apocaliptice" în anii '90. Caiete critice, nr. 1-6, 2001, p. 40-44.

27. Bârna, Nicolae. "Visul cel chimeric" sau "Pâlnia şi Stamate"? Caiete critice, nr. 8-9, 1999, p. 145-152 .

28. Băicuş, Iulian. Corpuri şi litere. [Mircea Cărtărescu, Orbitor ; Simona Popescu, Exuvii]. România literară, 31,
nr. 27, 1998, p. 12-13.

29. Băicuş, Iulian. Jurnalul cu un singur locuitor. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, Colecţia
Memorii/Jurnale/Convorbiri, 2001]. Observator cultural, 2, nr. 76, 2001, p. 6-7.

30. Bălu, Ion. Concepte şi noţiuni teoretice în mişcare. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Apostrof, 10, nr. 5, 1999, p. 10-11.

31. Bălu, Ion. Visul chimeric. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti : Litera, 1992]. Steaua, 44, nr. 1, 1993,
p. 35-36.

32. Cernat, Paul. Spre ORBITOR, cu ochelari de protecţie. [Mircea Cărtărescu, Jurnal : Bucureşti, Humanitas,
2001]. Observator cultural, 2, nr. 76, 2001, p. 4-5.

33. Cesereanu, Ruxandra. Cărtărescu superstar. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001 ]. Steaua,
52, nr. 9, 2001, p. 48-49.

34. Cesereanu, Ruxandra. Dare de seamă despre Orbi(tor). [Mircea Cărtărescu, Orbitor, Bucureşti : Humanitas,
2002]. Steaua, 53, nr. 7, 2002, p. 51-52.

35. Cesereanu, Ruxandra. Mic dicţionar de poeţi români onirici. Steaua, 50, nr. 5-6, 1999 , p. 50-55.

36. Cesereanu, Ruxandra. Un optzecist în vogă şi o nouăzecistă în top. Steaua, nr. 10-11, 1994, p. 33-34.

37. Chevereşan, Cristina. Insectar sentimental. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Vatra, 29, nr. 8, 2002, p. 7.

38. Chevereşan, Cristina. Speranţa ca valoare absolută. [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli,
Bucureşti : Humanitas, 2003]. Orizont, 15, nr. 8, 2003, p. 15.
39. Chicu Gurlui, Liliana. Scrisul ca terapie. [Mircea Cărtărescu, Travesti, Bucureşti: Humanitas, 1994]. Cronica,
29, nr. 22, 1994, p. 8.

40. Chiper, Grigore. Portretul artistului în adolescenţă. [Mircea Cărtărescu, Travesti, Bucureşti : Humanitas, 1994].
Contrafort, 2, nr. 4, 1995, p. 5.

41. Chivu, Marius. Dovezi, nu chimere! [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 5.

42. Chivu, Marius. Jurnalul scriitorului nr. 1. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. 22, 13, nr.
670, 2003, p. 13.

43. Chivu, Marius. Pseudo-zmeologetykos (pentru copii şi rafinaţi). [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor,
Bucureşti : Humanitas, 2002]. 22, 14, nr. 716, 2003, Supl. 22 literar, 6, nr. 8, p. 9.

44. Chivu, Marius. Toate premiile din lume nu fac cât un vers reuşit dintr-o carte. [Interviu]. 22, 14, nr. 674, 2003,
p. 10-11.

45. Ciobanu, Vitalie. Lupta lui Mircea cu Îngerul. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Contrafort, 9, nr. 1-3, 2002, p. 4, 10.

46. Ciocârlie, Corina. Visările lui Mircea Cărtărescu. Contrapunct, 3, nr. 31, 1992, p. 4.

47. Ciocârlie, Livius. Orizont, suprafaţă şi adâncime în "Orbitor". [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 8-9.

48. Condrea Derer, Doina. Cărtărescu tradus de Măoni. România literară, 36, nr. 22, 2003, p. 29.

49. Constantin, Cătălin. Excelenţă. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 4.

50. Corbu, Daniel. Mircea Cărtărescu sau postmodernismul cu orice preţ. Convorbiri literare, 131, nr. 10, 1998, p.
13.

51. Cordoş, Sanda. "Miezul dulce al miezului". [Mircea Cărtărescu , Orbitor. Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Piaţa literară, 2, nr. 16, 2002, p. 3.

52. Coşovei, Traian T. Califul din Levant. Contemporanul, nr. 16, 1993, p. 4.

53. Cristea-Enache, Daniel. Marile Jocuri. [Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, Braşov : Aula, 2000]. Adevărul
literar şi artistic, 11, nr. 606, 2002, p. 5.

54. Cristea-Enache, Daniel. Mărul discordiei. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Adevărul literar şi artistic, 8, nr. 488, 1999, p. 11.

55. Cristea-Enache, Daniel. Orbitor - aripa convenabilă (III). [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc,
Bucureşti : Humanitas, 1999]. Adevărul literar şi artistic, 8, nr. 489, 1999, p. 5.

56. Cristea-Enache, Daniel. Pisica lui Heisenberg. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Adevărul literar şi artistic, 8, nr. 487, 1999, p. 11.

57. Cristea000Enache, Daniel. Levantul pe orizontală. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 360, 1997, p. 6.
58. Cubleşan, Constantin. Nostalgiile lui Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas,
1993]. Adevărul literar şi artistic , 4, nr. 183, 1993, p. 7.

59. Cubleşan, Victor. Romanul ca o aripă de fluture. [Mircea Cărtărescu, Orbitor : Aripa stîngă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 32-33.

60. Cucu, Radu Sorin. Efendi narator. [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 10.

61. Cucu, Sorin Radu. Textul ca obiect personal. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Corpul, Bucureşti : Humanitas,
2002]. Vatra, 29, nr. 8, 2002, p. 9.

62. Cursan, Delia. Termitiera fluturelui electric. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. Orizont,
14, nr. 7, 2002, p. 11.

63. Cuţitaru, Codrin Liviu. Visul lui Mircea. La Budila. [Mircea Cărtărescu, Levantul, Bucureşti: Cartea
Românească, 1990]. Contemporanul, nr. 41, 1994, p. 5.

64. Cuţitaru, Codrin Liviu. Îngerul orb. [Nichita Danilov, Mirele orb, Bucureşti: Junimea, 1995]. Luceafarul, nr. 39,
1996, p. 11.

65. D. V. "Nu mai citesc nimic...marchiza e o tîmpită...abia dacă observ o societate" - despre condiţia romanului şi a
nesăbuitului său autor. Dilema, 3, nr. 145, 1995, p. 15-16.

66. Damian, Sami. Centrul de foc. [Despre scriitorul Mircea Cărtărescu]. Romazzzznia literarazz, 34, nr. 19, 2001,
p. 10-11.

67. Damian, Sami. Gulliver şi pigmeii (despre o dilemă a prozei lui Mircea Cărtărescu). Apostrof, 12, nr. 7-8, 2001,
p. 16-17, 22.

68. Damian, Sami. Pământul sub picioare ( romanul "Orbitor" de Mircea Cărtărescu). [Mircea Cărtărescu, Orbitor,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Contemporanul - ideea europeanazz, 11, nr. 17, 2001, p. 8.

69. Damian, Sami. Răbdarea de a povesti. [George Cuşnarencu, Trandafirul tăcerii depline; Nicolae Breban, Ziua
şi noaptea; Mircea Cărtărescu, Orbitor]. Luceafarul, nr. 16, 2001, p. 10.

70. Deciu, Andreea. Poezii deghizate. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas, 1993]. România
literară, 26, nr. 36, 1993, p. 6.

71. Deleanu, Daniel. Timpul "Orbitor". [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996].
Euphorion, 8, nr. 2, 1997, p. 24.

72. Dimitriu, Daniel. O incursiune în catacombele imaginarului. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 4.

73. Dinutz, Mircea. Lumea ca ficţiune. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas, 1993]. Revista V, 4,
nr. 4, 1993, p. 2.

74. Doclin, Octavian. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont]. Orizont, 11, nr.
1, 1999, p. 12.

75. Dopcea, Marian. Un protest - care nu foloseşte la nimic. Vatra, 29, nr. 1-2, 2002, p. 188.

76. Dram, Constantin. Povestea şi ariile ei literare. [Mircea Cărtărescu, Orbitor - Aripa stângă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 16.

77. Dugneanu, Paul. Fantasticul poetic. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas, 1993]. Universul
cărţii, 3, nr. 10, 1993, p. 4.

78. Dună, Raluca. Tristeţile Autorului (urmărindu-le, "ca pe o vulpe vicleană"). [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr,
înfăşurat în pixeli, Bucureşti : Humanitas, 2003]. Luceafărul, nr. 41, 2003, p. 4.

79. Dărăbuş, Carmen. Kafka şi Cărtărescu: sensurile metamorfozei. Steaua, 50, nr. 3-4, 1999, p. 48.

80. Dărăbuş, Ştefan. Urletul iluzoriu. [Mircea Cărtărescu, Orbitor: Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996].
Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 6-7.

81. Fulger, Mihai. Liliecii lui Marin Sorescu şi postmodernismul domnului Cărtărescu. Caiete critice, nr. 1-6, 2001,
p. 37-39.

82. Gaşciuc, Liliana. Hipotext eminescian în poezia lui Mircea Cărtărescu. [Rubrica Disocieri]. Contrafort, nr. 3-6,
2001, p.

83. Gligor, Garofiţa. De trei ori "Gemenii". Oglindă de autor. [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 11.

84. Glodeanu, Gheorghe. Text şi metatext în proza lui Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Ediţie
integrală, Bucureşti : Humanitas, 1993]. Contemporanul - ideea europeanazz, 11, nr. 22, 2001, p. 8-9.

85. Glăvan, Gabriela. Abisul de lapte. [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 7.

86. Glăvan, Gabriela. Corpul şi ţesătura. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002]. Vatra,
29, nr. 8, 2002, p. 8.

87. Grigurcu, Gheorghe. Mircea Cărtărescu despre Eminescu. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti :
Litera, 1992]. Viaţa Românească, 88, nr. 8-9, 1993, p. 137-140.

88. Gârjan, Sorin. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont]. Orizont, 11, nr. 1,
1999, p. 12.

89. Hedeşan, Otilia. Cred că sunt zmeolog... [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas,
2002]. Orizont, 15, nr. 1, 2003, p. 14, 21.

90. Hăitaş, Liana. Mircea Cărtărescu, Jurnal. [Bucureşti : Humanitas, 2001]. Echinox, 33, nr. 10-11-12, 2001, p.
12.

91. Hăitaş, Liana. Între o aripă şi alta, o oboseală hipnotică. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, vol. 2: Corpul, Bucureşti :
Humanitas, 2002]. Echinox, 34, nr. 4-5-6, 2002, p. 10-11.

92. I. P. Instantaneu cu Mircea Cărtărescu. Romania literara, 29, nr. 39, 1996, p. 6.

93. Ilian, Ilinca. Corpul vertical. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Vol. 2: Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Orizont, 14, nr. 7, 2002, p. 10.

94. Interim. Mircea Cărtărescu nu mai e "optzecist". Adev. lit si art., 5, nr. 328, 1996, p. 2.

95. Iorgulescu, Mircea. Crisparea şi surîsul. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc]. România literară,
32, nr. 37, 1999, p. 11.
96. Iorgulescu, Mircea. La o răscruce. [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli, Bucureşti : Humanitas,
2003]. 22, 14, nr. 710, 2003, p. 15.

97. Iovănel, Mihai. Mircea Cărtărescu: poetul şi personajul. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas,
2001]. Adevărul literar şi artistic, 11, nr. 604, 2002, p. 6.

98. Ivăncescu, Ruxandra. Voo Doo language fără Rolling Stones. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, 1998, p. 48-49.

99. Lazăr Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica
Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani,
Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4.

100. Lefter, Ion Bogdan. Cu Mircea şi Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas,
2001]. Observator cultural, 2, nr. 76, 2001, p. 8-9.

101. Manasia, Ştefan. Reflexia în ecranul PC a unui Narcis postmodern, M. C. [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr,
înfăşurat în pixeli, Bucureşti : Humanitas, 2003]. Tribuna, 2, nr. 28, 2003, p. 5.

102. Mandaj, Doina. Cărţi noi. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, Bucureşti : Humanitas, 2002]. Universul cărţii, 13,
nr. 1-2, 2003, p. 11.

103. Manolescu, Florin. Imaginea interioară. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti, Ed. Litera, 1992].
Luceafărul, nr. 38, 1992, p. 5.

104. Manolescu, Ion. Literatura de mîine. Romania literara, 29, nr. 45, 1996, p. 10.

105. Manolescu, Nicolae. "Aer cu diamante" - zece ani de la apariţie. [Traian T. Coşovei, Florin Iaru, Ion
Stratan, Mircea Cărtărescu]. Contemporanul, nr. 36, 1992, p. 4.

106. Manolescu, Nicolae. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont].
Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 12.

107. Marin Ileana. Postmodernismul românesc. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 7.

108. Marin, Irina. Limba zmee. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 4.

109. Marinescu, Angela. Jurnal scris în a treia parte a zilei. Adevazzrul literar szzi artistic, 10, nr. 582, 2001, p.
14.

110. Martin, Mircea. Schimbarea de canon. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. România literară, 32, nr. 32, 1999, p. 14-15.

111. Melinescu, Gabriela. Un "Pod de cărţi". România literară, 35, nr. 50, 2002, p. 29.

112. Miheţ, Marius. Tricoul cu Pink Freud. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. Familia,
38, nr. 3, 2002, p. 53-56.

113. Mihăieş, Mircea. Despre fluturi, fantasme şi furnici. [Interviu cu Mircea Cărtărescu]. Orizont, 11, nr. 1,
1999, p. 4-6.
114. Mihăieş, Mircea. Frenezie şi răceală. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Cuvîntul, 5(10), nr. 5, 1999, p. 13.

115. Mihăieş, Mircea. Viaţa ca un blues isteric. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 31.

116. Mihăilescu, Dan C. Cu tăişul ascuns (1-2). [Sorin Comoroşan, România, Societate cu răspundere limitată,
Bucureşti : Cartea Românească, 272 p]. 22, 6, nr. 47, 48, 1995, p. 15.

117. Mihăilescu, Dan C. Un "boţ de humă" din Bucureşti. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 23, 1997, p. 19.

118. Mincu, Marin. Jurnalul unui scriitor auto-vedetist. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas,
2001]. Luceafarul, nr. 29, 2001, p. 14.

119. -. Mircea Cărtărescu. Calende, 3, nr. 6, 1993, p. 23.

120. -. Mircea Cărtărescu în spaniolă. [Cronici la traducerea în spaniolă a romanului Visul, apărute în Diario şi
El Mundo]. România literară, 26, nr. 27, 1993, p. 22.

121. Mitchievici Angelo. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". [Interviu].
Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 4.

122. Mureşan, Rodica. Desfrâul imaginaţiei şi viziunea arabescului. [Mircea Cărtărescu, Orbitor - aripa stângă ,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 3.

123. Negrici, Eugen. Două soluţii. Romania literara, 29, nr. 29, 1996, p. 18.

124. Novac, Fevronia. O abordare arhetipală a poeziei lui Eminescu. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric,
Bucuresti: Litera, 1992]. România literarã, 25, nr. 38, 25 nov. - 1 dec. 1992, p. 9.

125. Nuşfelean, Olimpiu. Mircea Cărtărescu sau seriozitatea (literară) esenţială. [Mircea Cărtărescu, Pururi
tânăr, înfăşurat în pixeli, Bucureşti : Humanitas, 2003]. Mişcarea literară, 2, nr. 2-3, 2003, p. 14-15.

126. Olivotto, Alexandra. Muzmeul. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 5.

127. Olteanu, Tudor. Mircea Cărtărescu în olandeză. [Mircea Cărtărescu, Cu Travestie, Amsterdam: Meulenhoff,
1966]. Romania literara, 29, nr. 13, 1996, p. 14.

128. Pamfilie, Ligia. Poeţii (între ei). În CANON. [Andrei Bodiu, Mircea Cartarescu, Braşov : Aula, 2000].
Vatra, 29, nr. 8-9, 2002, p. 98-99.

129. Perşa, Dan. "Orbitor" - imaginea unui eşec al criticii? [Mircea Cărtărescu, Orbitor : aripa stângă, Bucureşti
: Humanitas, 1999]. Euphorion, 13, nr. 1, 2002, p. 6, 30.

130. Pintescu, Al. Mircea Cărtărescu şi/sau bufonada tragică. [Mircea Cărtărescu, Levantul, Bucureşti :
Humanitas, 1998; Dublu CD : antologie de poezie , Bucureşti : Humanitas, 1998]. Poesis, nr. 9-10, 1998, p. 5.

131. Pop, Ion. "Un optzecist puţin trecut din copt...". [Mircea Cărtărescu, Dragostea, Bucureşti: Humanitas,
1994]. Vatra, 24, nr. 9, 1994, p. 5, 19.

132. Pop, Ion. În apărarea "pielii de hârtie". [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. Vatra, 29,
nr. 9-10 (366-367), 2001, p. 85-88.
133. Popa, Cristian. Mircea Cărtărescu tehnici narative: efectul puzzle. [Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa
stânga, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Familia, 37, nr. 6, 2001, p. 103-105.

134. Popa, Cristian. Palimsestul realităţii subiective. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Familia, 38, nr. 3, 2002, p. 51-53.

135. Popa, Sebastian-Vlad. A apărut o carte despre eul liric eminescian fară sex. [Mircea Cartarescu, Visul
chimeric, Ed.: Litera, 1992]. România literarã, 25, nr. 35, 4-10 nov. 1992, p. 9.

136. Popescu, Adrian. Antologie Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Dublu CD, Bucureşti : Humanitas,
1998]. Steaua, 49, nr. 10, 1998, p. 31.

137. Popescu, Ana-Maria. Un jurnal compensatoriu. [Mircea Cătărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Observator cultural, 2, nr. 76, 2001, p. 5-6.

138. Popescu, Cristian. Poetul căsătorit. Adevărul literar şi artistic, 4, nr. 217, 1994, p. 5.

139. Popescu, Cristian. Trilogia optzecistă a lui Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Dragostea, Bucureşti:
Humanitas]. Adevărul literar şi artistic, 4, nr. 212, 1994, p. 5.

140. Popescu, Cristian. Trilogia optzecistă a lui Mircea Cărtărescu. Adevărul literar şi artistic, 4, nr. 214, 1994,
p. 5.

141. Popescu, Cristian. Trilogia optzecistă a lui Mircea Cărtărescu. Iubirea şi Bucureştiul (II). Adevărul literar şi
artistic, 4, nr. 216, 1994, p. 5.

142. Popescu, Cristian Tudor. Literatura zilei. România literară, 32, nr. 31, 1999, p. 10.

143. Popescu, Cristian Tudor. Nobelul românesc. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Adevazzrul literar szzi artistic, 10, nr. 576, 2001, p. 1.

144. Popovici, Vasile. De ce mi-a plăcut Nostalgia. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas,
1993. Cartea a fost republicată ulterior în patru ediţii]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 7.

145. Popovici, Vasile. Omenesc, prea omenesc. [Mircea Cărtărescu, Travesti, Bucureşti: Humanitas, 1994]. 22,
5, nr. 37, 1994, p. 15.

146. Pricăjan, Mircea. Un scriitor de succes "Mai mare ca Stephen King, dar mai mic ca Dostoievski". [Mircea
Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. Familia, 38, nr. 3, 2002, p. 56-59.

147. Pruteanu, George. Un roman supra- şi hiper-realist. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti :
Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 221, 1997, p. 13.

148. Pârvulescu, Ioana. Ars amandi. [Mircea Cărtărescu, Dragostea, Bucureşti: Humanitas, 1994]. România
literarã, 27, nr. 17, 1994, p. 5.

149. Pârvulescu, Ioana. Geamănul din vis. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Romazzzznia literarazz, 34, nr. 21, 2001, p. 7.

150. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. [Mircea Cătărescu, Levantul, Bucureşti : Cartea Românească, 1990].
România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7.

151. Pârvulescu, Ioana. Oamenii civilizaţi, oamenii necivilizaţi. [Interviu]. România literară, 35, nr. 3, 2002, p.
12-13.

152. Pârvulescu, Ioana. Scrisoare deschisă lui Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Travesti, Bucureşti:
Humanitas, 1994]. România literarã, 27, nr. 36, 1994, p. 5.

153. Pârvulescu, Ioana. Secretul lui Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bucureşti : Humanitas,
1993]. România literară, 26, nr. 37, 1993, p. 5.

154. Rogojan, Florin. Fascinaţia corporalităţii. [Mircea Cărtărescu, Jurnal]. Steaua, 53, nr. 11-12, 2002, p. 118-
119.

155. Rogozanu, C. Fanatism lucid. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001]. Observator
cultural, 2, nr. 76, 2001, p. 7-8.

156. Rogozanu, Cristi. Complexul Mendebil. [Mircea Cărtărescu, Orbitor : Corpul, Bucureşti : Humanitas,
2002]. România literară, 35, nr. 24, 2002, p. 6-7.

157. Roman Andreia. Bucureştiul lui Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Orbitor]. România literară, 33, nr. 43,
2000, p. 11.

158. Răcaru, Roxana. Zurba lui Meer-Tscha. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti : Humanitas,
2002]. România literară, 36, nr. 10, 2003, p. 5.

159. Schinteie, Daniela. De trei ori "Gemenii". Sufletul - fluture. [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p.
11.

160. -. Semnal. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Universul cărţii, 7, nr.
2, 1997, p. 10.

161. Simuţ, Ion. Autoficţiunea caleidoscopică. Familia, 38, nr. 9, 2002, p. 26-28.

162. Simuţ, Ion. Postmodernism şi gazetărie. România literară, 32, nr. 37, 1999, p. 12-13.

163. Sorescu, Annemarie. De trei ori "Gemenii". Un Narcis răsturant. [rubrica Replay]. Orizont, 11, nr. 1, 1999,
p. 11.

164. Sorianu, Vlad. Promisiunile unei sinteze... [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Ateneu, 36, nr. 9, 1999, p. 4.

165. Spiridon, Cassian Maria. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont].
Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 12.

166. Spiridon, Vasile. O analiză în transparenţă. [Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti : Litera, 1992].
Ateneu, 30, nr. 1, 1993, p. 3.

167. Spiridon, Vasile. În căutarea sensului ascuns - Mircea Cărtărescu. Ateneu, 30, nr. 11-12, 1993, p. 4.

168. Spînu, Alina. Zmei, zurbe şi poveştile lor colorate. [Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor, Bucureşti :
Humanitas, 2002]. Tomis, nr. 3, 2003, p. 45-46.

169. Stanca, Mara. Trei romane despre copilărie. Mircea Cărtărescu, Orbitor. Echinox, nr. 7-8-9, 1998, p. 34.

170. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Autoportretul fluturelui în oglinda convexă. [Mircea Cărtărescu, Orbitor,
Bucureşti : Humanitas, 2002]. Luceafărul, nr. 19, 2002, p. 5.

171. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Poezia în faţa oglinzii (sau prima concurentă Miss Book din această seară).
[Mircea Cărtărescu, Cincizeci de sonete de Mircea Cărtărescu cu cincizeci de desene originale de Tudor
Jebeleanu, Timişoara : Brumar, 2003]. Luceafărul, nr. 46-47, 2003, p. 5.

172. Sălcudeanu, Nicoleta. Scrisoare către narator. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Vatra, 30, nr. 2-3, 2003, p. 72-73.

173. Tamaş, Monica. Mendebilul de Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Mendebilul, Bucureşti : Humanitas,
[2001]]. Cronica, 36, nr. 8, 2001, p. 19.

174. Ungureanu, Cornel. Cosmologii cărtăresciene. Vatra, 29, nr. 8, 2002, p. 2.

175. Ungureanu, Cornel. Literatura în vremea superlativelor. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, Bucureşti :
Humanitas, 1997]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 5.

176. Ungureanu, Cornel. Literatura, înainte şi după Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc,
teză de doctorat, conducător ştiinţific Paul Cornea]. Orizont, 11, nr. 1, 1999, p. 2.

177. Urian, Tudorel. De la Camus la Nuova Guardia. [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli,
Bucureşti : Humanitas, 2003]. România literară, 36, nr. 27, 2003, p. 6.

178. Ursa, Mihaela. Despre puterea vechilor epistole. [Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli,
Bucureşti : Humanitas, 2003]. Steaua, 54, nr. 10-11, 2003, p. 63-64.

179. Ursuţiu, Anca. Structuri maladive ale oniricului. Încercări pe marginea a două dosare literare. Încercări pe
marginea a două dosare literare - M. Blecher şi M. Cărtărescu. Astra - ATLR, nr. 8(12), 1999, p. 55-57.

180. V.S. Mircea Cărtărescu la Tescani. Ateneu, 36, nr. 6, 1999, p. 2.

181. Vakulovski, Mihai. Cînd x este egal cu "Levantul" iar y cu "Dublu CD" (I). [Mircea Cărtărescu, Levantul,
Bucureşti : Humanitas, 1998]. Contrafort, 6, nr. 1, 1999, p. 8.

182. Vakulovski, Mihai. Dublu CV Mircea Cărtărescu sau despre poezia rock baroc. Viaţa Românească, 98, nr.
3-4, 2003, p. 135-148.

183. Vakulovski, Mihai. O cronică precedată de o scrisoare. Scrisoare deschisă despre o cronică închisă. O carte
OK. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc]. Vatra, 29, nr. 4-5 (361-362), 2001, p. 11-14.

184. Varfalvi Berinde, Carmen. "Sunt ca un anotimp încheiat" şi totuşi... [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti :
Humanitas, 2001]. Piaţa literară, 2, nr. 9, 2002, p. 6.

185. Vasiliu, Lucian. Cine mai citeşte generaţia '80? Dar pe Mircea Cărtărescu? [Ancheta Orizont]. Orizont, 11,
nr. 1, 1999, p. 13.

186. Veza, Diana. Un aparat de visat. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, vol. 2: Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002].
Echinox, 34, nr. 4-5-6, 2002, p. 10.

187. Voncu, Răzvan. Pentru Mircea Cărtărescu. Contemporanul, 9, nr. 14, 1999, p. 5.

188. Zalis, Henri. Egotism fără frontiere. [Mircea Cărtărescu, Jurnal, Bucureşti : Humanitas, 2001].
Contemporanul - ideea europeanazz, 11, nr. 43, 2001, p. 5.
189. Zarojanu, Tudor Cătălin. Apel patetic. [Sunt evidenţiate câteva apariţii de excepţie din literatura română
antedecembristă, aparţinând scriitorilor: Tudor Octavian, Adrian Lustig, Aurel Antonie, Sorin Preda, Ioan
Groşan, Mircea Cărtărescu, Dan Stanca, Daniel Bănulescu. Semnalează neglijenţa în reeditarea acestor cărţi şi
reclamă lipsa de atitudine pentru punerea în valoare a valorilor autentice.]. Romazzzznia literarazz, 34, nr. 36,
2001, p. 3.

190. Şaitiş, Cristina. Mircea Cărtărescu - scriitor şi manager. Cetatea culturală, 5, nr. 10, 2002, p. 15.

191. Şerban, Carmen Raluca. Semnificaţiile mandalei în proza lui Mircea Cărtărescu. Tomis, nr. 1, 2003, p. 19-
21.

192. Şerban, Robert. "Aş vrea să fiu Franz Kafka". [Interviu]. Vatra, 29, nr. 8, 2002, p. 4-5.

193. Ştefănescu, Alex. Jos Mircea Cărtărescu! [Condamnă aprecierile critice negative la adresa lui Mircea
Cărtărescu, influenţate de invidie şi reavoinţă]. Romazzzznia literarazz, 34, nr. 26, 2001, p. 3.

194. Ştefănescu, Alex. Lotul Mircea Cărtărescu. România literară, 32, nr. 5, 1999, p. 4.

195. Ştefănescu, Alex. Mircea Cărtărescu. [Rubrica La o nouă lectură]. Romazzzznia literarazz, 34, nr. 44, 2001,
p. 16.

196. Ştefănescu, Alex. Mircea Cărtărescu, Critic literar. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc,
Bucureşti : Humanitas, 1999]. România literară, 32, nr. 20, 1999, p. 4.

197. Ştefănescu, Alex. Mircea Cărtărescu. Povestea cu postmodernismul. [Rubrica La o nouă lectură].
Romazzzznia literarazz, 34, nr. 45, 2001, p. 16.

198. Ştefănescu, Alex. Un roman cu care începe poate o epocă. [Mircea Cătărescu, Orbitor - Aripa stângă,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 4-5.

199. Ţuglea, Mircea. Dublu CD. [Mircea Cărtărescu, Dublu CD. The best of Mircea Cărtărescu, Bucureşti :
Humanitas, 1998]. Contemporanul, 9, nr. 11, 1999, p. 7.

200. Ţuglea, Mircea. Postmodernismul românesc. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Contemporanul, 9, nr. 34, 1999, p. 6.

201. Ţuglea, Mircea. Proza lui Mircea Cărtărescu. Vatra, nr. 2, 1996, p. 90-92.

202. Ţîrlea, Cătălin. Scurtele priviri ale d-lui Cărtărescu. Contemporanul, 9, nr. 13, 1999, p. 3.

203. Alexandrescu Emil. Alţi prozatori contemporani. Mircea Cărtărescu, Nostalgia. În: Alexandrescu Emil.
Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 504-507.

204. Alexandrescu Emil. Alţi prozatori contemporani. Mircea Cărtărescu, Orbitor. În: Alexandrescu Emil.
Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 507--513.

205. Babeţi, Adriana. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment de articol din Orizont, (fără alte date de apariţie)]. Bucureşti : Cartea Românească,
1999, p. 67-69.

206. Bodiu Andrei. Mircea Cărtărescu. Postmodernismul fără frontiere. În: Bodiu Andrei. Direcţia optzeci în
poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 41-90.
207. Bodiu, Andrei; Bucur, Romulus; Moarcăş, Georgeta. Mircea Cărtărescu. În: Andrei Bodiu; Romulus
Bucur; Georgeta Moarcăş. Romanian poets of the '80s and '90s. A concise anthology. [Scurt text biografic cu
portretul scriitorului]. Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 171.

208. Boerescu Dan Silviu. Fluturele din Gomora. În: Dan Silviu Boerescu. Păcatele tinereţelor (ficţiuni critice).
Constanţa : Ex Ponto, 1999, p. 65-70.

209. Borbély, Ştefan. De ce nu-l citează Mircea Cărtărescu pe Liviu Petrescu? În: Ştefan Borbély. Cercul de
graţie. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti : Humanitas, 1999; Liviu Petrescu, Poetica
postmodernismului]. Bucureşti : Paralela 45, 2003, p. 113-117.

210. Borbély, Ştefan. Levantul. În: Ştefan Borbély. Cercul de graţie. [Mircea Cărtărescu, Levantul]. Bucureşti :
Paralela 45, 2003, p. 157-164.

211. Breban, Nicolae. Grupul României literare. În: Nicolae Breban. Stricte amintiri literare. Cluj-Napoca :
Dacia, 2001, p. 38-49.

212. Buciu, Marian Victor. (Post)modernitatea poetică în totalitarism (1948-1989). Începând cu deceniul 9. În:
Marian Victor Buciu. Panorama literaturii române în secolul XX. Vol. Poezia. Craiova : Scrisul Româneasc,
2003, p. 165-172.

213. Bârna, Nicolae. Triumful solipsismului sau ... întoarcerea demiurgului? Un post-modern heterodox: Mircea
Cărtărescu. În: Nicolae Bârna. Comentarii critice. [Mircea Cărtărescu, ORBITOR, Aripa stângă, roman,
Bucureşti : Humanitas, 1996]. Bucureşti : Albatros, 2001, p. 48-65.

214. Ciobanu, Vitalie. Un "tot" parţial. În: Vitalie Ciobanu. Frica de diferenţă. Articole, eseuri, cronici literare.
[Mircea Cărtărescu, Orbitor, ]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999, p. 231-235.

215. Cistelecan, Alexandru. Generaţia şi polii ei. În: Gheorghe Crăciun. Competiţia continuă. Generaţia '80 în
texte teoretice. Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 53-56.

216. Cistelecan, Alexandru. Poeme de amor de Mircea Cărtărescu. În: Virgil Sorin. Scriitori români
contemporani. Interviuri şi antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol din Familia, 1983, p. 9 (fără alte date
de apariţie)]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 61-63.

217. Comoroşan, Sorin. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment preluat din România, Societate cu răspundere limitată de Sorin Comoroşan,
Bucureşti : Cartea Românească, 1995, p. 87, 102]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 82-85.

218. Cornea, Paul. Acreditarea postmodernismului românesc. În: Mircea Cărtărescu. Postmodernismul
românesc. [Postfaţă de Paul Cornea]. Bucureşti : Humanitas, 1999, p. 505-537.

219. Cristea-Enache, Daniel. Mircea Cărtărescu. Levantul pe orizontală. În: Daniel CristeaYYYEnache.
Concert de deschidere. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001, p. 193-196.

220. Cristea-Enache, Daniel. Mircea Cărtărescu. Levatul pe orizontală. În: Daniel Cristea-Enache. Concert de
deschidere. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, aripa stângă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 2001, p. 193-195.

221. Cristea-Enache, Daniel. Mircea Cărtărescu. Pisica lui Heisenberg sau Orbitor-aripa convenţională. În:
Daniel Cristea-Enache. Concert de deschidere. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, prefaţă de Paul
Cornea, Bucureşti : Humanitas, 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001, p. 377-397.
222. Cristea-Enache, Daniel. Mircea Cărtărescu. Pisica lui Heisenberg sau Orbitor - aripa convenabilă. În:
Daniel CristeaYYYEnache. Concert de deschidere. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001, p.
377-398.

223. Cristea, Tudor. Între parodic şi melancolie. În: Cristea Tudor. Partea şi întregul: eseuri critice.
Târgovişte : Bibliotheca, 1999, p. 91-94.

224. Cristea, Valeriu. Visul şi realitatea. În: Valeriu Cristea. A scrie, a citi. [Mircea Cărtărescu, Gemenii]. Cluj :
Dacia, 1992, p. 203-206.

225. Crohmălniceanu, Ovid S. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol din Caiete critice, I, 1990, p. 4-7]. Bucureşti : Cartea Românească,
1999, p. 74-76.

226. Cărtărescu, Mircea. Cuvinte împotriva maşinii de scris. În: Gheorghe Crăciun. Competiţia continuă :
generaţia '80 în texte teoretice. [Reprodus din Caiete critice, nr. 1-2, 1986]. Piteşti : Vlasie, 1994, p. 171-175.

227. Cărtărescu, Mircea. Dreptul la timp (Ancheta revistei Echinox). În: Gheorghe Crăciun. Competiţia
continuă : generaţia '80 în texte teoretice. [Reprodus din Echinox, 11-12, nov.-dec. 1979]. Piteşti : Vlasie, 1994,
p. 75-78.

228. Cărtărescu, Mircea. Realismul poeziei tinere. În: Gheorghe Crăciun. Competiţia continuă : generaţia '80
în texte teoretice. [Reprodus din România literară, nr. 17, 1987]. Piteşti : Vlasie, 1994, p. 181-184.

229. Deaconu, Constantin. Mircea Cărtărescu. În: Constantin Deaconu. Studii literare. [Mircea Cărtărescu,
Postmodernismul românesc, Bucureşti : Humanitas, 1999; Orbitor (Aripa stângă), Bucureşti : Humanitas, 2002;
Orbitor - Corpul, Bucureşti : Humanitas, 2002]. Cluj : Napoca Star, 2003, p. 98-150.

230. -. Dicţionar al scriitorilor antologaţi. În: Gheorghe Crăciun. Competiţia continuă : generaţia '80 în texte
teoretice. Piteşti : Vlasie, 1994, p. 351.

231. Dugneanu, Paul. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment de articol din Universul cărţii, 3, 1991, p. 8]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p.
76-77.

232. Grigurcu, Gheorghe. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment din Dicţionarul Scriitorilor Români, A-C, coordonare Mircea Zaciu, Marian
Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, p. 527-528]. Bucureşti : Cartea
Românească, 1999, p. 58-61.

233. Grigurcu Gheorghe. Levantul în societate. În: Grigurcu Gheorghe. Poezie română contemporană. Vol. 1.
Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 214-222.

234. Grigurcu, Gheorghe. Mircea Cărtărescu despre Eminescu. În: Gheorghe Grigurcu. În pădurea de metafore.
[Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti : Litera, 1992]. Piteşti : Paralela 45, 2003, p. 41-46.

235. Grigurcu Gheorghe. "Zile cu trei sori în frunte". În: Grigurcu Gheorghe. Poezie română contemporană.
Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 206-213.

236. Gurău Apostol. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. În: Gurău Apostol. Celălalt. [Bucureşti : Humanitas, 1998].
Galaţi : Logos, 2000, p. 14-18.
237. Gurău Apostol. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. În: Gurău Apostol. Celălalt. [Bucureşti :
Humanitas, 1999]. Galaţi : Logos, 2000, p. 19-27.

238. Iorgulescu, Mircea. Un sentiment al viziunii. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol din România liberă, 21 iunie 1983, p. 2]. Bucureşti : Cartea
Românească, 1999, p. 64-66.

239. Ivăncescu, Ruxandra. Imposibila iubire: avangarda şi postmodernismul. În: Ruxandra Ivăncescu. O nouă
viziune asupra prozei contemporane. Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 121-125.

240. Kozma, Noemi; Scoruş, Gabriela. Mircea Cărtărescu. În: Noemi Kozma; Gabriela Scoruş. Literatura
română. Repere critice fundamentale. [Grupaj de opinii critice aparþinând mai multor autori]. Braşov : Aula,
2001, p. 352-359 .

241. Livescu, Cristian. Voluptatea labirintului. În: Cristian Livescu. Voluptatea labirintului : glose la o
hermeneutică a insolitului. [Volumul cuprinzînd eseuri scrise între 1983-1990, continuă seria "Scenelor din
viaţa imaginară"]. Iaşi : Timpul, 1995, p. 129-132.

242. Lovinescu, Monica. 12 octombrie 1990. În: Insula şerpilor. Unde scurte . Vol. VI.[Din emisiunea Teze şi
antiteze la Paris, susţinută de Monica Lovinescu la postul de radio Europa Liberă]. Bucureşti : Humanitas,
1996, p. 92-97.

243. Manolescu, Nicolae. Un poet despre care se va vorbi. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani.
Interviuri şi antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol din România literară, 1981, p. 9]. Bucureşti : Cartea
Românească, 1999, p. 61-63.

244. Micu, Dumitru. Mircea Cărtărescu. În: Scurtă istorie a literaturii române . Vol. III. Bucureşti : Iriana,
1996, p. 385-388.

245. Micu, Dumitru. Noile avangarde. Grete Tartler, Emil Brumaru, Mircea Cărtărescu şi "optzeciştii". În:
Dumitru Micu. Scurtă istorie a literaturii române. Vol. 2. Perioada interbelică. Poezia contemporană.
Bucureşti : Iriana, 1995, p. 429-433.

246. Mihăieş, Mircea. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment de articol din Orizont, 43, 1989]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 69-70.

247. Mihăilescu, Dan C. În grădina marelui păianjen. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri
şi antologii critice. Vol. I. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 72-73.

248. Moraru, Cristian. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment de articol din Amfiteatru, februarie, 1986, p. 2]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999,
p. 66-67.

249. Negoiţescu, Ion. Mircea Cărtărescu : Poeme de amor. În: Ion Negoiţescu. Scriitori contemporani. Cluj-
Napoca : Dacia, 1994, p. 84-87.

250. Negoiţescu, Ion. Mircea Cărtărescu : Totul. În: Ion Negoiţescu. Scriitori contemporani. Cluj-Napoca :
Dacia, 1994, p. 87-90.

251. Negoiţescu, Ion. Mircea Cărtărescu : Un romantic. În: Ion Negoiţescu. Scriitori contemporani. Cluj-
Napoca : Dacia, 1994, p. 90-93.
252. Perian, Gheorghe. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment de text aparţinând lui Gheorghe Perian (7 martie, 1991)]. Bucureşti : Cartea
Românească, 1999, p. 77-78.

253. Perian, Gheorghe. Mircea Cărtărescu. În: Scriitori români postmoderni. Eseuri . Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, R. A. 1996, p. 79-94.

254. Petraş, Irina. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment preluat din Literatura română contemporană, Bucureşti : Editura didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994, p. 177]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 81-82.

255. Petraş, Irina. A fluiera în biserică fără să ştii că în "biserică" te afli. În: Irina Petraş. Cărţile deceniului 10.
[Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti : Humanitas, 1999]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2003, p. 255-256.

256. Petraş, Irina. Poltergeist fantasmatic. În: Irina Petraş. Cărţile deceniului 10. [Mircea Cărtărescu, Jurnal,
Bucureşti : Humanitas, 2001]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, p. 212-214.

257. Petraş, Irina. Totul. În: Irina Petraş. Cărţile deceniului 10. [Mircea Cărtărescu, Visul, Bucureşti : Cartea
Românească, 1989; Nostalgia, Bucureşti : Humanitas, 1993]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, p. 145-
146.

258. Pop, Ion. Poezii în hiperrealitatea imediată. În: Ion Pop. Viaţă şi texte. [Faruri, vitrine, fotografii -
volumul de debut din 1980]. Cluj-Napoca : Dacia, 2001, p. 164-169.

259. Pop, Ion. Un optzecism puţin trecut din copt. În: Ion Pop. Viaţă şi texte. [Totul (1985)]. Cluj-Napoca :
Dacia, 2001, p. 170-175.

260. Pârvulescu, Ioana. Premiile U. S. R. 1990. Anul de excepţie. În: Ioana Pârvulescu. Prejudecăţi literare.
Opţiuni comode în receptarea literaturii române. Bucureşti : Univers, 1999, p. 249-254.

261. Regman, Cornel. Antologie critică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi antologii
critice. Vol. I.[Fragment din Nu numai despre critică, Bucureşti : Cartea Românească, 1990, p. 215, 219].
Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 74-76.

262. Simion, Eugen. Proza fantastică şi biografică. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol din România literară, 7 decembrie, 1989, p. 10]. Bucureşti : Cartea
Românească, 1999, p. 70-72.

263. Sorianu, Vlad. Promisiunile unei sinteze. În: Vlad Sorianu. Literatura noastră cea de toate zilele ... Eseuri
şi însemnări critice. [Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti : Humanitas, 1999]. Bacău :
Plumb, 2001, p. 116-119.

264. Sorin, Virgil. "Noi am fost liberi în acei ani, liberi în subterană". În: Virgil Sorin. Scriitori români
contemporani. Interviuri şi antologii critice. Vol. I.[Interviu din mai 1991]. Bucureşti : Cartea Românească,
1999, p. 35-57.

265. Ulici Laurenţiu. O capodoperă, poate singura... - delfinii nu ştiu de ce. În: Ulici Laurenţiu. Mitică şi
Hyperion. [Mircea Cărtărescu, Levantul]. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 292-293.

266. Ungureanu, Cornel. Mircea Cărtărescu - geografiile unui lider de şcoală postmodernă. În: Cornel
Ungureanu. Geografia literaturii române, azi. Vol. 1: Muntenia. Piteşti : Paralela 45, 2003, p. 245-255.
267. Ungureanu, Cornel. Optzeciştii. Caragialiada postmodernă. În: Cornel Ungureanu. Geografia literaturii
române, azi. Vol. 1: Muntenia. Piteşti : Paralela 45, 2003, p. 97-100.

268. Urian, Tudorel. Mircea Cărtărescu - Romanul sfârşitului de veac. În: Tudorel Urian. Proza românească a
anilor '90. [Orbitor : aripa stângă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Bucureşti : Albatros, 2000, p. 105-107.

269. Ursa, Mihaela. Mircea Cărtărescu - portret al artistului înainte de maturitate. În: Mihaela Ursa.
Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 81-91.

270. Vlasie, Călin. Cărtărescu, Mircea. În: Romanian fiction of the '80s and '90s. A concise anthology. [scurtă
notă biografică]. Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 60.

271. Ştefănescu, Alex. Antologie critică - O capodoperă fără cititori. În: Virgil Sorin. Scriitori români
contemporani. Interviuri şi antologii critice. Vol. I.[Fragment de articol preluat din Flacăra, nr. 6, 1991].
Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 78-79.

272. Ţeposu, Radu G. Cotidianul prozaic şi bufon. În: Virgil Sorin. Scriitori români contemporani. Interviuri şi
antologii critice. Vol. I.[Fragment preluat din Istoria tragică şi grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, de
Radu G. Ţeposu, Bucureşti : Editura Eminescu, 1993, p. 43-46]. Bucureşti : Cartea Românească, 1999, p. 79-
81.

273. Ţeposu, Radu G. Cotidianul prozaic şi bufon. În: Radu G. Ţeposu. Istoria tragică & grotescă a
întunecatului deceniu literar nouă. Cluj-Napoca : Dacia, 2002, p. 70-76.

274. Ţeposu, Radu G. Mircea Cărtărescu. În: Radu G. Ţeposu. Istoria tragică & grotescă a întunecatului
deceniu literar nouă. Bucureşti : Eminescu, 1993, p. 43-47.