ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

... Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde. îngrijit -……………………… 20.Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna.S.…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -…………………………….………………………………. desfrunzită -……………………….. subst. întunecate. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:……………. . Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite. + S. ……………………… 19. îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului. P. uscat .. 17. mici..” 21. rece. folosind cât mai multe adjective . Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite.……………………………… frică -……………………………. + P. ……………………… copii: …………… ………………. subst. Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : . b) tăios. 14.S. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori. Valurile reci loveau barca Mirelei. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea . bucurie -…………………………. Subliniaţi-le! 15. gureşe -…………………………. verb subst. apropiat -……………………. Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -………………………. argint . înnorat -……………………… bun -……………………………….S..Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată. Daţi P. Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari.” 16. deasă. ………………. murdar -…………………………. Frunzişul verde freamătă. c) flămânde...pers. ………………. verb 22. + P. amar -………………………… silitor -…………………………….. 18. frig .. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. adj. ……………………… stradă:…………...

tulburi. 29. Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: . caldă. roşiatice. Alcătuiţi un scurt text cu titlul .c) mărimea d) gustul 23. Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. Se dă textul: . senin.Toamna cu-a ei (alb) ………. Era femeia cea tânără şi inimoasă.În parc". Venise îmbrăcată în haine groase.. mâna caldă. aspira adierea rece şi aspră. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26.” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus.. cu nările lărgite.conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri.. atingându-i blana pe spate. în două labe. Neclintit. bătrână. în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. rece. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24. Simţise o mână caldă. b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră. neagră.. Privind aşa. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. întunecoase.Vântul aducea o suflare aspră. apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28. uscată. seară. Mâna îi alinta blana albă şi umedă. stoluri. gălăgia. Fram nu se mai juca aruncând mingea.” 31. frunte Şi cu (galben) ……………. subţiri. 30. Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase. blana albă. glasuri.

Rândunica are coada crestată. 36.______________________________________________ . 33. priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe. Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi. Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca …………………………………….adjectiv .. Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca ……………………………………. Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu.________________________________________________ tânăr -substantiv .________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU . Câmpia era pustie.______________________________________________ -adjectiv .” 34.cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32. Modificaţi propoziţiile . astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale. Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35. Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit.______________________________________________ -adjectiv . Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv .________________________________________________ voinic -substantiv . Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca ………………………………….

pleşuv. frumoasa floare. Ici-colo. albastre).zbura spre înălţimile…………. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul . Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : . hărnicie. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. iernatic. supărăcios. fag. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase. iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute. deasă. ploaie. 39. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. pădure. 38. roşia garoafă. Folosiţi cel puţin cinci adjective. căldură. bătrânul fag. 40. 42. multicolore. bătrân. dese. pricepuţilor. înalţi.. Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel.Primăvara”. garoafa roşie. fălos. putere. bunătate. toamnă.. muntelui……………era ceaţă…………. blândeţe. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. 41. Transformaţi substantivele în adjective : fericire.37. Subliniaţi-le. Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. călduroasă.Un vultur ………….

şireată. morocănos. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . zglobie. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac. punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată. Sub razele _______________ vară. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi. ambiţioasă. La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă).

___________________ A R M E .___________________ L I S I T O R .________________ S O V O I . albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.” ._________________ Ş O R E I .___________________ P E D E M I L ..formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D .Moale.___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ .

” Analizaţi adjectivele din textul următor: .Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii.Subliniaţi numai adjectivele: moară. limpede. pufos.. ___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: .Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor). Purtau părul lung.... ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică.străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel. ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. Pe deasupra. primăvara. mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). gălăgioşi.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac.prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu).. bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât). curajoasă. retezat în dreptul frunţii. gingaş.” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: . prin soare. ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură. Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) . aurie.Grajdurile mari şi încăpătoare. de statură potrivită. român. barba mare şi stufoasă. o istorie veche. parc. vede. cu guri negre şi pustii. ţărână. lăsat în plete pe umeri şi pe spate. ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră. Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru). rotundă. se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat). vopsea. îmi păreau o poveste. stradă. bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă.Dacii erau oameni trupeşi.” b) . vine.. bine legaţi. alb.Din când în când.

” .” .” .Nici oaia cu doi mei.” .” .Omul harnic.” .” . ca o apă curgătoare.” .O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă.” .” .” ....Adunările rele strică deprinderile bune..Mielul blând suge la două oi... ieşi afară.Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă.” .Lumea e amăgitoare.La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol.” .” .” . nici lupul flămând.Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase.Pisica blândă zgârie rău” ..Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă.” ..Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate.Două femei rele nu fac cât una bună.. De pâine nu duce dor...Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.Cine a aflat un prieten adevărat.” .. ca o floare trecătoare..O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie...Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare..” .” .O oaie râioasă strică toată turma....a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: .Când latră un câine bătrân...” .Paza bună trece primejdia rea.Vorba dulce mult aduce. o comoară în viaţă a câştigat. muncitor.

. ..........................L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev ..

era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 ..... c) .......................P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este ..........

Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. CALD 6. COMPARĂ. în funcţie de resurse. Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. ANALIZEAZĂ. SCUND 7. nu neapărat pe toate feţele cubului). APLICĂ. ARGUMENTEAZĂ (altele. USCAT 4. INSTABIL 8. TREAZ 3. TARE 2. ASOCIAZĂ. fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. Se comunică întregului grup. scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. Se împarte grupul în şase subgrupuri. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3.8 B Pentru a rezolva rebusul. MIC 5. forma finală a scrierii. DESCRIE COMPARĂ . MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare.

printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. Învăţătorul împreună cu elevii săi. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. . În cazul în care. de a mai pune o întrebare.-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg.A. nuia……………. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R.I. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea..I. cânepă…………. punând o nouă întrebare. creangă………….A. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns.. deci.. Metoda R. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. mătuşă…………. şi.Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. este scos din joc.

înaintea începerii noului demers didactic.Metoda R. de către educatorul ce asistă la joc. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în . poate fi folosită la sfârşitul lecţiei.A.iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! . în scopul descoperirii.I. când se verifică lecţia anterioară.. pe parcursul ei sau la începutul activităţii.

ale fiin?elor.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire.nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc. nume de lucruri. b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic. ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati). lucrurilor. ? acordul a) nume de persoane. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). (pestri?e). (m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie.naturii. dacă ştii! .. catifelat ?i umed spre mama lui.

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

” (.Delavrancea) . După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V. mergea pe stradă o fetiţă săracă.Un fir de iarbă verde. îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua.. după care se aşeză pe scăunelul rotund.Chr. şi albă ca zăpada în vârful ei netezit. gros ca pe deget. deodată..Vreo trei. Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci.Căci aşa ne amăgea mama.Pupăza din tei”.. mici şi repezi. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie.” (. cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos. cu barbaascuţită.Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor.Chiar acum îl văd înaintea ochilor.” .cu părul mărunt şi încărunţit. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic.Creangă) ..B. din faţa focului. rezemată de masa profesorului.Puse ceainicul cel mic pe foc.Fluierul fermecat”.. fratele tatei cel mai mic.Şt. mai mult albă.. când.. şi în scurtă . un om nalt. pe coasta dealului . pantaloni negri.. Un gândăcel. la moş Andrei. a .Dumas-tatăl) . un lanţ de aur. cu urechile roşii şi aprinse ca focul.Cu mintea copleşită de tristeţe. un flutur.. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită.” (. lângă o tablă neagră. de-a lungul unei ape curgătoare. Câmpia scoate aburi . care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui. slab. nişte ochi verzui.Mulţi ani l-am visat. călcată şi lustruită.Când intrai în clasă văzui o vergea lungă.domnului”.Andersen) . cu trei picioare. dar cu privirea încă ageră. lăcrămile le picurau în cărţile deschise.Domnul Vucea”. pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. un clopoţel în floare.. potrivită din foarfecă. desculţă şi cu capul gol.Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă.Apoi se îndreptă spre cămin..TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI . în genunchi. Domnul.S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării.I.Pe frigul şi pe întunericul acesta. grăsuliu.. S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii. Alecsandri) ...A fost odată un rege bogat şi puternic. mergea agale pe un drumeag îngust.cu barba rară şi înspicată...” (.” . curată şi fără pic de sânge.” ...Fetiţa cu chibrituri”-H. o rază-ncălzitoare. jilatcă de dril năutiu. o faţă gălbuie. Scund. care atârna de lanţ.Alex.” . galbenă şi lucioasă..

L. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic.. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic.vreme acesta începu să fiarbă.” . Ca o fantasmă geroasă.Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe.Nu la multă vreme după acestea. sub soare. În zadar. în zarea depărtată.. Alecsandri) ... bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului.. deşi. în lume călător. Şi din codrii cu jivine.Eminescu) . Alecsandri) ..Cu părul nins.” (.Şt.Delavrancea) .Stevenson) . Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie. pe cer albastru.Spyri) .Bradul”..R.Heidi”.” (. La Răsărit... cu ochii mici Şi calzi de duioşie. până la urmă .” (.. Printre negură se pierde. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie.. între timp. Sub zăpada albicioasă. nu şi de afacerile sale. de căpitan. avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit.V.Oaspeţii primăverii”. Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte.V..Bunicul”. mustăşile..” (. Scurtezi ziua luminoasă..J. barba. A fost o iarnă deosebit de aspră.Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă.Lacul”..Comoara din insulă”. Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă. eraclar. Faci să iasă urlat jalnic.În fund. după cum veţi vedea.. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara. sprâncenele.B.Sus pe culme bradul verde. de la ănceput. întorcând-o pe toate părţile . urgie crudă. râzând de-a lumii trudă. peste toate au nins ani mulţi şi grei.M. Al primăverii dulce iubit prevestitor...” (..” (.

” (.Balada unui greier mic”.Peste dealuri zgribulite. picăturile atârnau ca strălucitori .Ziua cernuse o ploaie măruntă..Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina... Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele. Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina.” (.Goga) . Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce..Nicuşor”.. pentru întâia oară vedea ce ochi negri. cârpiţi în zece locuri. Vechi şi simplu de la ţară.Brătescu-Voineşti) .Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară.. slăbuţ.Topîrceanu) .” (. Puiule. catifelaţi şi dulci avea.. Mama mi-l cânta şi ea.. Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul. cu părul cânepiu.Acolo.Bunica”-Şt.” (. moş Crăciun cu traista plină.” (. În frunze. la viersul lui cel dulce.Toamna”-O. Avenit aşa. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine.Iosif) ..Al.Iosif) . fioros.(. negru... Şi. e-un cîntec sfânt.I... un broscoi de băieţaş.Moş Crăciun cu barba albă.G.Moş Crăciun”-O... Toamna cea întunecată.Bivolul şi coţofana”-G. Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul.O.Topîrceanu) . Acum.. deodată. Peste ţarini zdrenţuite.O..Goga) .” (.. Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos.Cântec sfânt”-Şt.Pe spinarea unui bivol mare.

Chr.” (.. Era o hrubă în pământ. bătrână. ” (.Degeţica”. care nu era mai mare decât un deget.” (.Prinţul Miorlau”..Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe..Chr. .” (. şi de aceea i-a spus Degeţica.Nina Cassian) . în ţările calde. În broască era o cheie ruginită şi. şi cum le-a sărutat.care venea tocmai din munţii noştri.Ed..Povestea ursului cafeniu”.. gingaşă şi drăgălaşă..... care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in..Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) .. pocnind.Colin) . cu lacuri albastre.sfârr.. torcând de zor.. când o răsuci. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare...Aproape să-i netezesc botul umed. Sfârr. Erau lebede.” (. Era chiar o lalea ca toate lalelele.Năluca”-Cezar Petrescu) .Andersen) .V.Răţuşca cea urâtă”.Cuore”.. floarea s-a deschis. un urs mare şi frumos. care nu se poate apăra. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână. Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase...Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate.. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot.aţi râs pe seama unui copil nefericit.” (. Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (. la prinţişor....Ei.şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu.Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu.. într-un vechi castel ..Au stat puţin..Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase.cercei de cleştar. apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe. aţi dat într-o fiinţă plăpândă..în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor...Să-i prind gâtul cenuşiu.H..Andersen) ...Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene. de Amicis) „Pe o stâncă neagră.H. caldă şi plăcută..

cald ca o blană a pământului. Pretutindeni se văd flori multicolore. iubit prevestitor. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu . Sorinel are un vis minunat. arţarii cu pojghiţe roşii. Odobescu ─ .Unde cură-n vale un râu mititel. un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. sub soare.mătăsoasă a iedului. salcia pletoasă. La răsărit. salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al. tremurând în zare. pe cer albastru. În pătucul lui moale şi cald. Căprioara îl linge . se lasă fezmierdat. Al primăverii dulce.” (D. În munţii Neamţului”) „Acolo.... Lângă ea.” . catifelat şi umed. în zarea depărtată. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă.” ( V.Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise. La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut.Emil Gârleanu) . „De prin adâncul văilor.. Acesta şi-a întins capul cu botul mic. pe spatele mamei lui şi. căprioara stă jos lângă iedul ei. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie. A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. Un gândăcel mic .. roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe. un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător..” (. Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel. cu ochii închişi . Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada. carpenii stufoşi. de pe înălţimea coamelor codrilor. valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi. E linişte şi zumzetul ei se aude de departe. Hogaş ─ . O albină harnică a poposit în acest loc minunat.Pe muşchiul gros. Este în împărăţia păcii. socul mirositor. şi limba ei subţire culcă uşor blana moale. alunii mlădioşi. Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) . Doamna Chiajna”) „În fund. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C.Căprioara”. Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. Bolintineanu ─ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful