Sunteți pe pagina 1din 7

__________________________________ _____________________

NUMEL ȘI PRENUMELE ELEVULUI DATA

EVALUARE INIȚIALĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte:
examen - ____________________ xerox - _________________________
orhidee - _____________________ împărat - ________________________
ființă - _______________________ geamantan - _____________________
2. Scrie cuvinte:
a) cu sens asemănător: b) cu sens opus:
a îndrăzni - _______________________ darnică - __________________________
oaste - ___________________________ fricos - ____________________________
mănos - __________________________ târziu - ____________________________
3. Completează cuvintele cu grupurile de litere corespunzătoare:

dreptunghi ____upercă ____or_____ ____riac


ra_____tă li____an fra____l ___or___ță
4. Completează cu: într-o/ într-un, dintr-o/ dintr-un, sa/s-a, s-au/ sau:
___________________ cușcă mare era un tigru agitat.
____________________ tufiș a sărit un iepuraș poznaș.
Mama _______________ dus la prietena _______________ să vizioneze un film.
Apa __________________ oală ________________ evaporat.
____________________ coș sunt multe fructe proaspete.
În vacanță plec la munte ________________ la mare.
5. Pune semnele de punctuație corespunzătoare:
La marginea livezii stăteau Magda Alin și Sergiu Dana s-a apropriat de ei și i-a întrebat
Ce ați făcut în livadă
Am cules mere pere și prune Te rog să mănânci și tu
Mulțumesc Sunt foarte dulci și zemoase
6. Ordonează următoarele cuvinte pentru a forma propoziții și pune semnele de punctuație
corespunzătoare:
 pleacă, călătoare, unde, păsările
_______________________________________________________________________________________

 fructele, dulci, de, pădure, ce, sunt, aromate, și


_______________________________________________________________________________________

 arici, serbarea, la, bursuci, s-au, căprioare, din, adunat, veverițe, pădure, iepuri, și

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Scrie cuvinte care respectă schemele:

CVC CCVV VCVC

______________ _______________ _________________

8. Completează literele care lipsesc:

î____cununat î____proprietărit bo____boane co____bate î____nodat


î____prietenit co____pune î____negurat î____pădurit î____fierbântat
î____noroiați î____părat î____curcat î____negrit î____tins

9. Scrie un text pe baza următoarelor întrebări. Dă-i un titlu potrivit!

 Când și unde se petrece întâmplarea?


 Care sunt personajele care participă la întâmplare?
 Ce animale au întâlnit acolo?
 Cum s-au comportat acestea?
 Cum s-au simțit în acea zi?

_________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Anul şcolar 2019-2020
Disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a III –a B

EVALUARE INIȚIALĂ
I. 1 Desparte în silabe următoarele cuvinte:
xerox - ____________________ examen - _________________________
orhidee - _____________________ ființă - ________________________
împărat - _______________________ geamantan - _____________________
I. 2 Scrie cuvinte:
a) cu sens asemănător: b) cu sens opus:
oaste - _______________________ târziu - __________________________
a îndrăzni - ______________________ fricoasă - __________________________
mănos - __________________________ darnic - ____________________________
I. 3 Completează cuvintele cu grupurile de litere corespunzătoare:

____riac ra_____tă li____an ____upercă


dreptunghi fra____l ____or_____ ___or___ță
I. 4 Completează cu: într-o/ într-un, dintr-o/ dintr-un, sa/s-a, s-au/ sau:
Adina _______________ dus la prietena _______________ să vizioneze un film.
___________________ cușcă mare era un tigru agitat.
____________________ tufiș a sărit un iepuraș poznaș.
Apa __________________ oală ________________ evaporat.
____________________ coș sunt multe fructe proaspete.
În vacanță plec la mare ________________ la munte.
I. 5 Pune semnele de punctuație corespunzătoare:
La marginea pădurii stăteau Ruxandra Marin și Ionel Vica s-a apropriat de ei și i-a întrebat
Ce ați făcut în pădure
Am cules fragi mure și alune Te rog să mănânci și tu
Mulțumesc Sunt foarte gustoase
I. 6 Ordonează următoarele cuvinte pentru a forma propoziții și pune semnele de punctuație
corespunzătoare:
 pleacă, călătoare, unde, păsările
_______________________________________________________________________________________

 bună, în, excursie, cea, am, înghețată, mai, mâncat


_______________________________________________________________________________________

 arici, serbarea, la, bursuci, s-au, căprioare, din, adunat, veverițe, pădure, iepuri, și

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
I. 7 Scrie cuvinte care respectă schemele:

CVC CCVV VCVC

______________ _______________ _________________

I. 8 Completează literele care lipsesc:

î____tins î____proprietărit î____noroiați î____negrit î____nodat


co____pune î____prietenit î____negurat î____pădurit î____fierbântat
bo____boane î____părat î____curcat co____bate î____cununat

I. 9 Scrie un text pe baza următoarelor întrebări. Dă-i un titlu potrivit!

 Când și unde se petrece întâmplarea?


 Care sunt personajele care participă la întâmplare?
 Ce animale au întâlnit acolo?
 Cum s-au comportat acestea?
 Cum s-au simțit în acea zi?

_________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Competenţe Detalii de Conţinut Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sintez Evaluare/


specifice ă apreciere/
interpretare
4.1. Utilizarea Item1 Item 2 Item 1, Item 6,7
sunetelor, literelor, 3, 4, 8
grupurilor de
litere, silabelor,
cuvintelor și a
ortogramelor
Folosirea semnelor Item 5
de punctuație
Formularea unui Item 9
text pe baza unui
șir de întrebări

BAREM DE CORECTARE ŞI APRECIERE/


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM CALIFICATIV
Foarte bine Bine Suficient
I.1 Desparte în silabe 5-6 cuvinte Desparte în silabe 3-4 cuvinte Desparte în silabe 1-2
cuvinte
I.2 Identifică sinonime/antonime Identifică sinonime/antonime Identifică
pentru 5/6 cuvinte pentru 3/4 cuvinte sinonime/antonime pentru
1/2 cuvinte
I.3 Utilizează corect toate cele 9 Utilizează corect 6 grupuri de Utilizează corect 3 grupuri
grupuri de litere, completând litere, completând cuvintele de litere, completând
cuvintele lacunare lacunare cuvintele lacunare
I.4 Folosește în enunțuri 7/8 Folosește în enunțuri 4/5 dintre Folosește în enunțuri 2/3
dintre ortogramele date ortogramele date dintre ortogramele date
I.5 Completează textul dat cu Completează textul dat cu toate Completează textul dat cu
toate semnele de punctuație semnele de punctuație toate semnele de punctuație
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare
I.6 Ordonează toate cuvintele Ordonează cuvintele date, Ordonează cuvintele date,
date, obținând 3 enunțuri obținând 2 enunțuri logice. obținând 1 enunț logic.
logice.
I.7 Formează cele 3 cuvinte, Formează 2 cuvinte, folosind Formează 1 cuvint, folosind
folosind schemele date schemele date schemele date
I.8 Completează toate enunțurile Completează dor cuvintele care Completează dor cuvintele
lacunare cu literele conțin n sau m care conțin n sau m
corespunzătoare
I.9 Compune un scurt text literar, Compune un scurt text literar, pe Compune un scurt text
pe baza celor 5 întrebări date, baza a 4 întrebări date, fără să-i literar, pe baza a 3 întrebări
dându-i un titlu potrivit dea un titlu potrivit date, fără să-i dea un titlu
potrivit
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

Nr. Numele şi
crt. prenumele I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 Calificativ
elevului
Item
1. Bi.M. I I I I I I I I I Insuficient
2. Bo.M. FB B FB FB B FB FB FB FB Foarte bine
3. C.A. FB B B FB FB FB FB FB FB Foarte bine
4. C. M. I I S I S B S I I Insuficient
5. D.I FB S B FB B B B FB B Bine
6. D. D. FB I FB FB FB FB FB FB S Bine
7. D. M. FB B FB FB FB FB FB FB S Bine
8. D.L. B B B B FB FB FB FB B Bine
9. I.D. FB B FB FB FB FB B FB FB Foarte bine
10. I.A. FB B FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
11. M. A. FB B B FB FB FB FB FB S Bine
12. MI. M. FB FB FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
13. MU. M. FB FB FB FB FB FB B FB B Foarte bine
14. N. A. FB B B FB FB FB FB FB FB Foarte bine
15. O.A. FB FB FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
16. P. V. FB B FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
17. R. B. FB FB FB FB FB FB B FB B Foarte bine
18. R. R. FB FB B B B FB FB FB FB Foarte bine
19. R. A. FB FB FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
20. S. M. FB I S FB FB S FB FB B Bine
21. T. Ș. FB FB FB FB FB FB FB FB FB Foarte bine
22. T. A. FB B B FB FB FB FB FB FB Foarte bine
23. T. C. FB FB B FB FB FB FB FB FB Foarte bine
24. U. N. FB B FB FB FB FB B FB B Foarte bine

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr elevi 16 6 - 2

REZULTATE OBŞINUTE LA NIVELUL CLASEI


Nr elevi Competenţa 4.1.
evaluaţi
24

Nivel de F.b B S
realizare

Nr de elevi care
demonstrează
16 6 -
formarea
competenţei

PROBLEME IDENTIFICATE

Competenţa Descrierea dificultăţilor Numele şi prenumele elevilor


identificate care întâmpină dificultatea
4.1. Receptarea mesajului scris Bilioschi Mihai Alexandru
Ciobanu Mihai Can Sebastian
4.1. Ortografie și punctuație Dinu Ioana Alexandra
Dobre David Andrei
Dobre Mihai Alin
Dorobăț Luca Ștefan
Matei Alexandru Mihail
Sterea Maria Denisa

MĂSURI DE AMELIORARE/RECUPERARE

- Lectura suplimentară;

- Dictări/ transcrieri de cuvinte, propoziții, fragmente de texte;

- Implicarea activă a părinților elevilor (consiliere părinți)

S-ar putea să vă placă și