Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina FIZICĂ – Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

PARTEA I
( 45p )
1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie încercuieşte A dacă apreciezi că este
adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă:
a) Tensiunea electrica este o mărime fizică. A F
b) Unitatea principala pentru masurarea temperaturii este gradul Fahrenheit. A F
c) Greutatea ta în orice punct de pe Pământ este aceeaşi. A F
(18p)
2. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:
a) 0,02 cg + 0,06 dg – 0,05 mg = ..........................mg
b) 0,03 hm + 140 dm – 400 cm = .........................m
c) 850 ml - 2 dl + 0,05 dal = .............................l
d) 0,6 dm2 = .....................cm2
e) 50 cm3 = ........................dm3
(15p)
3.Realizaţi legăturile corecte dintre elementele coloanei A cu cele ale coloanei B prin notarea cifrei
corespunzătoare
în căsuţe:
A B
voltmetru 1. volt
A 2. intensitatea curentului electric
I 3. amper
V 4. instrument de măsură
(12p)

PARTEA a II-a
(45p)
Pentru subiectele 1 şi 2 încercuiţi răspunsurile pe care le consideraţi corecte:
1. La introducerea unei sticle de 0,5l cu apă în congelator:
a) volumul scade, sticla micşorându-şi suprafaţa;
b) temperatura scade ajungând spre punctul de îngheţ;
c) volumul creşte existând pericolul de spargere al sticlei;
d) temperatură creşte într-un timp scurt.
(8p)

2. Greutatea omului se poate determina folosind:


a) relaţia G = mg, unde g reprezintă acceleraţia gravitaţională;
b) un cântar prin cântărire directă;
c) un cântar pentru a măsura masa sa şi apoi prin calcul;
d) acceleraţia gravitaţională de 9,81 N/kg, atât la câmpie cât şi la munte.
(8p)
3. Distanţa de la Pământ la Lună este de aproximativ 378.000 km. În ce interval de timp parcurge
lumina această distanţă? (se consideră viteza luminii de 300.000 km/s).

( 10 p )
4. Iată reprezentările unor lentile.
Care dintre ele sunt convergente şi care sunt divergente?

Lentile convergente:
Lentile divergente:
(10p)

5. Folosind o baterie, 3 becuri şi conductori electrici realizaţi un montaj în care legarea becurilor să
fie în paralel. Reprezentaţi schema circuitului folosind simbolurile studiate pentru fiecare
component.

(9p)
NOTĂ: Din oficiu se acordă 10p.
Timp de lucru: 45 min.
Şcoala Gimnaziala Bogdana
CLASA: a VIII a
DISCIPLINA: FIZICA
PROFESOR: Naciu Iulia Violeta NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI:
DATA SUSŢINERII TESTULUI: NR.ABSENŢI:

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a VIII a au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
I.1diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice
1.2 recunoaşterea în activitatea practică a fenomenelor studiate din domeniile: mecanică, căldură, elec-
tricitate, optică;
1.3 definirea şi explicarea fenomenelor fizice folosind termeni specifici;
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi
caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice;
2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora;
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene fizice din domeniile: optică, mecanică,
căldură.
şi conţinuturi:
Mărimi fizice şi unităţi de măsură.
Fenomene mecanice
Fenomene optice
Fenomene termice
Fenomene magnetice si electrice
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei:7,85
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi:0%
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi 27%
- ponderea(%) notelor între 7 şi 9 din numărul total al elevilor evaluaţi 50%
- ponderea(%) notelor peste 9 din numărul total al elevilor evaluaţi23%
Nota Sub 5 Intre 5-7 7-9 9-10
Nr note 7 13 6
În raport de competenţele vizate s-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor corecte
referitoare la intensitatea curentului electric,greutatea corpurilor si unele fenomene termice
Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la subiectele ce vizau circuite
electrice,legea de miscare,optica.

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:


1. Alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte şi
explicarea fenomenelor fizice folosind termeni specifici
2. Temă pentru acasă
3. Realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. Testarea nivelului competenţelor la final de semestru/an
5. Fişe de lucru diferenţiate
Profesor
Naciu Iulia Violeta