ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

Subliniaţi-le! 15..” 16. subst.……………………………… frică -……………………………. Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron. bucurie -…………………………. uscat . apropiat -……………………. rece.Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. + P.Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată. ……………………… stradă:…………. c) flămânde. ………………. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori. frig .. Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde.. Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari.……………………………….…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -……………………………. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea . argint . Daţi P. mici.” 21. b) tăios. Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite. ……………………… copii: …………… ………………. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : . 14. întunecate. 17. subst. + P. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:……………. ……………………… 19.pers.S.. ……………….Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna.S. .. Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite.S. gureşe -…………………………... verb 22. Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -……………………….. folosind cât mai multe adjective . + S. amar -………………………… silitor -……………………………. Valurile reci loveau barca Mirelei. murdar -…………………………. îngrijit -……………………… 20. desfrunzită -………………………. P.... înnorat -……………………… bun -………………………………. Frunzişul verde freamătă. adj. deasă. 18.. verb subst..

cu nările lărgite. Mâna îi alinta blana albă şi umedă. roşiatice.. Se dă textul: . într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. Neclintit. glasuri. Era femeia cea tânără şi inimoasă. Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . uscată. b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră. gălăgia. atingându-i blana pe spate. în două labe. rece.” 31.c) mărimea d) gustul 23. seară. frunte Şi cu (galben) ……………. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26. 30. 29.În parc".Toamna cu-a ei (alb) ………. apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28. subţiri. mâna caldă. neagră. Alcătuiţi un scurt text cu titlul . Privind aşa. caldă. Fram nu se mai juca aruncând mingea. senin. aspira adierea rece şi aspră.” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă.. Venise îmbrăcată în haine groase. stoluri. întunecoase.conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri.. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24.Vântul aducea o suflare aspră. Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase.. Simţise o mână caldă. tulburi. Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: . blana albă. în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. bătrână. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus.

” 34. Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca ……………………………………. 33. Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35. Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca ………………………………….________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU . Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit. 36. Rândunica are coada crestată.________________________________________________ voinic -substantiv . Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv . astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale.______________________________________________ -adjectiv .adjectiv . priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe.______________________________________________ -adjectiv .________________________________________________ tânăr -substantiv . Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi.______________________________________________ . Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca ……………………………………. Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu.. Modificaţi propoziţiile .cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32. Câmpia era pustie.

căldură.Primăvara”. ploaie. bunătate. supărăcios. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. 38.zbura spre înălţimile…………. Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel. toamnă. 42. bătrânul fag. multicolore. muntelui……………era ceaţă…………. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. frumoasa floare. Ici-colo.. fălos. fag. Transformaţi substantivele în adjective : fericire. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. blândeţe. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. Subliniaţi-le. deasă. Folosiţi cel puţin cinci adjective. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul . iernatic. pădure. hărnicie.Un vultur ………….37. 40. dese. putere. 39. Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : . garoafa roşie. bătrân. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase. pleşuv. Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. călduroasă. albastre). iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute.. pricepuţilor. roşia garoafă. 41. înalţi.

morocănos. pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . ambiţioasă.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi. punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată. şireată. Sub razele _______________ vară. zglobie. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă). reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice.

___________________ A R M E . albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ .Moale._________________ Ş O R E I .___________________ P E D E M I L .” .formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.________________ S O V O I ..___________________ L I S I T O R .” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D .

Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii. ___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: .. ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră. gălăgioşi.Din când în când. parc.străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel. prin soare. vine. retezat în dreptul frunţii. vopsea. vede. Purtau părul lung. ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. aurie. Pe deasupra. de statură potrivită.” Analizaţi adjectivele din textul următor: . primăvara. limpede.. român. ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă. stradă. Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) .Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor). se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat). o istorie veche. îmi păreau o poveste..” b) .” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: .Grajdurile mari şi încăpătoare.Dacii erau oameni trupeşi. cu guri negre şi pustii.prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu). bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă.Subliniaţi numai adjectivele: moară. pufos.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac. lăsat în plete pe umeri şi pe spate. curajoasă.. rotundă.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică. alb. mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru). gingaş.. ţărână. barba mare şi stufoasă. ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură. bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât).. bine legaţi.

” .. ieşi afară. ca o floare trecătoare.” .Adunările rele strică deprinderile bune.O oaie râioasă strică toată turma.” ....Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă. ca o apă curgătoare.Omul harnic.Nici oaia cu doi mei..Când latră un câine bătrân.Paza bună trece primejdia rea. muncitor..Vorba dulce mult aduce.” .Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase.O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă.” . De pâine nu duce dor..” ..” .Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare.Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.” . o comoară în viaţă a câştigat.” .Două femei rele nu fac cât una bună.Mielul blând suge la două oi.Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate.” .Lumea e amăgitoare..” .Cine a aflat un prieten adevărat..Pisica blândă zgârie rău” ...Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă.” .” . nici lupul flămând......” ..” .” ..” .” .” .La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol.a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: ...” .O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie.

.L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev ............ ................

................. c) ............era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 .P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este ........

8 B Pentru a rezolva rebusul. scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. MIC 5. MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. APLICĂ. ANALIZEAZĂ. Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. CALD 6. SCUND 7. Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. Se împarte grupul în şase subgrupuri. nu neapărat pe toate feţele cubului). în funcţie de resurse. Se comunică întregului grup. forma finală a scrierii. USCAT 4. ARGUMENTEAZĂ (altele. TARE 2. TREAZ 3. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. COMPARĂ. DESCRIE COMPARĂ . fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. ASOCIAZĂ. INSTABIL 8.

.-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. deci. mătuşă…………. printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns. nuia……………. creangă………….A.. Metoda R. cânepă…………. În cazul în care. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.I.A. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate.Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. este scos din joc... Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. Învăţătorul împreună cu elevii săi. punând o nouă întrebare. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. şi. de a mai pune o întrebare. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.I. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R.

poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. de către educatorul ce asistă la joc. pe parcursul ei sau la începutul activităţii. în scopul descoperirii.A. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră..I.Metoda R. înaintea începerii noului demers didactic. când se verifică lecţia anterioară. Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în .iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! .

(m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie. b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). catifelat ?i umed spre mama lui.naturii.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire. nume de lucruri.nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc. lucrurilor. dacă ştii! .. ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati). (pestri?e). ale fiin?elor. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. ? acordul a) nume de persoane.

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

grăsuliu. din faţa focului...” .B. Domnul. Un gândăcel. pe coasta dealului . vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie..domnului”. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic..Vreo trei... o rază-ncălzitoare.Mulţi ani l-am visat.Pe frigul şi pe întunericul acesta.... mici şi repezi.cu barba rară şi înspicată.Un fir de iarbă verde.. care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui. în genunchi. un clopoţel în floare. mai mult albă. mergea pe stradă o fetiţă săracă.. Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci.Domnul Vucea”. slab.A fost odată un rege bogat şi puternic.. un lanţ de aur.” ..Chr. care atârna de lanţ. Câmpia scoate aburi . dar cu privirea încă ageră. o faţă gălbuie.Alex. După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V.” . şi albă ca zăpada în vârful ei netezit. şi în scurtă . galbenă şi lucioasă.Fluierul fermecat”.” (.TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI ..” (. un om nalt. cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos. gros ca pe deget.Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor. cu urechile roşii şi aprinse ca focul.Fetiţa cu chibrituri”-H..Când intrai în clasă văzui o vergea lungă. după care se aşeză pe scăunelul rotund.” (. lăcrămile le picurau în cărţile deschise. călcată şi lustruită.Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă. un flutur. S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.Delavrancea) . pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. potrivită din foarfecă.” (. desculţă şi cu capul gol. Alecsandri) . jilatcă de dril năutiu.Căci aşa ne amăgea mama..I.Puse ceainicul cel mic pe foc.. Scund. de-a lungul unei ape curgătoare.” . curată şi fără pic de sânge. îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua.Dumas-tatăl) .Şt. nişte ochi verzui.Apoi se îndreptă spre cămin.Chiar acum îl văd înaintea ochilor. cu barbaascuţită.Cu mintea copleşită de tristeţe. la moş Andrei. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită.cu părul mărunt şi încărunţit.Pupăza din tei”. când. rezemată de masa profesorului.Andersen) .Creangă) .S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării. pantaloni negri. cu trei picioare. a . lângă o tablă neagră. fratele tatei cel mai mic. deodată.. mergea agale pe un drumeag îngust..

de la ănceput...” (. Ca o fantasmă geroasă.Nu la multă vreme după acestea.Spyri) . În zadar.R. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte.. avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit.Lacul”. sub soare.Heidi”. Al primăverii dulce iubit prevestitor. La Răsărit. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie. după cum veţi vedea.Şt. Alecsandri) . A fost o iarnă deosebit de aspră. Faci să iasă urlat jalnic. întorcând-o pe toate părţile . Şi din codrii cu jivine.J.Sus pe culme bradul verde..Comoara din insulă”. Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie.. Printre negură se pierde. deşi.B. nu şi de afacerile sale.V.. râzând de-a lumii trudă. eraclar..L.Oaspeţii primăverii”. bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului. în lume călător.” (..În fund.Delavrancea) .Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic..” (. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara.Eminescu) ..” (.” (..” .. în zarea depărtată. mustăşile.. barba.. Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi. sprâncenele.. urgie crudă..M. cu ochii mici Şi calzi de duioşie.Bunicul”. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic..Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe. Scurtezi ziua luminoasă. pe cer albastru.Bradul”.V.. Sub zăpada albicioasă. Alecsandri) . între timp.Cu părul nins. peste toate au nins ani mulţi şi grei. până la urmă .vreme acesta începu să fiarbă.” (. de căpitan.. Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă.Stevenson) .

Avenit aşa.Topîrceanu) . Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina. cu părul cânepiu.. un broscoi de băieţaş. Acum..Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară.Peste dealuri zgribulite..Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina...O.” (.” (.. Vechi şi simplu de la ţară.Goga) .” (. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine..Moş Crăciun”-O.Bivolul şi coţofana”-G.. fioros.Pe spinarea unui bivol mare.. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele. Şi.Ziua cernuse o ploaie măruntă. Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce.Brătescu-Voineşti) .G. catifelaţi şi dulci avea. la viersul lui cel dulce. cârpiţi în zece locuri. Mama mi-l cânta şi ea.Cântec sfânt”-Şt.” (. slăbuţ.. Toamna cea întunecată. e-un cîntec sfânt.” (.Moş Crăciun cu barba albă.Nicuşor”.Toamna”-O.Iosif) . negru. Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul. Puiule.Acolo.. moş Crăciun cu traista plină.Goga) ..I. Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul.(.Balada unui greier mic”.Al.Topîrceanu) .Iosif) ..” (. pentru întâia oară vedea ce ochi negri. Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos... deodată...Bunica”-Şt. În frunze.. Peste ţarini zdrenţuite. picăturile atârnau ca strălucitori .O.

.cercei de cleştar. Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase...... apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe.. la prinţişor.. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână.şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu. Erau lebede.Chr.. care nu se poate apăra. floarea s-a deschis..Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) .Andersen) .Să-i prind gâtul cenuşiu.” (. ” (..Povestea ursului cafeniu”.Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase..” (. când o răsuci. caldă şi plăcută.Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus.. şi de aceea i-a spus Degeţica. torcând de zor. în ţările calde.Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot. care nu era mai mare decât un deget. Era o hrubă în pământ..Andersen) .Ed. Era chiar o lalea ca toate lalelele.în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor...Chr..Nina Cassian) .care venea tocmai din munţii noştri.. şi cum le-a sărutat. într-un vechi castel ..Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene. aţi dat într-o fiinţă plăpândă...Cuore”. Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (.H.Ei. În broască era o cheie ruginită şi..Degeţica”.Au stat puţin.” (. bătrână.Aproape să-i netezesc botul umed.” (. gingaşă şi drăgălaşă.V.aţi râs pe seama unui copil nefericit. Sfârr. un urs mare şi frumos..” (. cu lacuri albastre.sfârr..Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate.Năluca”-Cezar Petrescu) ... de Amicis) „Pe o stâncă neagră.Colin) . şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu.. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe.Prinţul Miorlau”.H.Răţuşca cea urâtă”.... pocnind.... care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in.

E linişte şi zumzetul ei se aude de departe.” (. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu . pe cer albastru. Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada. salcia pletoasă. Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) .Emil Gârleanu) . A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. Este în împărăţia păcii. Al primăverii dulce. Hogaş ─ . Căprioara îl linge . În pătucul lui moale şi cald.Unde cură-n vale un râu mititel. un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. Doamna Chiajna”) „În fund. O albină harnică a poposit în acest loc minunat. arţarii cu pojghiţe roşii.. În munţii Neamţului”) „Acolo. La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut. în zarea depărtată. Odobescu ─ .” ( V. Pretutindeni se văd flori multicolore. Sorinel are un vis minunat. roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe. sub soare. tremurând în zare. socul mirositor. Lângă ea. La răsărit.Căprioara”. alunii mlădioşi. Bolintineanu ─ . căprioara stă jos lângă iedul ei. de pe înălţimea coamelor codrilor. şi limba ei subţire culcă uşor blana moale. carpenii stufoşi.” (D.. Acesta şi-a întins capul cu botul mic.Pe muşchiul gros. catifelat şi umed... pe spatele mamei lui şi.. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C.” . se lasă fezmierdat. Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel. „De prin adâncul văilor.Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise. cald ca o blană a pământului. Un gândăcel mic . valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi. cu ochii închişi .mătăsoasă a iedului. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie. un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător. salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al.. iubit prevestitor.