Sunteți pe pagina 1din 17

Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int.

Buzaului

TESTUL NR. 1

1. Alege forma corectă:


2.
a) Calculatorul este plin de viruşi / virusuri.
b) Corpul tău e plin de viruşi / virusuri.
c) La concursurl de informatică s-au prezentat 4
chineji / chinezi.
d) Geanta / janta de la maşină s-a murdărit.
e) Pentru a merge cu spatele băgăm în marşarier /
manşalier
f) Medicul de familie a ascultat / a auscultat pacienşii
la inima.
g) Ne primbăm pe alee / ale cu flori.
h) Comis-voiajorul / comisvoiajorul a sosit in faţa
casei.
i) Din arborele-de-cauciuc / arborele de cauciuc se
extrage cauciucul.
j) Pe tejghea / tijghea era o sticlă.

2. Alege din lista de mai jos cuvintele scrise corect.

a) Nord-west / nord-vest
b) Isus Hristos / Iisus Hristos
c) Arhitectura barocă / Arhitectura baracă

3. Arătaţi dacă pluralul este diferit sau nu de singular


la substantivele şi adjectivele de mai jos.

a) Substantiv: cicatrice, pitulice, varice


b) Adjective: eficace, tenace, perspicace

1
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
RĂSPUNSURI TEST 1

1.
a) viruşi
b) viruşi, virusuri
c) chinezi
d) janta
e) marşarier
f) auscultat
g) alee
h) comis-voiajorul
i) arborele-de-cauciuc
j) tejghea

2.
a) nord-vest
b) Iisus Hristos
c) Arhitectura barocă

3.
a) Cicatrici, pitulici, varici
b) Eficace, tenace(F)/tenaci(M), perspicace

2
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
TESTUL NR. 2
I. Accentul

1. Alege forma / formele corecte:


a) adică / adică
b) caracter / caracter
c) doctoriţă / docotoriţă
d) regizor / regizor
e) gingaş / gingaş
f) profesor / profesor
g) intim / intim
h) trafic / trafic
i) radio / radio
j) bordo / bordo

2. Accentuează corect cuvintele.


a) despot
b) radar
c) trafic
d) profesor
e) intim
f) avarie
g) crater
h) Procust
i) zero
j) avocado

3. Precizează(A/F) care din perechile de cuvinte sunt


variante duble acceptate de uz (DOOM 2).
a) gingaş / gingaş
b) doctoriţă / doctoriţă
c) profesor / profesor
d) taxi / taxi
e) jilav / jilav

3
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
f)
II. Scrierea şi pronuntarea numelor proprii straine.

4. Alege forma de scriere corectă:


a) Bordeaux / Bordo
b) Haendel / Hendel
c) Racine / Rasin
d) Shakespeare / Şeikspir

5. Alege forma de scriere corectă:


a) Nisa / Nissa
b) Praha / Praga
c) Bordeaux / Bordo
d) Munhen / München

4
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

RĂSPUNSURI TEST 2
1.
a) adică
b) caracter
c) doctoriţă
d) regizor
e) gingaş / gingaş
f) profesor / profesor
g) intim / intim
h) trafic / trafic
i) radio
j) bordo

2.
a) despot
b) radar
c) trafic / trafic
d) profesor / profesor
e) intim / intim
f) avarie
g) crater
h) Procust
i) zero
j) avocado

3.
a) Adevarat
b) Fals
c) Adevarat
d) Fals
e) Adevarat

5
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

4. Scriere Pronunţare

a) Bordeaux [Bordo]
b) Haendel [Hendäl]
c) Racine [Rasin]
d) Shakespeare [Şekspir]

5.
a) Nisa
a) Praga
b) Bordeaux
c) München

6
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 3

1…Verificaţi daca scrierea legata /niciun ‚ niciunul’/ este


corecta în enunţurile de mai jos:
a / Nu e nicio problema!
b / Niciuna , nici două s-a apucat de curatenie.
c / N-am găsit niciunul dintre dicţionare.
d / N-au venit niciunul , nici celălalt dintre pachete.
e / In nici un caz nu voi accepta asta

2 Scrieţi forma corecta actuală a cuvintelor.


premisă sau premisă ,
disident sau disident ,
chermesă sau chermeză ,
basorelief sau bazorelief

3.Completaţi spaţiile goale cu o dată sau odată .


a / A intrat…..cu mine.
b / S-a întîmplat …..sa ne certăm.
c /Ne vom intîlni……şi…..
d / Examenul s-a amânat pentru …..succesivă.
e / Nu …am uitat acasă banii.
f / Crede –mă ….ce ai greşit , trebuie să ceri iertare.
g /S-a supărat dintr-….

4 .Alegeţi formele corecte , potrivit normelor DOOM2.


a/E un om cult şi bine crescut / bine-crescut / binecrescut.
b / Colega noastră a avut o idee bine venită / bine-venită /
binevenită.

5.Indicati genul adjectivelor din următoarele structuri:


a) metal alcalino – pamântos / metale alcalino-pământoase
b) , barometru-aneroid / barometre-aneroide ,
7
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
c) foc bengal / focuri bengale ,
d) substantiv epicen / substantive epicene
6.Ştergeti formele incorecte ale următoarelor substantive :
salariu , salar ,
serviciu , servici ,
filologă , filologă ,
doctoră , doctoriţă ,
pedagogă , pedagoagă .

7.Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi gerunziul


următoarelor verbe:
a apropia ,
a înmuia,
a tăia ,
a pierde ,
a cânta ,
a crea ,
a continua

8.Folosiţi în enunţuri următoarele substantive la singular şi


plural :
dandy, hippy , peso , click , item , trend , week-end , bleu ,
show , story .

9.Conjugaţi în propoziţii verbul ‚, a continua ’’ la indicativ


prezent.

10.Completaţi spaţiile goale cu formele verbelor :


a agrea , a crea , a recrea, a lucra .
Eu …….mult , îmi folosesc imaginaţia ,………modele noi , aşa
că am nevoie să mă ……… În week-end…….să mă duc la
munte.

8
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

RĂSPUNSURI TEST 3

1.a) nici o ; b) nici una , nici două ;c) niciunul d) niciunul ;e)
niciun

2.premisă , disident , chermeză , basorelief.

3 .a) odată
b) o dată
c) odată şi odată
d) o dată
e) o dată
f) odată
g) dintr-odată

4. a) bine-crescut
b) bine-venită.

5.
a) masculin
b) , feminin ,
c) masculin ,
d) feminin ,
e) masculin ,
f) feminin.

6. salariu , serviciu , filologă , doctoriţă , pedagogă.

7.apropiind , înmuind , tăind , pierzând , cântând , creând ,


continuând.

8.dandy , hippy , peso , clickuri , itemuri , trenduri , week-enduri ,


bleu-uri , show-uri , story-uri .
9
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

9.eu continui ,
tu continui ,
el continuă ,
noi continuăm ,
voi continuaţi ,
ei continuă

10.lucrez , creez , recreez , agreez.

10
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 4

1. Scrie corect următoarele grupări:


catedra de limba română
serviciul de contabilitate
adevărul literar
declaraţia universală a drepturilor omului
simfonia fantastică

2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii:


alteţea sa regală
domnia sa
excelenţa voastră
înălţimea voastră
sfinţia sa
trei grigoreşti

3. Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase


de animale:
aurora (floarea-soarelui)
bazna (rasă de porci)
marele alb (rasă de porci)
dobrogeana (rasă de vaci)

4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule:


Bucureşti-nord
Europa-centrală
Europa de est
Polul sud
antichitatea
evul mediu
Primul război mondial
11
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
Războiul de treizeci de ani
Anul nou
Paştele
5. Alege varianta corectă:
bună-stare/bunăstare
duraluminiu/dur aluminiu
lungmetraj/lung metraj
bunăcredinţă/bună-credinţă
binefacere/bine facere
răufăcător/rău-făcător
răuvoitor/rău-voitor
bun simţ/bun-simţ
concertmaistru/concert-maistru
valvârtej/val-vârtej
bună-cuviinţă/bunăcuviinţă
bunăcreştere/bună-creştere

6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect:


A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, prim-ministru,
prim-balerină, prim-viceprim-ministru, untdelemn
B) pimadonă, prim-ajutor, prim-amorez, prim-ministru,
prim-balerină, prim-vice-prim-ministru, unt-de-lemn

7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


triplusalt, triplu voal, dublu casetofon, trei-fraţi-pătaţi,
cinci degete (plantă), doi fraţi ( plantă)

8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


după amiază, după-masă, director adjunct, director
general, daco roman, daco român

9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


mamă mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge rece, vorbă
lungă, linge blide, papă lapte

12
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
10. Formează pluralul substantivelor:
cariocă, cascadă, plapumă, carusel, căpşună, cânepă,
chibrit, gogoaşă, rabin
11. Formează pluralul corect pentru:
bodyguard, bluff, boogie, bordeaux, brandy, breakfast,
cutter, cyborg, desktop, deux-pièce, debuşeu, dealer, clik,
gadget, item, trend, week-end, show, story

12. Subliniază variantele corecte:


decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă,
hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă,
pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări,
schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem

13. Scrie corect femininul substantivelor:


dendrolog, omolog, doctor, biolog, baroc, ginecolog,
girant, filolog, pedagog, fizician, recordmen

14. Scrie corect neologismele:


friteoză, macheor, machioză, madame, singăl, gips,
gablonţ, gafor, haus

15. Formează femininul:


macedonean, american, belgian, canadian, coreean,
englez, hondurian, indian

13
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

RĂSPUNSURI TEST 4
1. Scrie corect următoarele grupări:

Catedra de limba română


Serviciul de contabilitate
Adevărul literar
Declaraţia universală a drepturilor omului
Simfonia fantastică

2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii:


Alteţea Sa Regală
Domnia Sa
Excelenţa Voastră
Înălţimea Voastră
Sfinţia Sa
trei Grigoreşti

3.Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase de


animale:
Aurora (floarea-soarelui)
Bazna (rasă de porci)
Marele Alb (rasă de porci)
Dobrogeana (rasă de vaci)

4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule:


Bucureşti-Nord
Europa-Centrală
Europa de Est
Polul Sud
Antichitatea
Evul Mediu
Primul Război Mondial
14
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
Războiul de Treizeci de ani
Anul Nou
Paştele

5. Alege varianta corectă:


bunăstare
duraluminiu
lungmetraj
bună-credinţă
binefacere
răufăcător
răuvoitor
bun-simţ
concertmaistru
valvârtej
bună-cuviinţă
bună-creştere

6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect:


A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, prim-
ministru, prim-balerină, prim-viceprim-ministru,
untdelemn

7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


triplusalt, triplu-voal, dublu-casetofon, trei-fraţi-pătaţi,
cinci-degete (plantă), doi-fraţi ( plantă)

8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


după-amiază, după-masă, director adjunct, director
general, daco-roman, dacoromân

9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


mamă-mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge-rece, vorbă-
lungă, linge-blide, papă-lapte

15
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
10. Formează pluralul substantivelor:
carioci, cascade, plăpumi, carusele, căpşune, cânepi,
chibrituri, gogoaşe, rabini

11. Formează pluralul corect pentru:


bodyguarzi/bodygarzi, bluffuri, boogie-uri, bordeaux-
uri, brandy-uri, breakfasturi, cuttere, cyborgi,
desktopuri, deux-pièce-uri, debuşee, dealeri, clikuri,
gadgeturi, itemuri, trenduri, week-enduri, show-uri,
story-uri

12. Subliniază variantele corecte:


Toate formele sunt acceptate
decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă,
hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă,
pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări,
schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem

13. Scrie corect femininul substantivelor:


dendrologă, omologă, doctoriţă, biologă, barocă,
ginecologă, girantă, filologă, pedagogă, fiziciană,
recordmenă

14. Scrie corect neologismele:


friteuză, machieur, machieuză, madam, single, ghips,
gablonz, gafeur, house

15. Formează femininul:


macedoneancă, americancă, belgiancă, canadiancă,
coreeancă, englezoaică, honduriană, indiană

Propunatori:
Prof. Idomir Cornel
Prof. Costaru Anca Elena
16
Teste Doom2 Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului
Prof. Zaharescu Gabriela
Prof. Badiu Maria
Grup Şcolar „Nicolae Bălcescu”, Întorsura Buzăului

17

S-ar putea să vă placă și