Sunteți pe pagina 1din 9

SIMULARE pentru

EVALUAREA NAȚIONALĂ - clasa a VIII-a


Anul școlar 2020-2021
Limba și literatura română

•Se acordă zece puncte din oficiu.


Subiectul I 70 de puncte
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

Textul 1
Fiindcă ai fost cuminte, mă țiu de cuvânt și-ți povestesc cum era pădurea în care
mă jucam toată vara, când eram mic.
Tu știi ce este o pădure. Mergi între copaci, în sus și în jos, înainte și înapoi, la
dreapta și la stânga și pretutindeni numai copaci, și copacii sunt înfipți în pământ, de
rădăcini. Tot așa era și pădurea mea, cu deosebirea că, în loc să fie lipiți de pământ,
copacii umblau de colo până colo, nețintuiți de nimic. Câteodată, când treceam prin
pădure, era acolo toată, și până să mă întorc nu mai era deloc, și a doua zi venea
îndărăt.
Nu știu cum s-a întâmplat ca pădurea asta să fie zămislită mișcătoare. Poate că
din pricina multor copii câți erau în satele care încingeau cadrul de jur-împrejur, copacii
au luat ceva din zburdălnicia lor și au rămas nebunatici și copilăroși. Câteodată, ne
suiam câte zece, cincisprezece, într-un pom și el o lua la drum cu noi, ca un car cu boi,
ne plimba prin toată pădurea, și se întorcea cu noi în cârcă în locul unde ne suisem.
Apoi, își înmuia crengile, lăsându-le cu noi în jos, noi ne ploconeam la el, el da din vârf
a „mulțumim dumitale”. Pomii erau și niște tâlhari: intrau în livezile oamenilor și prădau
merii pârguiți și perele coapte. Când ai să vezi un brad cu poame în el să știi că ai de-a
face cu un hoț.
Era o babă cu părul roșu în partea locului, care făcea farmece și vrăji cu pădurea
copiilor, puind arborii să umble la rând, ca plopii, unul înapoia celuilalt, pe marginile
drumurilor, pe o parte și pe alta. […]
Pădurea mea era și locuită de o mulțime de făpturi cu coarne sau numai cu
copite, cu labe, cu degete și unghii; făpturi unele mai mari, însă blajine, lăsându-se să
fie apucate și prinse; zimbri cu fruntea lată cerbi cu ramuri în cap, țapi cu zulufi în os, și
mistreți, purtători de rituri ai ștampilei umede dumnezeiești, însemnată cu două litere,
alfa și omega, în mijlocul unui rotogol. Noi alergam câte o jumătate de ceas după un
bivol sălbatic, îl prindeam în brațe și el se dezumfla încet, dându-și sufletul întreg de
bucurie.
Vrei să-ți spun adevărat? Animalele erau de cauciuc subțire și pădurea era de
gutapercă – și primarul nostru le umfla în toată sâmbătă seara cu pompa de bicicletă,
ca să avem cu ce ne juca duminica dimineața.
Tudor Arghezi, Cartea cu jucării

Textul 2
Fiind băiet păduri cutreieram Răsare luna, -mi bate drept în față
Și mă culcam ades lângă isvor, Un rai din basme văd printre pleoape,
Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam Pe câmpi un val de argintie ceață,
S-aud cum suna sună-ncetișor: Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,
Un freamăt lin trecea din ram în ram Un bucium cântă tainic cu dulceață,
Și un miros venea adormitor. Sunând din ce în ce tot mai aproape…
Astfel ades eu nopți întregi am mas, Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,
Blând îngânat de-al valurilor glas. Părea c-aud venind în cete cerbii.
Alături teiul vechi mi se deschide: Și ah, era atâta de frumoasă,
Din el ieși o tânără crăiasă, Cum numa-n vis o dată-n viața ta
Pluteau în lacrimi-mi ochii plini de vise, Un înger blând cu fața radioasă,
Cu fruntea ei într-o maramă* deasă, Venind din cer se poate arăta;
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă, Iar păru-i blond și moale ca mătasa
Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă, Grumazul* alb și umerii-i vădea.
Călcând pe vârful micului picior, Prin hainele de tort subțire, fin,
Veni alături, mă privi cu dor. Se vede trupul ei cel alb deplin.

*maramă – batic
*grumazul – gâtul
Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram

A.Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Notează două specii de animale din pădurea descrisă în primul text. 2 puncte
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. În primul text, este descrisă: 2 puncte


a. o pădure de la marginea unui oraș în care cei mici se jucau;
b. un spațiu de joacă creat de către primarul orașului pentru copii;
c. o pădure în care apare o tânără crăiasă de o frumusețe incredibilă;
d. curtea unei babe care făcea vrăji.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:
3. Măsura versurilor și tipul de rimă din prima strofă a textului 2 este: 2 puncte
a. măsura versurilor de 11 silabe și rima împerecheată;
b. măsura versurilor de 10 silabe și rima împerecheată;
c. măsura versurilor de 10 silabe și rima încrucișată;
d. măsura versurilor de 11 silabe și rima încurcișată.
Scrie litera corespunzătoare răspusului corect:

4. Pomii descriși de către narator în primul text sunt speciali pentru că: 2 puncte
a. găzduiam între ramurile lor numeroase vietăți;
b. se aflau în livezile vecinilor, iar copiii fura poamele lor;
c. erau numiți „hoți”, deoarece intrau în livezi și furau poame din merii și perii de acolo;
d. erau vrăjiți, brazii arătau ca plopii.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:

5. Notează ,,X’’ în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte:
6 puncte

Enunț Corect Incorect

Pădurea descrisă în primul text era un spațiu de joacă amenajat


de către primar pentru copii.
Textul al doilea are ca mod de expunere predominant
descrierea.
În cel de-al doilea text, sentimentul predominant este tristețea.

Copiii își imaginau că pomii în care se urcau porneau cu ei la


drum.
Tânăra crăiasă care apare din tei este asociată cu un înger
blând.
Modul de expunere din primul text este dialogul.
6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:

a.) „Fiindcă ai fost cuminte, mă țiu de cuvânt și-ți povestesc cum era pădurea în care mă jucam
toată vara, când eram mic. Tu știi ce este o pădure.”

b.) „Pe câmpi un val de argintie ceață,


Sclipiri pe cer, văpaie peste ape.”
6 puncte
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între
cele două texte suport. 6 puncte

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. Consideri că, adesea, copiii își imaginează că locurile de joacă arată altfel față de cum sunt în
realitate? Justifică-ți răspunsul, în 50-100 de cuvinte, valorificând primul text.
6 puncte
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Asociază textul scris de Mihai Eminescu, cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură
suplimentară și prezintă, în 50-100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre ele.
6 puncte
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Încercuiește semivocalele din cuvintele de mai jos:


2 puncte
_______________________________________________________________________________
_____________________________________pădurea____________________________________
_____________________________________toată______________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Indică seria în care ambele cuvinte s-au format prin derivare este: 2 puncte
a. mișcătoare, copilăroși;
b. câteodată, adormitor;
c. dulceață, pleoape;
d. cincisprezece, freamăt.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:

3. Alcătuiește un enunț afirmativ în care cuvântul lin să îndeplinească funcția sintactică de


circumstanțial de mod și un enunț negativ în care pronumele el să aibă funcția sintactică atribut
pronominal prepozițional. 4 puncte
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Precizează partea de vorbire și cazul cuvintelor subliniate din secvența:
6 puncte
Era o babă cu părul roșu în partea locului, care făcea farmece și vrăji cu pădurea copiilor,
puind arborii să umble la rând, ca plopii, unul înapoia celuilalt, pe marginile drumurilor, pe o parte
și pe alta.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Identifică, în enunțul următorul, funcția sintactică a cuvântului subliniat și rescrie enunțul


transformându-l în propoziția subordonată corespunzătoare prin expansiunea propoziției într-o frază:
Ea era un înger cu fața radioasă. 6 puncte

Funcția sintactică: ___________________________________________________________________


Rescrierea frazei: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește o frază formată din două propoziții în care verbul a corecta să fie la modul indicativ,
timpul viitor simplu/standard și să fie termenul regent pentru o propoziție completivă directă.
6 puncte

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Corectează greșelile de orice natură din textul de mai jos:


6 puncte
La știri au anunțat că va urma în continuare filmul meu preferat „Harry Potter”. Nu știu dacă
voi reușii să-l văd pe tot însă ori cum nu va fii ultima oară când se difuzează.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Subiectul II 20 de puncte

Te numești Cristina/Cristian și plănuiești să reiei legătura cu cea mai bună prietenă/cel mai
bun prieten din copilărie, Alexandra/Alex.
Scrie o scrisoare, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți cea mai frumoasă amintire
a ta cu prietena/prietenul din copilărie. În cadrul textului, trebuie să inserezi o secvență
descriptivă și una narativă și prezinți un sentiment/o emoție legată de amintirea relatată.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte ( marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența
textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1
punct; claritatea exprimării ideilor– 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct;
respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).