Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

1. Continuă, după model :

sa s-a

jucăria sa s-a plimbat

.................................................... ........................................................

.................................................... .......................................................

................................................... ........................................................

................................................. .......................................................

................................................. ........................................................

2. Completează următoarele enunțuri cu forma corectă (sa / s-a) :

▪ Rochia ..................... este nouă.


▪ Alina ................. jucat cu păpușa.
▪ Aceasta este colega ................ .
▪ Cartea ...............este interesantă.
▪ Veverița ...................... zgâriat într-o coajă de alună.
▪ Băiatul ............... urcat într-un copac.

3. Alcătuiește câte o propoziție folosind sa / s-a :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................