ADJECTIVUL – EXERCIŢII APLICATIVE 1. Subliniaţi adjectivele din textul următor: "Era o vreme frumoasă de primăvară.

Lângă măceşii înfloriţi cântau păsărele mărunte. Bătrânul morar coborâse la câmp şi sta lângă râul limpede privind peştii multicolori. Era un moşneag slab cu barba albă.” 2. Scrieţi la plural următoarele substantive şi adjective, apoi schimbaţi locul adjectivului faţă de substantiv. copac ruginiu urs cafeniu nor fumuriu 3. Treceţi la numărul plural grupurile de substantive şi adjective: copil cuminte trandafir roşu vază rotundă Găsiţi substantive potrivite pentru adjectivele: viteaz ..................................................... albă.............................................. strălucitoare............................................ frumoasă..................................... românească ............................................ mare............................................ Transcrieţi propoziţiile următoare adjectivelor din paranteză: Noi am cumpărat o maşină (roşu). Iepuraşul (fricoşi) se ascunde în pădure. În curte se aud glasuri (cristalin) de copii. 4. Găsiţi adjective cu sens contrar: modestagerăpiticodihnitmurdarbogat5. Analizaţi cuvintele subliniate din text: Într-o dimineaţă însorită de vară, George şi Viorel au pornit spre pădurea de la marginea satului. Ei aveau o minge mare şi o coardă. Au ajuns într-o poiană cu flori roşii, galbene şi albastre. Noi am venit mai târziu. George m-a întrebat: - Nu vrei să te joci şi tu cu noi ? - Eu joc fotbal cu fratele meu, am răspuns eu. Deodată cerul s-a acoperit cu nori plumburii. Ei au adus o ploaie deasă. Am fugit repede spre casă. 6. Subliniaţi adjectivele din textele în versuri şi analizaţi trei dintre ele: scriind forma potrivită a

,, Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca o zi de tinereţe printre anii trecători.” (“Iarna”- Vasile Alecsandri) ,,Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Pe-ntinsele ape Să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi sicriu bogat, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri.” (“Mai am un singur dor”- Mihai Eminescu) 7. Scrieţi câte două adjective potrivite pentru substantivele date: frunză :…………………… copil :………………….. alee :………………………….. pisică :…………………… glas :…………………… banchetă :……………………. 8. Treceţi următoarele perechi de substantive-adjective la numărul plural: Ex. fulg argintiu – fulgi argintii cântec duiosîntunecata noaptecercel auriublândul bunic exerciţiu dificilverdea câmpie9. Transcrieţi perechile de cuvinte care formează rima poeziilor de mai sus: Ex. iară – ţară 10. Subliniaţi adjectivele. Indicaţi cu o săgeată substantivele însoţite: a) ,,Ce lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.” b) ,,A nins cu flori mari, zglobii, ca apoi să se aştearnă covor moale, pufos, argintiu peste întinderi nesfârşite.” 11. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare: floare:…………………………………… cer:……………………………………… suflet:…………………………………… 12. Potriviţi: Cu bucăţele (mic) se prind peşti (mare). Buturuga (mic) răstoarnă carul (mari). Prietenul (adevăraţi) la nevoie se cunoaşte. 13. Analizaţi cuvintele subliniate:

14.. rece.Deasupra pădurii adormite se zăreşte luna. argint . adj. Daţi P. ……………………… copii: …………… ………………. desfrunzită -……………………….. murdar -…………………………. verb 22...…………………………… aramă …………………………… lumină -…………………………… vişină -……………………………. mici. întunecate. gureşe -…………………………. amar -………………………… silitor -……………………………. frig . verb subst.” 21. + P. În liniştita luncă se aude glasul unei privighetori. Analizaţi adjectivele din textul următor: “Pădurile mari. folosind cât mai multe adjective . Alcătuiţi câte o propoziţie după fiecare schemă: S + P + pron.S. înnorat -……………………… bun -………………………………. Găsiţi adjective care au sens opus celor date: neastâmpărat -……………………. ……………………… stradă:…………. subst.Luna se oglindea într-un lac mare şi limpede ca seninul cerului.Descrieţi în maxim cinci rânduri jucăria preferată.. bucurie -…………………………..” 16. ……………………… 19... îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.. îngrijit -……………………… 20. Subliniaţi adjectivele cu două linii şi substantivele pe care le determină cu o linie din textul care urmează : . Ceaţa deasă se lasă peste dealurile împădurite. Frunzişul verde freamătă. Subliniaţi-le! 15. deasă.. b) tăios. Formaţi adjective din următoarele substantive: portocală -……………………….S. ………………. + P.……………………………… frică -……………………………. 17. subst.. . + S. exemple de adjective care să exprime: a) forma b) culoarea . Găsiţi substantive care pot avea următoarele însuşiri: a) verde.. 18. Găsiţi cel puţin trei însuşiri pentru fiecare din substantivele: flori:…………….pers. Valurile reci loveau barca Mirelei. c) flămânde. Ea ne încântă auzul cu trilurile ei deosebite.………………………………. uscat . apropiat -…………………….. ………………. O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. P.S.

uscată. 30. Era femeia cea tânără şi inimoasă. Caracterizaţi colegul(a) de bancă folosind adjective potrivite: 26.conduri A lăsat argint pe munte Şi rugină pe păduri. atingându-i blana pe spate. Scrieţi într-un tabel adjectivele utilizate la exerciţiul de mai sus. caldă. Venise îmbrăcată în haine groase. Se dă textul: . Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase. gălăgia. mâna caldă.c) mărimea d) gustul 23. cu nările lărgite. Neclintit. întunecoase.” 31. b) Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile: suflare aspră. Alcătuiţi un scurt text cu titlul . în care să folosiţi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor: copaci. seară. subţiri. apoi despărţiţi-le în silabe: Adjectivele Adjectivele despărţite în silabe 28.” Cerinţe: a) Subliniaţi în textul dat cuvintele cu sens opus cuvintelor: blândă.Toamna cu-a ei (alb) ………. Privind aşa.. roşiatice.. senin. Enumeraţi însuşiri sufleteşti! 24. Mâna îi alinta blana albă şi umedă..Vântul aducea o suflare aspră.În parc". Găsiţi cuvinte cu sens opus adjectivelor: . tulburi.. în două labe. glasuri. rece. Fram nu se mai juca aruncând mingea. Găsiţi substantivele din care s-au format adjectivele: înveselit îmbătrânit îmbujorat înverzit înfricoşători îngrijorat victorios gălăgios prietenos călduros 27. stoluri. Scrieţi forma corectă a adjectivului din paranteză: . aspira adierea rece şi aspră. într-o dimineaţă a zărit cum se iveau cele dintâi sloiuri. neagră. Găsiţi însuşiri neobişnuite pentru substantivele: a) soarele b) râul c) marea d) floarea 25. Simţise o mână caldă. bătrână. frunte Şi cu (galben) ……………. 29. blana albă.

________________________________________________ FIŞĂ DE LUCRU .______________________________________________ -adjectiv .adjectiv . Uniţi prin săgeţi fiecare expresie cu adjectivul (adjectivele) potrivit(e): om cu judecată darnic/bogat om cu stare important/principal om cu dare de mână chibzuit lucru de căpetenie josnic/netrebnic om de nimic aleşi oameni cu cap bogat/înstărit oameni pe sprânceană înţelepţi 35. 36. Şi forma şi culoarea lor alburie îţi arată că intri în noua fâşie a munţilor calcaroşi. Rândunica are coada crestată. Câmpia era pustie. priveliştea se schimbă: în loc de culmi netede vezi creste golaşe. Codrul s-a îmbrăcat în veşmânt auriu.______________________________________________ -adjectiv . 33.. Buze roşii ca …………………………………… Păr negru ca ……………………………………. Analizaţi adjectivele din textul următor: „ Îndată ce priveşti spre răsărit. Construieşte propoziţii în care noţiunile au o dublă calitate: roşu -substantiv . Modificaţi propoziţiile .______________________________________________ .________________________________________________ tânăr -substantiv . astfel încât adjectivele să fie la numărul plural: Cuibul primitor fu căptuşit cu pană moale. Completaţi şi veţi crea comparaţii: Zăpada albă ca …………………………………. Fată gingaşă ca ………………………………… Om înalt ca …………………………………….________________________________________________ voinic -substantiv .” 34.cinstit bolnav nevinovat vechi curat obraznic 32.

40. toamnă. 39. Transformaţi adjectivele în substantive:vesel. iar gâzele minuscule cu aripioarelestrăvezii desenează în aerul uşor linii nevăzute. putere. Poiana din pădure este împodobită cu flori frumoase. 42. multicolore. muntelui……………era ceaţă…………. Transformaţi substantivele în adjective : fericire. Treceţi la plural expresiile: floare frumoasă. iernatic. bătrân. Scrieţi adjective lângă substantive şi substantive lângă adjective şi alcătuiţi paranteză : (înalt. bătrânul fag. călduroasă. fag. Scrieţi o compunere scurtă cu titlul .Primăvara”. câte un plop mlădios îşi tremură frunzele foşnitoare. hărnicie. Folosiţi cel puţin cinci adjective. Recunoaşteţi propoziţii : ghiocel. 38. deasă.. bunătate.. pădure. Completetaţi Vârful spaţiile punctate acoperit cu de adjectivele o potrivite din substantivele şi adjectivele enumerate. Ici-colo. supărăcios. Păsările gureşe şi voioase ciripesc. frumoasa floare.zbura spre înălţimile…………. albastre). fălos. 41. înalţi. pleşuv. ploaie. roşia garoafă. FIŞĂ DE LUCRU Încercuiţi adjectivele din textul de mai jos : Stejarul bătrân şi rămuros îşi întinde crengile groase împodobite cu frunze crestate. dese. pricepuţilor. Faceţi acordul între adjectivele din paranteze şi substantivele ale căror însuşiri le arată : .37. blândeţe. căldură.Un vultur …………. Subliniaţi-le. garoafa roşie.

punându-l înaintea substantivului : -tortul dulce -ochi negri -bradul măreţ -frunzele ruginii -para aromată Analizaţi substantivele şi adjectivele din propoziţia : În livada parfumată. zglobie. ambiţioasă. şireată. Alin se joacă cu ieduţii jucăuşi. reflectând lumina ___________ (orbitor) a cerului de Schimbaţi locul adjectivului. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor : fricos. TEST DE EVALUARE Enumeraţi câteva însuşiri fizice. La poalele lor se întindeau păduri___________ (verde) de brazi ___________ (înaltă). pe categorii: mărime: _______________________________________________________ . Sub razele _______________ vară. morocănos. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective : -livadă înflorită -mingea roşie -argintia steluţă -noua casă -însorita toamnă (aurie) ale soarelui sclipea apa________________ (limpezi) a ______________ (albastră) lac.În zarea _____________ (îndepărtaţi) se zăreau ____________ (semeţ) munţi.

. albă şi pufoasă Pentru câmp e haină groasă.formă: _________________________________________________________ culoare: ________________________________________________________ gust: __________________________________________________________ miros: _________________________________________________________ Subliniaţi adjectivele: „Cu lung pumnal de fulgere albastre Îşi taie drumul ploaia fumurie Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre.___________________ L I S I T O R .Moale.___________________ Transformaţi substantivele în adjective şi reţineţi deosebirea! SUBSTANTIVE ADJECTIVE Hunedoara atenţie frumuseţe ramură întunecime gingăşie castan hunedorean ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ._________________ Ş O R E I .” Asociaţi substantivului adjectivul corespunzător: copil rotundă vulpe albastră frunze şireată minge veştede cicoare cuminte Joc – „Sensul ascuns!” Din amestecul de litere obţineţi adjective: E C L U D .________________ S O V O I .” .___________________ A R M E .___________________ P E D E M I L .

vopsea.Dacii erau oameni trupeşi. Pe deasupra. limpede. gălăgioşi. stradă. ___________________________ Boierul nu era defel larg la pungă. ___________________________ Mama mă bate la cap cu învăţătura. alb. ___________________________ În faţa vrăjitoarei am rămas stană de piatră.Grajdurile mari şi încăpătoare. aurie..Subliniaţi numai adjectivele: moară. bine legaţi. primăvara.. retezat în dreptul frunţii. rotundă.străveziile lacuri lan auriu frunză arămie copil zglobiu gutuie amăruie Înlocuiţi expresiile subliniate cu adjective: Feciorul împăratului era tras ca prin inel.” Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul „tânăr” să fie: . gingaş.prin fundul ghiolului treceau lişiţe (cenuşiu). cu guri negre şi pustii. ___________________________ Nu credeam că Ana este aşa slobodă la gură. pufos.Balta (adânc) se umpluse de lumină (strălucitor). Pe fire (verde) de papură se aşezau nişte păsărele (mic) şi (auriu)cu ochişori de mărgele (negru).. Purtau părul lung.Cete de peştişori (mărunt) ţâşneau ca o ploaie (des) la faţa apei şi se risipeau fugind de gura (lacom) şi (enorm) a ştiucii. se roteau vulturi cu pene (frumos) şi(încondeiat).. de statură potrivită. ţărână.” b) . îmi păreau o poveste. curajoasă. barba mare şi stufoasă.” Rezolvaţi după model: lac străveziu – străveziul lac. Menţionaţi adjective care exprimă însuşiri sufleteşti pentru: bunică: ________________________________________________________ frate: __________________________________________________________ căţeluş: ________________________________________________________ TEST DE EVALUARE Subliniaţi cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele: a) . lăsat în plete pe umeri şi pe spate. mai treceau pescăruşi (argintiu) cu aripi(ascuţit). prin soare. român. ___________________________ Realizaţi acordul adjectivelor cu substantivele pe care le determină în textul de mai jos: . o istorie veche. vede.Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică. parc..” Analizaţi adjectivele din textul următor: .. bucătăriile imense cu pereţii afumaţi şi cu vetrele reci şi fără cenuşă. bâtlani cu strigăte (aspru) şi (urât).Din când în când. vine.

. nici lupul flămând..Omul harnic.Cloşca care cuprinde ouă multe nici un pui nu scoate.” .” ...” ..Vorba dulce mult aduce.” .” .” . De pâine nu duce dor..a) substantiv : ________________________________________________________ b) adjectiv: _________________________________________________________ De la lume adunate şi la ROMÂNĂ utilizate Subliniază cuvintele care arată însuşiri întâlnite în proverbele de mai jos: .La lauda mare să nu te duci cu carul şi nici cu sacul gol. ca o apă curgătoare.O oaie râioasă strică toată turma.” .” ..” .” . muncitor...Paza bună trece primejdia rea..” ..Lenea e cucoană mare Care n-are de măncare.Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.Mielul blând suge la două oi.Cine a aflat un prieten adevărat.O vorbă bună stinge focul mai curând decât o butie de apă.” ...Un măr putred strică o grămadă de mere frumoase.Lumea e amăgitoare.Adunările rele strică deprinderile bune.” .Când latră un câine bătrân..” .” .Pe un cap bun stă bine şi căciula ruptă. ieşi afară..Pisica blândă zgârie rău” .” .O vorbă înţeleaptă e un bun prieten la vreme de nevoie.Două cuţite tăioase nu pot sta într-o teacă.” ... o comoară în viaţă a câştigat. ca o floare trecătoare.” ..” ...Nici oaia cu doi mei.” ..Două femei rele nu fac cât una bună.

...L ALTFEL DE EXERCIŢII CUVINTE ASCUNSE Descoperă cuvintele „ascunse” : a) Un elev ........ ..................

..era fata din Pădurea adormită REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 ............ c) ..P I O S T R I M A O S F L E M A U R D b) Izvorul este ......................

Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. INSTABIL 8. ANALIZEAZĂ.8 B Pentru a rezolva rebusul. scrieţi cuvinte cu sens contrar următoarelor adjective: 1. CALD 6. Se comunică întregului grup. nu neapărat pe toate feţele cubului). APLICĂ. TREAZ 3. ASOCIAZĂ. în funcţie de resurse. Etapele metodei: Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE. Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe feţele cubului. DESCRIE COMPARĂ . SCUND 7. COMPARĂ. ARGUMENTEAZĂ (altele. Se împarte grupul în şase subgrupuri. TARE 2. MORT 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010001ed000000000100000 0e802000000000000e8020000010000006c00000000000000010000000e000000250000000000000000000000b143000041 5e000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d200000029010 0000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000 0900000010000000550500006c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010 00000dfffffff000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001000002020603050405 020304ff3a00e0417800c00900000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f 006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc471100aab40230bc4711004c3eaf30d4 4711006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000001000 0000e0000002500000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000000000000000 550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff56050000 6d070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000 0000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040000002e0118001c0000 00fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f0 0040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e65772 0526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b0000 000100040000000000eb01ac0220000500040000002d010000030000000000 METODA CUBULUI METODA CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. USCAT 4. MIC 5. forma finală a scrierii.

de a mai pune o întrebare. punând o nouă întrebare.Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. În cazul în care. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea.I. creangă…………. deci. Învăţătorul împreună cu elevii săi. este scos din joc.A. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc. mătuşă…………. ARGUMENTEAZĂ -De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ? -Asociază tu cu alte adjective! -Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! ANALIZEAZĂ -Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite! -Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? APLICĂ -Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! METODA R. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns.A. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate.. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg. cânepă………….I. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. şi. Metoda R. nuia…………….-Spune însuşiri denumite de adjectiv! ASOCIAZĂ -Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: cireşe…………… vară……………. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.. printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul încep jocul. .

înaintea începerii noului demers didactic. când se verifică lecţia anterioară. de către educatorul ce asistă la joc. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. în scopul descoperirii. Ce este adjectivul? Ce fel de însuşiri poate denumi? Dă exemple de adjective care arată forma! Dă exemple de adjective care arată mărimea! Dă exemple de adjective care arată gustul! Dă exemple de adjective care arată culoarea! Dă exemple de adjective care arată starea sufletească! De ce folosim în vorbire adjective? Formulează enunţuri în care să foloseşti cel puţin două adjective! Aşază adjectivul înaintea substantivului într-un enunţ! Cum se scriu la plural adjectivele care la singular se termină în . pe parcursul ei sau la începutul activităţii.I..A.iu”? Ce se întâmplă cu aceste adjectivele dacă stau înaintea substantivului? Cum este forma adjectivului dacă substantivul este la plural? Toate adjectivele îşi schimbă forma în funcţie de numărul substantivului? Dă exemple de astfel de adjective! În ce situaţie se mai poate schimba forma adjectivului? Dă exemple! Spune o propoziţie simplă! Dezvoltă propoziţia adăugând adjective pe lângă substantiv! Adaugă şi alte substantive însoţite de adjective! Compară propoziţiile! Foloseşte cât mai multe adjective într-un enunţ care să-l caracterizeze pe cel mai bun prieten! .Metoda R. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră.

dacă ştii! . ?n urm?torul ie ?nsu?iri fizice ?i suflete?ti pupeze cu creste (b?l?ati).. (m?ndru) p?una?i ?i multe care ?i se potrivesc! arte de propozi?ie. ale fiin?elor. lucrurilor. catifelat ?i umed spre mama lui.Bifeaz? varianta corect?! djectivul este: Adjectivul exprim?: ?ncercuie?te adjectivele din enun?ul urm?tor: adjective care s? exprime culoarea! arte de vorbire. FB S-B -B METODA CADRANELOR Completează cadranele cu adjective corespunzătoare celor patru anotimpuri sugerate de desene: Urcă. b) g?inu?e Iedul zburdalnic ?i-a ?ntins capul cu botul mic. ? acordul a) nume de persoane. fenemenelor grauri gat s?l??luiesc?nsu?iri (mo?at). nume de lucruri. (pestri?e).naturii.nume ale fenomenelor enun?: adjectivelor cu substantiveleD? exemple denaturii etc.

METODA CIORCHINELUI 0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d464301000000 0000010001ed0000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000 000010000000e000000250000000000000000000000b1430000415e000020454d4600000 100e80200000e000000020000000000000000000000000000007606000023090000d2000 000290100000000000000000000000000008a3403005d880400160000000c00000018000 0000a0000001000000000000000000000000900000010000000550500006c07000025000 0000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000dfffffff 000000000000000000000000900100000000000007400012540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000 000ae30083109300000000047169001000002020603050405020304ff3a00e0417800c009 00000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000520 06f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30f01d1d000100000000000000bc4 71100aab40230bc4711004c3eaf30d44711006476000800000000250000000c0000000100 0000180000000c00000000000002540000005400000000000000010000000e0000002500 000001000000d6244b41eb294b41000000001e000000010000004c000000040000000000 000000000000550500006c070000500000002000e5000f00000046000000280000001c000 0004744494302000000ffffffffffffffff560500006d07000000000000460000001400000008 0000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100 00000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac02eb01040 000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02000000000102022253797374656d 000000003f3f3f3f3f3f00003f3f3f3f3f3f003f3f3f3f3f3f00040000002d0100000400000002 0101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000000740001254696d6573204e657720 526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902 000000020d000000320a0b0000000100040000000000eb01ac0220000500040000002d01 0000030000000000 .

un om nalt. care avea o fată de o frumuseţe neasemuită. Scund. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie. mergea pe stradă o fetiţă săracă.TEXTE PENTRU DICTAREA/ANALIZA ADJECTIVULUI .. grăsuliu. gros ca pe deget..Vreo trei. Alecsandri) .Iarna se cocoloşea într-o bundă cu blană lăţoasă. cu urechile roşii şi aprinse ca focul. după care se aşeză pe scăunelul rotund..Chiar acum îl văd înaintea ochilor. nişte ochi verzui. pe coasta dealului . S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.. din faţa focului. pantaloni negri.Căci aşa ne amăgea mama. împinseceainicul cel mare la o parte şi îl trase mai aproape pe cel mic. la moş Andrei..Apoi se îndreptă spre cămin. îi ieşi în întâmpinare o bătrână cu părul alb ca neaua.Cu mintea copleşită de tristeţe..Delavrancea) . de-a lungul unei ape curgătoare.I.cu părul mărunt şi încărunţit. călcată şi lustruită. Băieţii stăteau ca sfinţii în bănci.Dumas-tatăl) .Pe crengile verzi erau o mulţime de lumînări aprinse şi erau agăţate poze colorate ca celea din vitrinele magazinelor.Puse ceainicul cel mic pe foc. un clopoţel în floare.” . când. Un gândăcel. mergea agale pe un drumeag îngust. o rază-ncălzitoare.domnului”.” .” . cu barbaascuţită.Fetiţa cu chibrituri”-H. galbenă şi lucioasă.Creangă) . mai mult albă.S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării..Şt.Pe frigul şi pe întunericul acesta. cu trei picioare.Chr. în genunchi.” .. desculţă şi cu capul gol. pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.B.” (.” (. Câmpia scoate aburi . dar cu privirea încă ageră... jilatcă de dril năutiu. potrivită din foarfecă. slab. care atârna de lanţ..Alex.Fluierul fermecat”. După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit Aprind un soare dulce în sufletul uimit!” (Sfârşitul iernii”-V.Pupăza din tei”.Un fir de iarbă verde... un flutur. cu o pupăză care-şifăcea cuib de mulţi ani întrun tei foarte bătrân şi scorburos..Domnul Vucea”. curată şi fără pic de sânge. şi albă ca zăpada în vârful ei netezit.Când intrai în clasă văzui o vergea lungă. mici şi repezi.Andersen) .Mulţi ani l-am visat. care-l întrebă despe pricina mâhnirii lui. fratele tatei cel mai mic..A fost odată un rege bogat şi puternic.cu barba rară şi înspicată.. lângă o tablă neagră. a . lăcrămile le picurau în cărţile deschise. deodată. un lanţ de aur.” (.” (. şi în scurtă . o faţă gălbuie.. rezemată de masa profesorului.. Domnul..

barba.” (. Sub zăpada albicioasă.B. Alecsandri) .. după cum veţi vedea. Printre negură se pierde. sub soare.V.V.. Şi din codrii cu jivine.Bradul”..... râzând de-a lumii trudă. Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic.” . în lume călător.Delavrancea) . nu şi de afacerile sale. Scurtezi ziua luminoasă.Lacul”.Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă. între timp. în zarea depărtată. Alecsandri) . Al primăverii dulce iubit prevestitor.” (. În zadar aduci cu tine Corbul negru şi prădalnic.. Faci să iasă urlat jalnic.R. În zadar.Eminescu) .. cu ochii mici Şi calzi de duioşie.Spyri) .. de căpitan... mustăşile..Bunicul”.Stevenson) .. cu geruri îndelungate şi muşcătoare şi cu furtuni urăte.” (.” (. că bietul meu tată avea puţine şanse să mai apuce primăvara.vreme acesta începu să fiarbă.Oaspeţii primăverii”.L.. Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă.Cu părul nins.. La Răsărit. până ce brânza căpătă o plăcută culoare aurie.Comoara din insulă”.. urgie crudă.M. pe cer albastru.Heidi”.Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe. până la urmă . A fost o iarnă deosebit de aspră. Lungeşti noaptea-ntunecoasă Şi. bătrânul ţinea o bucată mare de brânză ăntr-o furculiţă lungă de fier deasupra focului.” (. sprâncenele. Ca o fantasmă geroasă. de la ănceput. avea să se întâmple cea dintâi dintre misterioasele fapte care ne-au descotorosit..Şt.În fund.. eraclar. peste toate au nins ani mulţi şi grei.J. întorcând-o pe toate părţile .Nu la multă vreme după acestea. deşi.” (..Sus pe culme bradul verde.

Peste dealuri zgribulite. negru. cârpiţi în zece locuri. fioros..Ziua cernuse o ploaie măruntă.O.Goga) . Cu podoaba zdrenţuită Tremură pe câmp porumbul. Şi.Moş Crăciun”-O. Puiul ei se potolea Şi-o lăsa frumos să-l culce. moş Crăciun cu traista plină. cu părul cânepiu. e-un cîntec sfânt..Iosif) ..Pe spinarea unui bivol mare.(.. un broscoi de băieţaş...Topîrceanu) .I.Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina. catifelaţi şi dulci avea.Cântec sfânt”-Şt. la viersul lui cel dulce. Toamna cea întunecată.Bunica”-Şt..G. Se plimba o coţofană Cănd în sus şi când în jos.. Firelor de lămâiţă Li se uscă rădăcina. Mama mi-l cânta şi ea.Bivolul şi coţofana”-G.. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele.” (. picăturile atârnau ca strălucitori .” (.Balada unui greier mic”. deodată. Peste ţarini zdrenţuite..Nicuşor”. încurcat ca un caier şi cu pantalonii în vine. pentru întâia oară vedea ce ochi negri. slăbuţ.” (.” (..Acolo. În frunze.Iosif) .” (.... Peste creştet de dumbravă Norii suri îşi poartă plumbul. Acum.Toamna”-O.O.Moş Crăciun cu barba albă.” (. Avenit aşa...Cântecul ce-ades ţi-l cânt Când te-adorm în fapt de sară.. Puiule. Vechi şi simplu de la ţară.Topîrceanu) .Goga) .Al..Brătescu-Voineşti) .

” (.în care erau meri înfloriţi şi tufe de liliac mirositor.Năluca”-Cezar Petrescu) .. care nu se poate apăra.Povestea ursului cafeniu”...Urcă scara îngustă şi întortocheată ce ducea sus..Nina Cassian) .Colin) . torcând de zor..” (. care nu era mai mare decât un deget. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu.Ei..sfârr.Degeţica”.H. bătrână.. În broască era o cheie ruginită şi. apoi şi-au întins aripile largi şi au plecat mai departe.cercei de cleştar..” (... un urs mare şi frumos. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut cănd a ajuns într-o grădină mare..Prinţul Miorlau”.care venea tocmai din munţii noştri. Era chiar o lalea ca toate lalelele. caldă şi plăcută. cu lacuri albastre. pocnind..” (...Răţuşca cea urâtă”. gingaşă şi drăgălaşă.Chr.. şi se pomeni în dreptul unei uşi micuţe.Ed. care sta şi torcea cu sârguinţă un fuior de in.... ” (. numai că dreot la mijloc şedea pe pistilul verde o fetiţă mititică de tot.Doar mâţele sosiră toate cu cozile îmbârligate..Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară. aţi dat într-o fiinţă plăpândă.. Era o hrubă în pământ.V. Erau albe ca zăpada şi aveau nişte gâturi lungi şi mlădioase. Erau lebede.aţi râs pe seama unui copil nefericit.Chr.. în ţările calde. uşa sări în lături şi fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruţă o femeie bătrână..Andersen) .H.Cuore”...” (...şoarecele avea o bucătărie strşnică şi o cămară plină cu grâu.. Sfârr...Frumoasa adormită”-Fraţii Grimm) .. când o răsuci.Au stat puţin. Ce pisici cu ochi mici! ce motani năzdrăvani!” (. . şi de aceea i-a spus Degeţica.Răţuşca nu mai văzuse niciodată păsări aşa de frumoase. şi cum le-a sărutat. de Amicis) „Pe o stâncă neagră.Andersen) ...Aproape să-i netezesc botul umed. floarea s-a deschis.Ce floare drăgălaşă – a spus femeia şi a sărutat petalele roşii şi galbene. într-un vechi castel .Să-i prind gâtul cenuşiu. la prinţişor.

. tremurând în zare. iubit prevestitor. în zarea depărtată. Pretutindeni se văd flori multicolore. La răsărit. valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi.. Plânge şi suspină tânăra domniţă Dulce şi suavă ca o garofiţă. O albină harnică a poposit în acest loc minunat. A venit primăvara! O floare gingaşă a răsărit în grădină. Este în împărăţia păcii.Lumina clară şi limpede a zilei pătrunde prin ferestrele deschise.. Hogaş ─ . Acesta şi-a întins capul cu botul mic. alunii mlădioşi.” . Lângă trunchiul gros al unui copac a ieşit din frunzişul umed un ghiocel. se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins” ( C.mătăsoasă a iedului. sub soare.. Un gândăcel mic . şi limba ei subţire culcă uşor blana moale. căprioara stă jos lângă iedul ei. Doamna Chiajna”) „În fund. Bolintineanu ─ . un negru punct s-arată E cocostârcul tainic în lume călător.Pe muşchiul gros. carpenii stufoşi. cu ochii închişi . Al primăverii dulce. se lasă fezmierdat. salba moale şi teii cresc amestecaţi cu falnicii jugaştri…” ( Al. Odobescu ─ .” (. E linişte şi zumzetul ei se aude de departe. Sorinel are un vis minunat. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă spre soarele auriu . Lângă ea. Muma lui Ştefan cel Mare”) În pădure s-a topit zăpada. catifelat şi umed. iar porumbeii albi străbat văzduhul înseninat de mare bucurie.Emil Gârleanu) . de pe înălţimea coamelor codrilor. unde copiii din întreaga lume s-au prins într-o nesfârşită horă. În pătucul lui moale şi cald.. În munţii Neamţului”) „Acolo. „De prin adâncul văilor.” ( V.Căprioara”. arţarii cu pojghiţe roşii. La marginea grădinii un pârâiaş cu apă limpede susură plăcut. pe cer albastru. un trandafir roşu şi parfumat se înalţă spre cerul azuriu. cald ca o blană a pământului.” (D. Căprioara îl linge .. pe spatele mamei lui şi. salcia pletoasă. roşu încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe. socul mirositor.Unde cură-n vale un râu mititel. Alecsandri ─ Ospeţii primăverii) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful