Sunteți pe pagina 1din 2

MIC DICŢIONAR DE PARONIME

cuvânt definiţie exemplu


Aliniat Aşezat în linie dreaptă La sport ne aliniăm repede.
Alineat Rând dintr-un text Trebuie să scriem cu alineat.
Anual care are loc o dată pe an Petrecerea are loc anual.
Anuar publicaţie ce apare într-un an În anuar se descrie toată activitatea firmei
Atlas colecţie de hărţi Ne trebuie un atlas la geografie
Atlaz ţesătură asemănătoare cu satinul Mi-am făcut un costum din atlaz
Calitate însuşire Cea mai bună calitate a lui este
sinceritatea.
Caritate generozitate A dat dovadă de caritate când l-a ajutat pe
colegul său.
Campanie operaţiuni militare Fratele meu a participat la o campanie
militară.
Companie a însoţi pe cineva I-am ţinut companie până a venit el.
Cazual întâmplător Totul în viaţă se întâmplă cazual.
Cauzal privitor la cauză Propoziţia cauzală este greu de găsit.
Complement funcţie sintactică Azi am învăţat complementul.
Compliment laudă Mi-a făcut multe complimente.
Confuzie încurcătură Am făcut o confuzie la lucrare.
Contuzie lovitură Copilul are o contuzie la cap.
Emigra A se stabili în altă ţară Mulţi români au emigrat în Italia.
Imigra A veni dintr-o altă ţară O familie americană a imigrat la noi în
ţară.
Migra A se deplasa dintr-o ţară în alta Noi avem multe păsări migratoare.
Eminent excepţional El este un copil eminent.
Iminent inevitabil Un cutremur este iminent.
Eroare greşeală Am făcut o eroare mare.
Oroare groază, grozăvie La noi în sat s-a petrecut o oroare.
Evalua a calcula Am evaluat toate pagubele.
Evolua a se dezvolta Noi am evoluat de anul trecut.
Familial legat de familie Acestea sunt probleme familiale.
Familiar cunoscut Această lecţie îmi este familiară
Fisă Monedă Îmi trebuie o fisă pentru telefon.
Fişă Foaie de hârtie cu însmnări Am primit o fişă de exerciţii.
A insera A include Am mai inserat ceva în text.
A însera A se face seară Afară s-a înserat.
Jantă Parte a unei roţi Maşina mea e pe jantă.
Geantă poşetă Are o geantă frumoasă.
Numeral Parte de vorbire Trei este un numeral.
Numerar Sumă de bani La magazin se plăteşte numerar.
Omis Uitat Am omis să scriu ceva important.
Emis produs S-a emis un nou produs de curăţat.
Original Autentic Acest tablou este original, nu o copie.
Originar Care este de loc din Noi suntem originari din Covasna.
Prenume Numele de botez Prenumele lui este Ion
Pronume Parte de vorbire Azi învăţăm pronumele personal
Prepoziţie Parte de vorbire Prepoziţia stă în cazul acuzativ.
Propoziţie Comunicare cu un singur predicat Noi facem o propoziţie simplă.
Solidar Persoană unită cu alta pentru o faptă Elevii sunt solidari să plece în excursie.
Solitar singuratic Colegul meu este cam solitar.
Exerciţii

1. Subliniaţi paronimul potrivit în context:


zăcământ petrolier/petrolifer a demara în trombă/trompă
idee originală/originară critic literar/literal
locuinţă temporală/temporară conduită familială/familiară
operă originară/originală virtuos/virtuoz al pianului
pericol iminent/eminent a-şi apropia/apropria bunurile altuia
industrie carbonieră/carboniferă plăteşte în numerar/numeral
a gera/gira averea unei persoane a investi/a învesti pe cineva în funcţie
transcriere literară/literală a răspuns orar/oral
medicul proscrie/ prescrie reţeta maistrul/maestrul era violonist celebru
articolul a fost inserat/înserat în ziar utilaj miner/minier
bucătăria este o dependenţă/dependinţă a casei el invocă/evocă motive serioase
cărţile au fost distributive/distribuite în şcoli comisia a evaluat/evoluat pagubele
Îi trebuie o fisă/fişă de telefon la geografie avem un atlaz/atlas voluminos

2. Înlocuiţi cuvintele scrise greşit:


a) Îi ştiu numele, dar nu îi ştiu pronumele.
b) Fiecare aliniat începe cu literă mare.
c) Tatăl lui lucrează la mină, deci este minier.
d) Evoluarea cunoştinţelor se face prin lucrări scrise.
e) Temporal am locuit cu bunicii.
f) Acest tablou îmi este familial.
g) Anul acesta şcolar oralul este mai încărcat.
h) Persoana aceasta se inervează repede.