ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

subst.S.S. ……………………… copii: …………… ……………….. Daţi P. îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. ………………. 14. + S.. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea . bucurie -…………………………. apropiat -…………………….. ..S. ……………………… stradă:…………. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori. + P. folosind cât mai multe adjective . Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari.. deasă. mici. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:……………. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : .. verb subst.……………………………… frică -……………………………. Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -………………………. b) tăios..” 16..………………………………. Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite. 17. P. Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde. Valurile reci loveau barca Mirelei... îngrijit -……………………… 20. înnorat -……………………… bun -………………………………. întunecate. Subliniaţi-le! 15. frig . rece..Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. subst. + P. Frunzişul verde freamătă. murdar -………………………….…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -…………………………….Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna. Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron. uscat . Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite. adj. amar -………………………… silitor -……………………………. c) flămânde. desfrunzită -………………………. ………………. ……………………… 19.. verb 22.Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată. gureşe -………………………….” 21.. argint .pers. 18.

stoluri. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. uscată.” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă. Se dă textul: . Venise îmbrăcată în haine groase. în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. seară. atingându-i blana pe spate.Toamna cu-a ei (alb) ………. 30. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24. Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . întunecoase. Simţise o mână caldă. neagră. Mâna îi alinta blana albă şi umedă. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. subţiri. apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28. Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26. mâna caldă. blana albă. Fram nu se mai juca aruncând mingea.” 31. într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. tulburi. 29. senin.conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri. în două labe. Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: . Privind aşa. frunte Şi cu (galben) …………….În parc". roşiatice. Era femeia cea tânără şi inimoasă. caldă. rece... b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră.c) mărimea d) gustul 23. cu nările lărgite.. glasuri. Alcătuiţi un scurt text cu titlul . gălăgia.. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus. aspira adierea rece şi aspră. Neclintit. bătrână.Vântul aducea o suflare aspră.

Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi. Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca ……………………………………. Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu. Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit. 33.adjectiv . Modificaţi propoziţiile . Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv . Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca …………………………………. Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35.________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU . astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale..cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32. 36. Rândunica are coada crestată.________________________________________________ voinic -substantiv . Câmpia era pustie.______________________________________________ -adjectiv .______________________________________________ . Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca …………………………………….________________________________________________ tânăr -substantiv .” 34. priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe.______________________________________________ -adjectiv .

multicolore. 40. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. putere. 41. fălos. Transformaţi substantivele în adjective : fericire. iernatic. frumoasa floare. garoafa roşie.. 38. fag. bunătate. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase. bătrânul fag. Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel. pleşuv. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : . 39. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul . Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute. ploaie. dese. toamnă. bătrân.Un vultur …………. Ici-colo. blândeţe. înalţi. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. 42. Folosiţi cel puţin cinci adjective. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. supărăcios. hărnicie. călduroasă.Primăvara”. deasă. pădure. pricepuţilor. muntelui……………era ceaţă…………. roşia garoafă. căldură.37..zbura spre înălţimile…………. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. Subliniaţi-le. albastre).

ambiţioasă. reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi. şireată. pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă). morocănos. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice. zglobie. Sub razele _______________ vară.

___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ .___________________ P E D E M I L ..Moale.________________ S O V O I . albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D ._________________ Ş O R E I .” .formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.___________________ A R M E .___________________ L I S I T O R .

___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: . limpede. aurie..străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel.. îmi păreau o poveste.” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: . o istorie veche. vede. cu guri negre şi pustii. ţărână. Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru). Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) . bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât).” Analizaţi adjectivele din textul următor: . Purtau părul lung.Subliniaţi numai adjectivele: moară. gălăgioşi. mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). stradă. retezat în dreptul frunţii. de statură potrivită. se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat). alb.. gingaş.Din când în când..prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu). ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă. prin soare. ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră.Dacii erau oameni trupeşi. parc.Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică. lăsat în plete pe umeri şi pe spate. ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. Pe deasupra. bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă. curajoasă. bine legaţi. barba mare şi stufoasă.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac. vopsea. primăvara. pufos. român.Grajdurile mari şi încăpătoare... rotundă.” b) . vine.Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor). ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură.

” .Prietenul bun la nevoie se cunoaşte. ca o floare trecătoare.Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă.Două femei rele nu fac cât una bună.” .Mielul blând suge la două oi..Lumea e amăgitoare...” .” .” . muncitor.Cine a aflat un prieten adevărat..” .” .La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol.” .Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate. o comoară în viaţă a câştigat...Paza bună trece primejdia rea..... ca o apă curgătoare.Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare.” .” .Pisica blândă zgârie rău” .Când latră un câine bătrân. ieşi afară.” .Omul harnic.O oaie râioasă strică toată turma..” .O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie.” .” .” ..O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă.” ..” ..” . De pâine nu duce dor.Nici oaia cu doi mei.Adunările rele strică deprinderile bune. nici lupul flămând.a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: ...Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă..” .Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase...Vorba dulce mult aduce...” .

.....L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev ....................... .

............era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 .............P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este ........... c) ..

USCAT 4. ASOCIAZĂ. TARE 2. MIC 5. ANALIZEAZĂ. SCUND 7. forma finală a scrierii. Se comunică întregului grup. Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. TREAZ 3. INSTABIL 8. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. COMPARĂ. în funcţie de resurse. ARGUMENTEAZĂ (altele.8 B Pentru a rezolva rebusul. APLICĂ. Se împarte grupul în şase subgrupuri. CALD 6. fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. nu neapărat pe toate feţele cubului). scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. DESCRIE COMPARĂ .

Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg. şi. . În cazul în care. punând o nouă întrebare. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. de a mai pune o întrebare. deci. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. nuia……………. creangă………….A. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns.I.I..Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde... are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Metoda R. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. Învăţătorul împreună cu elevii săi. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R. este scos din joc. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.A. mătuşă…………. cânepă………….

Metoda R. în scopul descoperirii. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. de către educatorul ce asistă la joc. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. înaintea începerii noului demers didactic. când se verifică lecţia anterioară. Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în .A.iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! .I. pe parcursul ei sau la începutul activităţii..

(pestri?e). dacă ştii! . nume de lucruri. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). catifelat ?i umed spre mama lui.nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc. ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati). (m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie. ? acordul a) nume de persoane. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. ale fiin?elor. b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire.naturii. lucrurilor..

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

.” (.Apoi se îndreptă spre cămin. o faţă gălbuie. nişte ochi verzui. Alecsandri) . un om nalt. mai mult albă.... deodată.Dumas-tatăl) . după care se aşeză pe scăunelul rotund.” . şi în scurtă . cu trei picioare.. un flutur. jilatcă de dril năutiu. Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic. curată şi fără pic de sânge.cu părul mărunt şi încărunţit..Căci aşa ne amăgea mama. care atârna de lanţ.TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI . S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii. la moş Andrei.Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor.cu barba rară şi înspicată.Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă. îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua.... mergea pe stradă o fetiţă săracă.Puse ceainicul cel mic pe foc..Chiar acum îl văd înaintea ochilor. pe coasta dealului . când. Domnul.Domnul Vucea”.” . şi albă ca zăpada în vârful ei netezit.B..” (. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită.. cu urechile roşii şi aprinse ca focul.Andersen) .Delavrancea) .. pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. gros ca pe deget...A fost odată un rege bogat şi puternic. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie.” . mergea agale pe un drumeag îngust.” .domnului”.” (. potrivită din foarfecă. care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui.Mulţi ani l-am visat.I.. cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos.Fluierul fermecat”.Pupăza din tei”.Şt. călcată şi lustruită.Creangă) .Fetiţa cu chibrituri”-H. în genunchi. de-a lungul unei ape curgătoare. Scund. desculţă şi cu capul gol. cu barbaascuţită.. un clopoţel în floare. din faţa focului. dar cu privirea încă ageră.” (. Câmpia scoate aburi . galbenă şi lucioasă. fratele tatei cel mai mic.. a .Un fir de iarbă verde.Pe frigul şi pe întunericul acesta. lăcrămile le picurau în cărţile deschise.Când intrai în clasă văzui o vergea lungă.S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării. mici şi repezi.Chr. rezemată de masa profesorului. o rază-ncălzitoare.Cu mintea copleşită de tristeţe.Alex. Un gândăcel. grăsuliu. pantaloni negri.. slab. un lanţ de aur. lângă o tablă neagră.Vreo trei. După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V.

. nu şi de afacerile sale.. sub soare.. deşi. Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi. Sub zăpada albicioasă. Şi din codrii cu jivine. după cum veţi vedea.. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie.Spyri) .. cu ochii mici Şi calzi de duioşie...Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe.Eminescu) . sprâncenele.L.R...Stevenson) .. În zadar.” (. Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă..V.Bunicul”. pe cer albastru. Scurtezi ziua luminoasă. Printre negură se pierde..Lacul”. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte.Heidi”.” (. de căpitan.B.Sus pe culme bradul verde. bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic.J. urgie crudă. până la urmă .” (. întorcând-o pe toate părţile . barba.. A fost o iarnă deosebit de aspră. Ca o fantasmă geroasă. eraclar.Şt. Faci să iasă urlat jalnic.. în lume călător.M..Oaspeţii primăverii”..” (. La Răsărit.Cu părul nins.Delavrancea) .V. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic.” .Comoara din insulă”.. în zarea depărtată. mustăşile.Bradul”.. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara. de la ănceput. peste toate au nins ani mulţi şi grei.vreme acesta începu să fiarbă. Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie. între timp. Al primăverii dulce iubit prevestitor.În fund.Nu la multă vreme după acestea. Alecsandri) . Alecsandri) ..Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă.” (. avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit.” (. râzând de-a lumii trudă.

Ziua cernuse o ploaie măruntă.Pe spinarea unui bivol mare.G.Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară. slăbuţ.I......Toamna”-O.” (. moş Crăciun cu traista plină.” (. la viersul lui cel dulce. Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina.Balada unui greier mic”. un broscoi de băieţaş. Mama mi-l cânta şi ea. Avenit aşa.” (. picăturile atârnau ca strălucitori .Moş Crăciun”-O. cârpiţi în zece locuri.Cântec sfânt”-Şt.Topîrceanu) .” (.Goga) . Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos.” (. Toamna cea întunecată.Iosif) . Acum. e-un cîntec sfânt. Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce.. Peste ţarini zdrenţuite... Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul.Acolo.Brătescu-Voineşti) . pentru întâia oară vedea ce ochi negri. fioros.Moş Crăciun cu barba albă.. Vechi şi simplu de la ţară.. Şi.Peste dealuri zgribulite... Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul.Bunica”-Şt.Nicuşor”. deodată.O.Al. Puiule. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine.Topîrceanu) .Goga) . cu părul cânepiu.O.. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele..” (.Iosif) .. catifelaţi şi dulci avea. În frunze...Bivolul şi coţofana”-G.(..Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina. negru.

..cercei de cleştar.H.Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene. Era o hrubă în pământ..V..” (. pocnind. În broască era o cheie ruginită şi. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe...H. bătrână.Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase.Colin) .. torcând de zor. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare.Ei.Andersen) ..Povestea ursului cafeniu”. Era chiar o lalea ca toate lalelele.Nina Cassian) .sfârr.Ed.Andersen) . Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase.. care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in.. un urs mare şi frumos.şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu. şi de aceea i-a spus Degeţica. gingaşă şi drăgălaşă....Degeţica”.Chr. într-un vechi castel .” (. când o răsuci.Aproape să-i netezesc botul umed. caldă şi plăcută. la prinţişor.. .Chr.. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu..aţi râs pe seama unui copil nefericit.. Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (.Să-i prind gâtul cenuşiu.. floarea s-a deschis.Prinţul Miorlau”. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână.Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) . care nu era mai mare decât un deget. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot....Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară. în ţările calde. ” (.în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor.Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus...” (..Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate.care venea tocmai din munţii noştri. aţi dat într-o fiinţă plăpândă... Sfârr. care nu se poate apăra. Erau lebede...” (.Răţuşca cea urâtă”. cu lacuri albastre.Cuore”.... apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe..Au stat puţin. şi cum le-a sărutat.” (.Năluca”-Cezar Petrescu) . de Amicis) „Pe o stâncă neagră.

. carpenii stufoşi. Hogaş ─ . salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al. E linişte şi zumzetul ei se aude de departe. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă. Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada.Unde cură-n vale un râu mititel. A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. tremurând în zare. Doamna Chiajna”) „În fund. „De prin adâncul văilor.. iubit prevestitor.” .” ( V. Lângă ea.” (D. se lasă fezmierdat. în zarea depărtată. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu .Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise. sub soare. O albină harnică a poposit în acest loc minunat. Odobescu ─ . căprioara stă jos lângă iedul ei.. alunii mlădioşi. Pretutindeni se văd flori multicolore.” (. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C.mătăsoasă a iedului... roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe. Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) . de pe înălţimea coamelor codrilor. arţarii cu pojghiţe roşii. În munţii Neamţului”) „Acolo. pe spatele mamei lui şi. socul mirositor. cu ochii închişi . Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător. cald ca o blană a pământului. Un gândăcel mic . În pătucul lui moale şi cald. catifelat şi umed. Sorinel are un vis minunat. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie.Pe muşchiul gros. Al primăverii dulce. valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi. salcia pletoasă. Acesta şi-a întins capul cu botul mic. Este în împărăţia păcii. şi limba ei subţire culcă uşor blana moale.. Căprioara îl linge . Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel.Emil Gârleanu) . un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. Bolintineanu ─ . La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut. pe cer albastru.Căprioara”. La răsărit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful