Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Prenume: Clasa: a III a

Dat :

Fi a de evaluare
1. Completeaz proverbele urm toare cu adjective corespunz toare: y y y y y y Bate fierul ct e . Buturuga r stoarn carul Mai bine pu in i dect mult i Prietenul la nevoie se cunoa te. Ma a zgrie r u. Vorba mult aduce. Rde ciob de oal des/dez n fa a adjectivelor urm toare: aprobat, f cut, legat, mo tenit, armat,

2. Ad ug silab

considerat, prins, infectat, cresc tor, agreabil, echilibrat, lipit. Scrie adjectivele ob inute. 3. Dintre cuvintele scrise n fiecare grup , taie pe acelea care nu sunt adjective.: Model: o a sili, silit, silitor, silin a o deschis, a deschide, deschidere, deschiz tor o tiin , tiut, a ti, ne tiutor, tiin ific

o l muritor, a l muri, l murire, l murit o a scrie, scris, scriitor, scriere o limpede,a limpezi, limpezit, limpezire o pl cere, pl cut, a pl cea o mare, m rit, a mari, m rire o a deosebi, deosebire, deosebit 4. Analizeaz adjectivele din urm torul text, dup model: Femeia e nalt , uscat , cu obrajii strica i de v rsat, ar i de soare i de vnt. P e te larg, tropotind cu cizmele tari, pline de umfl turi uscate. Calul cu gtul ntins, scobl ind (cl tinnd) din picioarele ciol noase, poart pe spinarea desalata dou co rci ( co uri ) des gite. (Ion Agrbiceanu Fefeleaga) Model: nalta adj., se acorda cu substantivul comun femeia, num rul singular. 5. Alc tuie te propozi ii n care cuvintele u or, nchis, nceput, sfr it s fie adjective. 6. Alc tuie te un scurt text cu titlul Colegul meu de banc , folosind cel pu in zece adjective. Subliniaz cu o linie adectivele i cu dou linii substantivele pe care le determina acestea.

Unitatea de nv are: Morfologia Con inuturi: Adjectivul. Acordul adjectivului n num r cu substantivul pe care l determina. Obiective opera ionale: y y y y y y Item Insuficient 1. completeaz propozi iile S completeze proverbele cu adjectivele corespunz toare; S asocieze cuvintelor date silab corespunz toare. S recunoasc adjectivele. S analizeze adjectivele din text dup model. S alc tuiasc propozi ii n care cuvintele u or, nchis, nceput, sfr it s fie adjective. S alc tuiasc un text cu un titlu dat folosind cel pu in zece adjective.

Descriptori de performan : Calificative Suficient Bine Foarte bine trei sau completeaz dintre sau date ase cinci dintre

completeaz una sau completeaz cu dou dintre patru

adjective sau cuvinte propozi iile date cu propozi iile nepotrivite; adjectivele corespunz toare; 2. ad ug corect silab ad ug corect silaza adjectivele

cu propozi iile date cu adjectivele corespunz toare; corect silaza

corespunz toare; ad ug

corect silaza ad ug

des/dez la dou , trei des/dez la cuvinte; 3. rezolv dou model; 4. cinci cuvinte; corect una, rezolv grupe dup patru model;

patru, des/dez la opt, nou cuvinte;

des/dez la toate cele doisprezece cuvinte;

corect trei, rezolv grupe dup ase model; corect analizeaz cinci dup

corect cinci, rezolv toate cele opt grupe dup grupe corect.

analizeaz corect unul analizeaz sau dou adjective patru adjective model ; sau

corect analizeaz

toate

apte sau opt adjective adjectivele din textul dup model ; dat dup model;

dup model;

5.

alc tuie te propozi ii alc tuie te propozi ii alc tuie te incorecte cu cuvintele corecte

propozi ii alc tuie te propozi ii

folosind corecte folosind trei corecte folosind toate cele date; patru cuvinte

date sau alc tuie te o dou dintre cuvintele dintre cuvintele date; singur corect cuvnt date. 6. rezolv cerin a gre it rezolv cerin a rezolv propozi ie date; folosind un dintre cele

cerin a rezolv

integral

sau par ial folosind folosind doar patru folosind apte sau opt corect doar unul sau dou adjective, sau cinci adjective, adective, subliniaz gre it o adjectivele subliniaz respectnd i normele

cerin a i a ez rii

nerespectand normele parte din adjective i substantivele i respcta corect a textului n a ez rii textului pagina; n substantive nerespectand normele normele a ez rii pagina.

textului n pagina cu a ez rii mici gre eli;

textului n pagina;

S-ar putea să vă placă și