Sunteți pe pagina 1din 14

POEI1C - STIUSTIC

ROLUL TIMPURILOR VERBALE N SJRUCTURAREA VIZIUNII


ARTISTICE N POEMUL LUNG EMINESCIAN
LUCIACIFOR
Plecnd de la o intuiie metaforic sau de la un model matematic, fizica,
filosofia, retorica ori gramatica au creat deopotriv o problematic atimpului 1,
Categorie definitorie a verbului, timpul ocup un loc important ntre categoriile
gramaticii care modeleaz structura unei opere literare, construind viziunea
artistic. Problema temporalitii (interne sau externe) a operei literare a format
obiectul a. numeroase studii de poetic i stilistic, de filosofia gramaticii sau de
naratologie 2. Cei mai ijluli teoreticieni au studiat timpul literar ca marc a
narativitii unui text, identificnd n categoria timpului una din modalitile
eseniale ale naraiunii. n ansamblu, timpul literar a fost analir.at. sistematizat
n dou moduri. Un prim mod - dichotomic - se refer la .,tiqilpul universului
reprezentat'ti la "acela al discursului pe care il reprezint" (Tzvetan Todorov) 3
sau la .,timpuri ale discursului (deictice)"i "timpuri:ale istoriei" (E.
Benveniste) 4, ori la "timpuri comentati ve" i "timpuri narative" (Harald
Weinrich) s. Un al doilea mod de analiz a timpului literar - trichotomic - con-
st n adugarea. (la cele de mai sus) a timpului receptrii/lecturii, impus n ori-
zontul esteticii receptrii.
Timpul liric i timpul dramatic (prezente n genul liric i dramatic) au fost
mai puin studiate din motive evidente (omogenitatea temporal a textelor lirice
i dramatice, dominate - .ingeneral- de o singur form temporal - prezentul,
1.2 Cf. Solomon Marcus, Timpul, Editura ,,Albatros", Bucureti, 1985; vezi i numrul
3/1987 din "Collegium" (Iai).
3 Tzvetan Todorov, Poetica. Gramatica Decameronului, Editura "Univers", Bucureti,
1975.
4 E. Benveniste, Problemes de linguistique generale, Paris, 1966, p. 237-245.
SnWeinrich,Le Temps, Paris,1973.
230 LUCIACIFOR
,---_._-----_ .. _--_.
rolul secundar al semnificanilor temporali n construirea discursului liric sau
dramatic etc.).
Analiza de fa i limiteaz observaiile la temporalitatea verbal din
poemul lung, n care timpurile verbale au un statut i moti vaii specifice, inerent
legate de particularitile poemului lung. Opiunea pentru poemul este
determinat de absena unor studii privind temporalitatea verbal n poemul
lung eminescian, in condiiile n care aspecte stilistice timpurilor verbale in
restul poeziei i prozei eminesciene au fost cercetate in multe studii pertinente 6.
Poemele lungi snt creaii complexe, predominant lirice, insumind modaliti
specifice.tuturor, genurilor literare; cteaii,nlult.idimensiona1e" 7,. ncadrabile n
ceea ce Jean Cohen.numea "poezieintegral,?i"8.Fra ntra detaliu, trebuie
menionat c aceast categorie de poeme are toate atributele artei romantice, asa
cum apare ea teoretizat de FriedrichSchlegel: "Poezia romantic - poezie uni-
versa! progresiv - se afl nc n devenire; tocmai caracterul acestei venice
deveairi, faptul c nu poat atingenickmd graduldesV'lllirii dlvluie esena
t l'f9priu-z:is" 9 <: Varietatea trnatic. i .. stru(;turplnului lung
eminescian. ! (1 (!m.lltitu4inc .. variantelor den10ntt}ijd .. perrIltmenta... cutare a
echilibrului artistic), ev:identia., fu fapt, un atribut definitodu aI.artei roman-
infinitulline .. acesteia .. Astfel vznd. '. . distincia antl.lme-postume
o sirnpl p;ejudecat; de acee.a. n analiza de fa, vor fi luate in conside-
rare deopotfiv texte antume i texte postume. Observaiile se bazeazi - n spe-
-pe studierea a zece poeme (cu variantele lor),a!ese dintre poemele cele
mai cunoscute: Mureanu, Feciorul de 'imparat ft de stea, .Momento mori,
CdUn (File din poveste), Strig oii, Rugciunea unui dac, Scrisorile I, .. III, IV,
'Sarmis-Gemenii, Luceafrul lI.
Creaii.hibtide suba."pectultimpurilof .. verbale,pqemele.lungi conin n
proporii. diferitt;: ceea .. C(} '- ntr-o disO(;cl'c fonual - numim timpuri narative,
i .. drarm!tice ->, Problemele pus(j .. de ..... timpurile verbale; deflltemana,
opozi iile i cehi valenele lOI:' .. nt altele dct cel. ndeOQte analizate n proza
n poezia pi'Oprill-zis. Este impQrtant apoi . precizart<a. de f(}od.c;ppemele
avute n vedere snt prin excelen creaii lirice, "poezie integral" Ca atare,
6 . Tohilnel'llj, stil.:iiciiEqitur t1i.l1ific;Bticureti,
1965, p_137-153;D; Irimia,I...itJibjulpoeticeminesciall, Iai,1979;p. 153---l57;I<fana Em.
Pptrscu, Emi.!lYsc.u i iITIutaii/e pqezie) mnu1neti, Cluj-Napo<;a, 1989, p.61--10 ..
7 Termenul este: folosit de D. lri:m.ia ri Limbajul poetic eminescian, ed. cit.,.
fi Jean Cohen, StructurI!! du langage poetique, Paris, 1960, p. 10.
9 Fri.grich Schkgel, Fragmentul .J 16 din antologia Arte poetice. Romantismul, Editura
"Univers", Bucureti, 1922, p. 6. .
10. Ci, .Slmona POP%lSCU, Structurile poemului lung eminescian, "Cai-lele Eminescu", Iai,
p.328342.
Il dppMilaiThnjn.l?scll,. f'peZii, J.....,IU.:Bditu.td."Millerv<l''; 1982,
ediia D. MurJ'liU, i confruntate cu cf;!e din Opert:,yol. IV .. -V,1921958.y<litiaPerpessicius.
231 ROLUL TIMPURlLQRVERBAU7,
,----- -------'"'.,-----
montajul epic sau dramatic, alegoria, scenariul mitice-simbolic,
forme particulare de manifestare li lirismului. Pe de alti parte, poemele
deosebesc, sub aspectul retelei de relaii ale temporalitii, de poemele:
i proz. Observnd registrul funcional specific al timpurilor verbale n
literar, se constat c n scurt semnificaiile timpurilor verbale sint
monopolizate funcia poetic. funcia narativ i/sau comen-
toate lung eminescian,
poetic a verbale este dominant, - de cele mai ori
(transformarea) altor funcii dimensiunii narative sau
dramatice a textului i prezentndu-se ca rezultat al proces convertire.
Pnnl1nli de ideea c limbajul poetic este un "summumh al virtualiti lor
limbajului comun (conform opticii 'lui E. Coeriu), analiza timpurilor verbale
din textul literar impune, n primufrind, luarea n considerare a modului
obinuit de nelegere a categoriei timpului, aacum se concretizeaz aceasta n
flexiunea verbului romnese.
n baza unor modele matematice, gramatica tradiional 12 privete timpul
linear, din unghiul unei presupuse contiine aternporale, Opus axiomatizri
gramaticii traditionale este . modul 'perspectivlst, considerat de Tudor Vianu ca
pertinent (singurul pertinent) perceperii obinuite a timpului (opinie la care
subscriem): "Structura empiric a timpului este perspectival", iar ,,rapc'lfturile
care exist ntre timpuri nu-snt raporturi de exterioritate" 13.
Premisele teoretice de pn aici permit formularea a dou observaii impor-
tante pentru analiza noastr: 1) timpul gramatical impune Q perspectiv asupra
lumii, iar n, palitate ... de categorie poetic devine fundamentallnconstruirea
viziunii artistice; 2) diversele. forme. temporale, .alternana acetora,construiesc
continuumul temporal prin perspl1ctiveinterdetenninaNle, cu precizarea c
criteriul interdeterminrii perspectivelor temporale devine foarte important. i
pregnant n limbajul poetic.
n funcie de locul i rolul pe. care 11 au, timpurile verbale din poemul lung
eminescian .. por.fi distribuite n .dou categorii: a) timpuri structurale, axi-
ale/organizatoare 14 i b) timpuri omamentale.iseeundare, motivate coraexsual:
Reprezentnd un fel de coloan vertebral a poemelor, timpurile st1'UC-
turale/axiale depesc stadiul formrii unor simple reprezentri temporale.fiind
timpurile care construiesc discursul poetic (n poemul lung), impunnd coer-
donatele.fundameetaie ale viziunii artistice. n poemele lungi analizate timpurile
structuralesaxiale snt: prezentul holistic gr. holos",mtreg", ,,integral",
12 Cf. Gramatica limbii romne,&iitura Academiei, vol, 1,1966, p, 234 .u.
13 Cf, Tudor Viu, "Sttuct'1ra impull1i iflexiunea verbal, din Studii stilistic,
EDP, Bucureti, 1968, p.69-78.
14-D. Irimia.n art.cit.din "Collegium", folosete tertIlenulntrun cadru diferit (l'. 49).
232 LUOAOFQR
.,tot") i, mai rar, imperfectul narativ. Prezentul holistic domin ca timp axial
textele, pe cnd .imperfectnl narativ apare mai rar, Subsumat prezentului liric
(specific poemului scurt), prezentul holistic este o varit a prezentului liric,
considerat timp liric generic. Denumirea prezent holistic se. justific prin
virtuile hofistice inerente prezentului liric. Acceptnd definiia bachelardian a
timpului liric, vzut ca "timp oprit, vertical" (,.Eu tout poeme, on peut trou-
ver les 616ments d'un temps arrete: temps vertical, pour le distinguq du temps
commun ..... ), se poate conveni. c prezentul liric are ca imanenti i Iatent
dimensiunea holistic a timpului i, deci, capacitatea de El dizolva succesiunea i
de a reorganiza durata.
In poemul lung, prezentul- n ace1Mi timp -liric. narativ sau dramatic. nu
mai apare ca avnd drept imanent dimensiunea li$ic(J a p"zetUului liric,
prin faptul c ambiguizarea maxim a functiilor ndeplinite (poetic, narativ
oblig receptarea.lui i prin prisma dimensiunii narative a textului. care
conine - n mod explicit - (i nu presupus, implicit, ca.ib. poemul scurt) ideea
dumei i a. succesiunii. n. mQd paradoxal,. dezillWll'1tizarea parial a capa-
citii holistice .a .. prezentului .: liric dill p<>emul lung, ca i ambiguizarea
fWlc.iona1a.estw.a.,pun in valoare mai pregnant (fi cu deosebire) holisticul,
aceast trstur a prezentului din poemul lung. Aici, holisticul nu mai apare ca
decurgnd firesc i luntric din natura prezentului, ci ca o trstur aproape
dobndit, preluat i revalorifieat . intr-un context ca i nepotrivit. (marcat de
dimensiunea narativ sau dramatic a discursului), dar poate tocmai de aceea
folosit atit de mult de poet.
Elementele de scenariu mitic, istoric sau alegoric din poemele lungi con-
fer prezentului atributele timpului narativ, impunnd suprapunerea timpului
naraiunii cu timpul discursului i CU timpul lecturii. Numai c acest prezent
(prezentul holistic) i depetevirtuile narative, dizolvnd succesiunea in
simultaneitate. Mai mult, mitul, istoria, povestea nu apar din psrspectiva lor de
ergon, ci ca enirgeia,nu snt prezentate ca deja constituite- poetului reve-
nindu-i doar sarcinareconstituiriilor -- ci apar ca nite construcii, structuri ale
inf4ginaru1ui poetic ce. par a.se.edifica n realitatea lor (refereniald) o. dat(J cu
instituirea prin. verbul. poetic. Obinuina de a recepta opera poetic din pers-
pectiva punctului ei de sosire, punctultenninus,.facedificil. dar nu imposibil.
inelegerea .opesei ca dinamism. Poemul-Jung: . ohlig la o astfelde receptare,
intrucit.a.rhitectura s.l1bogatexpune.structuri ale ima,ginarului poetic consti-
tuiadu-se ca atare simultan cu eonstruirea discursului. De aceea, poate, viziunea
poe/ied asupra devenirii cosmice, istorice i umane tinde s p(istreze prin in-
termeaiulpreum.u1uiholistic esena procesualitdii aeeitei. deveniri.
Devenirea cosmic, de exemplu. se relizeaz pooti.c. prr1.cron()t()pul cos-
m()goniei i cel alechatQlogiei (ca ternteni eseiali ai acestei deveniri).
ROLUL TIMPURILOR VERBALE 233
Cronotopul cosmogoniei i/sau cel al eschatologiei din Scrisoarea 1, Sarmis-
Gemenii, Memento mori, Rug4ciunea unui dac, Mureanu se concretizeaz n
discursul lirice-narativ la timpul prezent. Vorbind de .instituirea n trecut sau n
viitor a unui prezent" ca n cazul cosmogoniei i al eschatologiei din Scrisoarea
1, Ioana Em. Petrescu - simind nevoia de a distinge acest prezent de prezentul
liric - l-a numit prezent vizionar 15. Numindu-l prezent vizionar, s-ar putea
nelege c doar acest timp construiete o viziune. n realitate, i celelalte tim-
puri construiesc o perspectiv (contribuind la instituirea unei viziuni) de pe o
poziie central sau secundar. Observnd i adncind rostul acestui timp n
contexte identice sau asemntoare cu cel din Scrisoarea 1, l-am numit prezent
holistic, I1trucit acest prezent, neles ca intreg, nu este egal cu suma prilor
sale (trecut, prezent, viitor), nu le sintetizeaz prin nsumare, putnd fi neles ca
un t{mp holistic al crui factor integrator este timpul sacru. nsuindu-ne
nelegerea lui Mircea Eliade, timpul sacru este " ... recuperabil, reperabil la ne-
sf'1I'it. Dintr-un anumit punct de vedere, s-ar putea spune despre el c. nu curge,
c nn constituie o durat ireversibil. Este un timp ontologic prin excelen,
parmenidean; mereu egal cu .sine nsui, el nu se schimb, nici nu se
ste" 16. Viziunea construit de prezentul holistic (al crui factor integra tor e
timpul sacru) i permite poetului profet (sintagm eminescian recurent,con-
firmindu-l pe poetul leat exocben, in termenii lui Novalis) descifrarea,
nelegerea eternitii din .,ruina unui an" (Epigonii: .Palid stinge Alexandrescu
sinta candel-a sperrii I Descifrnd eternitatea din ruina unui an").
innd cont i de crem! artistic eminescian (explicit sau impli?t) n .vir-
tutea cruia poezia, ca fi mitul sint scrieri hieroglifice (deci, sacre), ca i . de
propensiunea constant a poetului ctre Absolutul sacrui sacralizan; (cf. Rosa
del Conte l'1),cre,demc poetul nu a. folosit ntmpltor prezentul, conferindu-i
caracteristici att de rar intlnite ca cele ale timpului holistic. Instituind poezia ca
,,spaiu al hierofaniei" 18, Eminescu alege. prezentul.care anuleaz opoziii le
temp<>raleprintr ... un proces de contragere sui-generis atemporalitii. ntr-un
timp ... nontempora1, 4,e fapt, pentru. c. prezentul holistic .. nu e prezentul
gramatical, recun()scut ca atare, prin intrarea in opoziie cu celelalte forme
1S Cf. Ioana Em. Petrescu, op. cit., p, 62.
16 Mircea Eliade, Sacrul i profanul, Editura "Humanitas", Bucureti, 1992, p, 64--65.
17 Rosa del Conte, EiniMscu sau despre Absolut, Editura .Dacia", Cluj-Napoca, 1990,p.
65.
18 Formula (devenit ulteriorun loc comun) i-a aparinutlui Mircea Eliade (Tratatul de
istorie a religiilo:r); oine1egere asemnt9$'e se ntilneljte ,i.1a.Qreima care susipc>cl ,.c.ti.n
JlUnctulde vedere alefeclelor desCl)s. J>lodu. aupra auditorului. putea Cf>l1sideta, prin
extcnsiune, ca poetic, ceea ce la lte civilizatii se relev ca sacru", Rhitorique de la pols, par
Groupe. 191,'1, p. 25.
234
gramaticale ale timpului. Mai mult, rolul prezentului holistic n organizarea
viziunii asupra devenirii cosrnice, istorice i umane este esenial i atunci cind el
se afl in distribuie cu alte forme temporale.
De exemplu, sub aspectul tempondit.ii verbale, Scrisoarea 1 apare drept
complex i mozaicat, n prezentul obiectiv al enunrii este proiectat prezentul
(al contemplaiei) favorizat de inseria prezentului ritualic (al .incantaiei-
A."''''U'' acesta din urm cu funcia de timp-cadru: ,l .. un tu, stpn-a pe a
bolt luneci/ i gm.dirilor viat, mtuneci .. .", reluate
n finalul poemului, mod parial, ntr-un cvasiretrea,
Cronotopul increatului, imperfect (,.LJFnceput
nu era, nici nefiin: .. ") apare ca o nedeterminabil
consecine fu prezent.rntruct imperfectiil > de prezent a trecutu-
lui" termenii lui Vianu) - oblig receptarea s-I asimileze ea atare. Apoi,
imperfectul intr nr1aiide contiguitate cu prezentul holistic al . i
eschatologiei, sinannoniznd realitatea tunca1 (de atunci) cu realitatea nuncal
acum). Cosmogonia, "transcris" la prezent, devine coextensiv
eschatologie], construit. i aceasta cu ajutorul prezentului: punct
se midL.celnti i singur. lat-V Cum din haos face ment; iar devine
TatL .." i.,Soarele, ce azi e fnmdru el l trist iro/ Cumse-nchide ca o
rana printre n6rintunecoi ..... :Cosmogonia se "desoat" la timpul prezent,
fiifidcceeace s-a creat in illofempore creeaz i acum, n chiar adul rostirii
poetice a eosmogonieitfrelitate tuneaI (concretizat prin imperfect) devine
reaiitatenuncal prin rostirea poetic; echivalent cu consacrarea. Ocurena
cronotopicrosmogonieSprezent:::: devenire::s; eschatologiedinStri.soarea 1
(sau Mure.'ranu, Mement6 mori, Sannis-Gemenii etc.)' subliniaz . ideea
interdetennint1riilor prin proiectarea t1timpul holistic crititUluin stre de
perpeiU creaie i mOarte. i fiplanU1 seJnahtioo-metaforicexist argumente
pentrume1egere viziunii holisticeasl.lpra devenirii. Cosmogoeia' conin.e in
nuceeschatologia se nasc "colonii de lumi pierdute"; atanci rsare lumea.,
lunI, soare i stihii .. ./ De atunci pn colonii de lumipierdtitel Vin din
SUl'evi dehospe necunoscute astfel viziune, cugettot"Ul
(.,personaj" charismaric) viitorul i ecutul .prezentu! holistic, iar
eschatologiaaecesar complementar cosmogoniei .. Cunosctoruluii este dat s
d.. . (temporale sau de. alt ordJl'.' ajungnd s triasc i
s neleag .inexisten.a" profan: ,Tnnpul mort ,i-ntinde trupul i
devine CicL<nIDUC )IU1. se,ntlnplJn ntinderea pstie ... ", Ideea.
mexistenci funpului profan, asinlilat cu mllyll. apare aproape literal rodat! m.
emblernaucul vers eminescian: vl-neI am timpUl ... '"
(Confesiune).
Prezentul-holistic este apoi - tn poemul lung eminescian ._. suportul lui
illuti privilegiata! mythistoriei, un timp SJ!Cru, echivalent al
etemiti] m:Iea:s ca a timpului (abolire in spaiul
.,spaiu edificator exemplu de lung in care deve-
nirea prezentul holistic este ampla poematic
Mememo durata (fizic, material) a este nglobat
prin holistic i poeziei n sacr.
istoria este un al deoarece intrarea
emmescsan vorbind - intrarea posesia protmei deVtmi.?l
- vechea """"VA>.V
vraj! Poarta mut de unde se turci Eu
arcurile cu stilpi nali suii stele,lAscultnd cu admcime glasul gfn-
durilor n'Ude,1 Uriaa roat-a vremii napoi eu o ntorc" (subt n.), Thnpul.holisti.c
redat prinprczeat instituie (sau este instituit de) vederea atotcilprinztoare: ,.i
privesc ... Codrii de.secoli.cceanede popoare! Se ntorc cu repejune ca gndiri le
ce zboar,", i n cazul reflectrii nelinc::are a devenirii oos.m, prezentul
din Memento construiety devenirea istoric, ll.att.Te<ll. i dispatiia.civili-
zatiilor lurrJLinperspectlv hoijstic: .;Ullde lumea n dup PQu
msoarJ Acolo mi place rqatacte-o clip s-o opresc".De i.ctlea,.tp Memento
mori, poetul nu nsumeaz fapte; iar cronologia ii .'. este ca i indifert,lnu
t'econstitme istoria rememorind-o, cio reactualizeaz prin. foloir.prezelltului
. holistic, reprezentnd-o aa CUJIl. era . in illo tempore, Cum ... nu . fnceteazi1. .ll fi
(vorbim de illo tempore pentru c, prin extensie, orice creaicrateria1 sau
spiritual repet creaiaprimordial) .. Aparitia Greciei; incendierea Romei, de
exemplu, . nu snt realiti de atunci pentru poet, . cirealit . de.at. (n
viziunea timpului holistic):.Astfe1.Grecia se nate din-intunecata mare"; ,,Roma
arde i furtuna chiuind n ea. se scald .. ." (subl, n.) i exemplele pot continua,
Succesiunea civilizaiilor recreat prin prezentul holistic (care le simultaneizeaz
n spaiul poeziei)atel'l:ueai pesimlsmul-merent viziunii ciclice a devenirii.
ntruet:sitUare.a n acest .,ptezentnseartm instalarea n timpuleterh
recuperbil . etern. ntreg (mol1adic) .... idee dezvoltat metai0ric.prin versurile
din. aceli poem:,,Astflmiile desecoli cu viei, gndiri o nlie,lAdormitc. i
btrnes-adincesc n vecinicie/i in urm din izvoare timpi ri1cori i clari
rltsar" n.).
De:velnn::a. uman In spaiul Poetic eminesciliri
plinirea iubire,. neleas odie, ca pn.nc;ipiu oosrnogonic.
de sine, este proiectat in. Ula tempo re, materializat prezentul holis-
tic mitioo-alegoric din Feciorul deoopdra Jdr(j, de stea,
Scrisoarea Luceafdrul etc.
LUCIA .CIFOR
Ca orice creaie, iubirea consacr lumea, dizolvnd nu numai opoziiile
temporale, ci i opoziia fundamental viad-moarte: ,.Ai putea s lepezi crma
lopei1e s lepezi, .. ./ Cci oriunde numai ele ar dori ca s ne poarte,!
Pretutindeni fericire ... de e via, de e moarte". ctnd iubirea e "cenzurat" de
uitare, moarte sau de defecte omeneti, povestea de iubire se caracterizeaz tem-
poral prin folosirea impeifectului, timpul rememorrilor dureroase (Strigoii,
-Gemenii), subliniind condiia nefast a omului aflat tn timp (i. deci, "sub
vremi"). Cu alte cuvinte, aici, ca i n alt parte, opiunea pentru o form tempo-
ral sau alta nu e aleatorie. Poetul, folosind demiurgic Verbul, are fora s
neutralizeze (/parializeze) ,,adevrurile" gramaticii, impunnd un timp fr un
termen de opoziie sau de echivalen -prezentul holistic - i o viziune ai crei
termeni de comparaie se gsesc fu filosofia lui Parmenide, Zenon, Platon, ca
i-n tradiia Zen, pentru ca secolul al XX-lea s accepte holisticul ca un alt mod
de cunoatere.
Cel-de-l doilea timp structurallaxial este imperfectul narativ (denumirea
- redundant ....; vizeaz situaia deosebit a acestui timp verbal al crui Coninut
este deosebit de coninutul altor tipuri de imperfect). Mai rar folosit ca timp
axial (decit prezentul holistic), imperfectul- timp narativ, prin excelen, alter-
neaz cu alte forme ale trecutului (perfeetul compus.rperfectul simplu, mai mult
ca perfectul), dOminndu .. le. Ca timp axial, imperfectul narativ organizeaz de
obicei incipitul poemelor lungi sau spaializeaz, etajeaz discursul liric pe di-
mensiunea sa narativ prin inseria povetii n poveste, obligind receptarea s ia
n considerare caracterul alegoric sau - put ,i simplu - epicitatea poemelor pre-_
ponderenr'lirice,
Avnd n vedere nrudirea dintre imperfect i prezent (remarcat de cerce-
ttori 1.9). constnd i n capacitatea lor de.asuprapune timpul naraiunii cu tim-
pul narrii i. cu cel alleclurii2O, putem vorbi - observind i repartiia lor n
texte - de raportul de variaie liber n care se .. afl cele dou timpuri. axiale,
Astfel. incipitul e construit. cu imperfectul (,,n vremi de mult trecute, cnd
stelele din ceriuril Er"u copile albe .cu. prul blond i des/ .. .I-CtI1d basmele iubite
erau nc-a.devrilcn gndul el'tlpad de vis ide.(lres,! Erape.lumea.81ita o
mndr-mprielCe-ilveapopoa,re mndre,mn<lre ceti o mie"; Feciorul de
tmpt'Jrat fdrdde stea; .cf.,i F at.a-n grlJdina de aur, Clin. Nebunul, Luceafrul),
dar i cu prentul (.,St castelul singuratic, oglio.(lindu-se n lacuril Se nal.n
tcere dintre raritea de brazi,1 Dnd atita ntunerec rotitorului talaz ... ",
Scrisoarea N;,cf. fi Scrisoarea 1,1l1, Sarmis-Gemenii etc.), n construirea inci-
pitului se observ predominana imperfectului fa de alte forme temporale ale
trecutului n poemele postume, n variante i, mult mai rar, inantume (v.
19 Tudor Vianu. op.cit . p.72-73.
20 Cf. D. Irimia, Structura stilisticd a limbii romdne cO(ltemporane, ESE, 1986. p. 165.
ROLUL TIMPURILOR VERBALE 237
Luceafdrul), cind imperfectul este i o marc a inspiraiei folclorice (avnd i
alte semnificaii contextuale).
Un alt exemplu de variatie liber a imperfeetului cu prezentul (ca timpuri
narative de un tip special) este cel al cronotopului increatulni (secven lirice-
epie decupabil) realizat in mod obinuit cu imperfectul (v. Scrisoarea 1.
Rugtlciunea unui dac), dar i cu prezentul (cf. Luceafrul: .Nu e nimic i totui
el O sete care-I soamel E un adinc asemene! Uitrii celei oarbe"; Sarmis-
Gemenii: ,,El noaptea cea etern din evi-i o recheam./ Arat cum din neguri cu
umeri ca de munte! Zamolxe, zeul vecinic, ridic a sa frunte 1 .. .1 Cum din adnc
ridic el universu-ri bra ... "),
Imperfectul narativ este timpul stracturrii-organizrii discursului din
.. povestea in poveste", de exemplu, n secvena penultim din F eciorul de
tmpra: fdrt'J de stea, in care magul .Jstorisete" i istoricizeaz viaa
clugrului: .,Magul adinc gindete i-n minte-i desfoar! Soarta omului care
l-avea-naintea sa.1 Srac, uimit fusese in lume-odinioar,l Dar gndul lui
puternic viaa-i apsa 1 ... 1 Descul tmbla pe ulii ...... n poemul Strigoii, povestea
vieii lui Arald,povestit de el nsui, e construit 10 special cu imperfeetal,
indicind o alt viziune decit cea a autorului: ,,De trei zile i spune povestea
vieii-ntrege: 1 Eram un copilandru. Din codri vechi de brad! F1mnzii ochi
rotindu-i, eu mistuiam pmntul,1 Eu rzvri'Jteam imperii, popoarele cu gnduL.!
Visind c toat lumea mi asculta cuvintul,! n valurile Volgi ceream cu spada
vad" etc. Viziunea puternic subiecti vizat in care este construit povestea lui
Arald este una etern-omeneasc, marcat de un destin fast i nefast, ale crui
consecine sint agravate de istorieizarea lor prin imperfect. Intekante n cadrul
.. povetii" lui Arald sint i formele inverse ale perfectului compus (umplut-au,
plecat-am, iubit-ae), care, pe lng sugestiile muzicale deosebite pe care le
prezint, devin fonetic i chiar semantic sinonime cu formele de imperfect (de
unde i predilecia autorului pentru forma invers a Perfectului compus din
contextele in care alterneaz cu imperfectul).
O situaie asemntoare a Imperfectului narativ se gsete i n Sarmis-
Gemenii, unde .. povestea n poveste" se realizeaz prin dialogul intre ndr-
gostii (de fapt, un monolog) i, unde, replicile indrgostiilor istoricizeaz tim-
pul, conferindu-i dimensiuni, chiar dac imprecise, precum cele semnificare de
imperfect: ,,stringem o mant alb"; (ochii) .priveau fr de int"; ,.tu ztm-
beai"; ,,pluteai ca o uoar crias din poveti" etc. Subiectivizarea viziunii im-
pus de imperfect contrasteaz cu viziunea extatic a mitului (construit cu
'prezentul holistic), imperfectul prnd a cpta aici i o valea elegiac, Astfel,
n monologul in care Sarmis ii blestemi pe zei, ii blestemi fratele. secvena,
coninnd imaginea femeii iubite i povestea de iubire, se distinge de restul con-
textului prin predominana imperfectului, subliniind dimensiunea narativ a dis-
cursului liric nu in.le. din urm, statutul imperfectului, timpul consacrat al
melancoliei: atit de fr margini i de-naltl Nu 8e.cdea s un-om
la ceWalti Prea nu aveam in lume nici sfint, nici Dumnezeu, 1 . ..1 Cereasca
lericUl.': nu se putea ..
Construind temporale partial coextensive (imperfectul e doar
"perspectiva a trecutului"), impedectul se distinge de
prezentul holistic ineapaeitatea primului a timpul,
limitat fiind marca isloricitdii. pofida. narativitii a im-
perfectului, prezentul holistic domin poemul lung re-
flectdrii simultane i nemediate a continuumului temporal, conferind viziunii
artistice integratoare. holistice, Cind
cumseris personale, destinului omenesc, timpul
imperfectul Sarmis-Gemenii etc.), iastituindu-se,
deosebiri ntre uman comun (istoricizat de unperreet,
timp") i privilegiat (stind sub semnul timpului sacru,
timpului nOl!ISU(:).
Timpurile ornamentale/secundare, motivate context ual, funcii
mai modeste timpurile' axiale. Amplificnd, subliniind sau doar nuannd
reprezentrile temporale i perspecti vele determinate de acestea, or-
namentale importante n formarea viziunii artistice prin distributie, cumul
sau alternan
Dac timpurile axiale, construind structura, pot fi numite i timpuri struc-
turale, timpurile secundare, .,omamentind" ansamblul, pot fi numite timpuri
ornamentale, nelesul pe care l d Vossler ornamentului in limb (podoab
i element de susinere): .,Un ornament care nu ar avea alt functie dect cea de a
produce un ornamental, ar trebui s se pietrifice i s se desprind de pe
cldirea pe care urma s-o mpodobeasc. Orice ornament util, ndeplinete, n
limb, ca ,i n arhitectur, o funcie de susinere concret"
Cu excepia viitorului, pe care - prelund motivaiile Vianu 22 - nu-l
coesidesm timp, toate celelalte forme temporale cunoscute apar In poemele
eminesciene, avind functii ornamentale diverse.rmotivate contextual de
mai multe ori 23,
n afara prezentului holistic ,- timp structural, prezentul liric cu mul-
funciiomamentale. Astfel, un mijloc al potenrii lirismului i o form
deosebst a prezentului liric este prezentul ritualic/magic, cu () frecven destul
21 Karl Vossler, Limbile nalionale ca stiluri, din vol. StilisticifJoetic, orientri mo-
derne, Editura "Univers", Bucuresti, 7.
22 Cf. 19.
2:ifntruc:t studiile astipratimpurilor verbale din poezia eminescian au n vedere-in
deosebit !l,pcctele stilistice ale timpurilor numite-fde "omamentalc'" analiza noastr
valQrilof puin sau li le
. UV.LrUJ!'UL V!'. VERBALE 239
de mare in poemele lungi, ntlnit n invocaii (cu sau Iar caracter de refren), n
refrenele propriu-zise (elemente .care ne-au inspirat i in alegerea denumirii).
Ornamentad muzical textul, prezentul ritualic. din Mureanu (varianta din
confer secventea valoare [Vntul]: ,,Plng,! FrngI Crengi uscatez
Ramuri;l Bat mat mn fermecat" Rolul incanta-
magic) al unor se pregnant n invocaiile-retren
din Scrisoarea pe Il lumii
dnd via suferinele ntuneci"), (,.Atept
(, .. ) vreau dai copilul - pe Arald";
cer pe-Arald al meu"; .Rege, - li venit Maria i-i cere pe
(cunoscuta in jos, luceafr blnd,! Alunecnd
Ptrunde-fi i in gindi Valenele prezentului
Bc, timp sacru excelen, confer circularitate i reversibilitate
mtrn.pltor snt reluate versurile acestor contexte n
acelaitimp ca de concret", De exemplu, prezentul ntuanc
din versurile Scrisorii ] funcioneaz ca un tuno-caaru
montur a ansamblului i ideatic (avnd
care-I este L1 sfritul poemului). lnvocaiile
Luceafrul, pe lor intrinsec, leag cu ajutorul prezentului
lic secvenele de acest ultim caz prezentul
ritualic functionind . sudur a planurilor tern-
porale ale poemului.
Ca timp de sudur apare i prezentul ritualic din refrenul de-o muzicalitate
funebr din Sarmis-Gemenii, reluat de ase ori n textul poemului (partial reali-
zat aprnd si ntr-o a poemului Mureanu, n Scrisoarea. IV,Feciorul
de imprat fr de stea): "Se clatin vistorii copaci de chiparo1 Cu ramurile
negre uitndu-se n jos,! Iar tei cu umbra lat i pin-n pmnt! Spre marea-
ntunecat se scutur de vnt", n acest refren, .Jnsense" (n termenii
V. 24), ritualizeaz parc spunerea simultan cu
trirea a lumii, indicnd OSInm cunoatere

dac, prezentul dialogic i
monologic caracterizeaz timPul apropiat timpulIiric
aspectul reorganizrii duratei succesiunii (Exemplele numeroase i prea
cunoscute pentru ca mai fie citate.)
Legat in egal msur timpul narativ I dramatic este
prezentul regizoral. numit astfel, deoarece se deosebete de
prezentul s- marc a oralitii (aprnd in Clin [li'ile din poveste] unde amintete
24 Apud Tudor Vianu, Observaii asupra refrenului, din vot Studii de stilistic, EDP,
1968, p. 390.
240 LUCIACIFOR
prototipul folcloric al textului: .De treci codri de aram, de departe vezi albind!
-auzi mndra glsuire a pdurii de a.rgint"(aici, timpului prezent i se altur o
alt marc a oralitii, persoana a II"a). Prezentul regizoral este Umpulautorului-
regizor inserat in temporalitatea universului narat sau reprezentat. mpreun cu
persoana a II-a (reprezentnd personajul) sau cu vocativul, prezentul regizoral
face loc autorului n organizarea subiectiv-participati v a povetii sau a mitului,
transformate n spectacol, autorul adresndu-se protagonitilor ca un regizor
actorilor: .,Tu-i arzi ochii i frumusea ... Dulce noaptea lor se-stinge,' i nici tii
ce pierde lumea, Nu mai plinge, nu mai plinge ..... (Cdlin - [File de poveste]) i:
,,Arald, ce nsemneaz pe tine negrul porti -i faa ta cea alb ca ceara, neschim-
bat? 1 .. ./ Araldl de nu m-neal privirea, tu eti mort!" (Strigoii) (subl. n.),
Prezentul gnomic sau etern, cunoscut i des ntlnit n toat poezia
eminescian, ndeplinete n poemul lung cel mai . adesea funcia de potenare
retoric, concomitent cu indicarea unei viziuni pancronice asupra tririi: .De
vd rul sau de nu-l vd, el pe lume tot rmne" ... .Nimeni soarele n .. oprete s
apuie-n murgul serei,1 Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetrii.i."
(Memento mori etc. Sub aspectul viziunii artistice construite, prezentul gnomic
se aseamn cu prezentul holistic, numai c viziunea pancronic a celui dinti
este un rezultat al experienei i gndirii, deci, un rezultat mediat, pe cnd viziu-
nea holistic e rezultatul cunoasterii intuitive, aflat sub semnul iluminrii,
,
indicnd o cunoatere ne-mediat, direct.
Dintre timpurile trecutului cel mai frecvent utilizat pentru dubla sa valoare
,,narativ" (structural) i ornamental, este imperfectul, Ca timp ornamental,
imperfectul este - de multe ori - un mijloc al spaierii (provocnd .;luzia adin-
cimii n spaiu, a perspectivei" - n termenii lui G. 1. Tohneanu25; observaii
asemntoare face i D; Irimia 26). Exemplele snt numeroase i cunoscute (v,
episodul luptei din Scrisoarea III: "Url cmpul i de tropot i de strigt de
btaie./ n zadar striga-mpratul ca i leul n turbare 1 .. ./ n genunchi cdeau
pedetrii, colo caii se rtoam ... "). De obicei, n asemenea contexte, imperfectul
alterneaz cu prezentul tabloului direct, ntruct poetul nu descrie, ci vizuali-
zeaz imaginile luptei prin procedee specifice artei cinematografice.
O alt valoare ornamentat a imperfectului const n caracterul dinamic
sau proces ual pe care-I are uneori aceast form temporal. Imperfectul dinamic
construiete la nivelul mijloacelor lingvistice i poetice continuumul spaio-tem-
poral (confirmat azi de fizic sau de cosmologic). Imperfectul dinamic (putnd fi
numit i imperfectul spaio-temporalitii se deosebete de imperfectul
spaierii. Acesta din urm i pierde continutul semantic temporal sau i-l
estompeaz, funcia lui fiind una plastic, pur ornamental construind imaginea
25 Cf. G. 1. Tohneanu, op. cit., p. 148.
26 Cf. D. Irimia, Limbajul poetic eminescian, ed. cit., p. 156.
ROLUL TIMPURILOR. VERBALB 241
n spaiu:.,RIsare hma linititJ i tremurind din apl i implecu-aleej scinteii
Cririledin cringuril Sub irollung de mndri teil edeau doi tineri singuri",
Imperfectul. spaio--temporalitii cumuleaz (dup cam. indic fi denumirea)
posibiliti .: de a sugera. spaiul ,itimpul, simultan. ninterdetenninarea lor:
,,Pomi luceafrul .. Creteau/n cer lui aripe,/ i ci. de mii de ani treceau/n
tot atitea clipe. II Un cer de stele dedesubt,! Deasupra-i cer de stele -1 Prea un
fulger.nentreruptJ Rtcitor prin ele" . (De remarcat nitnaginea zborului cosmic
al Luceaflruluiplanul emantiCQ:-metaforic care colltinci.j4ee ainter+
detenninrii spaio--temporale) UIl .. aItinteresant exetnplll de imPerfectalspatio--
temporalitii.ester avind i dimensiune temporal (construit fiind fi n spaiu)
-p()tulimpmtului (diIlEs.ciorulde tmpl1rqt rdtle stea): ... Caaripe de
lebezi 1l1at. albe, undui98Se,! Pletele IUgnt()8Sepe umeiiicMeai i t.arba lui
cea lung pe piept i cddea deas,/ Dar ochistele negf_tuni 8cUpea; /
Sprincenele-i ;Mtrirle se. ... wunecQ.ll.tmrnl$C" ....
CUi ()functie.ornameAta1llSernnt()afC celei .a imPerfectulwdinamlc
apare 8f8-numitulimperfe(jtaliteratvitdlU: .Auzit:-ai de-mpl.raii s4pe tron
cu trepte multe.?/ FiUQea-ncins n lucef locea lllmea s-i asculte .. et.c.
Imperfee(itl .. onirj: dezvolt pregn811t.dou. dintre virtualitile .. semantice
ale. imperf"<?9Ylui.:.sllbiectivil;ite. fiintuitiviate. "Realizndul .povetii sau
visullli,allumij fantastice sauha1u'cinante' 27, irnperfectul oQirlcapropie pn la
indistincie irealitatea tuncal de realitate8,lluncal: .Jnjlorea .cnu'ea. de .pas\ll
blndei primveri;l Ochii ei sunt plini de umbra tinuitelor dureri; / .. ./ Pulbere
de diaman<i fitt ca o bur/ Scntelld plUtea prin aer. fi pe oate din natur
1 .. ./ i cum o privea sultanlll,ea.e-ntunec. .. H (Scrisoarea lIl);..i'lI,rea un tnr
voievod ..... (LuceaJiirul). .1
Mai puin importante in sine, semnificative doar in alternan cu alte tim
puri verbale, perfectul compus, perfectul 'impllli mai mult ea per/edili snt
folositerat npOOlIlelelungi (ll1<pOfida narativitii lor i dirilensiunii narative
a poemelor). Folosite rar ca timpuri narative propriu-zise (i-atunci organiZate
de imperfe<;t """'timp axial), ceste fonne ale trecutului au de. cele. IIUlj rpqleori
valoare ornamentat motivat contextual.
Perfeetul compus, de exemplu, este timpul sePClI'8iti'a:nante a planurilor
temporale, avnd i funcia de element de suduma secvenelor narative= i se
tot duce .. S-a tot dus.! De dragul unei copile,! S-a rupt din locul lui de sus,!
Pierindrilai multe zile". Cu valoare preponderent ornamentat apare forma in-
verS a perfectului compus, echivalent contextual (sihtagmatic), sonor ,i se-
mantic cu imperfectul, cnd alterneaz cu acesta (v. exemplele date din Strigoit).
Perfeetul simplu, timp al instantaneului, este - cum s-a mai spus - p o
marc a pecaritii condiieiumane n antitez cu condiiaprivilegit la. nivel
27 Cf. Ioana Em, Petrescu, op. cit., p. 62.
LUCIAOFOR
242
.-----------------------------------------
istclr1c: Strnepoii '1 Rupi din trunchiul ce ni da viaaJertil,1 Pe noi singuri
nI!!! uitardmprintre secoli Iar' de. mil./ Ei purtau coroane de-aur" ... sau la nivel
ctimic (ultima ,,materilizati" cu ajutorul imperfectului): .La-nceputxpe.cnd
nu era, nici nefriri,1 cnd totul era lips de via i voinh.! Fu
genune? Fu.noian fn.tinsde ap? h./ Darnici de vzut nu fuse i nici
care s-o vaz"Z&,
Mai mult ca perJecwl apare cel mai adesea cerut de concordanacu alte
tirrwuri ale trecutului. Rareori este folosit acest . timp cu . valoare cauzal n
poemul lung eminescian. Cnd apare eu aceast valoare, mai mult ca perfectul
are funcie de concentrare a expresiei narativ-lirice li. povetii; "Cci Odin
pr&ise de ghea. nalta-i dom,/ Pe zodii sngeroaseporneau-a luipopoar";
.. Pe Nistru tdbi1rsempoporul tu smpill cu sfetnici vechi de zile
rni-ntmpinWji n cale ... " (Strigot).
Edificnd sau doar omamentndansamblularhitectonic polifomci poli-
mort al poemului lUng, timpurile verbale Se dezvluie astfel n toat 'bogia i
c{'11plexitatea lor semantic i gnoseologic; indiCnd relativitatea
"adevrurilor" schematice gramaticii i stiverahitateageriiului creator al
.Bun asculttor" (n sens heideggerian) al limbii sale, poetulconstruiete
baza virtulitfilor timpurilor verbale o viziune poetic cevlideaz, odatn
temeinicia cunoasterii artistice 2(), aflat-sub semnuf holisticUlui, mrturi-
. ,
sind suveranitatea contiinei ntregului:
LA FQNCTION DESTEMPS VERBAUX DANS LA CONFIGURATION
DBLA MSION ,ARTISTIQUE DU POEME DE MIHAI EMINESCU
REsmID
Cette tudei accentue les valetirsparticulieres des tempsverbaux dans les .textes des
poemes de l' oeuvre d,<MihaiEJn.inesl';lJ. Aux. interp*atioos ant6l'ieureti9j;ntreeS . surI etuqe des
valeuustylistiques des temps verbaux de l'o.euyre de Mihai Emimscu,notre travail ajoute les
resultats d'une recherehe realis6e. conformement aux autres premisses que celles des re-
chercblS p'rCc,edentes. an trouve ains les temps verbaux qui, par Ia constrUction ou, seulement,
par la deroration de l'ensemble architectonique du poeme,realisent la fooctiOll poetique du
texte, efi emichisantla langue de nouvux. sens que la grammaire et la 8tmantique tradition-
nlle pourraient difficilementlesexpliquer.
Institutul de Filologie. Romn
"A.,Philippide ..
Iafi, $ft. Codrescu .nr. 2
28 Cl. p.Irimia,UmboJulpoetic eminescian, ed. cit, p.157.
29 Cunoaterea artistic este considerat ca reprezentnd un al patrulea mod de
nelegere, respectiv, nelegerea holistic; ef. Solomon Mareus, Timpul, p. 10-11, i
Controverse n tiind i inginerie, Editura Tehnic, Bucureti, 1990.