Sunteți pe pagina 1din 1

Nume : ……………………………………….

Fişă de lucru: Ortograma sa, s-a

SA sau S-A Numai când e acţiune,


Mă tot gândesc, După S –A te uită bine,
Încerc să înlocuiesc, Vine cratima şi-ţi spune:
Nu cumva să îl greşesc. - Ia-mă-n seamă şi pe mine!
Sora EI e sora SA,
Sora LUI e tot aşa.

1. Completează spaţiile punctate cu SA sau S-A:


fereastra ………… ……………. încurcat colega ……………..
…………. desfăcut vioara ……………… ……………….. copt

2. Corectează greşelile întâlnite:


Cum sa luminat de ziuă, albinuţa Alinuţa sa spălat pe ochişori, s-a îmbrăcat şi sa îndreptat în
grabă spre urdiniş. Privirea s-a cerceta întrebătoare imensitatea grădinii:
- De unde să încep culesul? sa întrebat ea.
- Ce s-a întâmplat? Ai uitat că am planificat o călătorie mai lungă? a întrebat-o sora s-a, Măriuţa.
- A, da! Salcâmul, nu este aşa? Prinţesa albă e cea care a trimis invitaţia. Vom merge!
Un trântor, de sub păturica sa, striga somnoros:
- Nu mai trăncăniţi atâta! Sa deşteptat tot stupul de vorbăria voastră!

3. Foloseşte corect ortograma SA/S-A! (în caiet)

TEMĂ :
1. Alege forma corectă din textul de mai jos:
Cu urechile ciulite, iepuraşul sa / s-a oprit la marginea pădurii. Umbra sa / s-a îl făcuse să o ia la
goană. Cu răsuflarea tăiată, sa / s-a uitat speriat în jurul său. Blăniţa sa / s-a avea culoarea ierbii în care sa /
s-a aşezat. Sa / S-a pitit cu privirea la pândă şi cu mare spaimă în inima sa / s-a. Într-un târziu, şi-a dat
seama că nu mai era nimeni care să-i ameninţe liniştea.
- Ha, ha, ha! Sunt doar eu, cel mai fricos dintre fricoşi! sa / s-a încurajat el.
2. Alcătuieşte câte două enunţuri cu ortograma SA/S-A. (în caiet)
+ Şi eu pot! pag. 100 manual (în caiet)