ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

Subliniaţi-le! 15. subst.. mici. c) flămânde..Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna. + P. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori..pers.………………………………. + S. Daţi P.. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : . ……………………… 19. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte.Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului.. întunecate. Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -………………………..S. Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde.” 21. verb 22. Frunzişul verde freamătă. folosind cât mai multe adjective . înnorat -……………………… bun -………………………………. ……………………… stradă:………….” 16. Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. bucurie -…………………………. Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite. 18. subst. + P.. uscat . Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea . verb subst. apropiat -……………………. îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. amar -………………………… silitor -……………………………. 17.……………………………… frică -……………………………. deasă. argint . murdar -………………………….. îngrijit -……………………… 20. b) tăios. rece.. gureşe -…………………………. Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari.S. ……………….. ………………. frig . 14. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:……………. desfrunzită -………………………. Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite. ..S.…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -……………………………..Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată. ……………………… copii: …………… ………………. adj. Valurile reci loveau barca Mirelei.. P.

conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri. 29.. Mâna îi alinta blana albă şi umedă.” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă. Privind aşa. Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: . atingându-i blana pe spate. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. senin.. mâna caldă. Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase.. 30. caldă. subţiri. stoluri. rece. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24. apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28. frunte Şi cu (galben) ……………. b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră. gălăgia. tulburi.Vântul aducea o suflare aspră. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. seară. bătrână. Se dă textul: . aspira adierea rece şi aspră.c) mărimea d) gustul 23. roşiatice. în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. în două labe.Toamna cu-a ei (alb) ………. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus. Simţise o mână caldă. Era femeia cea tânără şi inimoasă. Venise îmbrăcată în haine groase.” 31. glasuri. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26. cu nările lărgite. într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. uscată. neagră. întunecoase. Alcătuiţi un scurt text cu titlul . Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . blana albă. Neclintit.În parc".. Fram nu se mai juca aruncând mingea.

Modificaţi propoziţiile . 33. Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca …………………………………. Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv .______________________________________________ -adjectiv . Câmpia era pustie. Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca ……………………………………. 36. astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale.________________________________________________ voinic -substantiv .adjectiv . priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe.________________________________________________ tânăr -substantiv . Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit.cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32.______________________________________________ . Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu. Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35.______________________________________________ -adjectiv . Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi.________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU ..” 34. Rândunica are coada crestată. Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca …………………………………….

41. 40.zbura spre înălţimile…………. înalţi. pricepuţilor.Un vultur …………. fălos. deasă. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul . bătrânul fag. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. bunătate. Transformaţi substantivele în adjective : fericire. iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute. Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. Subliniaţi-le. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. pădure. supărăcios. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. dese. fag. frumoasa floare. roşia garoafă. Ici-colo. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase. 42.Primăvara”.. muntelui……………era ceaţă………….. blândeţe. garoafa roşie. albastre). căldură. toamnă. bătrân. călduroasă. ploaie. Folosiţi cel puţin cinci adjective. Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : . iernatic. hărnicie. multicolore.37. 38. Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel. pleşuv. putere. 39.

ambiţioasă. pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac. morocănos. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice. La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă). reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. zglobie. Sub razele _______________ vară.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi. punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată. şireată.

Moale.” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D .___________________ A R M E .___________________ P E D E M I L .___________________ L I S I T O R .________________ S O V O I .formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.. albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ .” ._________________ Ş O R E I .

bine legaţi. Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) . pufos..Dacii erau oameni trupeşi. aurie.. de statură potrivită. rotundă.” b) .Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor). lăsat în plete pe umeri şi pe spate.. gălăgioşi. gingaş.Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii. vine. cu guri negre şi pustii. o istorie veche. vopsea. ___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: . ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. Pe deasupra. prin soare. primăvara.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică.prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu)..Grajdurile mari şi încăpătoare. vede. bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă. retezat în dreptul frunţii. Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru).. stradă. parc. mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). barba mare şi stufoasă.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac.. ţărână.Subliniaţi numai adjectivele: moară. îmi păreau o poveste. se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat). bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât).străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel. ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură.Din când în când. ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră. ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă. român. Purtau părul lung. curajoasă. limpede.” Analizaţi adjectivele din textul următor: .” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: . alb.

ca o floare trecătoare..O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie.Pisica blândă zgârie rău” .Adunările rele strică deprinderile bune. ieşi afară.” .Două femei rele nu fac cât una bună.Vorba dulce mult aduce.” . De pâine nu duce dor..La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol..” .O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă..Mielul blând suge la două oi.a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: .” .O oaie râioasă strică toată turma..” .” .Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare.Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase..Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă..” ..” .Nici oaia cu doi mei....Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate.” .Prietenul bun la nevoie se cunoaşte. nici lupul flămând.” ..” .Paza bună trece primejdia rea.” .” ..Lumea e amăgitoare.” ..Când latră un câine bătrân.. o comoară în viaţă a câştigat.” . ca o apă curgătoare....” ..” .” .” .Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă.Cine a aflat un prieten adevărat. muncitor...Omul harnic.” .

............L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev ............ .....

...............era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 .......P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este ............... c) .

TREAZ 3. scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. ARGUMENTEAZĂ (altele. ANALIZEAZĂ. CALD 6. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. DESCRIE COMPARĂ . Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. SCUND 7. Se împarte grupul în şase subgrupuri. Se comunică întregului grup. APLICĂ. forma finală a scrierii.8 B Pentru a rezolva rebusul. INSTABIL 8. TARE 2. fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. ASOCIAZĂ. COMPARĂ. nu neapărat pe toate feţele cubului). MIC 5. Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. în funcţie de resurse. MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. USCAT 4.

-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg.Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. şi. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. este scos din joc. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. punând o nouă întrebare. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns.. printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. Învăţătorul împreună cu elevii săi. mătuşă…………... deci. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. Metoda R. În cazul în care.I. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. . cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. creangă…………. cânepă………….I. nuia…………….A. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. de a mai pune o întrebare. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.A.

Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în .Metoda R. pe parcursul ei sau la începutul activităţii.A. înaintea începerii noului demers didactic. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. în scopul descoperirii.iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! . când se verifică lecţia anterioară.I. de către educatorul ce asistă la joc. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei..

b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic. (pestri?e). lucrurilor. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). dacă ştii! . ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati).nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc.. ale fiin?elor. ? acordul a) nume de persoane. catifelat ?i umed spre mama lui.naturii.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire. nume de lucruri. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. (m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie.

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

” (. rezemată de masa profesorului. Câmpia scoate aburi .Chiar acum îl văd înaintea ochilor. şi albă ca zăpada în vârful ei netezit.Creangă) . din faţa focului.Căci aşa ne amăgea mama..domnului”..Alex. pantaloni negri. în genunchi.Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă. o rază-ncălzitoare.Dumas-tatăl) .Apoi se îndreptă spre cămin. pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.” (. gros ca pe deget.TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI . nişte ochi verzui. mici şi repezi.” .A fost odată un rege bogat şi puternic.B.Andersen) .. Scund. lângă o tablă neagră. curată şi fără pic de sânge. Un gândăcel. desculţă şi cu capul gol.. mergea pe stradă o fetiţă săracă. fratele tatei cel mai mic. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie.” (. pe coasta dealului . călcată şi lustruită.Pupăza din tei”.Delavrancea) . un om nalt. cu urechile roşii şi aprinse ca focul.cu barba rară şi înspicată. un clopoţel în floare. cu barbaascuţită.Când intrai în clasă văzui o vergea lungă.. a ..” (. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită..Chr. grăsuliu. jilatcă de dril năutiu. un flutur.Pe frigul şi pe întunericul acesta... care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui.Domnul Vucea”.” . Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci. dar cu privirea încă ageră.Mulţi ani l-am visat. Domnul.S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării.Şt. potrivită din foarfecă.Fetiţa cu chibrituri”-H.cu părul mărunt şi încărunţit.Un fir de iarbă verde...Fluierul fermecat”. mergea agale pe un drumeag îngust.. galbenă şi lucioasă.Puse ceainicul cel mic pe foc. când. cu trei picioare.. deodată. de-a lungul unei ape curgătoare. cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos..” . mai mult albă. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic...I.Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor. lăcrămile le picurau în cărţile deschise.” . care atârna de lanţ. îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua. şi în scurtă . slab. la moş Andrei. Alecsandri) .. S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.Vreo trei.Cu mintea copleşită de tristeţe. un lanţ de aur.. După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V.. o faţă gălbuie. după care se aşeză pe scăunelul rotund.

” (.. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara.În fund. Alecsandri) . În zadar. peste toate au nins ani mulţi şi grei. pe cer albastru... Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie.” (.Cu părul nins. Printre negură se pierde. sprâncenele.Bradul”. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte..M.Nu la multă vreme după acestea. după cum veţi vedea. barba.Bunicul”. mustăşile.L.... Alecsandri) . avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit. eraclar...” . Ca o fantasmă geroasă.Heidi”. întorcând-o pe toate părţile .” (.Sus pe culme bradul verde..Oaspeţii primăverii”. de căpitan. Scurtezi ziua luminoasă.. Faci să iasă urlat jalnic.” (. Sub zăpada albicioasă..vreme acesta începu să fiarbă. în zarea depărtată. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic. Al primăverii dulce iubit prevestitor.Delavrancea) .” (... cu ochii mici Şi calzi de duioşie. urgie crudă.V. Şi din codrii cu jivine.Comoara din insulă”..Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic.Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe. bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului.Stevenson) . până la urmă . sub soare.” (. Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie.Eminescu) ...B. Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă.Lacul”.. La Răsărit..Şt. de la ănceput. între timp.J.Spyri) . A fost o iarnă deosebit de aspră. râzând de-a lumii trudă. în lume călător.R. nu şi de afacerile sale. deşi.V.

.Al.Bivolul şi coţofana”-G..Iosif) . un broscoi de băieţaş.Moş Crăciun cu barba albă..Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară. picăturile atârnau ca strălucitori . Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul. moş Crăciun cu traista plină.. Mama mi-l cânta şi ea. Vechi şi simplu de la ţară.. Toamna cea întunecată. cu părul cânepiu.Moş Crăciun”-O..” (. Şi.Brătescu-Voineşti) . e-un cîntec sfânt. deodată..Pe spinarea unui bivol mare. slăbuţ..” (. Avenit aşa. fioros. Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina.” (. În frunze.I.O.” (.Toamna”-O.Acolo.G.Goga) ..Ziua cernuse o ploaie măruntă. catifelaţi şi dulci avea. Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce.Topîrceanu) .. Puiule. la viersul lui cel dulce... Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos.Goga) .(. cârpiţi în zece locuri.” (. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele. Acum..Cântec sfânt”-Şt...Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina. negru.Nicuşor”..Balada unui greier mic”..” (. Peste ţarini zdrenţuite.Peste dealuri zgribulite.Bunica”-Şt. Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul.Iosif) . pentru întâia oară vedea ce ochi negri.Topîrceanu) ..O.

bătrână..H.în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor.Năluca”-Cezar Petrescu) .Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene. când o răsuci. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe. ..Ei.Prinţul Miorlau”.şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu. torcând de zor.Colin) .Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară.. care nu era mai mare decât un deget.. un urs mare şi frumos.sfârr.Andersen) .Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate.V. de Amicis) „Pe o stâncă neagră.. aţi dat într-o fiinţă plăpândă. pocnind.Nina Cassian) .Aproape să-i netezesc botul umed..Chr. gingaşă şi drăgălaşă. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu.Răţuşca cea urâtă”..Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase..Ed. Era o hrubă în pământ.Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus. care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in. Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase.. Sfârr. şi de aceea i-a spus Degeţica. ” (.cercei de cleştar..” (. Era chiar o lalea ca toate lalelele.H.... Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (..Să-i prind gâtul cenuşiu. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot.. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână.Chr.Andersen) . apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe.. într-un vechi castel .... caldă şi plăcută.” (.... Erau lebede.aţi râs pe seama unui copil nefericit. şi cum le-a sărutat..” (.care venea tocmai din munţii noştri.Au stat puţin..Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) . în ţările calde. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare..Degeţica”..” (. În broască era o cheie ruginită şi.Povestea ursului cafeniu”. care nu se poate apăra....Cuore”.. la prinţişor.. cu lacuri albastre.” (.. floarea s-a deschis.

Acesta şi-a întins capul cu botul mic. Bolintineanu ─ .. Un gândăcel mic . arţarii cu pojghiţe roşii. A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. Lângă ea..Unde cură-n vale un râu mititel. cald ca o blană a pământului. Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. pe spatele mamei lui şi. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă. salcia pletoasă. Odobescu ─ . pe cer albastru. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu . cu ochii închişi .. alunii mlădioşi. La răsărit. de pe înălţimea coamelor codrilor. În pătucul lui moale şi cald. Este în împărăţia păcii.Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise. Sorinel are un vis minunat. Hogaş ─ . socul mirositor. valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi. şi limba ei subţire culcă uşor blana moale. Căprioara îl linge . un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie.Căprioara”. se lasă fezmierdat.” ( V.” (. În munţii Neamţului”) „Acolo. Al primăverii dulce.” . Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) . O albină harnică a poposit în acest loc minunat. catifelat şi umed. roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe.Emil Gârleanu) . iubit prevestitor.Pe muşchiul gros. căprioara stă jos lângă iedul ei. Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel. Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada. E linişte şi zumzetul ei se aude de departe. tremurând în zare. „De prin adâncul văilor..” (D. sub soare. în zarea depărtată.. Doamna Chiajna”) „În fund. La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut.mătăsoasă a iedului. un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C. carpenii stufoşi. salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al. Pretutindeni se văd flori multicolore..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful