Sunteți pe pagina 1din 1

COMPUNEREA

Compunerea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularui, prin care se formează


cuvinte noi din două sau mai multe cuvinte existente independent în limbă.
PROCEDEE:
 ALĂTURARE / PARATAXA : când termenii din care este compus cuvântul nu
depind unul de altul ( despre, după – amiază, Cluj Napoca, pușcă -
mitralieră.
 SUBORDONARE: când unul din termenii din care este compus cuvântul este
în relație de subordonare față de celălalt ( coate-goale, floarea – soarelui,
pierde – vară, zgârie-brânză.
 ABREVIEREA (PRESCURTAREA): C.F.R., UNESCO, STB.