Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Citeşte cu atenţie textul dat, pentru a putea răspunde cerinţelor de mai jos:

“Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe pamblică: le
Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că "aşa ţin bărbaţii biletul".
- Vezi ce bine-i şade lui - zice mam'mare - cu costumul de marinel?
- Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel?
- Da cum?
- Marinal...
- Ei! ziceţi voi cum ştiţi; eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit întâi moda asta la
copii - marinel.
- Vezi că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice marinal, nici marinel...
- Da cum, procopsitule? întreabă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic.
- Mariner..
- Apoi de! n-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! zice mam'mare, şi iar sărută pe nepoţel şi iar îi potriveşte
pălăria de mariner.”
(I.L.Caragiale-D-l Goe…)

A. LIMBA ROMÂNĂ
6p 1. Desparte în silabe cuvintele: marinel, procopsitule, nepoţel
4p 2. Identifică în text câte un cuvânt reprezentativ pentru noţiunile de diftong şi hiat.
4p 3.Transcrie din text un cuvânt derivat cu sufix diminutival şi unul obţinut prin compunere.
6p 4.Selectează din text o prepoziţie, o interjecţie şi un adverb de mod.
6p 5.Precizează valoarea morfologică a cuvântului “iar” din “ şi iar îi potriveşte pălăria de mariner”.
10p 6.Alcatuieşte o propoziţie simplă , apoi dezvolt-o.Notează cu simbolurile cunoscute fiecare parte de
propoziţie.
B. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI
6p 7.Precizează genul literar în care se încadrează fragmentul citat.
6p 8. Precizează care sunt personajele participante la acţiune.
6p 9. Indică o trăsătură de caracter a “tânărului Goe” aşa cum reiese din fragmentul citat.
6p 10. Povesteşte în 4-5 rânduri fragmentul citat.

Citeşte cu atenţie textul dat:


A revenit frumoasa primăvară;
Copacii parcă-s ninsi de-atâta floare;
Dorinţi copilăreşti, renăscătoare,
Fac inimile noastre să tresară ....

Iubire e în razele de soare,


Şi farmec în a codrului fanfară,
Şi visuri dulci în liniştea de sară:
În cer şi pe pământ e sărbătoare.

Ascult, privesc, respir cu lăcomie,


Căci toată frumuseţea asta-mi pare
Ca niciodata n-are să mai fie!

Şi-s fericit c-am fost o clipă-n stare


Să simt, în marea lumii simfonie,
A gândurilor mele întrupare.

(Alexandru Vlahuţă, Sonet- A revenit frumoasa primăvară)


Subiectul I

1. (8p) Scoate din text două figuri de stil diferite pe care să le numeşti.
2. (4p) Identifică în text două mărci ale prezenţei eului liric în text.
3. (8p) Dă două argumente care să justifice că textul dat conţine descriere subiectivă (literară).
4. (6p) Găseşti sinonime contextuale (potrivite în text) pentru cuvintele: să tresară, dulci, farmec.
5. (6p) Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor: noastre, căci, asta.
6. (6p) Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti adjectivul fericit la gradul superlativ relativ şi adverbul
încet la gradul comparativ de superioritate.
7. (6p) Precizezează funcţiile sintactice ale cuvintelor: ninşi, iubire, sărbătoare
8. (6p)Transcrie o propoziţie cu subiect inclus.

III.Va propun o calatorie in Parcul groazei. Inca de la intrare va intampina Adverbele care abia asteapta sa va
dati cu ele in Caruselul groazie, pentru ca lor le este teama. Dar o nenorocire s-a abatut asupra voastra:
caruselul s-a dezmembrat si voi ati cazut in mlastina. Trebuie sa le salvezi si sa le grupezi in functie de felul
lor , astfel micul Indian se va supara
acolo, aici, azi, bine, deasupra, dedesubt, diferit, dificil, dinaintea, dincolo,
frumos, ieri, jos, lent, noaptea, primavara, probabil, rapid, seara, sus, usor,
dimineata.

MOD TIMP LOC

1. A dverbele iti multumesc, dar ele sunt pline de farse. Iata ca acum imprastie praful care te face invizibil
peste adjective. Esti intr-o mare incurcatura. Gaseste repede adjectivele si separa-le de adverbe.

Baiatul este grabit……………………… Baiatul scrie grabit. ………………………….

Ploaia cadea greu. …………………… Sacul este greu. ……………………………….

Baiatul este grabit. …………………….. Scrie grabit. ……………………………………..

El este un baiat intelligent. …................ Actiopneaza intelligent. …………….

2. Adverbele sunt impresionate de tine, insa acum au provocat prepozitiile si le-au ademenit in Labirintul cu
oglinzi Arata-le drumul cprect si trimite prepozitiile spre micul Indian, iar adverbele spre cortul ,,Marelui
nor,,

a. Credeam ca lociuesti dedesubt. aa. Am gasit stiloul dedesubtul canapelei.


b. Am asezat cartea deasupra. bb. Am asezat cartea deasupra penarului.
c. Ai ajuns inainte. cc. Ai ajuns inaintea Mariei.
d. Am privit inapoi. dd. Am privit inapoia copacului.

3. Adverbele sunt foparte agitate. Se pregatesc de culcare, dar pijamalele le-au fost incurcate. Adverbele isi
vor primi pijamalele daca vor complete corect cu gradele de comparative:

Ele merg ………………………………………………………(gratios – superlative relative de superioritate.)

Supa se face …………………………………………………(repede -- pozitiv)

Maria scrie urat …………………………………………………………(urat --comparativ de inferioritate)

4. E mare agitatie in Imparatia partilor de vorbire neflexibile. Alcatuieste propozitii in care interjectiile
urmatoare sa aiba functia sintactica de predicat verbal si apoi va domni linistea si mai mult decat atat,
fetita Corectitudine este atenta la ceea ce lucrezi:
Iata! …………………………………………………………………

tusti!....................................................................

dronc!.................................................................

Hai!.........................................................................

5. Completeaza spatiile libere cu articolele nehotarâte ,,un,, si ,,o,,

A aparut intr-…….. zi cu ……fetita de mana. A scos merele dintr-…… sac.