Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele elevului : Data: ........................ Numele şi prenumele elevului : Data: ........................

................................................. .................................................

Fişă de evaluare Fişă de evaluare

1. Subliniază ortograma „s-a” şi încercuieşte cuvântul „sa”: 1. Subliniază ortograma „s-a” şi încercuieşte cuvântul „sa”:
Toată întinderea s-a acoperit de zăpadă albă şi pufoasă. Strălucirea sa îţi Toată întinderea s-a acoperit de zăpadă albă şi pufoasă. Strălucirea sa îţi
lua ochii. lua ochii.
Cu mânuţa întinsă, Mădălina urmărea dansul fulgilor de nea. O steluţă Cu mânuţa întinsă, Mădălina urmărea dansul fulgilor de nea. O steluţă
argintie s-a aşezat în palma sa. argintie s-a aşezat în palma sa.
Seamănă cu o rozetă dantelată de bunica sa. Seamănă cu o rozetă dantelată de bunica sa.
Cu faţa luminată de un zâmbet, s-a îndreptat spre fereastra sa să-i arate Cu faţa luminată de un zâmbet, s-a îndreptat spre fereastra sa să-i arate
mamei minunea. S-a mirat însă când sub privirea sa a rămas doar o lacrimă. mamei minunea. S-a mirat însă când sub privirea sa a rămas doar o lacrimă.

2. Completează spaţiile punctate cu „s-a” şi „sa”: 2. Completează spaţiile punctate cu „s-a” şi „sa”:
a) fereastra …… …… încurcat colega …… sora ……. a) fereastra …… …… încurcat colega …… sora …….
povestea ……. vioara……. …….desfăcut …….copt povestea ……. vioara……. …….desfăcut …….copt
lucrarea……. cartea …… ……. împiedicat ……. terminat lucrarea……. cartea …… ……. împiedicat ……. terminat

b) Zăpada …….. topit. De sub gluga …….. , ghiocelul …….. trezit b) Zăpada …….. topit. De sub gluga …….. , ghiocelul …….. trezit
somnoros. A scuturat clopoţelul plăpând şi vocea ……. ……… auzit în toată somnoros. A scuturat clopoţelul plăpând şi vocea ……. ……… auzit în toată
pădurea. Îndrăzneala ……. A făcut soarele să zâmbească. Primăvara, cu privirea pădurea. Îndrăzneala ……. A făcut soarele să zâmbească. Primăvara, cu privirea
……. senină, …….. înveselit. ……. senină, …….. înveselit.

3. Alege forma corectă: 3. Alege forma corectă:


Cu urechile ciulite, iepuraşul sa / s-a oprit la marginea pădurii. Umbra sa/ Cu urechile ciulite, iepuraşul sa / s-a oprit la marginea pădurii. Umbra sa/
s-a îl făcuse să o ia la goană. Cu răsuflarea tăiată, sa / s-a uitat speriat în jurul s-a îl făcuse să o ia la goană. Cu răsuflarea tăiată, sa / s-a uitat speriat în jurul
său. Nu mai era nimeni care să-i ameninţe liniştea. Blăniţa sa / s-a avea culoarea său. Nu mai era nimeni care să-i ameninţe liniştea. Blăniţa sa / s-a avea culoarea
ierbii în care sa / s-a aşezat. Sa / s-a pitit cu privirea la pândă, cu mare spaimă în ierbii în care sa / s-a aşezat. Sa / s-a pitit cu privirea la pândă, cu mare spaimă în
inima sa / s-a. inima sa / s-a.

4. Transformaţi după model : 4. Transformaţi după model :

Model: Ionel se trezeşte. Ionel s-a trezit. Model: Ionel se trezeşte. Ionel s-a trezit.
Monica se miră. Monica se miră.
Corina se uită la televizor. Corina se uită la televizor.
Fratele meu se duce la meci. Fratele meu se duce la meci.
Traian se caţără în cireşul bunicii. Traian se caţără în cireşul bunicii.
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................ Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
................................................. .................................................
Fişă de evaluare Fişă de evaluare

1. Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”: 1. Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”:
Cei doi îngeraşi s-au luat la ceartă. Unul o îndemna pe Aura să iasă la Cei doi îngeraşi s-au luat la ceartă. Unul o îndemna pe Aura să iasă la
joacă, iar celălalt o sfătuia să-şi termine lecţiile. joacă, iar celălalt o sfătuia să-şi termine lecţiile.
- Vii sau nu? I-a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău. Toţi copiii au ieşit - Vii sau nu? I-a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău. Toţi copiii au ieşit
afară: aleargă, sar coarda sau joacă mingea. afară: aleargă, sar coarda sau joacă mingea.
Aripile îngeraşului bun s-au întins peste urechile fetiţei şi aceasta n-a Aripile îngeraşului bun s-au întins peste urechile fetiţei şi aceasta n-a
auzit nimic. Îşi vedea liniştită de scris. auzit nimic. Îşi vedea liniştită de scris.
- Pleci sau îl chem pe Tatăl Ceresc? - Pleci sau îl chem pe Tatăl Ceresc?
Aşa i s-au pierdut urmele celui rău. Aşa i s-au pierdut urmele celui rău.

2. Completează spaţiile punctate cu „s-au” şi „sau”: 2. Completează spaţiile punctate cu „s-au” şi „sau”:
Păsările călătoare …... întors din ţările cu lumina prea albă şi fierbinte. Păsările călătoare …... întors din ţările cu lumina prea albă şi fierbinte.
Îşi vor regăsi cuiburile..….. nu? Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor Îşi vor regăsi cuiburile..….. nu? Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor
dragi, că nu …..….. mai gândit la asta. Foşnind mătăsos, …..…. aşezat pe dragi, că nu …..….. mai gândit la asta. Foşnind mătăsos, …..…. aşezat pe
întinderea catifelată …… pe ramurile înmugurite, ………. odihnit puţin, apoi au întinderea catifelată …… pe ramurile înmugurite, ………. odihnit puţin, apoi au
început lucrul. Repară cuiburile ………. construiesc altele. Vor cloci ouăle şi început lucrul. Repară cuiburile ………. construiesc altele. Vor cloci ouăle şi
vor scoate puişori. vor scoate puişori.

3. Alege forma corectă: 3. Alege forma corectă:


Dănuţ are patru sau / s-au cinci anişori. Mănâncă fructe dintr-un coşuleţ. Dănuţ are patru sau / s-au cinci anişori. Mănâncă fructe dintr-un coşuleţ.
- Sunt vişine sau / s-au cireşe? a întrebat sora sa. - Sunt vişine sau / s-au cireşe? a întrebat sora sa.
- Sunt vişine, dar sau / s-au copt şi cireşele. Sau / s-au scuturat o mulţime - Sunt vişine, dar sau / s-au copt şi cireşele. Sau / s-au scuturat o mulţime
pe jos. Le mănâncă vrăbiile sau / s-au alte păsări. pe jos. Le mănâncă vrăbiile sau / s-au alte păsări.
- Au aceeaşi culoare ca vişinele sau / s-au nu? - Au aceeaşi culoare ca vişinele sau / s-au nu?
- Pot avea culoarea roşie sau / s-au gălbuie. - Pot avea culoarea roşie sau / s-au gălbuie.
- Uf! De când tot vorbim, sau / s-au terminat fructele din coşuleţ! - Uf! De când tot vorbim, sau / s-au terminat fructele din coşuleţ!

4. Alcătuiţi câte două propoziţii cu „sau” şi „s-au”. 4. Alcătuiţi câte două propoziţii cu „sau” şi „s-au”.
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................ Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
................................................. .................................................
Fişă de evaluare Fişă de evaluare

1. Subliniază ortograma „l-a” şi încercuieşte cuvântul „la”; explică oral 1. Subliniază ortograma „l-a” şi încercuieşte cuvântul „la”; explică oral
înţelesul proverbelor şi expresiilor înţelesul proverbelor şi expresiilor
„La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!” „La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!”
„La plăcinte înainte, la război înapoi.” „La plăcinte înainte, la război înapoi.”
„Cel pe care l-a muşcat câinele se teme şi de lătrătură.” „Cel pe care l-a muşcat câinele se teme şi de lătrătură.”
„Borşul la foc şi peştele la iaz.” „Borşul la foc şi peştele la iaz.”
„L-a făcut una cu pământul.” „L-a făcut una cu pământul.”

2. Completează spaţiile punctate cu „la” şi „l-a”: 2. Completează spaţiile punctate cu „la” şi „l-a”:
a) ……….. şcoală ………… mai văzut ………… compunere a) ……….. şcoală ………… mai văzut ………… compunere
………… noi .………. adus ………… stropit ………… noi .………. adus ………… stropit
……….. lăudat …………Bucureşti ………… pictat ……….. lăudat …………Bucureşti ………… pictat

b) …..…… asfinţitul soarelui melcul se întorcea de ……..…. plimbare. b) …..…… asfinţitul soarelui melcul se întorcea de ……..…. plimbare.
Căsuţa grea din spate ….……… obosit. ………. mijlocul drumului, s-a oprit. Căsuţa grea din spate ….……… obosit. ………. mijlocul drumului, s-a oprit.
Cărăbuşul …….…… salutat amical. Melcul ….……… întrebat: Cărăbuşul …….…… salutat amical. Melcul ….……… întrebat:
- De ce te grăbeşti aşa, bărbosule? - De ce te grăbeşti aşa, bărbosule?
- Trebuie să ajung …………. casa mea. Eu nu am casa cu mine, ca - Trebuie să ajung …………. casa mea. Eu nu am casa cu mine, ca
dumneata. dumneata.
…………… asta melcul nu se gândise. …………… asta melcul nu se gândise.

3. Alege forma corectă: 3. Alege forma corectă:


Când la / l-a văzut pe Marele-Luminător că vrea să intre în pădure, Lalo, Când la / l-a văzut pe Marele-Luminător că vrea să intre în pădure, Lalo,
gândăcelul cafeniu, la / l-a rugat: gândăcelul cafeniu, la / l-a rugat:
- La / L-a noapte este beznă şi mi-e tare frică. Dă-mi, te rog, o fărâmă - La / L-a noapte este beznă şi mi-e tare frică. Dă-mi, te rog, o fărâmă
de lumină! de lumină!
Stăpânul luminii la / l-a lăsat să se aurească, dându-i o scânteie. Noaptea, Stăpânul luminii la / l-a lăsat să se aurească, dându-i o scânteie. Noaptea,
la / l-a întuneric, gândăcelul emitea lumină. Se transformase în licurici. la / l-a întuneric, gândăcelul emitea lumină. Se transformase în licurici.

4. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti grupurile de cuvinte: la concurs, 4. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti grupurile de cuvinte: la concurs,
l-a ajutat, la ora stabilită, până la, l-a felicitat. l-a ajutat, la ora stabilită, până la, l-a felicitat.
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................ Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
................................................. .................................................
Fişă de evaluare Fişă de evaluare

1. Subliniază ortograma „i-a” şi încercuieşte cuvântul „ia”: 1. Subliniază ortograma „i-a” şi încercuieşte cuvântul „ia”:
După-amiază, bunica i-a scos pe toţi din casă. După-amiază, bunica i-a scos pe toţi din casă.
- Toată lumea pleacă să ia aer! - Toată lumea pleacă să ia aer!
Tata ia undiţa, Maria ia jucăriile, mama ia o carte. I-a dat şi lui Virgil o Tata ia undiţa, Maria ia jucăriile, mama ia o carte. I-a dat şi lui Virgil o
revistă. revistă.
Pădurea i-a bucurat pe toţi. Pădurea i-a bucurat pe toţi.

2. Alege forma corectă: 2. Alege forma corectă:


Bunica ia/i-a făcut tortul Ceciliei. Era ziua ei. S-a grăbit să ia/i-a Bunica ia/i-a făcut tortul Ceciliei. Era ziua ei. S-a grăbit să ia/i-a
lumânările. La ia/ ea au sosit mulţi copii. Ia / I-a servit pe toţi cu prăjituri. lumânările. La ia/ ea au sosit mulţi copii. Ia / I-a servit pe toţi cu prăjituri.
Când să ia/ i-a tortul, a venit şi vecina sa. Ia /I-a adus un pisoi micuţ şi Când să ia/ i-a tortul, a venit şi vecina sa. Ia /I-a adus un pisoi micuţ şi
ia/ea s-a bucurat mult. Ia/ I-a dat şi lui puţină frişcă. S-a gândit să ia/ i-a o cutie ia/ea s-a bucurat mult. Ia/ I-a dat şi lui puţină frişcă. S-a gândit să ia/ i-a o cutie
în care să-i facă un culcuş. în care să-i facă un culcuş.

3. Formulează propoziţii cu fiecare dintre perechile: 3. Formulează propoziţii cu fiecare dintre perechile:

[ [ [ [ [ [
i-a i-au cerut ia i-a i-au cerut ia

ia iau o carte ea ia iau o carte ea

............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................................................................

4. Completează spaţiile punctate cu „i-au” şi „iau”: 4. Completează spaţiile punctate cu „i-au” şi „iau”:
După concursul de matematică, profesorii ………. lăudat pe cei mai După concursul de matematică, profesorii ………. lăudat pe cei mai
buni. ……….. spus lui Marcel să lucreze mai multe probleme. buni. ……….. spus lui Marcel să lucreze mai multe probleme.
Eu ..….… o culegere de la librărie, să lucrez împreună cu el. Îmi doresc Eu ..….… o culegere de la librărie, să lucrez împreună cu el. Îmi doresc
să ……... şi eu mereu premii la olimpiadă. În drum spre casă, …………. un să ……... şi eu mereu premii la olimpiadă. În drum spre casă, …………. un
buchet de flori pentru sora mea, care a luat premiul întâi. buchet de flori pentru sora mea, care a luat premiul întâi.

S-ar putea să vă placă și