Sunteți pe pagina 1din 9

 Stabilește sensul cuvântului subliniat în enunțul Şi-a luat nişte lucrări de la birou şi bate la maşină.

și
alcătuiește un enunț în care același cuvânt să facă parte dintr-o expresie/locuțiune verbală.
 Transcrie din enunțul de mai jos trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza.
Se credea și că barza își îngrijește părinții în vârstă, hrănindu-i și chiar transportându-i, iar cărțile pentru copii
le-au prezentat ca model al valorilor filiale.
 Transcrie propoziția secundară din fraza de mai jos, precizează atât funcția acesteia în frază, cât și prin ce se
realizează subordonarea.
Gospodăriile ar anunța când doresc copiii dând dulciuri berzelor pe pervazul ferestrei.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „barza” să aibă funcția sintactică de circumstanțial de mod
și un enunț interogativ în care un pronume negativ să aibă funcția sintactică de complement direct.
 Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.
De și nu sunt omul care cred în zvonuri, se pare că în ciuda reclamaților și mai ales, efortului nostru,
autoritățile au aprobat construirea unui cuib pentru berze chiar în dreptul porții noastre, pe marginea șoselii.
 Rescrie un sinonim şi un antonim, prezente în enunţul dat.
Roirea albinelor are loc atunci când ecloziunile depăşesc rata mortalităţii lucrătoarelor, populaţia creşte şi
spaţiul din stup se micşorează.
 Transcrie din fragmentul de mai jos substantivele, precizând cazul acestora.
– Harap-Alb, pentru că ești așa de bun și te-ai ostenit de ne-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine.
 Alcătuieşte un enunţ interogativ care să conţină două propoziţii aflate în raport de coordonare copulativă,
una introdusă prin adjectiv pronominal relativ, iar cealaltă printr-un adverb relativ.
 Rescrie e-mailul, corectând greșeșelile de orice natură.
Către: ionica.popescu@yahoo.com
Cc/Cci de la pepe.eu@ yahoo.com
Subiect: Recomandare film
☺Filmul după celebrul basm a lui Ion Creangă se numeşte De-aş fi… Harap
Alb şi a fost regizat de Ion Popescu-Gopo.
Legendarul Florin Piersic e protagonist în rol principa, iar în roluri
secundare, printre alţi, sunt Irina Petrescu şi Puiu Călinescu. Structura
filmului respectă într-o oarecare măsură basmul dar filmul are o identitate
propie, în loc să fie doar o reproducere a cărți.
Ţi-l recomand, dacă doreşti să vizionezi un film de exceptie, jucat decei mai
buni actori.
Pepe
 Stabilește numărul propozițiilor din următoarea secvență, precizând raportul sintactic care se stabilește între
ele: Dar să–mi ceară mie să citesc este ca și cum i-ar cere unui homar să joace tenis.
 Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în fragmentul Puteți scrie despre viața voastră,
despre sport, despre Bulgaria, despre marca preferată de săpun, despre ce cărți vă plac și despre ce cărți nu vă
plac. Despre orice!
 Transcrie ,din fragmentul următor,trei verbe la moduri diferite,pe care să le precizezi.
„Eu îi plăteam chiria anticipat,dar vedeam că baba avea bănuiala că aș putea s-o păgubesc mai târziu.”

 Completează spațiile libere cu formele corecte ale cuvintelor notate în paranteze.


___________________(dragă,feminin plural) mele,
Vă anunț cu mare entuziasm că________________________(a se îndrăgosti,perfect compus) de
Arpagic( motanul care mi-a luminat copilăria) și de poeziile,așa cum le_______________
(a scrie,indicativ,prezent) tu,Ana,iar Ținutul Celălalt îmi dovedește că literatura contemporană pentru copii
___________________( a așeza,indicativ,prezent) pe drumul cel bun.Mi_____________(a plăcea ,modul
condițional –optativ,timpul prezent) să________(a crea,modul conjunctiv, timpul prezent) și eu ca voi.
 Formulează un îndemn pentru pasionații de scris sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în
raport de coordonare copulativă .
 Transcrie din fragmentul de mai jos două substantive în cazuri diferite,pe care le vei preciza ,,Care sunt
rădăcinile psihice și sufletești ale unui scriitor?
 Rescrie enunțul ,, Dar lucrul cel mare e că Mara nu-ţi iese niciodată cu gol în cale”, înlocuind
cuvântul ,,mare” cu un antonim și cuvântul ,,niciodată” cu un sinonim.
 Extrage din fragmentul de mai jos, trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza.
,,Vineri noaptea, după cântatul cocoşilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o prindă cu şatra întinsă în piaţa cea mare,
unde lumea se adună din şapte ţinuturi.”
 Realizează un enunț asertiv în care cuvântul ,,piață” să aibă funcție sintactică de atribut substantival
prepozițional și un enunț exclamativ în care adjectivul ,,comun” să fie în cazul genitiv.
 Realizează expansiunea cuvântului subliniat din enunțul următor, menționând felul propoziției subordonate
obținute și tipul de raport: ,,Oamenii muncitori reușesc în viață.”
 Rescrie corect textul ce conține mesajul unui copil către bunici, corectând greșelile de orice fel.
,,La ora doisprezece luăm masa înpreună dragi bunici. Mi-ar place să vină și verișoara mea, dar mii teamă că e
plecată la București.”
 Identifică în textul de mai jos pronumele, precizând felul și cazul acestora:
,,Dinspre cititor privite lucrurile, vitraliul şi fereastra îşi arată mai ales asemănările. Cum toată lumea ştie că
„poezia e mai grea” – aşa se zice că ar fi definit-o cândva un mare poet român...”
 Alcătuiește un enunț interogativ, în care cuvântul ,,clipă” să îndeplinească funcția sintactică de nume
predicativ și un enunț afirmativ, în care verbul ,,a descifra” să îndeplinească funcția sintactică de atribut.
 Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora:
,,În cele din urmă, poemul e singurul loc la îndemâna omului în care rostirea marilor întrebări face deja cât un
răspuns..”
 Încercuiește varianta corectă a cuvintelor din fragmentul de jurnal al unui absolvent de gimnaziu, redat mai
jos:
,,Ieram / Eram prin clasa a VIII-a și am fost la / l-a un eveniment cultural, desfășurat chiar în școala nuastră /
noastră. Momentul era special, deoarece / de oarece fusese invitat un critic literar de marcă pentru cultura
spațiului românesc. Fiecare trebuia să-i adresăm câte o întrebare. Eu l-am întrebat ce este acela un critic literar?
Invitatul mi-a răspuns fără să ezite. Un critic literar este un cititor de cursă lungă, care pelângă / pe lângă faptul că
pune în ordine creațiile literare, le și comentează într-un / întrun mod artistic, căci și criticul are farmecul lui.”
 Transcrie substantivele evidențiate, precizând felul articolului și cazul acestora:
,,Și Bărăganul ne înghiți, dar tata, fără să se sperie, dădu drumul din caval unor sunete sfâșietoare pe cuvintele
: Au plecat olteni...”
 Alcătuiește un enunț imperativ, în care cuvântul ,,școalăȚ să îndeplinească funcția sintactică de complement
direct și un enunț exclamativ, în care substantivul ,,copil” să îndeplinească funcția sintactică de complement
indirect.
 Transcrie propoziția subordonată din fraza dată, indicând felul acesteia. Construiește apoi o altă frază în
care să utilizezi același element introductiv.,,ne însoți până n pragul Bărăganului, până dincolo de șoseaua care
duce de la Brăila la Călărași ferindu se de pustie.”
 Mai jos, sunt redate impresiile unui călător, postate pe o rețea de socializare. Rescrie textul, corectând
greșelile de orice natură.
,,A fost un sfârșit de săptămână pe măsură! Mai întîi, pentru că am avut ocazia să călătoresc prin Poiana brașov cu
telescaun ul, apoi, ghidați de un cunoscător a locului, am parcurs cele mai frumoase locuri ale regiunii, iar
călătoria s a sfârșit cu un frumos foc de tabără dar și un grătar pe cinste.”
 Transformă construcția activă din enunțul „Luminând, un astru lumea căuta”, într-o construcție pasivă.
 Precizează numărul de propoziții din enunțul următor și tipul de raport sintactic existent între prima și a
doua propoziție: „Din tării uitate,/Despre ziuă, timpul, care nu dormea,/A suflat în stele de le-a stins pe toate,/A
luat barca lunii și-a plecat cu ea.”/
 Alcătuiește un enunț negativ, în care substantivul „timpul” să aibă funcția sintactică de atribut
substantival genitival (1) și un enunț afirmativ, în care substantivul „luna” să fie apoziție (2
 Enunțul următor reprezintă răspunsul unui elev. Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură.
Mi-ar place să cutreier această pădure magnifică regatul minunilor nopți.
 Rescrie enunțul ,,Totuși, acum ei trebuie să aștepte vara următoare pentru a se întoarce să reia istovitoarea
muncă’’, înlocuind cuvintele următoare și istovitoare cu câte un sinonim
 Menționează felul construcției verbale din secvența: ,,De-a lungul verii, din decembrie până în februarie, s-
a lucrat la temperaturi de circa -30⁰ C’’.
 Alcătuiește un enunț în care cuvântul lac să aibă funcția sintactică de subiect și un enunț în care cuvântul
acumulare să fie nume predicativ.
 Completează spațiile libere din textul următor, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze:
După multe eforturi, în condiții extreme de muncă, ...........................(a ști – mod indicativ, timp perfect compus,
persoana I, numărul plural ) că ne...........................(a îndeplini – mod indicativ, timp viitor standard, persoana I,
numărul plural).
 Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.
Castelul pe care o vezi în depărtare este din secolul al VII-a, find un obiectiv turistic ne cunoscut străinilor.
 Rescrie enunţul „mă întrebam plin de mirare” înlocuind cuvântul mă întrebam cu un sinonim şi cuvântul
mirare cu un antonim.
 Transcrie din secvenţa de mai jos un adjectiv şi un substantiv cu centru (regent) adjectiv precizându-le
funcţiile sintactice. „cu aburi calzi/ aproape luminoşi din pricina zăpezilor”
 Transformă construcţia aerul mă cercetează adânc în construcţie reflexivă, analizând pronumele reflexiv.
 Alcătuieşte un enunţ asertiv în care substantivul aerul să aibă un centru substantiv şi un enunţ interogativ în
care adjectivul cald să fie la gradul comparativ de inferioritate.
 Completează textul de mai jos cu formele corecte ale cuvintelor din paranteze.
…………….. (a vrea – indicativ, imperfect) să mergem împreună cu voi şi să folosim ………….. (acelaşi - fem
sg) maşină ca să mai economisim timp. …………. (cine) să mai întrebăm acum?
 Rescrie enunțul „să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-și argintul peste lume“, înlocuind
cuvântul „vărsând“ cu un sinonim şi cuvântul „tânăr“ cu un antonim.
 Transcrie din fragmentul de mai jos trei verbe la timpuri diferite, pe care le vei preciza:
„Anicuta clătină din cap. Nu știa! Anul trecut, când înflorise păpădia, copila era bolnavă în pat..“
 Transformă construcția activă din enunțul „niște flori așa de frumoase să aibă un nume așa de urât!“ într-o
construcţie pasivă.
 Alcătuiește un enunț interogativ în care substantivul „păsări“ să îndeplinească funcția sintactică de nume
predicativ și un enunț asertiv în care pronumele relativ „care“ să îndeplinească funcția sintactică de complement
prepozițional.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos: reprezentând opinia unui elev pasionat de biologie, cu
forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.
Eu ………………….……. (A dori – mod conditional-optativ, timp perfect) să particip la conferințele acestui
biolog renumit, pentru că subiectul mă interesa extrem de tare. Am admirat oamenii de știință
……………………….… (pronumele relativ care, caz genitiv) cercetări au ajutat.la evoluția omenirii.
 Rescrie enunțul “La unsprezece ani eram o fetiță (…) foarte plapândă pentru vârsta mea.”, înlocuind
cuvântul plăpândă cu un antonim și cuvântul vârsta cu un sinonim.
 Transformă construcția activă din enunțul „Apoi, dintr-odată, am auzit un zgomot formidabil." într-o
construcţie reflexivă.
 Alcătuiește un enunț interogativ în care substantivul „inel” să aibă funcția sintactică de complement
prepozițional și un enunț asertiv în care pronumele relativ „ce” să aibă funcția sintactică de complement direct.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând opinia unei mame, cu forma corectă a
cuvintelor scrise între paranteze.
M- ___________________________ (a se îngrijora, modul condițional-optativ, timpul perfect) să descopăr în
casă jucării de _______________________ (care, cazul genitiv) proveniență să nu știu nimic.
 Analizați cuvintele subliniate din enunțurile de mai jos :
Acelorași elevi li s-au oferit premii atractive.
Cartea de pe masă este a mea.
Pisica vecinilor a sărit pe fereastră și a răsturnat o vază cu trandafiri .
De ieri a început să plouă torențial și noi am renunțat să plecăm în vacanță .
Înaintea casei , mama a plantat doi trandafiri .
 Alcătuiți enunțuri în care substantivele țară și vară să aibă următoarele funcții sintactice :
Subiect
Nume predicativ
Atribut
Complement direct
Complement prepozițional
Complement indirect
Circumstanțial de loc
Circumstanțial de timp
Circumstantial de mod
 Transformați construcțiile active în construcții pasive:
Tata a săpat grădina de legume.
Mama citește un roman polițist.
Eu repet niște formule la matematică.
Noi facem piața pentru o săptămână.
Am reparat calculatorul.
 Transformați construcțiile reflexive în construcții active :
Eu îmi fac temele de vacanță.
Mihai își curăță bicicleta.
Copiii își repetă formulele la geometrie.
Maria își verifică unele cunoștințe , rezolvând teste grilă.
 Transformați construcțiile pasive în construcții active:
Geamul este curățat de bunica mea.
Examenul a fost luat cu brio de Marian.
Mingea a fost rătăcită de cei mici .
Vasele sunt spălate în fiecare zi de mașina de spălat vase.
Vara este așteptată de turiști.
 Identifică numeralele din textul dat, precizând felul acestora: ,,parcurge primii trei ani de studii la Institutul
de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iași, apoi se transferă la București, la Institutul de Artă Teatrală…”
 Alcătuiește două enunțuri exclamative în care verbul a reprezenta să îndeplinească pe rând funcțiile
sintactice de predicat verbal și nume predicativ.
 Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice fel , reprezentând opinia unui pasionat al teatrului
românesc
Cea mai iubit e profesoară de matematică din istoria cinemato grafiei a fost dintotdeauna discretă cu viața din
afara șc enei iar în ultimi ani prezențele ei publice au fost forte rare.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „clasă” să aibă funcția sintactică de atribut și un enunț
interogativ în care pronumele posesiv „ai mei ” să aibă funcția sintactică de complement direct.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând comentariul unui cititor pasionat de
expedițiile polare, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.
După-amiaza fetele ___________________(a cerceta, modul indicativ, timpul mai mult ca perfect) plaja și
___________________(ochi, nr. plural, articulat, cazul acuzativ )de apă din apropiere,
_____________________( a căuta , modul gerunziu) ____________________(frumos, genul feminin, nr. plural,
superlativ relativ de superioritate) cochilii _________________(care, cazul acuzativ) le puteau găsi, iar apoi
împodobiseră castelul, fixând cochiliile la intervale bine calculate pe ziduri, acoperișuri și
_____________(parapet – nr. plural, nearticulat, caz acuzativ).
 Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei verbe la timpuri diferite, pe care le vei preciza:
,, – Măi băieți, zise el, pe gânduri; am să vă povestesc ceva; știi, câteodată, mai ai nevoie să-ți destoi inima ... De
pildă, eu, de când am uitat de hanul Boului !’’
 Realizează expansiunea atributului din propoziția ,, De jur împrejurul clădirii, pe interior, este un pridvor cu
coloane’’, în subordonata corespunzătoare.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care cuvântul han să aibă funcția sintactică de complement prepozițional și
un enunț interogativ în care substantivul Cristache să aibă funcția sintactică de atribut substantival în nominativ.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând replica unui elev în timpul orei de limba și
literatura română, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. ,,Hanul ________________ (a crea, modul
indicativ, timpul prezent) un spațiu magic al întâmplărilor fabuloase de ______________ (care, cazul genitiv)
farmec sunt atrași călătorii.’’
 Alcătuieşte o propoziţie simplă, negativă în care adjectivul „neobişnuit” să aibă funcţia sintactică de
Nume predicativ şi o propoziţie dezvoltată, afirmativă în care acelaşi adjectiv să îndeplinească funcţia sintactică
de atribut adjectival.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând descrierea unui apus de soare, cu forma
corectă a cuvintelor din paranteze.
Pe nesimţite, cerul roşu îşi îmbrăcase o nouă haină de nunaţe ..........................(albăstriu) pe care o mână
nevăzută .................(a presăra, indicativ, imperfect) mereu steluţe tremurătoare. Răsfângerile lor sclipitoare ne
umpleau inima de .............................(frumos, grad superlativ relativ de superioritate) sentimente. Parcă eram în
paradis.
 Precizează numărul de propoziţii din enunţul următor şi tipul de raport sintactic existent între prima şi a
doua propoziţie: „Lucrul cel mai tulburător este să-mi închipui, noaptea, fluviul care continua să curgă fără oprire
în timp ce oraşul dormea liniştit”.
 Transcrie din fragmentul următor trei pronume diferite, pe care le vei preciza: „ele se precipitau unele peste
celelalte, se prăbuşeau asupra lor însele, şi asta de secole la rând, într-o întunecime de neconceput”.
 Rescrie secvenţa „Un cocor/ Cu aripa deschisă se ridică/ Din stuf, sfîșietor de trist scîncind”, înlocuind cu
câte un sinonim cuvintele „trist” şi „scîncind”.
 Transcrie versurile de mai jos transformând verbele aflate la moduri nepersonale în forme verbal la moduri
personale.
Grierul în desfătare/,Trecând vara cu cântare,/Deodată se trezește/Că afară viscolește,/Iar el de mâncat nu are.
 Alcătuiește un enunț alcătuit din 2 propoziții aflate în raport de subordonare, propoziția subordonată să fie
introdusă printr-un pronume relative în care să evidențiezi o trăsătură a furnicii.
 Completează spațiile libere cu forma corectă a cuvântului din paranteză.
Ar fi trebuit _____________________ (a culege, modul conjunctiv, timpul perfect) propriile proviziile, nu să te
bazezi pe alții _____________________ (care, cazul genitiv) muncă a avut ca scop supraviețuirea în anotimpul
geros.
 Enunțul următor este un SMS scris de colegul tău. Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură.
Salut Ioana! Am aflat de la sora ta m-ai mare că ai răcit? Mam gândit să vin la tine după ore săți aduc lecțile. Ce
zici?
 Alcătuiește un enunț alcătuit din 2 propoziții aflate în raport de coordonare adversativa în care să îți exprimi
părerea despre autenticitatea legendelor.
 Transcrie enunțul Primul cojocel a fost scos de Baba Dochia în prima zi a lunii martie. transformând
construcția pasivă în una activă.
 Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei verbe aflate la moduri diferite, pe care le vei preciza: Povestea
spune ca ar fi fost o singură babă, pe care o chema Dochia. Adică… babă nu prea era ea, că… să vedeţi. Ba era
chiar fiica unui împărat vestit şi era aşa de frumoasă, că toţi fiii de crai o peţiră, dar ei nici unul din ei nu-i plăcea.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care pronumele celălalt să îndeplinească funcția sintactică de atribut
adjectival și un enunț interogativ în care verbul a ajunge să formeze predicat nominal.
 Alcătuiește un enunț afirmativ în care cuvântul lin să îndeplinească funcția sintactică de circumstanțial de
mod și un enunț negativ în care pronumele el să aibă funcția sintactică atribut pronominal prepozițional.
 Precizează partea de vorbire și cazul cuvintelor subliniate din secvența:
Era o babă cu părul roșu în partea locului, care făcea farmece și vrăji cu pădurea copiilor, puind arborii să umble
la rând, ca plopii, unul înapoia celuilalt, pe marginile drumurilor, pe o parte și pe alta.
 Identifică, în enunțul următorul, funcția sintactică a cuvântului subliniat și rescrie enunțul transformându-l
în propoziția subordonată corespunzătoare prin expansiunea propoziției într-o frază: Ea era un înger cu fața
radioasă.
 Alcătuiește o frază formată din două propoziții în care verbul a corecta să fie la modul indicativ, timpul
viitor simplu/standard și să fie termenul regent pentru o propoziție completivă directă.
 Corectează greșelile de orice natură din textul de mai jos:
La știri au anunțat că va urma în continuare filmul meu preferat „Harry Potter”. Nu știu dacă voi reușii să-l văd pe
tot însă ori cum nu va fii ultima oară când se difuzează.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care pronumele relativ care să îndeplinească funcția sintactică complement
direct și un enunț interogativ în care adjectivul inteligent să fie la gradul de comparație comparativ de
superioritate.
 Rescrie enunțul Condeiul lui Ionel e vrăjit. transformând atributul într-o propoziție subordonată
corespunzătoare.
 Menționează numărul de propoziții din fraza următoare și ce fel de raport ce se realizează între acestea: Se
face roșu, se bâlbâie, frământă buretele cu creta la un loc.
 Rescrie următorul mesaj primit de la colegul tău, corectând greșelile de orice natură.
Îmi pare rău că nai reușit să vi la ziua mea. Speram că tu și Mihai vei fi venit și ne vom fii distrat. Îți doresc
însănătoșire gravnică. Pe curând.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul educație să îndeplinească funcția sintactică atribut
substantival prepozițional și un enunț interogativ în care verbul a călători să aibă funcția sintactică de subiect.
 Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei verbe la moduri diferite, pe care le vei preciza:
Madam Georgescu – Mița Georgescu – cu d. Georgescu – Mihalache – pleacă la Sinaia cu trenul de plăcere.
Însă, de mult madam Georgescu a promis „puiului” să-l ducă odată și pe el la Sinaia; prin urmare și pe gramama
trebuie să o ia.
 Alcătuiește o frază formată din două propoziții aflate în raport de subordonare în care să-ți exprimi opinia
despre importanța bunelor maniere.
 Completează spațiile libere cu formele corecte ale cuvintelor aflate în paranteză.
Mă numesc Andrei și ………………. (a împlini, indicativ, perfect compus) 8 ani în octombrie. …………. (a dori,
conditional-optativ, prezent) să particip la cursurile ………… (care, acuzativ) le organizați în acest weekend.
 Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul copilărie să îndeplinească funcția sintactică de
circumstanțial de timp și un enunț interogativ în care adjectivul pronominal meu să fie în cazul acuzativ.
 Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei pronume aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza:
Eu îmi simțeam carnea tremurând și mă loveam, pentru că eram sărac și nu puteam face ce făceau ceilalți.
 Transcrie enunțul M-am spălat repede cu apă rece pe față, ca să nu mă zărească cineva și să vadă un miop
emoționat și lăcrimând. transformând construcția reflexivă în una activă
 Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată, precizând și felul ei, din fraza următoare:
Splendoarea serilor de atunci, într-un loc în care liniștea nu era tulburată de aglomerația continuă din oraș, mi-a
rămas cel mai profund întipărită în minte.
 Menționează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate: ,,Cu strângere de inimă, intrai la tată-meu
care mă sărută pe frunte, îmi vorbi puțin după obiceiul lui, dar vedeam eu cum se lupta să învingă o lacrimă ce i
se strecura de sub gene. Iar după ce ieșii de la dânsul, baba Ilinca care se ținea grapă de mine, mă duse în
camera cu merinde.”
 Construiește un enunț asertiv, în care verbul ,,a sta” să îndeplinească funcția sintactică de subiect și un
enunț interogativ în care termenul ,,a ieși” să intre în structura unui predicat nominal.
 Rescrie textul, corectând greșelile de orice natură. ,,Apoi de multe ori o aruncam așea fără scop l-a ochi,
mă-nțepeneam voinicește pi picioare, mă uit-am pe țel, cugetînd în mintea mia cear fii m-ai greu di nimerit, un
lieu sau o ață de paingăn, iar când o dam jos de la ochi, mi se părea curios să nu văd ce-l puțin leul culcat la
pâmânt.”
 Precizează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate în fragmentul de mai jos: ,,Luna învăluia
dumbrava într-un fum de lumină, ca într-un vis. Lizuca vede cum vin spre ea cei şapte pitici, cu doi bătrâni şi o
prințesă, cu zâne și feți frumoși, cu animale care vorbesc. – Lizuca, îți plac poveștile?... ”
 Alcătuiește un enunț afirmativ în care cuvântul dumbravă să îndeplinească funcția sintactică de apoziție
simplă și un enunț interogativ în care termenul carte să îndeplinească funcția sintactică de atribut substantival
genitival.
 Menționează numărul propozițiilor și tipul de coordonare din construcția sintactică de mai jos:,,...se simţea
liniştită şi se putea gândi în voie la întâmplările din timpul nopții.”
 Încercuiește variantele corecte din textul dat: Dacă a-ţi/ați fii/fi mai integri, decât asprii aceea/aceia de
arbitri, nu maşi/m-aș fi sfiit să vă accord tuturor aceeaşi atenţie. Din cauza/Datorită efortului prea mare, a făcut
această hemoragie. Mi-ar plăcea/Mi-ar place să vizitez o imensă grădina zologică.
 Precizează modul și conjugarea verbelor subliniate din textul următor: ,,De atunci înainte, el nu mai voia
să o sărute, iar acum, cu un an mai bătrân, îi era ciudă că n-a voit, și n-ar fi vrut să deie față cu dânsa. ”
 Alcătuiește o propoziție simplă afirmativă, în care cuvântul ,,clipă” să îndeplinească funcția sintactică de
complement direct și o propoziție dezvoltată exclamativă, în care pronumele personal ,,el” să îndeplinească
funcția sintactică de complement prepozițional.
 Transcrie propozițiile din fraza dată, indicând felul acestora.,,...ar fi bine să se schimbe masa aceea joasă și
plină de arsurile de la tigaie.”
 Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice natură. ,,În acest text literal narativ secventa care m-i sa
părut semnificativ pentru carcterizarea directă al personajului a fost cea în care părintele trandafir a mers pe l-a
casele uamenilor să vorbească cu iei și să-i indrume, ba chiar să-i și certe acolo unde ei greșau”.
 Identifică în fragmentul următor construcția activă, pe care o vei transforma într-o construcție pasivă:
,,Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulțimea păsărelelor călătoare (...) A scăpat! Rândunelele, vesele de
această fugă, plutesc sus. ”
 Rescrie cuvintele subliniate, precizând funcția sintactică și partea de vorbire prin care se exprimă:
,,Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi.”
 Transcrie propoziția subordonată din fraza dată, indicând felul acesteia. Construiește apoi o altă frază cu
același element introductiv.,,Copilașul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc.”
 Precizează valoarea morfologică a elementului regent, indicând felul propoziției subordonate din fraza dată:
,,Au zis că ei nu se mișcă din așezarea lor straveche.”
 Construiește un enunț exclamativ, în care cuvântul ,,noștri” să îndeplinească funcția sintactică de nume
predicativ și un enunț interogativ în care pronumele ,,își” să îndeplinească funcția sintactică de complement
indirect.
 Încercuiește varianta corectă pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos din textul următor, preluat dintr-un
mesaj al unui coleg.
Pe de o parte, / pedeoparte, oboseala, pe de alta, înalta frumusețe a priveliștii lau / l-au vrăjit; și sub / subt vraja
lor, tânărul nostru drumeț a adormit adânc... A adormit adânc - și a dormit foarte bine. Când s-a trezit - a doua zi /
zii dimineața – răsărea / râsăreea soarele.
 Rescrie secvența următoare, înlocuind cuvintele subliniate cu antonimele potrivite: Observăm adesea că
dacă citim de mai multe ori o poveste copiii memorează pasaje întregi.
 Precizează valoarea morfologică a elementului de relație, indicând raportul sintactic existent în fraza dată:
,,Le putem povesti copiilor ceva din copilăria noastră, vreo experiență deosebită pe care am trăit-o.”
 Construiește un enunț interogativ, în care substantivul ,,cal” să îndeplinească funcția sintactică de
complement indirect și un enunț asertiv în care verbul ,,a citi” să îndeplinească funcția sintactică de predicat
verbal.
 Rescrie textul, corectând greșelile de orice natură, reprezentând opinia unui utilizator de Facebook, cu
referire la citirea cărților. ,,mă ajută s-au nu lectura cărților trebue făcută totu-și cu drag si nu cu forța Nici nu m
gandesc să-îmi fac un plan a-l lecturi unor cărți care de mult am pus ochi dar timpul îmi v-a acorda și această
șanță...”
 Indică modul și timpul verbelor subliniate în textul următor: ,,Ușa se deschise larg și d. Ștefănescu apăru cu
pardesiul pe mână; își puse pălăria înaltă pe catedră și păși lung și cadențat până la banca întâia. Sub privirea lui
francă, vie și blândă, clasa a IlI-a se purtă bine; nu se auzi o șoaptă măcar. Chiar și Chimiță, care de altminteri și-
a încheiat cariera regulat, dintr-un post de casier. la Văcărești, se potoli o clipă: părea un sfînt pentru un
Chimiță.”
 Transcrie elementul introductiv din fraza dată, precizând felul propoziției subordonate: Mi-aduc aminte ce
binișor s-a așezat în bancă lângă mine.
 Construiește un enunț exclamativ, în care substantivul ,,băiat” să îndeplinească funcția sintactică de apoziție
și un enunț asertiv în care verbul ,,a învăța” să îndeplinească funcția sintactică de atribut.
 Rescrie textul, corectând greșelile de orice natură. ,,Pe aceasta trudă a meea, neam pomenit că ne anunță sa
ne pregatim de teză. Când, în ziua respectivă, ne-a diktat trei probleme care trebui-a să îi rezolvăm, o tăcere
ingrozita sa asternut asupra clasăi..”
 Alcătuiește enunțuri în care verbul a spune să fie termen regent pentru propozițiile învățate.
 Alcătuiți enunțuri în care conjuncția subordonatoare dacă să introducă următoarele propoziții subordonate
CD, AT, CP.
 Construiește un altfel de context, folosind omonimul subliniat în secvența dată ,,Pigmenții utilizați în
pasteluri sunt aceiași cu cei utilizați .”
 Transcrie din fragmentul de mai jos un substantiv în cazul acuzativ, un verb copulativ și un adjectiv la
gradul pozitiv: ,,Pastelul este o specie a liricii descriptive în care se comunică, prin intermediul unui tablou de
natură, o stare de spirit, o idee sau un sentiment.”
 Alcătuiește o frază despre pictură, în care să existe două propoziții coordonate adversativ.
 Construiește un enunț imperativ, în care cuvântul ,,poezie” să îndeplinească funcția sintactică de
complement direct și un enunț exclamativ în care cuvântul ,,specie” să aibă funcția sintactică de subiect.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând cuvintele unui scriitor care iubește
frumusețile naturii, punând forma corectă a cuvintelor, indicate între paranteze. ,,Natura_________________ (a
ierta, negativ, indicativ prezent)-ți nici un pas peste inconstienţa ei şi-ţi urmăreşte toate cărările orgoliului,
_________________ (a împânzi, gerunziu) -le de regrete...”
 Transcrie din fragmentul de mai jos trei pronume diferite, precizând felul acestora. ,,Ce fac însă oamenii
leneși, oamenii care nu-și dau nici o silință, care nici mâna nu și-o întind ca să ia darul? Sunt păcătoși! Lucrarea
este dar legea firii omenești, și cine nu lucrează greu păcătuiește.”
 Alcătuiește un enunț interogativ, în care pronumele personal ,,ei” să îndeplinească funcția sintactică de
complement prepozițional și un enunț asertiv în care adjectivul ,,harnic” să aibă funcția sintactică de nume
predicativ.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând sfatul unui cercetător în domeniul social, cu
forma corectă a cuvintelor indicate între paranteze.
________________ (a fi, imperativ afirmativ, persoana a II- a, plural) răbdători cu voi _________________
(pronume personal de întărire), pentru ca rezultatele să fie pe măsura __________________________ (așteptare)
voastre!
 Transcrie din fragmentul de mai jos trei adjective diferite, precizând felul acestora. ,,În scrierile sale, fie că
vorbim de piese de teatru, schiţe sau farse, Caragiale a manifestat un excepţional apetit pentru satiră, dedicată
lumii pitoreşti...”
 Alcătuiește un enunț asertiv, în care substantivul ,,examen” să îndeplinească funcția sintactică de
complement prepozițional și un enunț interogativ în care numeralul cardinal ,,Unsprezece” să aibă funcția
sintactică de atribut adjectival.
 Precizează numărul de propoziții din fraza dată, indicând două raporturi sintactice folosite: ,,Cred că mi-am
iubit totdeauna liceul, dar mi-am dat seama de acest lucru abia mai târziu, după ce l-am părăsit...”
 Construiește un enunț simplu interogativ, în care cuvântul ,,liceu” să îndeplinească funcția sintactică de
atribut substantival prepozițional și un enunț dezvoltat asertiv în care termenul ,,sat” să îndeplinească funcția
sintactică de complement indirect.
 Textul de mai jos reprezintă opinia unui absolvent, cu privire la școala în care a învățat. Rescrie textul
selectat, corectând greșelile strecurate: ,,Cred că miam iubit tot deauna liceul Dar miam dat seama de acest lucru
abea m-ai târziu, dupe ce l-am părăsit Iera puate greu să-l iubești, căci iera un liceu sever,”
 Transcrie din fragmentul de mai jos un verb auxiliar, copulativ și predicativ: ,,Dovada era clară ca lumina
zilei: primul vers chiar, “Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate” era fals. De ce? Fiindcă: 1. Mănăstirea are
și a avut totdeauna “turle”, nu “turnuri” și 2. Fiindcă la nici o oră din zi cu soare sau din noapte cu lună plină,
umbrele acestor turle nu ajung nici măcar până la marginea Oltului, dar să se mai culce și pe undele lui...”
 Construiește un enunț interogativ, în care substantivul ,,Mihăiță” să îndeplinească funcția sintactică de
apoziție și un enunț exclamativ în care secvența ,,Știam eu...” să fie o construcție incidentă.
 Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând cuvintele unui elev, care speră la o
modernizare avansată a învățământului românesc, punând forma corectă a cuvintelor, indicate între
paranteze.,,Părerea mea_______________ (a conta, indicativ, viitor anterior) mai puțin, însă fiecare dintre noi
avem libertatea de a ne exprima opinia, argumenat și cu exemple palpabile. Oare cât timp ne mai trebuie
ca____________________ (a acționa, conjunctiv, prezent) cu toții, să punem umărul la o dezvoltare
vizibilă______________(educație, genitiv) din România?”

S-ar putea să vă placă și