Sunteți pe pagina 1din 2

LOGOPEDIE 11-15.

01

Scrierea cu „m” înainte de „b” şi „p”

1.REȚINEȚI:
Înainte de „b” şi „p” se scrie şi se pronunţă ,,M ” nu „N”.

2. La despărţirea în silabe, grupul de două consoane „mb” sau „mp” se desparte astfel:
„m” rămâne într-o silabă, iar „b” sau „p” trece în silaba a doua.
Despărţiţi în silabe:
Îmbujorat - îm – bu – jo – rat lampă -…………………-………………

compunere -………-………-………-……… împărat -………-………-………

combinat -………….-………..-………. îmbrăcat -………-…………-…………

simplu -………..-………… limpede -………….-………..-………….

porumb -…......-……………. compas -…………….-………………..

3. Formaţi cuvinte noi de la cuvintele date, apoi despărţiţi-le în silabe:

boboc – îmbobocit – îm – bo – bo –cit

pădure - ………………………….. - ……………………………………………

povară -……………………………- ……………………………………………

prieten - …………………………..-…………………………………………….

blană -…………………………….-…………………………………………….

bolnav -…………………………….-……………………………………………
5. Completaţi cuvintele cu grupul de litere care lipseşte, apoi le scrieţi:

umbră - …………………………. câ……ie - …………………………

î………brăcat -……………………… şa……on - …………………………..

co………...ină -……………………… si……….lu -………………………….

ti……..ru - ………………………….. li………ede -………………………….


6. Taie cuvintele scrise greşit. Încercuieşte grupul de consoane „mb” şi „mp”.
înbătrânit îmbătrânit importanţă inportanţă
îmbogăţire înbogăţire conpozitor compozitor
plumburiu plunburiu cumpănă cunpănă
dunbravă dumbravă înprospătat împrospătat
bomboane bonboane împreună înpreună

7.Completaţi propoziţiile cu cuvinte potrivite de mai jos:

( îmblânzite, importantă, dumbravă, zâmbetul, îmbogăţit)

La „Grădina Zoologică” animalele sunt ……………………………………

Şcoala este ………………………………………. pentru oameni.

Lizuca s-a ascuns în …………………………………….. .

………………………….. copiilor alungă supărarea mamei.

Cocoşul s-a …………………………………… cu o punguţă.