Sunteți pe pagina 1din 10

_________________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Varianta 16


Teste de antrenament
EN

VARIANTA 1

SUBIECTUL I (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

În sfârșit, iată-mă-s acasă! Cânele Balan sări cel întăi din trăsură și era cât pe ce, în mișcările
lui de bucurie, să răstoarne pe baba Ilinca care venea să mă primească în scară. Biata babă Ilinca!...
Cum îi sticleau ochii de fericire văzându-mă iarăși sub ocrotirea ei pentru două luni de vacanțe. Ea
mă crescuse pe brațe, mă învățase Tatăl nostru și se deprinse a mă privi ca pe copilul ei.
— Da nu vedeți, mă rog, zicea ea în dreapta și-n stânga, ce mare și frumușel s-a făcut? I-au
răsărit mustețele, nu fie de diochi!
Toate slugile din casă, și feciorul, și bucătarul, și chelarul, și moș Toma grădinarul, îmi ieșiră
să mă ureze de bună venire; unul îmi apucă pălăria din mâni, altul mantaua de pe umere, un al
treilea gemandanul; era în casă o adevărată răscoală.
— Hai la boierul cel bătrân, îmi zise baba Ilinca că, Doamne, de mult v-așteaptă!
Cu strângere de inimă, intrai la tată-meu care mă sărută pe frunte, îmi vorbi puțin după obiceiul
lui, dar vedeam eu cum se lupta să învingă o lacrimă ce i se strecura de sub gene. Iar după ce ieșii
de la dânsul, baba Ilinca care se ținea grapă de mine, mă duse în camera cu merinde, unde ședeau
grămădite pe polițe, cutii cu jeleu, șiraguri de smochine, cozonaci, păstrămuri, sticle cu vutci și
vișnapuri, și câte și mai câte, de care duceam dorul la școală.
— Na, gustă de ici, cuconașule, gustă de dincolo!... că la școală știu că vei fi mâncând pe
sponci*...
Ce-i drept, gândeam eu în mine, mușcând când din cozonac, când din pastramă; decât o zi la
școală mai bine două acasă. Apoi intrai în odaia mea. Ce mică îmi părea odaia de când mă făcusem
mare! Mă primblam acum cu pași largi printr-însa ca un adevărat stăpân, stăpân pe faptele mele,
pe timpul meu, pe somnul meu, căci eram departe de clopotul cel supărător de la școală și de
pedagogii cu ochi pânditori. Era tot la locul lui patul cel larg din fundul odăiei pe care dormeam când
eram mic, și la marginea căruia baba Ilinca îmi răzema scaune de frică să nu cad. Era tot soba cea
fără stâlpi la gura căreia ședeam în copilărie ciunchit, ascultând poveștile ce-mi spunea în nopțile
de iarnă moș Toma grădinarul. He!... cu ce drag urmăream toate năzdrăvăniile din povești, și cum
mi se deșchidea mintea la lumea cea fantastică plină de zemi, de împărați și de grădini cu fructe de
aur! Acuma moș Toma e ceva mai gârbovit, căci a trecut vreme la mijloc, dar tot știe să spuie cu
haz despre Chipăruș-Verde-Voinic și Statu-Palmă Barbă-Cot.

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
Două zile de-a rândul mă îndeletnicii cu așezarea lucrurilor în odaie. În părete îmi făcui o
panoplie* de arme unde aninai un iartagan vechi, două pistoale ruginite, pușca ce-mi dăruise
tată-meu de Anul Nou, torba, cornul și plosca vânătorească. Iar în fața armelor, în celalalt părete pe
o poliță, așezai șaua, frâul, scările, pintenii și tot ce s-atinge de călărie.
Vânat și călărie! iată două cuvinte care mă fărmecau.
Cât despre călărie, numai Beiul, tretinul meu cel cu coama rotată, știe de câte ori era să
m-arunce în mijlocul cânilor de la stână, dacă nu m-aș fi ținut cu amândouă mânile de coama lui.
Ce-i drept, nu eram tocmai desăvârșit călăreț. Când însă puneam mâna pe pușcă și-i clănțăneam
oțelele, atunci era altăceva!... Parc-o tainică frăție, o legătură de dragoste se-nchega între mine și
armă; parcă-mi venea să-i strig: Surioară, cu tine n-am habar!... Apoi de multe ori o aruncam așa
fără scop la ochi, mă-nțepeneam voinicește pe picioare, mă uitam pe țel, cugetând în mintea mea
ce-ar fi mai greu de nimerit, un leu sau o ață de paingăn, iar când o dam jos de la ochi, mi se părea
curios să nu văd cel puțin leul culcat la pământ.
Citisem multe despre vânătorii de lei din Africa, și mă întrebam adică de ce n-aș fi eu un vânător
de lei!... Un vânător de urși, cel puțin. Ce? nu-s și eu om ca dânșii?

Nicolae Gane, În vacanțe

*sponci - Copcă; agrafă; cataramă. 2. (Pop. și fam.; în loc. adv. și adj.) Pe sponci = (care este) în
cantitate mică, puțin.
*panoplie - Colecție de arme (luate ca trofeu) aranjate pe un panou.
_____________________________________________________________________________
Textul 2

Cum să-ți petreci timpul mai eficient?


Cu cărțile pe față
Prima întrebare pe care trebuie să şi-o pună oricine este: ,,La urma urmei, unde se duce timpul
meu?” Răspunsul este imperios necesar şi sincer, pentru că bazându-te pe el, vei putea găsi soluţia.
Recomandarea practică este de a scrie toate activităţile pe care le desfăşori în fiecare oră din zi.
Apoi, încearcă să le ordonezi în ordinea priorităţilor. Vei vedea astfel de cât timp are nevoie fiecare
activitate, şi care este cu adevărat importantă.
Planifică întreaga săptămână
După ce ai analizat cu atenţie fiecare aspect, e timpul să treci la acţiune. Cal Newport, profesor
la Universitatea din Georgetown, spune că întocmirea unei liste nu e suficientă. Trebuie alocat un
timp specific pentru fiecare activitate în parte pentru a avea rezultatele dorite.
Concentrează-te pe un singur lucru odată
Mulţi oameni cred că dacă fac mai multe lucruri deodată, economisesc timp. Studiile au arătat,
însă, contrariul. Nu ne putem concentra la mai mult de două lucruri în acelaşi timp. Aşa că, dacă
vrei să fii eficient, ocupă-te individual de fiecare activitate. Timpul va fi mai scurt şi mai calitativ decât
dacă ai fi încercat să faci multe şi repede.
Da, şi weekendul trebuie planificat!
Pe unii, asta-i sperie. Însă, dacă ţii cu adevărat la timpul tău liber, vei avea grijă cum ţi-l petreci.
Nu este neapărat vorba de planificarea treburilor casnice, sau a datoriilor, ci pur şi simplu de relaxare
şi recreere. Studiile au arătat că suntem mai fericiţi când ne planificăm chiar şi timpul liber, iar ,,statul
degeaba” este cel care ne face nefericiţi.
Toţi avem acelaşi timp, acelaşi număr de ore pe zi şi zile într-o săptămână. Diferenţa stă în felul
în care folosim acest timp. Nu uita: ,,Ceea ce n-a avut loc niciodată poate avea loc mâine.” - Maurice
Maeterlinck.
Sursa articolului: https://respiro.ro/

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
A.
1. Identifică și notează o idee principală și una secundară din primul paragraf al textului literar
narativ citat. 2 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1
Cuvintele: ,, — Da nu vedeți, mă rog,...” sunt rostite de:
a) tatăl copilului.
b) surioara.
c) baba Ilinca.
d) boierul cel bătrân.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2
În opinia unui specialist, realizarea unei liste:
a) nu este îndeajuns.
b) rezolvă totul.
c) te face mai organizat.
d) economisești mult timp.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1
În textul narativ, selectat din opera literară ,,În vacanțe”, de Nicolae Gane se evidențiază:
a) sfârșitul unei călătorii pe munte.
b) curățenia de acasă.
c) o vizită în satul vecin.
d) revenirea acasă a copilului.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

Enunț Corect Incorect


O trăsătură specifică textului 1 este narațiunea.
Pentru a fi eficient, este recomandat să te ocupi separat de fiecare activitate.
Pe o poliță erau așezate toate alimentele.
Fiindcă este bătrân, Toma nu mai poate povesti copiilor.
Una dintre pasiunile copilului este vânătoria.
Dacă apreciezi cu adevărat timpul liber, vei ști cum să-l petreci.

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual pentru cele două texte de mai jos:
6 puncte
a) ,,Cu strângere de inimă, intrai la tată-meu care mă sărută pe frunte, îmi vorbi puțin după
obiceiul lui, dar vedeam eu cum se lupta să învingă o lacrimă ce i se strecura de sub
gene.....”
b) ,,Prima întrebare pe care trebuie să şi-o pună oricine este: ,,La urma urmei, unde se duce timpul
meu?” Răspunsul este imperios necesar şi sincer, pentru că bazându-te pe el, vei putea găsi
soluţia.”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului,
între primul și cel de-al doilea text.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Care crezi că este cel mai atractiv loc din casă, descris de copil? Justifică-ți răspunsul, în
50-90 de cuvinte, cu exemple din textul literar dat. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
9. Asociază textul narativ citat din opera literară ,,În vacanțe”, scris de Nicolae Gane, cu un alt
text citit sau studiat, în 50-100 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire. 6 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Numărul de litere și de sunete sunt precizate corect pentru cuvântul ,,suficientă” în seria:
a) 10 litere și 11 sunete.
b) 10 litere și 9 sunete.
c) 10 litere și 12 sunete.
d) 10 litere și 10 sunete.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Sunt obținute prin derivare, compunere și conversiune cuvintele din seria:
a) planificare, treburi, casnic.
b) nefericiţi, oricine, tău.
c) individual, fiecare, activitate.
d) timp, acelaşi, număr.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
3. Transcrie din următoarea secvență un cuvânt polisemantic și alcătuiește o propoziție cu
sensul diferit al acestuia ,,Diferenţa stă în felul în care folosim acest timp.”
4 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Menționează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate:


6 puncte
,,Cu strângere de inimă, intrai la tată-meu care mă sărută pe frunte, îmi vorbi puțin după obiceiul
lui, dar vedeam eu cum se lupta să învingă o lacrimă ce i se strecura de sub gene. Iar după ce ieșii
de la dânsul, baba Ilinca care se ținea grapă de mine, mă duse în camera cu merinde.”

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Realizează expansiunea următoarei propoziții, menționând raportul sintactic obținut:


6 puncte
Nu am uitat prioritățile timpului liber.
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Construiește un enunț asertiv, în care verbul ,,a sta” să îndeplinească funcția sintactică de
subiect și un enunț interogativ în care termenul ,,a ieși” să intre în structura unui predicat
nominal.
6 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
7. Rescrie textul, corectând greșelile de orice natură. 6 puncte

,,Apoi de multe ori o aruncam așea fără scop l-a ochi, mă-nțepeneam voinicește pi picioare, mă
uit-am pe țel, cugetînd în mintea mia cear fii m-ai greu di nimerit, un lieu sau o ață de paingăn, iar
când o dam jos de la ochi, mi se părea curios să nu văd ce-l puțin leul culcat la pâmânt.”

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Consideri că petrecerea timpului liber trebuie să fie planificată? Scrie un text argumentativ, de
cel puțin 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus, valorificând informațiile
din textul 2 și o experiență personală/de lectură.
În scrierea textului, vei avea în vedere:
- formularea unei opinii;
- prezentarea a două argumente care să susțină opinia formulată;
- enunțarea unei concluzii;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului
– 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1
punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română

S-ar putea să vă placă și