ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

S. Valurile reci loveau barca Mirelei. subst. verb subst..” 16. gureşe -…………………………. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori.” 21. Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:……………. Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde. desfrunzită -……………………….S... + P. Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. . îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. ………………. 17. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea ..Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată.Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului. P. b) tăios. + P. 18.Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna. folosind cât mai multe adjective .S. ……………………… 19.…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -……………………………. + S. frig . subst. amar -………………………… silitor -…………………………….………………………………. deasă. îngrijit -……………………… 20. bucurie -………………………….. uscat . murdar -…………………………. ……………………… copii: …………… ………………. c) flămânde. Daţi P. apropiat -……………………. mici. Frunzişul verde freamătă.. Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite.. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : . Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -……………………….... Subliniaţi-le! 15.. rece. 14. înnorat -……………………… bun -……………………………….……………………………… frică -……………………………. argint . ………………. ……………………… stradă:…………. Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron. verb 22.pers.. adj. întunecate.. Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite.

apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28. subţiri.Vântul aducea o suflare aspră.” 31. Fram nu se mai juca aruncând mingea. Era femeia cea tânără şi inimoasă. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus. bătrână.. 29. Venise îmbrăcată în haine groase. 30. Se dă textul: . rece. stoluri..În parc". Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: .” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă. glasuri.. atingându-i blana pe spate. mâna caldă. Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . Privind aşa.. în două labe. aspira adierea rece şi aspră.c) mărimea d) gustul 23. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. Neclintit. gălăgia. b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră.Toamna cu-a ei (alb) ……….conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri. Simţise o mână caldă. blana albă. în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24. tulburi. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. Mâna îi alinta blana albă şi umedă. seară. Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase. uscată. neagră. senin. frunte Şi cu (galben) ……………. Alcătuiţi un scurt text cu titlul . caldă. roşiatice. cu nările lărgite. într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. întunecoase. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26.

36.______________________________________________ .” 34.. Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35. Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca ……………………………………. Modificaţi propoziţiile . Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca …………………………………….________________________________________________ voinic -substantiv . Rândunica are coada crestată.________________________________________________ tânăr -substantiv . priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe.adjectiv . Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca …………………………………. Câmpia era pustie. Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit.________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU .cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32. astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale.______________________________________________ -adjectiv . Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu. 33. Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv . Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi.______________________________________________ -adjectiv .

Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel. 40. roşia garoafă. deasă. Ici-colo. hărnicie. bătrânul fag. 38.zbura spre înălţimile…………. muntelui……………era ceaţă…………. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. pădure. supărăcios. 42. fag. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul .Primăvara”. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. căldură. bătrân. 39. Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. multicolore. Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : . dese. iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute.Un vultur …………. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. fălos. Transformaţi substantivele în adjective : fericire. iernatic. frumoasa floare. garoafa roşie. călduroasă. bunătate. pricepuţilor. toamnă. blândeţe. putere. pleşuv.. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. 41. Subliniaţi-le. Folosiţi cel puţin cinci adjective. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase.37.. ploaie. albastre). înalţi.

ambiţioasă. zglobie.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac. punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată. pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . şireată. reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. Sub razele _______________ vară. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi. morocănos. La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă).

” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D .________________ S O V O I .___________________ P E D E M I L .___________________ A R M E .” .Moale._________________ Ş O R E I .formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.___________________ L I S I T O R .. albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ .

. român. bine legaţi. de statură potrivită. Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) . Pe deasupra. gingaş. aurie.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac. ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. gălăgioşi.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică. stradă.Din când în când. o istorie veche.” Analizaţi adjectivele din textul următor: . vine.Grajdurile mari şi încăpătoare. cu guri negre şi pustii. bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât). bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă. se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat).” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: . ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră. lăsat în plete pe umeri şi pe spate. pufos.Dacii erau oameni trupeşi.” b) . ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură. ţărână. ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă. primăvara.. curajoasă.străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel. rotundă. vopsea. vede... retezat în dreptul frunţii..Subliniaţi numai adjectivele: moară. ___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: . mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). alb. parc. îmi păreau o poveste.Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii. limpede. prin soare.. barba mare şi stufoasă. Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru). Purtau părul lung.Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor).prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu).

...” .O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie.Mielul blând suge la două oi.Adunările rele strică deprinderile bune...” .Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă.O oaie râioasă strică toată turma.Omul harnic..” .Pisica blândă zgârie rău” ..Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.” ....a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: .” ..Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă...” ....O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă.Când latră un câine bătrân..Vorba dulce mult aduce.Cine a aflat un prieten adevărat.” .La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol.” .” .Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase.” . ca o floare trecătoare. muncitor. ca o apă curgătoare.” .” .” . nici lupul flămând.Două femei rele nu fac cât una bună. o comoară în viaţă a câştigat.” ..” .. De pâine nu duce dor.” . ieşi afară.Lumea e amăgitoare.” ..Paza bună trece primejdia rea.” .Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate.Nici oaia cu doi mei.” .Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare.” ..

.........L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev .......... ..........

....... c) .....era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 .....P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este .....................

Se comunică întregului grup. Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. Se împarte grupul în şase subgrupuri. Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. ARGUMENTEAZĂ (altele. DESCRIE COMPARĂ . INSTABIL 8. TREAZ 3. scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. ANALIZEAZĂ. ASOCIAZĂ. CALD 6. forma finală a scrierii. MIC 5. TARE 2. SCUND 7.8 B Pentru a rezolva rebusul. MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. în funcţie de resurse. COMPARĂ. APLICĂ. USCAT 4. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. nu neapărat pe toate feţele cubului).

. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. punând o nouă întrebare. de a mai pune o întrebare.I. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Metoda R.Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Învăţătorul împreună cu elevii săi. În cazul în care..A. nuia……………. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R.A. creangă…………. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. mătuşă………….. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. şi. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. cânepă…………. . deci. este scos din joc.I.

pe parcursul ei sau la începutul activităţii. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră.iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! .Metoda R. în scopul descoperirii.A..I. de către educatorul ce asistă la joc. Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în . poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. înaintea începerii noului demers didactic. când se verifică lecţia anterioară.

.naturii. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. lucrurilor. ale fiin?elor.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire. b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic. dacă ştii! . ? acordul a) nume de persoane. catifelat ?i umed spre mama lui. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). nume de lucruri. (pestri?e).nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc. (m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie. ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati).

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

după care se aşeză pe scăunelul rotund. lăcrămile le picurau în cărţile deschise. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită.” (. mergea agale pe un drumeag îngust. După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V.. un flutur.Căci aşa ne amăgea mama.Alex. pantaloni negri.cu părul mărunt şi încărunţit. Un gândăcel.. dar cu privirea încă ageră.B.I. mai mult albă..A fost odată un rege bogat şi puternic. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic.Şt. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie. un clopoţel în floare. deodată.” (. gros ca pe deget.Pupăza din tei”.Domnul Vucea”..Fluierul fermecat”.Creangă) . un om nalt. şi în scurtă . Alecsandri) . cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos. potrivită din foarfecă. S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.” . din faţa focului. Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci.. mici şi repezi.domnului”. Scund. nişte ochi verzui.Fetiţa cu chibrituri”-H.” (. Domnul.. când....Pe frigul şi pe întunericul acesta. în genunchi.Delavrancea) . un lanţ de aur.” . galbenă şi lucioasă..Apoi se îndreptă spre cămin.” . îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua.” . cu trei picioare. pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt..Andersen) . curată şi fără pic de sânge.. pe coasta dealului . rezemată de masa profesorului.Când intrai în clasă văzui o vergea lungă.TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI . slab.Dumas-tatăl) . şi albă ca zăpada în vârful ei netezit. desculţă şi cu capul gol.Mulţi ani l-am visat.Chr. jilatcă de dril năutiu.. grăsuliu.Un fir de iarbă verde.S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării.cu barba rară şi înspicată. Câmpia scoate aburi .” (. a .Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor. care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui.Chiar acum îl văd înaintea ochilor. cu urechile roşii şi aprinse ca focul. la moş Andrei. lângă o tablă neagră. fratele tatei cel mai mic..Vreo trei....Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă.. mergea pe stradă o fetiţă săracă.Cu mintea copleşită de tristeţe.Puse ceainicul cel mic pe foc. care atârna de lanţ. o faţă gălbuie. de-a lungul unei ape curgătoare. călcată şi lustruită.. cu barbaascuţită. o rază-ncălzitoare.

La Răsărit...” (. până la urmă .În fund. Şi din codrii cu jivine. avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit. deşi. în zarea depărtată. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie. între timp. cu ochii mici Şi calzi de duioşie. peste toate au nins ani mulţi şi grei.. Alecsandri) ..” (. urgie crudă. barba.Eminescu) .R. eraclar. întorcând-o pe toate părţile . de la ănceput... Faci să iasă urlat jalnic.M. Alecsandri) .vreme acesta începu să fiarbă.. sub soare. râzând de-a lumii trudă.Nu la multă vreme după acestea. după cum veţi vedea. Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi.Lacul”. bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului. în lume călător... Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie. Scurtezi ziua luminoasă. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic.Cu părul nins.” .L. A fost o iarnă deosebit de aspră.J.Bradul”. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte. Printre negură se pierde.Bunicul”..Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă.. sprâncenele...Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe.Heidi”.” (. nu şi de afacerile sale.Oaspeţii primăverii”.Delavrancea) .Şt.Spyri) .. Ca o fantasmă geroasă..B.Sus pe culme bradul verde.” (. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara. În zadar.V..Stevenson) . Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic. de căpitan. mustăşile.” (.. Sub zăpada albicioasă.Comoara din insulă”.. Al primăverii dulce iubit prevestitor..V.” (. pe cer albastru.

(.I. Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina. la viersul lui cel dulce.. Acum.Pe spinarea unui bivol mare.Cântec sfânt”-Şt. fioros. catifelaţi şi dulci avea. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine....Toamna”-O... Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul.Bunica”-Şt.Moş Crăciun”-O..” (. un broscoi de băieţaş. deodată.G.. Puiule. Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele.O. Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos. negru.. Toamna cea întunecată. Şi.Balada unui greier mic”. cârpiţi în zece locuri. moş Crăciun cu traista plină.Iosif) .” (..Iosif) .. picăturile atârnau ca strălucitori . slăbuţ.O.Brătescu-Voineşti) .Bivolul şi coţofana”-G. pentru întâia oară vedea ce ochi negri.. e-un cîntec sfânt.. Peste ţarini zdrenţuite. Vechi şi simplu de la ţară. Mama mi-l cânta şi ea.Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina..” (.Goga) .Al..Ziua cernuse o ploaie măruntă.Topîrceanu) . cu părul cânepiu..Peste dealuri zgribulite.Topîrceanu) .Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară.” (.” (.Acolo.Goga) . În frunze.Nicuşor”.. Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce.” (.. Avenit aşa.Moş Crăciun cu barba albă.

.aţi râs pe seama unui copil nefericit.H. caldă şi plăcută.” (.” (.sfârr.care venea tocmai din munţii noştri. bătrână..Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus... Era chiar o lalea ca toate lalelele..” (. Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase. şi de aceea i-a spus Degeţica.Andersen) .. În broască era o cheie ruginită şi.V.. ” (. la prinţişor. pocnind.Prinţul Miorlau”....” (..cercei de cleştar..Răţuşca cea urâtă”. de Amicis) „Pe o stâncă neagră..Ei.Să-i prind gâtul cenuşiu. aţi dat într-o fiinţă plăpândă.” (.. floarea s-a deschis...Degeţica”.Aproape să-i netezesc botul umed. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot.. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână.Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară.Nina Cassian) ..Năluca”-Cezar Petrescu) . Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (. un urs mare şi frumos..Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe. Era o hrubă în pământ.Au stat puţin..Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase.Chr. într-un vechi castel . Erau lebede... în ţările calde.Cuore”.H. care nu era mai mare decât un deget..Chr.Ed... care nu se poate apăra. ..în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor. Sfârr.şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu. şi cum le-a sărutat... când o răsuci. care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in.. gingaşă şi drăgălaşă. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu. cu lacuri albastre.Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) ...Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene.. torcând de zor. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare.Colin) . apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe.Povestea ursului cafeniu”.Andersen) .

salcia pletoasă.Pe muşchiul gros. În pătucul lui moale şi cald. alunii mlădioşi.. Acesta şi-a întins capul cu botul mic. Lângă ea. căprioara stă jos lângă iedul ei. „De prin adâncul văilor.” . Căprioara îl linge . cu ochii închişi .Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise. Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu . salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al.. Este în împărăţia păcii. socul mirositor.” (D.Emil Gârleanu) . un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător. se lasă fezmierdat. un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. Al primăverii dulce. de pe înălţimea coamelor codrilor.. tremurând în zare. A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie. Un gândăcel mic . Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. catifelat şi umed.” ( V. şi limba ei subţire culcă uşor blana moale. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă. Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada. Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) .Unde cură-n vale un râu mititel. În munţii Neamţului”) „Acolo. pe cer albastru.” (. Bolintineanu ─ .Căprioara”. pe spatele mamei lui şi. valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi. sub soare. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C. Doamna Chiajna”) „În fund. în zarea depărtată. Odobescu ─ . E linişte şi zumzetul ei se aude de departe.mătăsoasă a iedului. Hogaş ─ . carpenii stufoşi. La răsărit. cald ca o blană a pământului. Sorinel are un vis minunat. Pretutindeni se văd flori multicolore. roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe... La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut. O albină harnică a poposit în acest loc minunat. iubit prevestitor. arţarii cu pojghiţe roşii..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful