Sunteți pe pagina 1din 1

Genul liric – evaluare sumativă

Clasa a VII-a
Se dă textul :

În fiecare seară, de-un timp, stau cu mirare


Şi-ascult ce straniu cântă tumultuoasa mare.

Atent îmi plec urechea, şi-ascult notele-i grele,


Ascult, cătând pe-ncetul să mă deprind cu ele,

Să-mi lămuresc ce-o doare când spumegă de ură,


Ce vrea să spuie marea cu-nfricoşata-i gură.

Dar apele-i ţin taina, schimbând a ei cântare,


Acum, parcă se joacă zvârlind mărgăritare,

Şi-acum, ca supt imperiul unei porunci secrete,


Îşi părăseşte jocul, şi-n larmă de trompete

Îşi trâmbiţă mânia, iar miile-i de creşte


Le umflă în talazuri, în larguri dând de veste,

Că cineva ascultă şi-nseamnă cu mirare


Ce poate să surprindă din larga ei cântare.
Cum cântă marea, Dimitrie Anghel

A. Scrie, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor: straniu, atent, grele, să mă
deprind.1p
2. Extrage o metaforă şi un epitet în inversiune. 1p
3. Motivează folosirea cratimei în structura: și-ascult. 1p
4. Redactează o compunere de 15-25 de rânduri în care să prezinți semnificația
titlului poeziei Cum cântă marea de Dimitrie Anghel.
În compunerea ta, trebuie : 4,5p
- să ilustrezi cu exemple adecvate, relația dintre titlu și conținutul textului liric;
- să ilustrezi aceste trăsături cu ajutorul exemplelor din text
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate
- să respecți limita de spațiu indicată

Pentru redactarea întregii lucrări se vor acorda 1,5 p. Se acorda 1 p din oficiu.