Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:________________

FIȘĂ INTERDISCIPLINARĂ

CLR: Scrierea corectă a cuvintelor sa și s-a DP: Respectul în relațiile cu ceilalți


MEM: Împărțirea la 5 MM: Sunete lungi/scurte- Doamna florilor

1. Citește textul și rezolvă exercițiile propuse:

Poveste cu tâlc
Despre RESPECT

Într-o pădure trăia un mistreț colțat, răutăcios și certăreț. El obișnuia să le facă rău animalelor bune la
suflet și prietenoase.
Într-o zi, un iepuraș s-a apropiat de el l-a întrebat cuviincios cu vocea sa gingașă, abia șoptită:
-De ce te porți nerespectuos cu noi ?
Mistrețul, înfuriat, se răsti disprețuitor:
-Cine ești tu, să mă întrebi ?! Vezi că mă superi, și nu știi ce poți păți!
- Dar noi vrem să ne împrietenim cu tine.......
Mistrețul îngâmfat și nepăsător, plecă mai departe. Întâlni în calea sa un bursuc pe care îl durea un
dinte. Îi porunci răstit:
-Sparge-mi imediat cu dinții tăi puternici câteva alune!
Deși dintele îl durea îngrozitor de tare, de frică, s-a străduit să îi spargă alunele.
Uneori însă, mistrețul se simțea singur. Nu avea niciun prieten. Într-o zi, mergând prin pădure, s-a
prins într-o capcană pusă de un om la fel de rău ca și el. Degeaba se văita de durere și striga după ajutor, că
nimeni nu a auzit chemarea sa.
***De ce este important să-i respectăm pe cei din jurul nostru?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Transcrie corect cuvintele subliniate. Ce observi?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________

3. Realizează corespondența alegând 4. Ordonează cuvintele în propoziţii:


pentru fiecare cuvânt variant corectă: sa, s-a. * pe , s-a aşezat , un , palma sa , fluture ;
sa gândit s-a geanta _______________________________________
s-a prietena s-a părerea
s-a ideea sa ascuns * mama , pe, sa , s-a , fiica , supărat;
sa întâlnit sa dus _______________________________________
5. Completează cu sa sau s-a:
Soarele _____ arătat astăzi dis de dimineaţă . Ioana şi colega ______au ieşit în recreaţie .
Seara______ lăsat repede peste sat . Ileana ______ gândit să o viziteze pe bunica _____ .

6. Scrie cuvinte potrivite pentru s-a și sa și alcătuiește propoziții folosind forme obținute:
________________, ____________________, ___________________, ____________________
________________, ____________________, ___________________, ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Alege varianta corectă.


Băiatul s-a/sa bucurat de dimineața frumoasă de primăvară. S-a/sa îndreptat vesel spre școala s-a/sa.
Profesorul sa/s-a oprit din scris și sa/s-a uitat pe fereastră. Bucuria sa/s-a era molipsitoare.

DP: Respectul în relaţiile cu ceilalţi

1. Bifează doar situaţiile în care dovedeşti că eşti respectuos:


__ Saluţi cuviincios. __ Vorbeşti răstit. __ Te strămbi în spatele cuiva. __ Mulţumeşti.
__Îţi ceri scuze când greşeşti. __ Eşti violent. __ Minţi. __ Îţi respecţi cuvântul dat.

2. Povesteşte o situaţie în care tu te-ai purtat respectuos/ nerespectuos cu cei din jurul tău. Spune cum
te-ai simţit.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________________________________