Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Atenție! Acest material NU reprezintă punctul de vedere oficial din partea Ministerului Educației.

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Modelul 20
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

Pe cât îţi stă-n putinţă, fii bun cu orişicine:


Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine,
Cum am s-arăt prin două exemple, de îndată, –
Atâta e în pilde povaţa de bogată.

De mult mai mici fiinţe e vorba de-astădată.


Din limpezimea unui râu, sorbea un porumbel, odată,
Când o furnică a căzut în mijlocul acelei ape.

Văzându-se, ca-ntr-un ocean, sărmana gâză-ameninţată,


Se străduia, din răsputeri, dar în zadar, spre mal să scape.

Zărind-o, porumbelul de milă-a fost cuprins


Şi-un fir de iarbă – punte – pe apă i-a întins.
În felu-acesta ajutată,
Ajunse iar pe mal, salvată.

Acolo, sus, un oarecare


Desculţ – fiind căldură mare –
Având un arc la el,
Se pregătea să tragă în bietul porumbel,
Pe care-l şi vedea
În oală cum fierbea.

Dar chiar atunci furnica îl pişcă de picior


Şi omul se apleacă, iar pasărea, de zor,
O şi porneşte-n zbor,
Zburând cu ea-mpreună
Şi supa bună.

Jean de La Fontaine, Porumbelul și furnica

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Textul 2

Se avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii; ascunzându-se, rătăcesc prin frunzișul


răcoros, apoi o iau de-a lungul miriștilor și iar se întorc în bătaia lină a aripelor. De după deal vine
în zbor rotat un uliu. Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulțimea păsărelelor călătoare. Ele
îl zăresc; un strigăt de îmbărbătare și stolul întreg năvălește la luptă. Uliul ocolește iscusit prin aer
și piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de deal. A scăpat! Rândunelele, vesele de această fugă,
plutesc sus, crezând că l-or mai vedea; zarea rămâne însă limpede și dânsele se întorc obosite de
se înșiră pe vârful șurelor de paie... Pe prispa casei, copilașul, numai în cămășuță, cu capul gol,
urmărește de mult jocul stolului de păsări, printre care se află și cei trei pui ai lui, din cuibul de humă
de supt streșină. Îi căpătase doar de la mămuca lui. De câte ori era neastâmpărat, mămuca îi zicea:
„Fii cuminte dacă vrei să-ți dau puii, când or crește mari!”
Și el a fost cuminte, puii au crescut mari, dar în urmă au zburat! El îi văzuse cum au ieșit
zilele trecute de s-au jucat prin aer, dar parcă niciodată nu zburase mai mult ca astăzi.
Și-și cunoaște el destul de bine puii: sunt cei de la mijlocul șurei din dreapta, trei unul lângă
altul, sau cei de lângă aceștia, dacă n-or fi chiar cei de la capăt. Toți parcă seamănă unii cu alții,
și-s așa de sus, așa de sus!...
Păsărelele s-au odihnit puțin, apoi și-au șoptit nu știu ce, au scos un strigăt vesel, și s-au
ridicat deodată cu toatele. Câteva din ele s-au despărțit pentru o clipă din stol, au atins ușor streșina
casei, apoi s-au pierdut iarăși în mulțimea celorlalte. Puișorii copilașului își luau rămas bun de la el
și de la cuibul lor de humă. Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălță, și porni încet să
lunece spre asfințit.
Copilașul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc, apoi duse mănușițele la
ochi și începu să plângă. Maică-sa aruncă furca și veni în fuga de-l luă în brațe: în cuvinte
desmierdătoare îl întreabă ce are. Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi, întinde
mâna spre cer, îi arată stolul care luneca în zbor necurmat, și de abia îi poate șopti: „Puișorii”. Mama
îl strânge la sân, și-l sărută cu drag :
„Nu plânge puiul mamei, au să se 'n-toarcă înapoi... la Primăvară.”
Copilașul se liniștește; punând mânușița deasupra ochilor, ca mămucă-sa, împreună privesc
stolul pe zarea depărtată a cerului. Și lumina slabă a duiosului asfințit de toamnă le înneacă ochii
înrourați acum la amândoi.
Emil Gârleanu, Puișorii

A.
1. Identifică și notează două elemente specifice cadrului natural din textul 1. 2 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1
Morala evidențiată de narator se află:
a) în versul al treilea din strofa a doua.
b) în primele două versuri din strofa întâi.
c) în primele două versuri din ultima strofă.
d) în versurile strofei a patra.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2
Cei trei puișori din stolul de păsări:
a) plecau de acasă cu uliul.
b) se așezau lângă copil.
c) erau un dar de la mama pentru copil.
d) au fost răpiți de un uliu.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2
În textul narativ, intitulat Puișorii, scris de Emil Gârleanu, se evidențiază:
a) despărțirea puișorilor de copil.
b) lupta păsărilor cu un uliu.
c) o plimbare pe cer a unor păsări călătoare.
d) hrănirea păsărilor rătăcitoare de către copil.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunț Corect Incorect
Textul 1 transmite un mesaj moral, folosindu-se de un exemplu imaginar.
Porumbelul și furnica se ajută reciproc.
Furnica este luată pe aripi de porumbel.
Copilul nu-și cunoaște atât de bine puișorii.
Mama îl încurajează pe copil după plecarea puișorilor.
Plecarea păsărilor este la începutul verii.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual pentru cele două texte de mai jos:
6 puncte
a) ,,Pe cât îţi stă-n putinţă, fii bun cu orişicine:
Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine,
Cum am s-arăt prin două exemple, de îndată, –
Atâta e în pilde povaţa de bogată....”
b) ,,Păsărelele s-au odihnit puțin, apoi și-au șoptit nu știu ce, au scos un strigăt vesel, și s-au
ridicat deodată cu toatele..”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului,
între primul și cel de-al doilea text.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________

8. Cât de importantă este pentru noi protejarea mediului înconjurător? Justifică-ți răspunsul,
în 50-90 de cuvinte, cu exemple din textul 2. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

9. Asociază, cu un alt text literar, studiat sau citit, creația narativă în versuri Porumbelul și
furnica de Jean de La Fontaine, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o asemănare și o
deosebire dintre ele. 6 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sunt corect accentuate cuvintele din seria:
a) zarea, rămâne, limpede, dânsele.
b) rândunelele, vesele, această, fugă.
c) prispă, copilașul, numai, cămășuță.
d) liniștește, mânușița, deasupra, ochilor.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cuvintele subliniate în secvența: ,,Se avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii;
ascunzându-se, rătăcesc prin frunzișul răcoros, apoi o iau de-a lungul miriștilor și iar se întorc
în bătaia lină a aripelor....” sunt formate prin:
a) compunere prin subordonare, respectiv, derivare parasintetică.
b) derivare cu prefix, respectiv, conversiune.
c) compunere prin abreviere, respectiv, derivare cu sufix.
d) compunere prin alăturare, respectiv, derivare cu sufix.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

3. Construiește două enunțuri cu sinonimele cuvintelor, subliniate în textul 1. 4 puncte


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Identifică în fragmentul următor construcția activă, pe care o vei transforma într-o construcție
pasivă:
6 puncte
,,Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulțimea păsărelelor călătoare (...) A scăpat!
Rândunelele, vesele de această fugă, plutesc sus. ”

1) Construcția
activă:_______________________________________________________________________

2) Construcția
pasivă:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

5. Rescrie cuvintele subliniate, precizând funcția sintactică și partea de vorbire prin care se
exprimă:
6 puncte
,,Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi.”
1)____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________

6. Transcrie propoziția subordonată din fraza dată, indicând felul acesteia. Construiește apoi
o altă frază cu același element introductiv.
,,Copilașul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc.” 6 puncte

1)_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________

7. Ești șeful clasei și trebuie să-ți susții prezentarea din cadrul orei festive. Un coleg de clasă
te-a ajutat cu introducerea la discursul acestui moment unic din viața de elev. Rescrie
textul, corectând greșelile de orice natură. 6 puncte

stimați profesori dragi părinții și colegi (se uită drept și atent către partea invitaților)
Am ajuns intrun moment frumos din viiata nuastră de elevi Iatăne absolvenți de clasa
a VIIIa. (o mică pauză) Parcă m-ai eri, ne zambeam si ne priviam, emoționați de anii ce-o să vină...
Fiecare profesor, care trecea pe holurile școlii, ne-ncuraja și nealinta. (gesticularea unui zâmbet
frumos) Din puișorii-mbujorați și veseli, iata ce mari sântem, nici ușa clasei și nici băncile parcă nu
ne mai recunosc. (arată către colegi/bănci)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Ce înseamnă să faci bine semenilor tăi? Scrie un text argumentativ, de cel puțin 150 de cuvinte,
în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus, valorificând secvențele narative semnificative din
textul 1 și o experiență personală/de lectură.
În scrierea textului, vei avea în vedere:
- formularea unei opinii;
- prezentarea a două argumente care să susțină opinia formulată;
- enunțarea unei concluzii;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


 conținutul compunerii – 12 puncte;
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența
textului;
– 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de punctuație –
1punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 20