Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA DE LUCRU

Numele: ____________________
Data: ___________________
1. Citește cu atenție fragmentul.

Aripioară-de-argint era un fluturaș ce hoinărise prin nenumărate


locuri.
Într-o dimineață s-a oprit în grădina unei case. Acolo locuiau un
bunic și nepotul său. Grădina era plină de flori frumos colorate și
mirositoare.
— Bine v-am găsit, florilor-surorilor. Vreți să fiți prietenele mele?
— Primim bucuroase, răspunseră florile. Tu ne vei dezmierda cu
mângâierea aripioarelor tale, iar noi te vom ospăta cu nectarul nostru.
după Mihnea Moisescu – Aripioară-de-argint

2. Completează enunțurile cu unul dintre cuvintele sa / s-a .

Fluturașul ____ oprit într-o grădină.


Dorința ____ era să își facă prieteni.
El ____ împrietenit cu florile din grădină.

3. Încercuiește varianta corectă de scriere a cuvintelor colorate.

Acolo locuia / locuiau un bunic cu nepotul său.


Florile din grădină erau frumos colorat / colorate.
— Vreți să fiți prietenele mele / mei?

4. Completează spațiile punctate cu una din variantele: numai / nu mai.

_______ un nepot _______ o albină _______ hoinări


_______ vorbi _______ o floare _______ fiți

5. Scrie câte două propoziții cu cuvintele vie și vin ca să aibă înțelesuri diferite.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________