Sunteți pe pagina 1din 5

14.12.

2020

ORTOGRAFIE

FIȘĂ DE LUCRU

1.Taie cu o linie cuvintele care nu se potrivesc.


Numai/ Nu mai mănânc seara târziu.
Vreau numai/ nu mai să o ajut.
Am învăţat numai/ nu mai eu poezia.

2.Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare cuvânt sau grup de cuvinte, scrise pe jetoane:

ş-al n-aş ce-a ce-ai v-ar m-oi


şal naş cea ceai var moi

3.Alege şi completează!
s-au / sau Iepuraşii ………… speriat de vulpoiul roşcat.
n-ai / nai Îşi dorea de multă vreme un ………. .

l-a / la Alina a plecat …….. bunici.

să-i / săi A rugat-o ……….. dea drumul.

i-au / iau Părinţii …………. certat pentru năzbâtiile făcute.

4.Încercuieşte forma corectă din enunţurile următoare:


Sa/S-a întors pentru că ploua.

Dane, ia/i-a tu mingea!

În clasă este cald sau/s-au rece?

Nea/Ne-a cuprins o imensă emoție când am zărit covorul strălucitor de nea/ne-a.

Iau/I-au şi eu din cutia de bomboane pe care oaspeții iau/i-auoferit-o mamei.

Colecția sa/s-a de insecte este foarte interesantă.


5.Completează propoziţiile cu unul dintre cuvintele: sa, s-a; sau, s-au ; ia, i-a ; iau, i-au ;
nea, ne-a .

 Campioana ______ antrenat zilnic.

 Colegii ______ adus Ioanei un cadou care a surprins-o.

 Zâna cea bună _____ ajutat pe nefericiții copii.

 Înghețata e cu ciocolata ______ cu vanilie ?

 Eu _____ mereu calificative bune.

 Bluzița păpușii _____ rupt.

 Fetele _____ întrecut în desene spectaculoase.

 Aurel_____ un covrig de la chioșc.

 Fulgii de _____ dansau spre pământ.

 Bunica _____ locuiește la munte.

 Mama______spus o poveste cu pitici.


6.Încercuiește varianta corectă.
 Băiatul ia/ i-a sfios cartea care i-a/ ia atras atenția.
 Tatăl i-a/ ia spus să fie atent când i-a/ ia medicamentul.
 Dacă își i-a/ ia avânt va reuși să își i-a/ ia zborul.
 I-a/ ia arătat cum să i-a/ ia merele din pom.
 Mariei îi i-a/ ia ceva vreme să ajungă la casa bunicii, unde i-a/ ia deschis ușa chiar ea,
bunica.

7.Completaţi enunţurile cu forma corectă a ortogramei iau sau i-au:


 Eu ................... vaza de pe masă.
 Colegii .............. transmis salutări.
 .............. tăiat crengile uscate.
 Nu ............. bluza roşie, ci pe cea albastră.
 Elevii .............. prezentat profesorului proiectul lor.

8.Ce se potriveşte, nea sau ne-a? Scrieţi în dreptunghiurile din mijloc.

moale argintie
pufoasă
observat îngheţată
orbit
legat zăpăcit
9.Descoperă şi corectează!
Din cele cinci enunţuri, trei conţin o formă greşită a ortogramei. Care sunt acelea?
 Nu suntem un ne-am de fricoşi.
 Cred că Elena e neam cu tine.
 Aş vrea să ştiu din ce ne-am te tragi.
 Ne-am propus să câştigăm concursul.
 Neam lăsat pantofii la uşă.

10.Completează cu săi sau să-i:


a. Părinţii _________ sunt plecaţi la serviciu.
b. _________ dai Mariei papucii tăi.
c. Dacă vrei _________ ajuţi, nu le da să copieze tema.
d. Bunicii _________ sunt bătrâni.
e. Verişorii _________ locuiesc la Bucureşti.

11.Completaţi cu s-a ori sa pentru a reface versurile:


.......... luminat de ziuă, apar zorii.
Şi ........... umplut de rouă roata florii.
........... pitulat în iarbă un gândac
Şi .......... pornit pe ceartă un gânsac.
O floare din caisul încărcat
.............. legănat, o clipă prin văzduh,
Şi .............. topit de sete ca un duh.

12.Încercuiţi forma corectă a ortogramei:


S-au / sau plimbat cu barca pe lac.
Piticii sau / s-au întors la căsuţa lor.
Să îmbrac rochia roz sau / s-au pe cea albă?
S-au / Sau înţeles bine cu toţi colegii.
Elevii recită sau / s-au cântă pe scenă.

13.Alege forma corectǎ:

Cred cǎ va/v-a plǎcut spectacolul.


Va/V-a anunţat cǎ va/v-a veni mâine?
Cred cǎ dupǎ-amiazǎ va/v-a ploua.
Bunica va/v-a povestit despre tinereţea ei?.
Va/V-a cǎutat sǎ vǎ spunǎ cǎ va/ v-a pleca?
14.Completează cu cel sau ce-l spațiile punctuate:

El este……….. mai bun coleg ……….puteam avea.

Trandafirul …………. roșu este ……….. mai catifelat .

Nu am aflat …………. doare pe ………… mai mic dintre frați .

………… din urmă poate ajunge …………. dintâi .


Omul ………. înțelept dă ………. mai bun sfat.

După ……….. lași pe ……….. mic la grădiniță, pe ……….. mare îl duci la școală.

…………. strângi așa de tare pe ……… cățeluș maro?

15.Alcătuieşte câte o propoziţie enunţiativă şi câte una exclamativă cu fiecare dintre


formele :nu-l , n-au , n-ați , n-am .
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16.Formulează răspunsuri negative la următoarele enunţuri, în care să foloseşti
ortograme:
 Are mult de învăţat?
 _____________________________________________________________________

 În biblioteca voastră aveţi multe cărţi?


 _____________________________________________________________________

 Ai colorat aripioarele fluturaşului?


 _____________________________________________________________________

 Gâştele au găsit papucii gâscanului?


 _____________________________________________________________________

17. Taie varianta greșită :

 Mama nea/ne-a pregătit micul dejun.


 Bunicul are mustăți ca de nea/ne-a.
 De cel/ce-l înveți poezia ?
 Cine va/v-a ajutat la lecții ?
 Cel/ce-l care face mereu fapte bune este altruist.
 Cea/ce-a mai bună prietenă a mea este Daria.
 La/l-a școală învățăm lucruri bune pentru viață.
 El va/v-a vizita Muzeul de istorie.
 Prietenii săi/să-i sunt campioni la șah.
 Ochii săi /să-i se umezesc de fericire.
 Maria dorește săi/să-i servească cu prăjituri.
 Dănuț va/v-a merge în tabără la/l-a munte.

18. Completează cu ortogramele potrivite : ( la, ia, i-a, l-a, iau, i-au )

........mai treci .......treabă !


Maria ........auzit.
Nu ..........mai văzut demult pe nepoței !
Veverița noastră ......dus ......plimbare prin poieniță.
......căutat pe iepuraș prin toate tufișurile.
........mângâiat cu admirație !
El .......loc pe canapea.
Profesorii .........lăudat pe copii.
Bunicii .........cadouri pentru copii.
Bucuroasă, ........paltonul și ies afară.
Colegii .......dăruit flori.

19. Completează cu :

 va/v-a

........apucat ........mulțumi .......veni


........pescui ........invitat .......anunțat
.........așteptat .........curățat ........culege
........mulțumit ......ploua .........pregăti

 ia/i-a

...........cartea ..........citit .........povestit

..........cadouri ........stiloul ..........șoptit

......adus ...........autobuzul ........note

 la/l-a
Țeposul stătea ..........tulpina nucului. Vulpea......mânat ca pe o minge.
Nu .........mâncat, din cauza țepilor. S-a înțepat ..........bot. Când ariciul se
gândea ..........ajutor, .....auzit pe Azor. Acesta .......salvat.

 nea/ne-a
Iarna și-a așternut mantia de .........peste umerii pământului. Mama
.........pregătit hăinuțe groase, bunica .......împletit mănuși, tata ........ coborât săniuțele
din pod. Zapada .........chemat la joacă. Troienele de ............sunt mai mari decât
casa. .......Ion, vecinul nostru ne privește cum ne jucăm cu fulgii de ...........