Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume:.......................................................... Data:..........................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a B

– Semestrul I – 2021- 2022


• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 70 puncte
Citește cu atenție textul de mai jos.Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de
mai jos cu privire la textul dat.

Totul a început într-o vineri. În momentul în care cineva şi-a înfipt degetul în butonul soneriei noastre şi
l-a uitat acolo timp de treizeci de secunde, dacă nu mai bine, lucrurile nu arătau grozav prin casă. Şi nici în
afara ei. Dacă stau să mă gândesc, rareori lucrurile arată grozav prin casă – iar despre ce se întâmplă pe
afară nici n-are rost să vorbim. Era după-amiază, acel moment al zilei când totul pare s-o ia razna. Cărţile şi
hainele prind viaţă şi se risipesc te miri unde, cu o oarecare preferinţă pentru cel mai puţin probabile sau
greu accesibile locuri: pe covor, sub pat, sub masa de la bucătărie şi, cu puţin noroc, în lada de cartofi din
cămară sau în congelator (mda, ştiu, dar chiar mi s-a întâmplat). Partea bună: oriunde te-ai afla, e suficient
să întinzi mâna ca să apuci o carte. Sau o haină. Sau o jucărie. Sau orice altceva, cu excepţia lucrurilor de
care chiar ai nevoie. Partea proastă: eşti certată sau pedepsită, de la caz la caz, după care trebuie să strângi
şi să pui totul la loc.
Nici vremea nu era grozavă. Deasupra oraşului se adunau nori negri de ploaie, iar după câteva zile
fierbinţi vremea se stricase şi se anunţa o furtună. Unde pui că şi vântul sufla tot mai puternic, împrăştiind
peste tot bucăţi de hârtie, pungi de plastic şi praf. Una peste alta, era momentul cel mai puţin potrivit pentru
musafiri. Şi apoi aveam pe cap o mulţime de treburi. Trebuia să fac curat, să merg la cumpărături, după
care să gătesc. Pe de altă parte, pentru mine orice moment e cel mai puţin potrivit pentru a primi musafiri.
Orice musafiri. Aşa că am dat ochii peste cap şi m-am ridicat fără chef de pe canapea.
— Olguţa, scumpo, eşti bună să vezi cine e la uşă, te rog? s-a auzit din dormitor un glas stins de femeie.
Femeia din dormitor era mama Olguţei. Iar Olguţa sunt eu.
(Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane)

1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te
pe informațiile din textul de mai sus. 16 puncte
Enunțul Adevărat Fals

Într-o seară, cineva a sunat la ușa casei.

Vremea era frumoasă și cerul era însorit.

Olguța era bucuroasă că au musafiri.

Mama îi spune Olguței să vadă cine e la ușă.


2. Vântul a împrăștiat prin oraș: 4 puncte
a. sticle, bucăți de hârtie și praf
b. bucăți de hârtie, sticle și pungi de plastic
c. bucăți de hârtie, sticle și pungi de plastic
d. bucăți de hârtie, pungi de plastic și praf
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

3. Transcrie, într-un enunț, numele personajelor care participă la acțiune. 4 puncte

………………………………………………………………………………………………………………

4. Textul citat este: 4 puncte


a. literar narativ
b. literar descriptiv
c. nonliterar
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

5. Seria care conține toate cuvintele despărțite corect este: 4 puncte


a. bu-to-nul, înt-âm-plă, mu-sa-fi-ri
b. but-o-nul, în-tâm-plă, mu-sa-firi
c. bu-to-nul, în-tâm-plă, mu-sa-firi
d. bu-to-nul, în-tâm-plă, mus-a-fi-ri
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

6. Menționează câte litere și câte sunete au următoarele cuvinte: cineva, excepția, pungi. 6 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
7. Conține sinonime potrivite pentru cuvintele să strângi și musafiri seria: 4 puncte
a. să aduni, gazde
b. să aduni, oaspeți
c. să împrăștii, oaspeți
d. să împrăștii, gazde
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
8. Transcrie, din textul dat, două cuvinte din câmpul lexical al obiectelor de mobilier. 4 puncte
………………………………………………………………………………………………………………
9. Cumpletează următoarele enunțuri: 24 puncte
a. Un substantiv propriu din textul dat este .......................................................................
b. Două substantive comune din textul dat sunt ..................................................................
c. Substantivul congelator este de genul ................................................
d. Substantivul musafiri este de genul ................................................
e. Substantivul ușă este de genul ........................................
f. Pluralul substantivului dormitor este .......................................
Subiectul al II-lea 20 puncte
Scrie o compunere de 70 -120 de cuvinte în care să povestești o întâmplare petrecută în timp ce te aflai în
vizită la cineva.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se respectă
numărul minim de cuvinte indicat.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și