Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

Clasa a IX-a
Unitatea: Artistul. Ars poetica. Sintaxa frazei. Punctuaţia

Citeşte cu atenţie textul şi realizează itemii propuşi.


…am început a scrie când eram în clasa a patra a gimnaziului din Fălticeni. Scriam poezii, (1)
nuvele, romane pe care nu le-am isprăvit niciodată, poezii şi nuvele care au avut soarta tututror
începuturilor, deşi lucram la ele cu toată sârguinţa şi cu tot sufletul, duminica şi-n sărbători, căte
douăsprezece şi paisprezece ceasuri fără odihnă. (…)

Cea dintâi nuvelă purta numele „Cu arcanul”. Am încredinţat-o lui N. Apostol, profesorul meu
de română, care îmi aprecia compoziţiile. Profesorul meu m-a încurajat, (2) dar m-a sfătuit să nu
mă grăbesc a publica. Să lucrez şi să aştept. Nuvela aceea era istoria unui flăcău luat cu arcanul
la oaste… o istorie cu o fată şi c-o dragoste. Puneam pe flăcău să povestească întâmplarea la o
stână. Şi când adormeau toţi cei care ascultau, rămânea treaz numai vântul care şuiera în prăjina
înfiptă în vârful unei stânci.

…Poezii scriam câte o jumătate de duzină zilnic; uneori şi mai multe. Fără scop, fără intenţii.

(De vorbă cu d. Mihail Sadoveanu de Demostene Botez )

1. Identifică în text patru cuvinte din câmpul conceptual creaţie. 4p.

2. Rescrie din text: 4p.

a) speciile literare exersate de tânărul autor;

b) secvenţa care sugerează tema primei nuvele;

c) o secvenţă care ilustrează atitudinea profesorului de limba română faţă de

discipolul său;

d) o secvenţă care conţine indici de timp şi de spaţiu.

3. Explică, în câte un enunţ, utilizarea virgulelor numerotate în text. 4p.

4. Completează fraza „Să lucrez şi să aştept” cu două subordonate diferite. 4p.

5. Formulează, în baza textului, trei sfaturi (în enunţuri dezvoltate) pentru un tânăr

condeier. 6p.
6. Alcătuieşte un dialog, din 8-10 replici dezvoltate, dintre profesor şi elevul care

i-a încredinţat prima sa nuvelă. 10p.

Corectitudinea tuturor secvenţelor scrise: 5 puncte

Total: 37 de puncte