Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: ……………………………............

Prenume: ……………………………………

Data…………………………………………….

Examen de absolvire

COMPETENTE COMUNE:COMPETENTE INFORMATICE

VARIANTA 3

1. Ce este un calculator personal?


a. o maşină de prelucrat informaţia
b. un program
c. o colecţie de date

2. Monitorul este un dispozitiv de:


a. intrare
b. iesire
c. intrare-iesire

3. Asociaţi fiecare element din coloana stângă cu elementul corespunzător din coloana dreaptă:
Laptop-ul face parte din monitor.
Tastatura se foloseşte pentru editarea textelor.
Ecranul este un calculator de mică dimensiune, portabil

4. Alegeti combinatia corecta care ordoneaza in ordine crescatoare urmatoarele unitati:


a. Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
b. Kilobyte (KB), Byte, Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB)
c. Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)

5. Microsoft excel este:


a. utilitar pentru editarea de texte
b. utilitar pentru realizarea de prezentari
c. utilitar pentru gestionarea foilor de calcul
6. Odată sters un fişier poate fi găsit în:
a. My Computer
b. Recycle Bin
c. My Documents

7. Extensia unui fisier creat cu Microsoft Access este:


a. xls
b. doc
c. mdb

8. Ce opţiune permite salvarea unui document Word?


a. Print
b. Save
c. Open

9. Imprimarea unui fisier se realizeaza cu ajutorul combinatiilor de taste:


a. Ctrl+P
b. Alt+F4
c. Ctrl+N

10. Ce este Microsoft Office Word?


a. un editor graphic
b. un editor de documente
c. un editor audio

11. Clipboard reprezinta:


a. o comanda
b. o optiune
c. zona de memorie temporara

12. Ce meniu conţine butonul cu opţiuni pentru setarea paginii?


a. File
b. View
c. Insert

13. Precizati ce stiluri s-au folosit pentru evidentierea urmatoarelor cuvinte:


a. Formatarea caracterelor –
b. Formatarea caracterelor –
c. Formatarea caracterelor –

14. Colorarea liniei unui obiect desenat folosind bara Drawing se realizează prin utilizarea butonului:

a.

b.

c.
15. Inserarea unui rand intr-un table se realizeaza utilizand comanda:
a. Insert Columns din meniul Table
b. Insert Rows din meniul Table
c. Insert Table din meniul Table

16. Sortarea descendenta a datelor unui table se realizeaza utilizand butonul:

a.

b.

c.

17. Pentru a crea un director nou alegem opțiunea:


a. Arange icons by, apoi Name din meniul deschis
b. New, apoi Folder din meniul deschis
c. Properties, apoi Display din meniul deschis

18. Ce este internetul?


a. un program
b. o retea
c. un dispozitiv periferic