Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII-a

Substantivul – Fișă de lucru

Se dä textul:

„Norii se strecurau în linişte, unul câte unul, pe deasupra lui; luna mereu se ascundea în
dosul lor şi iaräşi ieşea pe câmpul senin al cerului; stelele, carul cu boi, cloşca cu pui, întregi
cetele strälucite pe nesimţite îşi mutau locul şi înaintau pe Calea Robilor înspre cädere:
pästorul zäcea întins pe spate, cu faţa spre cer şi cu privirea perdutä în adâncul înälţimilor
lumeşti, cu care atât de mult se deprinsese.Acest cer atât de sträveziu, atât de limpede era
câmpia pe care Miron se juca în copilärie, era cartea cea mare din care în tinereţe îşi tälmäcea
tainele vieţii; iarä acum, când, obosit de munca zilei, trupul lui era cuprins de amorţire,
sufletul säu dezlegat ca o parä de foc se ridica şi se depärta de la faţa pämântului, pe care îşi
pärea atât de sträin”.

(Ioan Slavici – „Gura satului”)

Cerinţe:

1. Scrie din text două substantive la genuri diferite.


2. Precizeazä mijlocul intern de îmbogäţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: „desprinsese”, „întins”.
3. Transcrie din text un subiect, un circumstanțial de timp și un complement direct.
4. Alcätuieşte un enunţ asertiv în care substantivul „amorțire”sa aibä funcția sintactică de
subiect.
5. Analizeazä morfo-sintactic termenii subliniaţi din textul dat.
6. Desparte în propoziții următoarea frază și precizează tipul de raport sintactic existent:
Acest cer atât de sträveziu, atât de limpede era câmpia pe care Miron se juca în
copilärie, era cartea cea mare din care în tinereţe îşi tälmäcea tainele vieţii.
7. Motiveazä folosirea virgulei în enunţul: „…stelele, carul cu boi, cloşca cu pui….”
8. Scrie din text două cuvinte care conțin diftong și un substantiv propriu compus.