Sunteți pe pagina 1din 10

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2

Pagina ___
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I (70 de puncte)

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1
,,Se crapă de ziuă. O fășie de lumină, ca un brâu de argint, se întinde spre soare-răsare. Codrii fumurii
parcă plutesc în depărtare și ogrăzile sunt albe de zăpadă. Sultănica gâfâie, scoțând, pe gură și pe nas, aburi
groși ce-i cărunțesc părul și genele. Picioarele i să scufundă până la glezne. Nasul ei e roșu-vânăt. Lacrămile
i-au înghețat pe obraz. Se luminează. Ea vrea să meargă mai iute și cade. Se ridică repede și iarăși cade. Speriată,
privește în toate părțile. Se tăiase în gheață. Câteva picături de sânge căzură pe zăpada albă. Un vânt ușor
scutură, din ramurile pomilor, o puzderie de ninsoare. Sultănica apucă o pârtie acoperită cu zăpadă măruntă, ce
sare ca praful sub pașii ei pripiți. În dreptul morarului, pune capu-n pământ, furișând o uitătură numai cu coada
ochilor.
Un mârâit de câine o face să tresară ș-un țipăt de gâscan i-aruncă inima din loc. Își încordează puterile
ș-o rupe la fugă. Case, plute bătrâne, troieni cât dealurile, ogrăzi de pruni, toate fug și s-afundă în urma ei.
Într-o clipă trece podul de peste Râul Doamnei. Nu s-ar mai uita înapoi s-o poleiești cu aur. A ajuns acasă.
Lăbuș, câinele curții, cu păr ca de lup, începe a lătra ș-a se gudura pe lângă dânsa. Sultănica pune mâna pe
clanță, dar nu îndrăznește nici să deschidă, nici s-o tragă înapoi, arsă de ger. Pielea degetelor i se prinse de
clanță.
– O nălucă, mamă, a sfântului Niculae m-a făcut să alerg, să caz, țiindu-mă întruna după acel moș cu
barba albă, în sfintele odăjdii... Bătrâna, cu frica Domnului în sân, crezu. Să sperie văzându-și fata sângerată.
Îi legă mâna în cârpe curate. Nu știa ce să mai facă ca s-o oprească din plâns. Atât odor mai are Stanca. Atâta
nădejde. În fața ei vede pe Kivu, vede belșugul d-odinioară, zilele senine și nopțile petrecute pe prispă afară.
În fața ei vede căminu-i cum era când era. O durere d-a Sultănichii îi curmă viața ce abea se mai ține într-o ață.
Un dar, o înduioșare, când se zugrăvește în chipul fetei, face pe bătrâna, deși veștejită și uscată ca o frunză de
brumar, să-și învieze în adâncul ei ceea ce a simțit când a dat ochii cu Kivu pentru întâiași dată. D-ar fi după
gândul ei, Sultănica, "plăpândă și frumoasă ca o cocoană", ar trebui să fie și mai și decât nevasta arendașului.
I-ar da calești cu telegari, poștalioane cu opt cai bidivii* și câte-n lună și-n soare. Da' s-ar robi turcilor, numai
s-o știe bine. Și când să gândește că nu poate nici pe sfert de sfert din ce ar dori, îi vine să se dea cu capul de
pereți, să intre în pământ de vie.
– Odorul mamei, odorul mamei! îngână mama Stanca, legănând capul fetii pe peptul ei măluros și mort.
Sultănica sughiță. Pe umerii obrajilor îi joacă și se schimbă două pete ca niște nisfele de rumeneală.
Privirile-i ascuțite, scăpate din umezeala ochilor, trec prin geamuri și să îneacă în zarea zilei. Gura-i pare mai
mare ca de obicei, mai răsfrântă. Buzele, aprinse, le simte calde de sărutări. Sfârcurile urechilor îi ard. Părul e
mototolit supt marama ce cade pe spate. Rochia, sucită pe trup. Năjițele* opincelor, dezlegate. Se pipăie. Își
încheie cămașa la gât. Clipește zorit. Ș-ascunde ochii în umărul osos al mamei Stanchii. Dacă ar putea să se
arunce la picioarele mă-sii! Să-i sărute tălpile și să mărturisească tot...! Dacă s-ar arunca în râu...? Dac-ar lua
lumea în cap și ș-ar perde de urmă...?
– Odorul mamei, odorul mamei! îngână mama Stanca, legănând capul fetei pe peptul ei măluros și mort.
Pe Sultănica o tăie această mângâiere curată. Sări din brațele mă-sii și s-aruncă în pat, cu fața într-o
pernă, coprinsă d-o jale cu lacrămi cari ard pe unde pică.”
Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Sultănica, (fragment)

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
Textul 2

,,Grija esențială a părinților trebuie să fie aceea de a oferi copiilor nu bunuri materiale, pentru confortul
în această viață, ci cunoștințe, convingeri și credințe care să îi conducă spre dobândirea mântuirii. Cei care
s-au limitat doar la a le oferi cele necesare traiului lumesc, fără a „mișca un deget” pentru educarea elementară
a copiilor lor, se aseamănă lui Iuda care, atras fiind de mirajul celor treizeci de arginți, nu s-a gândit la Împărăția
Cerurilor, ci L-a vândut pe Domnul. Astfel de părinți „leneși, neisprăviți și infractori”, la ceasul morții lor își
vor pierde toate averile, care nu îi vor însoți în mormânt, dar vor realiza ca și-au pierdut, pentru veșnicie, și
copiii, pentru că nu le-au oferit o educație care să îi ajute și pe unii și pe alții, să se întâlnească în fericirea lumii
viitoare. Împreună vor cunoaște osânda și suferința veșnică a iadului, chinul cel mai mare fiind acela de trăi în
ură și teamă, nu în dragoste și comuniune.

Un principiu important asupra căruia insistă Sfântul Porfirie cu privire la educație este acela că ea trebuie
să se facă prin deplina respectare a libertății și a abilităților sau a trăsăturilor de personalitate ale copiilor, în
funcție de interesul lor nativ. Secretul reușitei ei nu constă în constrângerea copiilor și, de aceea, părinții nu
trebuie să fie niște „polițiști neînduplecați”. Părinții radiază ceea ce trăiesc. Dacă Hristos este prezent în viața
lor, atunci El va fi împărtășit și copiilor, iar dacă acest lucru se va face la o vârstă fragedă, „nu va mai fi nevoie
de multă osteneală atunci când va crește”, viața duhovnicească devenind, pentru el, o înaltă deprindere și o
obișnuință firească. Ținând cont de acest adevăr, Sfântul Porfirie sfătuia să nu-i certăm pe copii, ci să-i sfătuim.
În mod deosebit această îndrumare trebuie să fie făcută până când copiii ajung la vârsta de cel puțin unsprezece
ani, vârstă la care ei încep să aibă discernământ și responsabilitate deplină.”

Pr. Prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, Educația copiilor - sensul vieții părinților
(fragment dintr-un articol: doxologia.ro)

*BIDIVÍU, bidivii, s. m. Cal tânăr, iute și frumos, folosit de obicei la călărit. [Var.: (reg.) bidibíu,
bididíu s. m.] – Din tc. bedevî.
*NOJÍȚĂ, nojițe, s. f. 1. Curelușă sau șiret cu care se leagă opincile de picior. 2. (Reg.) Fiecare dintre
găurile opincii, prin care se trece nojița (1). [Var.: năjíță s. f.] – Din bg. nojița.

A.
1. Transcrie, din primul text, doi termeni din câmpul lexical al iernii. 2 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
2 puncte
Sultănica este:
a) mătușa Stancăi;
b) fata Stancăi;
c) o fetiță care s-a rătăcit;
d) fata pădurarului Lăbuș.

Răspuns corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
2 puncte
Părinții trebuie să acorde o atenție deosebită:
a) bunurilor materiale pentru copii;
b) educației financiare;
c) timpului liber;
d) cunoștințelor, convingerilor și credințelor față de copii.

Răspuns corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
2 puncte
În alineatul al doilea, trei cuvinte-cheie, folosite de autor, sunt:
a) respectul, abilitățile și personalitatea;
b) școala, copiii și părinții;
c) exemplele, confortul și materialele;
d) ceasul, teama și comuniunea.

Răspuns corect:

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunțul Corect Incorect
Sultănica se lovește în gheața zăpezii.
Mama se implică emoțional în protecția Sultănicăi.
Fata trece peste momentul dificil și zâmbeșete.
Cele două texte-suport sunt non-literare.
Narațiunea este modul predominant de expunere în textul 1.
Sfântul Porfirie sfătuia să nu-i certăm pe copii, ci să-i sfătuim.

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Stanca, identificată în fragmentul
de mai jos și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:

,,– Odorul mamei, odorul mamei! îngână mama Stanca, legănând capul fetii pe peptul ei măluros
și mort. Sultănica sughiță. Pe umerii obrajilor îi joacă și se schimbă două pete ca niște nisfele de
rumeneală. Privirile-i ascuțite, scăpate din umezeala ochilor, trec prin geamuri și să îneacă în zarea
zilei..” 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de
conținut: 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Crezi că este importantă afecțiunea unei mame față de copiii săi? Motivează-ți răspunsul în 50 – 100
de cuvinte, valorificând textul 1. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
9. Asociază fragmentul din ,,Sultănica” de Barbu Ștefănescu-Delavrancea cu un alt text literar studiat la
clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 - 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin
referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
2 puncte
Numărul de litere și de sunete pentru termenul principiu este corect precizat în seria:
a) 10 litere și 9 sunete;
b) 9 litere și 8 sunete;
c) 9 litere și 9 sunete;
d) 8 litere și 8 sunete.

Răspuns corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


2 puncte
Seria care conține doar cuvinte derivate și compuse este:
a) ,,neisprăviți”, ,,treizeci”;
b) ,,împreună”, ,,cunoaște”;
c) ,,fiind”, ,,acela”;
d) ,,deosebit”, ,,îndrumare”.

Răspuns corect:

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
2 puncte
Cuvântul ,,trai” este correct utilizat în enunțul:
a) La școală, am văzut în vitrină un trai.
b) Vei ajunge în trai dacă ești cuminte.
c) Părinții mi-au asigurat un trai decent.
d) Cât trai îți mai trebuie ca să cumperi aceste haine?

Răspuns corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


2 puncte
Antonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: ,,În mod deosebit, această îndrumare
trebuie să fie făcută până când copiii ajung la vârsta de cel puțin unsprezece ani, vârstă la care ei încep să
aibă discernământ și responsabilitate deplină.” sunt:
a) foarte probabil, atenție;
b) cel mult, iresponsabilitate;
c) cel mai puțin, destul de responsabil;
d) de maximum, lipsă de respect.

Răspuns corect:

5. Rescrie fragmentul următor, trecând adjectivele propriu-zise de la gradele de comparație existente la


gradul superlativ absolut de superioritate: ,,Privirile-i ascuțite, scăpate din umezeala ochilor, trec prin
geamuri și se îneacă în zarea zilei. Gura-i pare mai mare ca de obicei, mai răsfrântă...” 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț interogativ, în care substantivul cu funcția sintactică de complement direct din
enunțul ,,Sfântul Porfirie sfătuia să nu-i certăm pe copii.” să fie complement prepozițional. 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
7. Scrie opinia ta despre părinți sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții principale, coordonate
prin juxtapunere. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Enunțul următor reprezintă mesajul primit de un coleg pe o rețea socială. Rescrie-l, corectând greșelile
de orice natură!
,,saluatere tuturor Vedeți că miia transmis doamna diriginte să vă spun că mâne trebuie să venim cu
haine groase l-a școală deoarece încep-em de la ora șapte și nu va fii căldură în școală multumesc.”
6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA (20 DE PUNCTE)

Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să o caracterizezi pe Sultănica,


personajul din textul 1.
În redactarea compunerii:
 vei menționa două trăsături ale personajului; 4 puncte
 vei ilustra două modalități de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată; 6 puncte
 vei corela o valoare transmisă prin acest personaj cu una importantă pentru tine, justificându-ți
răspunsul. 2 puncte
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării
ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație
– 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 2


Pagina ___