Sunteți pe pagina 1din 15

EXERCIII

Itemi obiectivi ( cu rspuns de alegere multipl)


1) Indicai variantele corecte ale cuvintelor de mai jos:
a) antilop /antelop, desear / disear, distructiv/ destructiv, dizenterie / dezinterie,
feminin / femenin, genetiv / genitiv, infirmerie / infermerie, mpiedica / impedica, ntunerec /
ntuneric, jratic / jratec, petec / petic, pedic/ piedic, piersic / persic, slbatec / sl-
batic, tomnatic / tomnatec;
b) alee / aleie, azaleie / azalee, agreiez / agreez, coiexisten / coexisten, constituie /
constitue, contribuiel contribue, corneie / cornee, epoc / iepoc, epopeie / epopee, eire /
ieire, ctre / ctr, doipe / doisprezece, finee / fine, ideie / idee, iezer /ezer / iezr, mtas
/ mtase, prec!e / perec!e, rzima / rzema / rezema, serviciu / servici, diforma / deforma,
dumeri / dumiri, nclica / ncleca, mpeliat / mpieliat, nveruna / nvieruna;
c) ferstru / fierstru, ecran / iecran, !elicopter / ielicopter / elicopter, poem / poiem,
poiezie / poezie, erudit / ierudit, evolua / ievolua, iezita / ezita, muzeie / muzee, liceie / licee,
el / iei, era / iera, eu / ieu, ierbar /erbar, ierbivor / erbivor, erbicid / ierbicid, erbaceie/
erbacee;
d) b"jb"i / b"jb"i, c"r"i / c"ri, d"rdi / d"rd"i, j"il f""i, !"r"i / !"ri, p"r"i / p"ri,
sf"ri / sf"r"i, s"s"i / s"si, ""i / "i, v"ji / v"j"i, zb"rn"i / zb"rni;
e) familia / familiia, via / viia, istoria / istoriia, ia / iia, roc!ia / roc!iia, familie / familiie,
vie / viie, istorie / istoriie, roc!ie / roc!iie, ie / iie#
$) Subliniai formele corecte de singular din perechile de cuvinte de mai jos:
a) aaz / aeaz, neal / nal, jale / jeale, jear / jar, a / ea, apte / eapte / epte,
eade / ade, birjar / birjear, coear / coar;
b) coaje / coaj, c"rj / c"rje, grije / grij, uii / ue, mnu / mnue, gogoae / go-
goa, ppue / ppu, vielu / vielue, nrvae / nrva, cmae / cma;
c) nela / nla, jlui / jelui, jeratic / jratic, lu / elu, nule / enule, edea /
dea, egalnic / galnic, etrar / trar;
d) s"ngur / singur, st"nge / stinge, main / ma"n, sub"re / subire, zic / z"c, blajin /
blaj"n, "r / ir, "nt / int, urzic / urz"c, z"mi / zimi#
%) Alegei i rescriei formele corecte ale cuvintelor de mai jos:
a) incrimina / ncrimina, infiltra / nfiltra, ncarna / incarna, ncrusta / incrusta, implica /
mplica, nculpat / inculpat, indemnizaie / ndemnizaie, in!ala / n!ala, insera& nsera,
insinua / insinua, insufla / nsufla, intona / ntona, investi / nvesti, nvestiie / investiie, n-
casa / incasa;
b) auricol / auricul, cuprinde / coprinde, fascicul / fascicol, fascicol / fascicul, mar-
mor / marmur, matricol / matricul, mosafir / musafir, pericol / pericul, plapom / pla-
pum, tentacul / tentacol, ve!icul / ve!icol, repaus /repaos;
c) adaos / adaus, articol / articul, ridicul / ridicol, batjocori / batjocuri, !orticul / !orti-
col, !aus / !aos, oracol loracul, receptacol / receptacul, secol / secul;
d) afluient / afluent, menuiet / menuet, ambiguie / ambigue, statuet / statuiet, asiduie /
asidue, duiel / duel, duet / duiet, efectuiez / efectuez, situiez / situez, perpetuez / perpetuiez,
confluien / confluen, influient / influent, influen / influien, siluet / siluiet, piruiet /
piruet, puieril / pueril, respectos / respectuos;
e) ambigu / ambiguu, atuu / atu, continu / continuu, rezidu / reziduu, vacum / vacuum,
discontinu / discontinuu, perpetuu / perpetu;
f) acoarel / acuarel, anguas / angoas, balansor / balansoar, explota / exploata,
explora / exploara, igoan/ iguan, fermuar / fermoar, pavuaza / pavoaza, pledoarie / pledua-
rie, savuare / savoare;
g) contiin / contin, cunotiin / cunotin, desfiina / desfina, fic / fiic, fiin /
fin, ncunotiina / ncunotina# nfina / nfiina, ntina / ntiina, recunotin / recu-
notiin, tin / tiin;
h) acela / acelai, aceiai / aceia, aceea / aceeai, aceluiai / aceluia, iar / iari,
nsui / nsu, totu / totui.
Itemi de completare a spaiului lacunar:
') Punei n locul punctelor diftongii iasau eai argumentai alegerea t!cut!: ale "#
am " z, d "1, jo "# lun "# mar (, m " rg, p "tr, v " , l "c# (p#
)) $ai e%emple de cuvinte care s! conin! hiaturile: a & a, a & e, e & a, e & e, i-a, i & e, i- i,
o-a, o-e, o-o, u-e, u-u#
*) Subliniai cu o linie diftongii i cu dou! linii triftongii din cuvintele de mai jos# not'nd
cu semnul ( semivocalele: ceas, dou, nou, foiau, iarn, lcrmioar, leoaic,
poezie, soseau, suiai, trecea, treceau, veg!ea, veg!eau#
+) Se dau cuvintele: atrgtor, balcon, bob, cojoc, cot, des, detept, dorm, frumos,
nelept, ,m) joc, oblon, picior, pot, rog, scot, silitor, sorb-
a) folosii&le la o alt! form!# care comport! o diftongare)
b) clasificai cuvintele obinute dup! partea de vorbire c!reia i aparin)
c) preci*ai diftongii i elementele lor componente.
.) +recei la plural substantivele de mai jos i spunei ce observai sub aspect fonetic i
fle%ionar: boal, coad, coaj, coal, floare, ninsoare, oar, poart, roat, sear,
stropitoare, coal#
/) Indicai prin subliniere formele corecte ale cuvintelor de mai jos:
a) c!irilic / cirilic, cuaternar / cvaternar / coaternar, frecvent / fregvent, orc!estr /or!estr,
consecvent / consegvent, cvintet / 0uintet, elogvent / elocvent, lingual / lingval, lingvistic /
linguistic, sanguin / sangvin, frustra / frusta, oprobiu / oprobriu;
b) alva / !alva, exagon / !exagon, fals / fal, falifica / falsifica, furnisa / furniza, !azard /
azard, !elicopter / elicopter, !elioterapie / elioterapie, !ieroglif / ieroglif, !igien / igien,
!umor / umor, musc!etar / muc!etar, musculatur / muc!iulatur, scen / cen, sceptic /
ceptic, spaclu / paclu, spalier / palier, spic!er / pic!er / spi1er / spicr, spi / pi,
standard /tandard, start / tart, stat de plat / tat de plat, stac!et / tac!et, tecr /
stecr / tec!er, toc / stoc, strangula / trangula, strand / trand, stand / tand;
c) asbest / azbest, asv"rli / azv"rli, glasvand / glazvand, presbit / prezbit, sgomot / zgomot,
sgur / zgur, sgard / zgard, zbiera / sbiera, sv"nta / zv"nta, isvor / izvor, besmetic /
bezmetic, tranzitiv / transitiv;
d) basma / bazma, cazma / casma, caznic / casnic, cismar / cizmar, doznic / dosnic, eroism /
eroizm, obraznic /obrasnic, osmoz /ozmoz, pasnic / paznic, plasm / plazm, pleonasm /
pleonazm, premiz / premis, prizm / prism, sesiune / seziune, trznet / trsnet, obtura
/optura;
e) escadril / excadril, escava / excava, escroc / excroc, espadril / expadril, estaz / extaz,
estrad / extrad, excal / escal, expedia / espedia, experanto / esperanto, expune / espune,
extrem / estrem, extompa / estompa, exem / egzem / eczem;
f) cortejiu / cortej / cortegiu, naufragi / naufragiu, peisaj / peisagiu, personaj / personagiu,
privilegiu / privilegi / privilej, servici / serviciu#
12) $ai e%emple de cuvinte in care:
a) litera x se pronun! cs;
b) litera x se pronun! gz;
c) in locul literei x se folosete grupul de litere cs#
11) ,ormai pluralul masculin al substantivelor i al adjectivelor: complex, convex, fox,
linx, perplex, prolix, sfinx, ortodox#
1$) +ranscriei fonetic urm!toarele cuvinte i preci*ai num!rul literelor i al sunetelor lor:
cear, ceas, cere, c!eam, c!em, c!iocuri, gean, g!erg!ef, g!iozdan, gingie, ng!e,
examen, exterior#
1%) Scriei alte cuvinte n care literele i grupurile de litere c# g# c!, g! s! fie urmate de e,
i# Ar!tai c'te litere i c'te sunete sunt n fiecare cuv'nt.
1') -rtografiai urm!toarele cuvinte scrise aici aa cum se pronun!: blomarin, cau-boi,
c!ici, dizel, fer-plei, !obi, living-rum, intermeo, pic-ap, randevu, marc!eting, mene-
gement, uic!end, autsaider, bestselr, biznis, brigi, copirait, ianc!eu, imbrolio,
minion, romi, spici, sprei, striptiz, ou, 3ordo, 3#4# 5ajdeu, 6l# 7ilipide, 8irn!en, ..
9egrui, 9iu-iorc, :ecspir#
1)) $ai c'te trei e%emple de cuvinte sau grupuri de cuvinte care conin silabe alc!tuite
din:
a) dou! cuvinte ntregi)
a) un cuv'nt ntreg i nceputul altui cuv'nt)
b) sf'ritul unui cuv'nt i un cuv'nt ntreg)
c) sf'ritul unui cuv'nt i nceputul altui cuv'nt)
d) un sunet /o vocal!))
e) un cuv'nt ntreg /cuvinte monosilabice))
f) dou! sau mai multe sunete al!turate ale aceluiai cuv'nt.
1*) $esp!rii n silabe cuvintele i grupurile de cuvinte de mai jos# ar!tai din ce
suncompuse silabele i enunai regulile desp!ririi lor n silabe i ale folosirii liniuei
de unire /cratimei) acolo unde este ca*ul: agronomie, ax, dreptung!i, duc"ndu-l,
funcionare, g"ndindu-se, inegal, mi-aduce, mi-au adus, oare, pentru, rou, dac-
auzea, tractor, vec!ime#
1+) $esp!rii in silabe cuvintele urm!toare: acuarel, ambiguu, anorganic, cais, cais,
c!iocuri, coafa, coafor, cuant, cuar, cuaternar, despre, dezaproba, dinapoi,
dreptung!i, ecuator, ecuaie, funcie, geografie, gua, !ieroglif, iguan,
ineficacitate, inerent, ncri, jertf, poliomielit, sanctuar, scuar, seif, sigl,
subaprecia, subiect, subiectiv, sublimare, sublinia, subofier, subordonat, transa/pin,
v"rstnic, bacalaureat, antarctic, preocupare, analfabet, august, binoclu, bojdeuc,
c!intesen, duios, fiic, inospitalier, mausoleu, tabl, subestima, transoceanic,
elicopter, dizenterie, somnambul, diftong, sinonime, obiectiv, obiect, obiecie, baobab,
protozoare#
1.) $ai c'te trei e%emple de cuvinte care s! aib! accentul:
a) pe ultima silab!)
b) pe penultima silab!)
c) pe antepenultima silab!)
d) pe a patra silab!.
1/) $ai apte e%emple de cuvinte cu scriere identic!# dar cu accent diferit# preci*'nd ce
rol ndeplinete accentul.
0-) 1arcai accentul corect al urm!toarelor cuvinte: actor, antic, avarie, bolnav, butelie,
caracter, debut, fenomen, editor, matur, diplom, unic, epoc, intim, duminic, ianuarie,
lozinc, penurie, prevedere, preceptor, regizor, scrutin, sever, ervet, trafic, verig, simbol,
vatman, corector, debit#
Itemi structurai
$2) Se dau cuvintele: acele, admir, alin, altoi, alung, a opta, asud, atribui, auzi,
bar, bolii, calm, c"nt, corect, curele, fugii, gamele, !ain, !oii, iei, nsui,
modele, nebunii, parc, prietenii, restitui, roi, scurt, umbrele, vesel, voi, vrjitorii#
a) accentuai diferit cuvintele date i preci*ai care dintre ele i schimb!: & timpul)
& timpul i persoana)
& genul)
& numai sensul# nu i valoarea morfologic!)
& numai valoarea morfologic!)
& at't sensul# c't i valoarea morfologic!.
b) indicai care dintre cuvinte au valoare morfologic! de substantive articulate definit /cu
articol hot!r't).
00) $esp!rii n silabe strofa de mai jos conform versificaiei# marcai accentele# identificai
i e%tragei diftongii i apoi motivai folosirea cratimei n te%t:
;4rivitor ca la teatru
<u in lume s te-nc!ipui#
=oace unul i pe patru,
<otui tu g!ici-vei c!ipu-i;
/1. 2minescu# >loss)
03) 2liminai structurile cacofonice pe care le conin urm!toarele e%emple i scriei&le#
p!str'ndu&le sensul:
a) ?!iar dac c"teodat greete, s nu-l pedepseti#
b) 9u tia c mama sa s-a dus la serviciu#
c) 9u tiu dac au fost acolo sau s-au dus altundeva#
d) @i comunic c nu va mai merge n excursie#
e) ?e cere el este greu de gsit#
f) 4rima main este un autoturism de teren.
g) Aa laminor lucreaz muli salariai#
!) Bl dispune de destui bani pentru a face o mare investiie#
i) <rebuia s se duc cu el p"n acolo#
Itemi obiectivi ( cu rspuns de alegere multipl)
4) Sunt ntotdeauna vocale sunetele:
a) /a/# /!/# /e/)
b) /e/# /i/# /o/)
c) /'/# /o/. /u/)
d) /a/# /!/# /'/)
e) /i/. /u/# /'/.
0) Pot fi at't vocale# c't i semivocale sunetele:
a) /a/# /!/# /'/)
b) /e/# /i/# /a/)
c) /u/. //# /a/)
d) /e/# /i/# /o/# /u/)
e) /o/# /u/# /'/5
3) Preci*ai care serie de cuvinte conine vocala /e/:
a) er, erou, epoc, ea, vrea;
b) examen, pleac, seac, ieri, seri;
c) cercei, ,s) plece, eroism, poezie, geografie;
d) el, ceap, c!eam, ng!e, g!erg!ef;
e) gean, geme, geant, veg!ea, tocmea#
6) Sunetul /i/ este numai semivocal! n cuvintele:
a) poem, aerodrom, ea, vorbeau, tceau;
b) alearg, ,s) mearg, ne-a zis, ne-au adus, vrea;
c) trei, ie, iepure, baie, foaie;
d) ardei, oaie, ieri, stea, mea; e)fierbe, seam, zeam, sear#
7) Sunetul /i/este numai vocal! n cuvintele:
a) c!in, vie, inite, inviolabil, !ieroglif;
b) ardei, vrei, iute, iarb, claie;
c) dispariie, iar, creioane, scriere, fiin;
d) tiin, uneia, altuia, !iat, inginer;
e) fie, fiecare, farmacie, cineast, fiic#
8) Sunetul /i/este numai semivocal! n cuvintele:
a) familie, iute, iaurt, iubire, vii;
b) copii, copie, albie, alifie, iernatic;
c) fiindc, iniiatic, ia, fiarb, iarn;
d) vrei, oaie, ardei, baie, douzeci;
e) claie, iute, bei, ploaie, ierbar#
9) Sunetul /o/ este numai vocal! n cuvintele:
a) oameni, oare, soare, c!ior, metrou;
b) cadou, geometrie, c!ior, sc!ior, nou;
c) poate, scoate, dou, roat, cooperativ;
d) ornament, orologiu, foame, moarte, leoaic;
e) operaie, noapte, leoaic, soart, a doua#
:) Sunetul /o/ este numai semivocal! n cuvintele:
a) onomatopeic, onomastic, ornament, omenos, oase;
b) vocal, voce, oi, mioare, superioare;
c) oare, soare, poate, floare, protozoare;
d) moare, covoare, leoarc, tigroaic, poart;
e) doare, joac, vou, moarte, foarte#
;) Sunetul /u/ este numai vocal! n cuvintele:
a) respectuos, tatuaj, continuu, ambiguu, menuet;
b) acuarel, cuant, cuaternar, cuar, gua;
c) bcuan, steaua, piua, roua, perpetuu;
d) reziduu, vacuum, asiduu, neua, basmaua;
e) atuuri, plou, douzeci, nou, vou#
4-) Sunetul /u/ este numai semivocal! n cuvintele:
a) ziu, bcuan, tatuare, m"ng"iau, treceau;
b) iguan, scuar, cuant, metrou, cadou;
c) suiau, veneau, vorbeau, aterizau, piruet;
d) pueril, duel, coborau, avansau, veg!eau;
e) siluet, confluen, urcau, !otrau#
44) <n diftong este alc!tuit din:
a) dou! vocale al!turate pronunate ntr&o silab!)
b) o vocal! i o semivocal! al!turate i pronunate ntr&o silab!)
c) o semivocal! i o vocal! al!turate i pronunate ntr&o silab!)
d) dou! vocale al!turate i pronunate n silabe diferite)
e) dou! semivocale al!turate i pronunate ntr&o silab!.
40) <n triftong este alc!tuit din:
a) trei semivocale al!turate i pronunate ntr&o silab! /sv=sv=sv))
b) dou! semivocale i o vocal! al!turate i pronunate ntr&o silab! /sv=sv=v))
c) dou! vocale i o semivocal! al!turate i pronunate ntr&o silab! /v=v=sv))
d) o semivocal!# o vocal! i o semivocal! al!turate i pronunate ntr&o silab!
/sv=v=sv))
e) o vocal! i dou! semivocale al!turate i pronunate ntr&o silab! /v=sv=sv).
43) 2%ist! hiat atunci c'nd sunt:
a) dou! vocale al!turate pronunate n silabe diferite)
b) o vocal! i o semivocal! al!turate pronunate n silabe diferite)
c) o semivocal! i o vocal! al!turate pronunate n silabe diferite)
d) dou! semivocale al!turate pronunate n silabe diferite)
e) doi diftongi al!turai pronunai n silabe diferite.
46) Preci*ai care serie de cuvinte conine diftongi:
a) dou, treceau, ncetau, Ainioar, coafor;
b) geograf, trezea, floare, venea, gsea;
c) protozoare, toalet, veg!ea, floare, ploaie;
d) cais, msea, ,al) treilea, zbug!eam, c!emau;
e) niciodat, dezmiard, ieftin, pantofior, farfurioar#
47) Preci*ai care serie de cuvinte conine triftongi:
a) mergeau, nsoeai, cojeau, veneau, soseau;
b) mi-au zis, Aeoaic, tigroaic, Ae-au dat, preau;
a) tceau, spuneau, triau, voiau, ncleiau;
c) suiai, scriai, poleiau, napoiai, iau;
d) munceau, m"r"iau, tiai, m"ng"iai, beau#
48) Preci*ai care serie de cuvinte conine vocale n hiat:
a) !ieroglif, protozoare, geometric, fiin, toalet;
b) afluent, discontinuu, vie, nuia, familie;
c) roc!ie, aer, aerisire, rou, treime, neic;
d) zoologie, realizare, creaie, recreaie, doin;
e) boreal, ireal, construcie, cereale, subiect#
49) Preci*ai care serii de cuvinte conin formele corecte:
a) auxiliar, cocs, complexi, aaz, jecmni, elu, etrar, poiezie;
b) micsandr, eczem, compleci, lu, trar, poezie, statuie, statuet, proroc;
c) mixandr, egzem, aeaz, jcmni, augziliar, statue, statuiet, erbicit, prooroc;
d) ierbicid, osmoz, pleonazm, cism, seziune, trznet, premiz, c!ermez, preerie;
e) osmoz, cizm, pleonasm, trsnet, sesiune, premis, c!ermes, izm, prerie#
4:) Preci*ai care serie de cuvinte conine formele corecte:
a) s invoace, s convoace, abreviaz, constitue, s continue, pitoreasc, burleasc, groteasc,
g!ia, c!eabur, g!iaur, ntemeiez, agreiez, s iese;
b) s invoce, s convoace, abreviaz, constitue, s continuie, pitoresc, burlesc,
groteasc, g!ia, c!iabur, g!eaur, ntemeez, agreiez, s iese;
c) s invoce, s convoce, abrevieaz, constituie, s continue, pitoreasc, burleasc,
groteasc, g!ia, c!iabur, g!iaur, ntemeiez, agreez, s ias;
d) s invoce, s convoace, abreviaz, consituie, s continue, pitoreasc, burlesc,
grotesc, g!ea, c!iabur, g!iaur, ntemeiez, agreez, s ias;
e) s invoce, s convoace, abreviaz, constituie, s continuie, pitoreasc, burlesc,
grotesc, g!ia, c!eabur, g!iaur, ntemeiez, agreez, s iese#
4;) Alegei formele corecte:
a) nal, jale, jar, apte, a, deja, jalb, nfim, coaj, u;
a) neal, jale, jar, apte, ea, deja, jalb, nfiem, coaje, ue;
b) nela, jelui, jratic, jecmni, nule, eram, erau, eu, el, alee, eroism, ecuator, idee,
poet, erbivor, erboriza, ierbar, erbacee, erbicid;
c) nela, jlui, jratic, jcmni, nule, eram, erau, eu, el, aleie, eroism, iecuator,
idee, poiet, ierbivor, erboriza, erbar, erbacee, ierbicid;
d) basma, cazma, casnic, dosnic, obraznic, paznic, plasm, cazn, izlaz, pleonasm,
prism;
a) bazma, cazma, casnic, doznic, obrasnic, plazm, cazn, islaz, pleonazm, prizm#
0-) Alegei formele corecte:
a) contiin, cunotin, ncunotina, nfiina, ntiina, recunotin, distructiv,
infirmerie-
b) contin, cunotin, ncunotiina, nfiina, intina, recunotin, destructiv,
infermerie;
c) adaus, articol, auricol, fascicol, fascicol, marmor, repaos, ridicul, ve!icol,
tentacul, plapom;
d) adaos, articol, auricul, fascicul, fascicul, marmur, repaus, ridicol, ve!icul, tentacul,
plapum;
a) afluent, ambigue, asidue, contribue, constitue, duel, duet, efectuiez, situiez, conflu-
en, influien;
e) ofluent, ambigue, asidue, contribuie, constituie, duel, duet, efectuez, situez, confluen,
influen#
04) Preci*ai care sunt formele corecte:
a) cirilic, frustra, oprobiu, or!estr, apropria />a&i nsui>)# expropria;
b) c!irilic, frustra, oprobriu, orc!estr, apropria />a&i nsui>)# expropria;
c) !alva, elicopter, !ieroglif, igien, musc!etar, scen, sceptic, paclu, spalier, spic!er,
pi, stat de plat, strangula;
d) !alva, !elicopter, ieroglif, !igien, muc!etar, cen, ceptic, spaclu, palier,
pic!er, pit, tat de plat, trangula;
e) asbest, azv"rli, glazvant, presbit, zgomot, zgur, aizberg, glazbeton, jurizdicie, isvor,
nzdrvnie, zbiera, rsbate, besmetic;
f) azbest, azv"rli, glasvand, prezbit, zgomot, zgur, aisberg, glasbeton, jurisdicie, izvor,
nzdrvnie, zbiera, rzbate, bezmetic#
00) Preci*ai care sunt formele corecte:
a) escadril, escalada, excavator, excela, escadron, escapad, excelent, excreie, es-
c!imos;
b) excadril, excalada, excavator, excela, excadron, excapad, excelent, escreie, ex-
c!imos;
c) expadril, experanto, expedia, exploata, expoziie, expune, explica;
d) espadril, esperanto, expedia, exploata, expoziie, expune, explica;
e) estetic, extaz, estompat, extemporal, estrad, extrage, estuar, extremitate, extra-
ordinar;
f) estetic, extaz, extompa, extemporal, extrad, estrage, estuar, estremitate, extra-
ordinar#
03) .onsoana /c/ se notea*! cu literele:
a) c, c!, c!e;
b) c, 1, e!i;
c) c, 0, 1;
d) c, ce, ci;
e) 0, e!i, ce#
06) .onsoana /?@/ se notea*! cu literele:
a) c, c!, 1, 0, c!e;
b) 0, e!i, 0u, 0ui;
c) c!e, c, 0, 1i;
d) 1i, 1e, e!i, c!e, 0ue, 0ui;
e) 1, 0u, 0, e!i#
07) Preci*ati care serie de cuvinte contine consoana Ici:
a) car, acar, crmid, cumprtor, ac, acesta;
b) c!iar, c!eam, c!enar, arlec!in, vecin;
c) ceas, circ, acela, arici, cicoare;
d) cioar, cas, c!ior, cercettor, cere;
e) c!in, oc!ean, ocean, cercei, cinstit#
08) Preci*ai care serie de cuvinte conine consoana /A/:
a) geam, g!erg!ef, g!ioc, ginere, general;
b) geam, gene, gem, gingie, geografie;
c) gar, garant, gir, g!emotoc, g!inion;
d) girofar, ger, gogoar, ng!e, ng!iitur;
e) ager, agenie, ag!iotant, garaj, gingivit#
09) Se pronun! BcsC n cuvintele:
a) galaxie, !exagon, lexic, exact, maxilar;
b) expoziie, exerciiu, expresiv, extemporal, fix;
c) exil, box, convex, excursie, expedia;
d) axiom, box, exemplu, circumflex, claxon;
e) anex, aproximaie, asfixia, ax, exod#
0:) Se pronun! /g*/ n cuvintele:
a) oxigen, relaxa, saxofon, sintax, tax;
b) taxi, textil, toxic, xantofil, xilofon;
c) xilogravur, explozie, fox, convex, perplex;
d) elixir, exact, exala, executa, exil;
e) linx, prolix, sfinx, exista, xerox#
0;) Dn cuv'ntul ea, litera e:
a) notea*! semivocala /e/)
b) notea*! vocala /e/)
c) notea*! diftongul ea)
d) notea*! semivocala /ie/)
e) nu are valoare fonetic!.
3-) Dn cuv'ntul ei, litera e:
a) notea*! semivocala /e/)
b) notea*! vocala /e/)
c) notea*! semivocala /i/)
d) nu are valoare fonetic!.
34) Eitera e nu are valoare fonetic! n cuvintele:
a) g!ea, gene, geant, ncearc, cerceta, c!eam, c!enar, >!eorg!e;
b) ceasornic, ceas Cov, cerere, ceart, c!emare, geam, geant, ng!eat;
c) geam, geamantan, g!ear, g!eat, cearcn, cearda, c!eag, c!eam;
d) cenzur, ceramic, ceangu, general, geamba, g!em, georgian, geote!nic;
e) genetic, geamgiu, ager, acerb, ace, nc!eg, ng!eat, veg!ea#
30) Eitera i nu are valoare fonetic! n cuvintele:
a) c!iftea, c!i!limbar, ac!iziie, c!ilie, c!iabur, c!inez, g!impe, g!ind;
b) g!iaur, c!iar, g!iont, g!iozdan, cioban, ciocan, g!ioag# g!iori;
c) c!iar, c!inez, c!iul, c!iulangiu, g!inion, cinci, citi, cite;
d) niciodat, ciuperci, cincizeci, ciclitor, atunci, aici, arici, ciur;
e) cicoare, papuci, apuci, arunci, ?ici, cineast, cinematograf, cineva#
33) Dn cuv'ntul ,a) g!ionti, litera i notea*! n ordinea din cuv'nt:
a) vocal! i semivocal!)
b) semivocal! i vocal!)
c) semivocal! i semivocal!)
a) liter! ajut!toare i vocal!)
d) semivocal! i /i/ scurt.
36) Dn cuv'ntul g!ionoaie, litera i notea*! n ordinea din cuv'nt:
a) vocal! i semivocal!)
b) vocal! i vocal!)
c) liter! ajut!toare i semivocal!)
d) semivocal! i semivocal!)
e) vocal! i /i/ scurt.
37) Dn cuv'ntul geografie, litera e notea*! n ordinea din cuv'nt:
a) liter! ajut!toare i semivocal!)
b) semivocal! i semivocal!)
c) semivocal! i vocal!)
d) semivocal! i liter! ajut!toare)
e) vocal! i vocal!.
38) Dn cuv'ntul >!eorg!e, litera e notea*! n ordinea din cuv'nt:
a) liter! ajut!toare i vocal!)
b) vocal! i vocal!)
c) semivocal! i vocal!)
d) liter! ajut!toare i liter! ajut!toare)
e) semivocal! i semivocal!.
39) Eitera e are o singur! valoare fonetic! n seria:
a) ea, eu, venea, mergea, aceea;
b) er, ieire, poezie, anemie, eronat;
c) trecea, oaie, voie, ieri, iepure;
d) elev, etajer, erupie, baie, ceap;
e) elegant, eucalipt, ncepe, ,s) nceap, vrea#
3:) Eitera i are o singur! valoare fonetic! n seria:
a) iar, iap, baie, oaie, ieri;
b) ieire, veni, auxiliar, maxilar, axiom;
c) erupie, atenie, vii, vigoare, fiin;
d) inginer, icoan, ieire, inovaie, cinci;
e) cioban, cicoare, cinematograf, ciorb, cifr#
3;) Eitera e are patru valori fonetice n seria:
a) venea, verde, c!eam, c!enar;
b) ceap, cercei, cerceta, !"rtie;
c) team, el, c!enar, ea;
d) zice, zicea, vopsea, pl"nge;
e) cear, rea, liter, c!emare#
6-) Dn cuv'ntul geamgiu sunt:
a) 9 litere# 6 vocale# 0 consoane)
b) 9 litere# 0 vocale# o semivocal!# 3 consoane)
c) 9 litere# 0 vocale# 0 semivocale# 3 consoane)
d) 9 litere# 3 vocale# o semivocal!# 3 consoane)
e) 9 litere# 6 vocale# 3 consoane.
64) Eitera e notea*! vocala i este i liter! ajut!toare n seria:
a) ceas, nceput, cere, trecea;
b) cerceta, c!eam, zice, c!el;
c) general, ng!e, g!eat, gean;
d) ginere, geometrie, geam, geant;
e) cerc, c!enar, pl"nge, g!erg!ef
60) Eitera i notea*! vocala i este i liter! ajut!toare n seria:
a) circ, g!ind, ciclea, c!in;
b) aici, ciocan, zici, g!iozdan;
c) cineva, c!ior, atunci, cciul;
d) cium, ciorb, cintezoi, ciulit;
e) crengi, ginere# g!inion, ciree#
63) .uvintele geografie, !ieroglif conin:
a) 6 silabe)
b) 7 silabe)
c) 3 silabe)
d) 8 silabe)
e) 9 silabe.
66) Sunt desp!rite corect n silabe cuvintele din seriile:
a) onc-tu-os, sub-li-ni-a, top-o-ni-mi-e, in-a-li-e-na-bil, bi-o-psi-e, su-bli-ma-re, su-biec-
tiv;
b) co-a-fa, a-nor-ga-nic, su-bo-fi-er, v"rst-nic, a-poi, si-gl, ca-i-s
c) cuan-t, de-spre, dez-a-pro-ba, ge-o-gra-ji-e, gua-, i-gua-n, po-li-o-mi-e-li-t)
d) a-cu-a-re-l, an-al-fa-bet, !ie-ro-gli-f, su-bor-do-na-t, -n-cri, un-de-va, alt-un-de-
va;
e) am-bi-gu-u, de-zar-ma-re, a-co-lo, drept-ung!i, trans-al-pin, seu-ar, cu-ar#
67) 2ste corect! desp!rirea n silabe a cuvintelor din seria:
a) re-a-jus-ta-re, dez-e-c!i-li-bra, ab-ro-ga, sin-op-tic;
b) re-a-jus-ta-re, de-ze-c!i-li-bra, a-bro-ga, si-nop-tic;
c) re-a-jus-ta-re, dez-e-c!i-libra, a-bro-ga, si-nop-tic;
d) re-a-jus-ta-re, de-ze-c!i-li-bra, ab-ro-ga, sin-op-tic;
e) re-a-ju-sta-re, de-ze-c!i-li-bra, a-bro-ga, si-nop- tic#
68) <rm!toarele desp!riri n silabe:
4 in-o-fen-siv, trans-o-cea-nic, an-al-fa-bet, in-e-gal;
$ i-napt, dez-al-co-o-li-za-re, se-if, in-sa-lu-bru;
% alt-ci-ne-va, i-nu-man, a-mo-ral, in-de-cent;
supt corecte astfel:
a) 4 i 0)
b) numai 4)
c) 4 i 3)
d) 0 i 3)
e) nici una.
69) Dn limba rom'n! se accentuea*!:
a) numai ultima silab!)
b) numai penultima silab!)
c) numai antepenultima silab!)
d) numai a patra silab!)
e) oricare silab!# accentul neav'nd un loc fi%.
6:) .uvintele ianuarie i februarie se despart corect n silabe:
a) ia-nua-ri-e, fe-brua-ri-e;
b) ia-nu-a-ri-e, fe-bru-a-ri-e;
c) i-a-nua-ri-e, feb-rua-ri-e;
d) ia-nua-rie, feb-rua-rie;
e) i-a-nu-a-ri-e, fe-br-ua-rie#
6;) Dn cuvintele ianuarie i februarie accentul cade pe:
a) ultima silab!)
b) penultima silab!)
c) antepenultima silab!)
d) a patra silab! de la sf'rit)
e) silaba iniial! /de la nceput).
7-) Sunt accentuate corect cuvintele:
a) regizor, antic, avarie, butelie;
b) regizor, antic, avarie, butelie;
c) regizor, antic, avarie, butelie;
d) regizor, antic, avarie, butelie#
74) $ac! inem seama de omografie# n formele: acele, gamele, curele accentuarea este:
a) numai pe antepenultima silab!)
b) numai pe penultima silab!)
c) numai pe ultima silab!)
d) pe antepenultima silab! sau pe penultima silab!)
e) pe ultima sau pe penultima silab!.
70) $ac! inem seama de omografie# n formele modele, umbrele, prin accentuarea diferit!
se schimb!:
a) categoria gramatical!)
b) sensul)
c) valoarea morfologic!)
d) at't sensul# c't i valoarea morfologic!)
e) at't categoria gramatical!# c't i sensul.
73) $ac! inem seama de omografie# n formele !ain, nsui, parc, vesel, prin
accentuare diferit! se schimb!:
a) sensul)
b) valoarea morfologic!)
c) categoria gramatical!)
d) at't sensul# c't i valoarea morfologic!)
e) at't categoria gramatical!# c't i sensul.
76) Sunt accentuate corect cuvintele:
a) doctori, adulter, fr"ng!ie, ari, apendice, epoc;
b) doctori, adulter, fr"ng!ie, ari, apendice, epoc;
c) doctori, adulter; fr"ng!ie, ari, apendice, epoc;
d) doctori, adulter, fr"ng!ie, ari, apendice, epoc;
e) doctori, adulter, fr"ng!ie, ari, apendice, epoc#