Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare clasa a IX-a

1. Răspunde în enunţuri complete la întrebările: 4p.

a) Cine a fost primul stăpân comun al galbânului şi al paralei şi cu ce se ocupa el?

b) Unde a fost ţinut galbânul pe drumul de la Galaţi către casa boiernaşului? De ce


alesese boierul tocmai acea ascunzătoare?

c) Ce fel de om era directorul de tribunal, având în vedere comportamentul lui


social?

d) Numiţi minim cinci tipuri de monede diferite întâlnite pe parcursul povestirii.

2. Realizează expansiunea părţilor de propoziţie subliniate: 6p.

a) Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri.

b) Nu i-a plăcut excursia făcută.

3. Contrage propoziţiile subordonate din frazele următoare: 6p.

a) Arta înseamnă să ai har.

b) Persoana care nu cere nimic merită totul.

4. Analizaţi structura enunţurilor, calificându-le drept propozitii monomembre sau


bimembre, simple sau dezvoltate, complete sau eliptice. 3p.

a) Călătorului îi şade bine cu drumul.

b) Să nu laşi drumul mare pentru cărare.

c) Lecţia a început.

5. Comentează, în 5-6 rânduri, proverbul: „Dă celui ce-ţi cere, dar nu făgădui.”

6p.

Corectitudine: 5 puncte

Total: 30 de puncte