P. 1
Gramatica-Limbii-romane - Sintaxa Si Morfologie. Notiuni Genrale

Gramatica-Limbii-romane - Sintaxa Si Morfologie. Notiuni Genrale

5.0

|Views: 931|Likes:
Published by banubianca
teorie gramatica
teorie gramatica

More info:

Published by: banubianca on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2015

pdf

text

original

MORFOLOGIA I. VERBUL Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă acţiunea, starea sau existenţa.

Categorii gramaticale (morfologice) - modul - timpul - persoana - numărul - diateza Conjugările - I (-a): a cânta, a mânca - a II-a (-ea): a vedea, a tăcea - a III-a (-e): a face, a spune - a IV-a (-i; -î): a citi, a hotărî Clasificare 1. După înţeles: a) predicative (au înţeles de sine stătător şi formează singure predicat verbal): Băiatul citeşte. b) nepredicative(nu au înţeles de sine stătător şi nu pot forma singure predicat verbal): - copulative (nu au înţeles de sine stătător şi intră în alcătuirea unui predicat nominal alături de un nume predicativ): El este elev. - auxiliare (ajută la formarea unor moduri şi timpuri compuse: a fi, a avea, a voi): El a mers la şcoală. 2. După posibilitatea de a avea forme pentru toate persoanele: a) personale (au forme pentru toate persoanele): a scrie, a citi, a lucra, a coborî. b) impersonale ca sens şi unipersonale ca formă (au formă numai pentru persoana a III-a, singular): ninge, plouă, se cuvine, trebuie, se întâmplă, a lătra, a merita, a ajunge, a rămâne (ex.: Rămâne cum am stabilit.). 3. După posibilitatea de a avea un complement direct: a) tranzitive (permit un complement direct): a spune, a vedea, a citi (ex.: văd ceva; văd pe cineva). b) intranzitive (nu permit un complement direct): a merge, a se gândi. Verbe intranzitive 1. Verbe de mişcare: a merge, a fugi 2. Verbe impersonale: plouă, tună, ninge 3. Verbe unipersonale: trebuie, se cuvine 4. Verbe reflexive: a se gândi, a-şi aminti 5. Verbe copulative: a fi, a deveni, a ajunge, a însemna 6. Verbe la diateza pasivă

Modurile verbului - personale: indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ - nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin Timpurile a) indicativ: - imperfect - perfect simplu - perfect compus - mai mult ca perfectul - prezent - viitor - viitor anterior b) conjunctiv: - prezent - perfect c) condiţional-optativ: - prezent - perfect d) infinitiv: - prezent - perfect Verbele la moduri personaleau funcţie sintactică de predicat verbal sau predicat nominal. La modurile nepersonale, verbele au funcţie sintactică de: subiect, nume predicativ, atribut, complement. Analiza verbelor 1. Felul 2. Conjugarea 3. Diateza 4. Modul 5. Timpul 6. Persoana 7. Numărul 8. Forma Diatezele verbului Verbul are trei diateze: activă, pasivă, reflexivă. Diateza activă “Norocul ne caută el pe noi...” El a plecat la şcoală. La diateza activă acţiunea este realizată de subiectul gramatical (care poate fi exprimat sau neexprimat). Acţiunea verbului se poate răsfrânge asupra unui obiect (complement direct). Exemplu: Elevul a scris tema. Verbele la diateza activă pot fi la modurile personale (la orice timp) sau nepersonale.

fără funcţie sintactică. creioane) c) cazul: . unt. eleve. foame. Iaşi b) compuse: . SUBSTANTIVUL Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte. După formă: a) simple: grădină. şobolan. floare.prin alăturare cu blanc: Mihai Viteazul . lapte. grup. OPC. de obicei. spaghete. gâscă – gâscan. Clasificare 1. OZN Substantivele colective sunt substantive cu formă de singular şi înţeles de plural: tineret. înaintea verbului.masculin: un – doi (pom) .prin abreviere: FMI. După înţeles: a) comune b) proprii 2. cioară. armată. elevă.prin alăturare cu cratimă: cal-de-mare . blugi. maimuţă. unchi – mătuşă. Aparţin acestei diateze numai verbele însoţite de pronume reflexive. tufiş. Olt .singular (pom.cu formă numai de singular: aur. creion) . II. mulţime.cu formă numai de plural: icre.neutru: un – două (tablou) b) numărul: .plural (pomi.Diateza reflexivă “Pe uliţa satului se repeziră toţi flăcăii.” La diateza reflexivă acţiunea este realizată şi suportată de subiect. Categorii gramaticale a) genul: . Bucegi Substantivele mobile sunt substantive (nume de fiinţă) cu o formă pentru masculin şi alta pentru feminin: prinţ – prinţesă. ţărănime. Substantivele epicene sunt substantive care au o singură formă pentru masculin şi feminin: cămilă.feminin: una – două (fată) . Pronumele stau. Pronumele reflexive pot fi în cazurile acuzativ sau dativ. dar şi după acesta (gerunziu: gândindu-mă) şi se analizează împreună cu verbul. având rolul de marcă gramaticală a acestei diateze. bunăstare .prin contopire: binefacere. Substantive defective de număr: .

dativ: 1. 2.. defectiv de plural. 4. Subiect: Elevul scrie. Complement direct: L-am văzut pe colegul meu. 8. comun.nominativ 1.” aducerea-aminte = amintirea Locuţiunile substantivale sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar echivalente cu un substantiv..vocativ: Vocativul exprimă o chemare adresată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. Complement circumstanţial de mod: Ei înaintau contra vântului. Maria. Complement circumstanţial de scop: Mă pregătesc pentru examen. 5. maşinaa derapat. 8. Atribut substantival prepoziţinal: Florile de tei au căzut. . Complement circumstanţial de loc: El nu stă locului. Complement circumstanţial de cauză: N-a venit de teamă. Complement circumstanţial de timp: Ei au venit în jurul prânzului.nu se pot analiza separat . caz acuzativ. 3. .. Atribut substantival genitival: Caietul elevului este nou. 7. 5. 4. Trăsături . Nume predicativ: Cartea este fără copertă. 3. Exemplu: Vino aici. Complement indirect: Am vorbit despre părinţii mei. 6. . Complement circumstanţial de mod: Venea ca vântul. 3. o carte. lui Vasile.. Complement indirect: Românii au luptat împotriva duşmanilor. 7. Atribut apoziţional: Prietena mea. 9. Complement de agent: Problema a fost rezolvată de tata. Nume predicativ: Fratele meu este elev. 5. 2. Complement circumstanţial de loc: Ploaia s-a lăsat deasupra oraşului. Complement circumstanţial de loc: S-a aşezat în bancă.. 4. este elevă. singular. Complement circumstanţial de cauză: Din cauza poleiului. Complement circumstanţial de cauză: A întârziat datorită tramvaiului.” de aramă = substantiv simplu. atribut substantival prepoziţional Locuţiuni substantivale “Patria este aducerea-aminte de zilele copilăriei. . 3. feminin. 2. băiat! Model de analiză “De treci codri de aramă.genitiv: 1. Nume predicativ: Cărţile erau ale Mariei.acuzativ: 1. 2. 6. Complement indirect: I-am trimis bunicii mele o felicitare. Atribut substantival prepoziţional: Atacul contra lui Victor a fost violent. Nume predicativ: Gestul lui a fost contrar aşteptărilor. Apoziţie: I-am dat vărului meu.

b) nume predicativ: Vacanţa a rămas o aducere-aminte. Dativul posesiv determină: . Nume predicativ: . voinicul. .un verb: Ţi-am ascultat sfatul. mia. Complement circumstanţial de loc: S-a aşezat lângă el.un substantiv: mâna-ţi albă .substantive provenite din pronume personale: eul .substantive provenite din adjectiv: tânărul. 9. zecele.au forme de singular şi de plural . 2. binele. răul. Complement circumstanţial de mod: Învaţă ca mine. un bătrân .nominativ: Elevul este el.dativ: I-am dat cartea. 5. Schimbarea clasei gramaticale .se analizează ca un substantiv Funcţii sintactice a) subiect: Mă chinuiau părerile de rău. mâncatul. 4. Pronumele personal desemnează persoanele care participă direct sau indirect la actul comunicării. Complement direct: Am văzut-o pe ea.acuzativ: Florile sunt pentru ea. fâşul III.pot primi articol .un adjectiv: alba-ţi mână .acuzativ: Se bizuie pe mine. un trei .substantive provenite din adverb: aproapele. greul .substantive provenite din prepoziţie: o contră .substantive provenite din numeral cardinal: doiul. Funcţii sintactice 1. Atribut pronominal prepoziţional: Ei au vorbit cu respect despre ea. hopul..substantive provenite din pronume reflexive: sinele. . 7. Complement indirect: . Complement de agent: Cartea este scrisă de el. Dativul posesiv Dativul posesiv este exprimat prin formele neaccentuate ale pronumelui personal. roşul.substantive provenite din verb: scrisul. Subiect: Noi pregătim un spectacol. vorbitul . 6.genitiv: Cărţile sunt ale lui.nu se pot declina .substantive provenite din interjecţie: oful. suferindul. suta. sinea . . . 8. Complement circumstanţial de timp: Am sosit după el. PRONUMELE Pronumele este partea de vorbire flexibilă care ţine locul unui substantiv. 3.

4. exprimând identitatea între obiect şi subiectul verbului. Complement circumstanţial de mod: El citeşte ca şi dumneata. Complement circumstanţial de loc: Nu stau mult la dumneata. Pronumele personal cu valoare neutră . 8. are funcţia sintactică de complement circumstanţial: El stă înainte-i. Forma (accentuată. Persoana (I. Funcţia sintactică Pronumele personal de politeţe Pronumele personal de politeţe exprimă respectul în relaţiile dintre oameni. Numărul (singular. plural) 3. 2. 5. neutru – numai la persoana a III-a) 5.apare în expresii: A dat-o în bară.are numai cazurile dativ şi acuzativ . Exemplu: Mi şi-l luă şi mi ţi-l trânti.Funcţie sintactică: atribut pronominal (în cazul dativ). Particularităţi .se exprimă prin formele neaccentuate ale pronumelui personal în dativ şi acuzativ . acuzativ. dativ. 7. a III-a) 2. feminin. Complement direct: L-am chemat pe dumnealui. 6. Atribut pronominal: Invitaţia dumneaei mi-a făcut plăcere. vocativ – numai la persoana a II-a) 4. Schemă de analiză 1. Pronumele reflexiv Pronumele reflexiv ţine locul ţine locul obiectului asupra căruia se exercită acţiunea verbului. Cazul (nominativ. Dativul etic Dativul etic se exprimă prin formele neaccentuate ale pronumelui personal. Complement indirect: Vă ofer dumneavoastră aceste flori.are forme proprii numai pentru persoana a II-a . a II-a. Funcţii sintactice 1.. Atunci când se leagă prin cratimă de o propoziţie. 3. neaccentuată – numai în dativ şi acuzativ) 6. Nume predicativ: Cartea este a dumneavoastră. Complement de agent: Ceaiul este pregătit de dumnealui.. genitiv – numai la persoana a III-a. Dativul etic nu are funcţie sintactică. Genul (masculin. Subiect: Dumnealui a plecat.

număr şi cat cu obiectul posedat . Complement circumstanţial de timp: Am venit după ai mei. îmi aduc mie Funcţii sintactice 1. alor noştri. 3.la persoana a III-a plural nu are formă proprie. 8. 4. Complement circumstanţial de mod: Eu am procedat ca ai mei. rolul de pronume reflexiv îl îndeplinesc formele neaccentuate de dativ şi acuzativ ale pronumelui personal pronumele reflexiv neaccentuat poate fi folosit singur sau însoţit de pronume accentuat: mă apăr pe mine. 6. alor voştri . 5. se foloseşte pronumele personal lor În nominativ şi genitiv: Pronume personale: eu. Complement direct: Eu mă trezesc devreme. număr şi caz cu acesta şi . 7. nu se mai temea.e însoţit de articol posesiv genitival care îşi schimbă forma după genul şi numărul obiectului posedat . dativ plural apar formele alor mei. Complement indirect: Am plecat cu ai mei la munte. 9.la genitiv. Complement indirect: Munceşte pentru sine. el. 5. al lui. 4. Atribut pronominal: Rezultatele alor noştri s-au modificat.substituie numele posesorului (acordându-se în persoană şi număr) şi se acordă în gen. al tău. Nume predicativ: Pământul este al alor mei. 2. 2. Complement de agent: Scrisoarea este trimisă de ai mei. a sa Funcţii sintactice 1. 6. -şi la persoana I şi a II-a. ea.nu are forme pentru genitiv si dativ singular . Caracteristici . Complement de agent: Convins de sine însuşi. Subiect: Ai noştri sunt cei mai buni. Atribut pronominal: Lauda de sine nu este bună. Adjectivul posesiv determină un substantiv.- acuzativ: se. al său. Nume predicativ: Roadele erau pentru sine. cât şi pe cel al obiectului posedat. 8. Complement circumstanţial de loc: Voi merge la ai mei. a ei Pronume posesive: al meu. 3. dativ: îşi. Complement direct: I-am întâlnit pe ai săi acolo. Complement circumstanţial de mod: Se înţelegea de la sine că va veni. Complement circumstanţial de loc: El o apropie de sine cu fiecare zi. tu. înlocuind atât numele posesorului. alor tăi. Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv Pronumele posesiv exprimă ideea de posesie. -s. Atribut pronominal (dativ posesiv): Îşi puse căciula pe cap. se acordă în gen. 7.

Exemplu: . . ală b) compuse: cestălalt. Complement direct: L-am sunat pe acela. acela. aceasta.nominativ: Colegul meu este acesta. Atribut pronominal genitival: Rezultatele celorlalţi sunt mai bune. celălalt Forme populare: ăsta. aistalalt Forme simplificate: cel.genitiv: Casa din spatele acestuia este a mea. ăla. aceeaşi d) de diferenţiere: ăstălalt.nu are categoria gramaticală a persoanei . După alcătuire: a) simple: acesta. cele Caracteristici . 4. număr.Ai mei părinţi au plecat. După înţeles: a) de apropiere: acesta. schimbându-şi forma după gen. cei. 3. ăstălalt Forme regionale: aista.acuzativ: Cartea este pentru acesta. cu care se acordă în persoană şi număr. aceea. Subiect: Acesta este fratele meu.substituie numele posesorului.devine adjectiv demonstrativ Funcţii sintactice 1. 5. ăsta b) de depărtare: acela.se declină. 2. . cea.dativ: Reuşita graţie acestuia i-a incântat. aia. . cu deosebirea că articolul posesiv genitiv nu mai este obligatoriu. cestălalt 2. Formele sunt identice cu ale pronumelui posesiv. Atribut pronominal prepoziţional: . ista. caz . . . Funcţie sintactică: atribut adjectival Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ Pronumele demonstrativ aratp depărtarea sau apropierea obiectului (în spaţiu sau în timp) sau identitatea acestuia cu el însuşi sau un alt obiect. ăla c) de identitate: acelaşi.genitiv: Stiloul era al celuilalt. celălalt.acuzativ: Cartea de la aceştia este nouă.Părinţii mei au plecat. Nume predicativ: . Clasificare 1. .

nominativ: Ce este el? . Complement circumstanţial de timp: A ajuns înaintea celuilalt. Complement circumstanţial de mod: El a procedat ce acela. dativ. Exemple: Am altoit mărul cel bătrân. 8.dativ: Cui ai telefonat? . Atribut pronominal prepoziţional: De care bomboane ai ales? 4. Când pronumele demonstrativ nu mai înlocuieşte un substantiv.6. Nume predicativ: . devine adjectiv pronominal demonstrativ.numărul (singular. (adjectiv demonstrativ) Funcţie sintactică: atribut adjectival Schemă de analiză .funcţia sintactică Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ Pronumele interogativ apare în propoziţii interogative şi ţine locul substantivului aşteptat ca răspuns la o întrebare.acuzativ: Am discutat despre ceilalţi. feminin) . Complement circumstanţial de loc: S-a aşezat lângă acela. Complement indirect: .genul (masculin. Complement indirect: . acuzativ. Complement direct: Pe cine aştepţi? 6. (pronume demonstrativ) A urcat cu oile pe cel munte. compus) . .cazul (nominativ. ci îl determină şi se acordă în gen.acuzativ: Cu care ai vorbit? 7. de depărtare. Complement de agent: De cine ai fost rugat? 8. 7. plural) . Atribut pronominal genitival: A cui colecţie e mai reuşită? 5. Subiect: Cine m-a chemat? 2. vocativ) . (articol demonstrativ) Cel de acolo este colegul meu. 9. Complement circumstanţial de loc: La cine ai stat? . număr şi caz cu acesta.genitiv: A cui este scrisoarea? .acuzativ: Pentru cine este cartea? 3.felul (de apropiere. genitiv.dativ: I-am vorbit celuilalt. simplu. de identitate. Forme: Care? Cine? Ce? Cât? Câţi? Câte? Forme cazuale: Cui? Cărui? Pe care? Cărora? Pe cine? Al cui? Căruia? Funcţii sintactice 1.

păstrându-şi funcţia sintactică în propoziţia subordonată. Complement circumstanţial de cauză: Din cauza cui ai întârziat? care. 10. Subiect: Am citit această carte care a fost interesantă. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ Pronumele negative apar în propoziţii cu verbul la formă negativă şi ţin locul unor substantive din propoziţia afirmativă corespunzătoare. nici unora Pronumele negativ nimic este invariabil. 3. Complement circumstanţial de mod: Precum cine ai procedat? 11. Nume predicativ: Spune-mi ce a devenit Dan. câte . Pronumele şi adjectivul pronominal relativ Pronumele relativ se foloseşte numai în frază şi este element de relaţie între regentă şi subordonată. iar în subordonată se pune întrebarea părţii de propoziţie care determină pronumele relativ. cine. 8. nici una. Complement direct: Am cumpărat cartea pe care mi-ai recomandat-o. Complement circumstanţial de timp: Am aflat după cine a sosit.simple: care. 11. Clasificare a) simplu: nimic.9. 2. nici unele Forme cazuale: nimănui. câte: au valoare de adjectiv pronominal interogativ când însoţesc un substantiv pe care îl determină şi cu care se acordă în gen. 4.compuse: ceea ce Funcţii sintactice 1. nici unuia. se face abstracţie de propoziţia regentă. câţ. Forme: . nici unii. câţi. Complement indirect: Iată caietul căruia i-am schimbat coperta. Complement circumstanţial de cauză: Nu ştiu de ce te-ai supărat. Pentru a stabili funcţia sintactică a pronumelui relativ din subordonată. Funcţii sintactice . 6. număr şi caz şi au funcţie sintactică de atribut adjectival. ce. Complement circumstanţial de loc: N-am aflat lîngă cine s-a mutat. câţi. 5. Complement circumstanţial de mod: Ştiu precum te porţi. ce. nimeni b) compus: nici unul. 9. Complement de agent: Ştiu de cine ai fost certat. Atribut adjectival: Am aflat ce carte ai ales. Atribut pronominal: Acesta este romanul în paginile căruia m-am regăsit. Complement circumstanţial de timp: Înaintea cui ai ajuns la petrecere? 10. 7. cât. câtă.

8. NUMERALUL Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr.genitiv: Creionul nu este al nimănui. Copiii înşişi au luat hotărârea. . Exemple: Ele însele au plecat. Complement direct: Nu am cumpărat nimic. insistând asupra lor. cu care se acordă în gen. Adjectivul pronominal negativ determină un substantiv. determinarea numerică a obiectelor sau ordinea acestora prin numărare. 2. folosit astăzi numai ca adjectiv pronominalm însoţeşte un substantiv sau un pronume personal cu scopul de a preciza persoana desemnată de acesta. Complement circumstanţial de cauză: Cearta dintre ei n-a fost din cauza nimănui. Pronumele şi adjectivul pronominal de întărire Pronumele de întărire. Adjectivul de întărire se acordă în gen. Nume predicativ: . 9. număr şi caz (dacă determină un substantiv) şi se acordă şi în persoană (dacă determină un pronume). . Subiect: Nimeni nu a răspuns. Atribut pronominal (acuzativ): Felicitarea pentru nimeni nu a fost atât de emoţionantă pentru el.dativ: Nu-i dau nimănui dreptul de a mă insulta. Funcţie sintactică: atribut adjectival Exemplu: Nici un elev nu a venit. 6. 7. 10. Complement circumstanţial de timp: N-a sosit după nimeni. Complement circumstanţial de loc: Nu s-a aşezat lângă nimeni.acuzativ: Cadoul nu estepentru nici unul dintre ei. Înseşi fetei i se păruse curios.nominativ: El pare nimeni. Atribut pronominal genitival: Scrisoarea nici uneia dintre fete n-a ajuns. Adjectivul de întărire însoţeşte un substantiv sau un pronume.acuzativ: Nu am discutat cu nimeni despre voi. 5. Complement indirect: . număr şi caz. IV. Complement circumstanţial de mod: Nu citeşti ca nimeni. Complement de agent: El nu a fost ajutat de nimeni. . Clasificare 1. 3. Numeral cardinal: . 4.1. 11.

celebru. apă rece. Adjective propriu-zise: a) variabile (îşi modifică forma după genul. doi. genitiv cu prepoziţia a: caietele a doi dintre ei. negative. Numeral ordinal: primul. ADJECTIVUL Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însuşirea unui obiect. gri. demonstrative. Alăturare cu blanc: două mii.cu două terminaţii şi două forme flexionare: greoi. amărui (băiat vioi. mie. amândoi. ochi reci. lung. mie. doi. milion etc. caz): bleu. Joncţiune: douăzeci şi patru Valoare: .compus: doisprezece. genitiv. copii vioi. unu. numărul şi cazul substantivului): . dativ cu prepoziţia la: am dat la trei dintre ei) V. zece.pronominale (posesive. lumesc (păr lung. interogative) . câte unul. tustrei) . număr. treizeci.adjectivală: Trei copii pleacă. verde. molâu.cazul (nominativ. apusean (actor celebru.cu două terminaţii şi trei forme flexionare: viu. nehotărâte.. dibaci. înzecit d) distributiv: câte doi.simplu: zero. uman. dativ: celor doi.cu o terminaţie şi două forme flexionare: mare.. relative. clipe lungi) . al doilea Structură Compunere (procedee): 1. vioi. câte trei e) fracţionar: doime f) adverbial: o dată. . miliard . tustrei c) multiplicativ: îndoit.substantivală: Trei pleacă. stradă lungă. cărţi celebre) b) invariabile (cu aceeaşi formă indiferent de gen. milion.numărul (au forme de singular şi plural numeralele sută. Contopire: douăzeci. maximă celebră. Clasificare După înţeles 1. fată vioaie.. unu nu are formă de plural. cincizeci b) colectiv: amândoi. roz 2. nu au forme de singular) . ploi reci) . de două ori 2. precoce. de întărire.cu două terminaţii şi patru forme flexionare: alb. sută. Categorii gramaticale .genul (diferenţiat la numeralele unu. acuzativ: cei doi. tenori celebri. subţire (vânt rece. dulce. priviri vioaie) . Adjective provenite din alte părţi de vorbire (prin schimbarea valorii gramaticale): .a) propriu-zis: . rece. stâlpi lungi. trei. o sută zece 3. tustrei 2.

de inferioritate: cel mai puţin înalt b) absolut: . veşnic. deplin. cu capul în nori VI. fel de fel. 2. Comparativ: a) de superioritate: mai înalt b) de egalitate: la fel de înalt c) de inferioritate: mai puţin înalt 3. inferior. Complement indirect: Din roşu s-a făcut palid. nord-american Grade de comparaţie 1. Complement circumstanţial de cauză: Nu le-a primit de rele ce erau. Nume predicativ: Ziua era frumoasă. 4. viu. Subiect (numai când este substantivizat): Leneşul mă enervează. având valoarea unui adjectiv.de inferioritate: foarte puţin înalt Adjective fără grad de comparaţie: superior. tot unul şi unul 2. anterior. mort.. unic.de superioritate: cel mai înalt . 7. Locuţiunea adjectivală Locuţiunile adjectivale sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar. Funcţii sintactice 1.participiale: tema scrisă . ADVERBUL Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care exprimă caracteristica unei acţiuni. tras de păr. minim. . Complement circumstanţial de mod (cu adverb comparativ): El era mai mult îndrăzneţ decât alţii.gerunziale: putere crescândă . 6. Clasificare 1. Compuse: cumsecade. complet.de superioritate: foarte înalt . Simple: frumos. 5. principal. blând 2.adverbiale: asemenea oameni După formă 1. Pozitiv: înalt 2. 3. Locuţiuni adjectivale variabile: peste picior. Complement circumstanţial de timp: Îl cunosc de mic. optim. Superlativ: a) relativ: . Atribut adjectival: Am citit o carte interesantă. maxim. Locuţiuni adjectivale invariabile: de seamă. de treabă.

absolut: foarte bine Adverbele pronominale Adverbele pronominale provin din rădăcini pronominale. ieri. 5. nicăieri. cândva 2. nu. încotro c) nehotărâte (nu dau indicaţii precise despre circumstanţă): cândva. nicicum. cum. posibil.din substantive care exprimă timpul: noaptea. încotro b) relative (utilizate în frază. Nume predicativ: Cum este copilul? 3. Predicat verbal: Fireşte că a priceput.de inferioritate: mai puţin bine 3. repede b) de loc: acolo. Atribut verbal: Etajul de jos a fost inundat. jos b) compuse: niciodată. După înţeles: a) de mod: aşa. sau. Complement circumstanţial de timp: Azi am cumpărat mere.de egalitate: la fel de bine . devreme.de superioritate: mai bine .relativ: cel mai bine . niciodată. lunea . astăzi. După provenienţă: a) propriu-zise (moştenite): sus. leagă subordoata de propoziţia regentă): unde. cât. poate. normal 4. Funcţii sintactice 1.din pronume relative/interogative: ce. iarna. imposibil. desigur. bine. 6. când sunt urmate de conjuncţiile că. Superlativ: . 4.Clasificare 1. După structură: a) simple: bine. puternic . 2. când. cât. Complement circumstanţial de loc: Va călători departe.din adjective: frumos. cum. prin schimbarea valorii gramaticale: . cât Grade de comparaţie 1. departe. rapid. Comparativ: . Pozitiv: bine 2. mai b) provenite din alte părţi de vorbire. să): fireşte. oricum d) negative (neagă circumstanţa exprimată): niciunde. După rol: a) interogative (foloste în exprimara întrebării în propoziţiile interogative): unde. jos c) de timp: mâine. altundeva. negreşit. când. oriunde. nicicând e) predicative (au funcţie sintactică de predicat verbal. după-amiază 3. Complement circumstanţial de mod: Mergea repede spre şcoală .

împotriva c) cu dativ: graţie. peste. pentru. adjectiv substantivizat. Clasificare 1. cu de-a sila. la.un adverb: în afara. două complemente) două propoziţii care nu depind una de alta sau între o propoziţie suboronată şi propoziţia pe care o determină . legând atributele sau complementele de cuvintele pe care acestea le determină. PREPOZIŢIA Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care marchează raporturi de subordonare în cadrul propoziţiei. mulţumită. numeral sau adverb cu una sau mai multe prepoziţii: de dimineaţă. două nume predicative. pe de rost. participiu. două atribute. După alcătuire: a) simple: cu. vrând-nevrând VII. de obicei.substantiv.un pronume: cu tot . pe negândite . înainte de VIII. de lângă 2.substantiv.din părţi de vorbire de acelaşi fel: colea-valea.un substantiv: în faţa. ici-colo. din ce în ce . în grabă. îndeplinesc rolul unui adverb. din b) cu genitiv: contra.Locuţiunea adverbială Locuţiunile adverbiale sunt rupuri de două sau mai multe cuvinte care. din b) compuse: de pe la. pe la. pronume sau adverb. Locuţiunile adverbiale pot fi formate din: . repetat cu una sau mai multe prepoziţii: zi cu zi. asupra. în loc de . din nou. împreună. CONJUNCŢIA Conjuncţia este un instrument gramatical care face legătura între: două părţi de propoziţie de acelaşi fel şi care nu depind una de alta (două subiecte. de-a lungul. În alcătuirea unei locuţiuni prepoziţionale intră cel puţin o prepoziţie şi o altă parte de vorbire: . rând pe rând. contrar Locuţiunea prepoziţională Locuţiunile prepoziţionale sunt grupuri de cuvinte cu valoare de prepoziţie. din cauza. După cazul cu care se construiesc: a) cu acuzativ: de lângă. clipă de clipă.

să. Locuţiuni conjuncţionale coordonatoare: a) copulative: precum şi. După structură: a) simple: Vai! Zău! Of! Uf! b) compuse: Hodoronc-tronc! Bing-bang! Cotcodac! Teleap-teleap! 2. fie . INTERJECŢIA Interjecţia este o parte de vorbire neflexibilă specifică limbii vorbite (stilului colocvial).. ci. A cules flori albe şi parfumate. cât şi. atât. IX. nici . A învăţat să scrie şi să citească. deşi. să b) compuse: ca să. cum că 2. iar .adversative: dar. cu scopul să. După funcţia pe care o îndeplinesc: a) coordonatoare (fac legătura între două părţi de propoziţie sau între două propoziţii care nu depind unde de alta): . cât şi b) adversative: numai că c) conclusive: prin urmare. Clasificare 1. de. din cauză că.copulative: şi. aşadar b) subordonatoare (fac legătura între două propoziţii. După origine: a) propriu-zise: Ah! Au! Văleu! b) onomatopeice (imită sunete şi zgomote din natură): Buf! Tronc! Ham-ham! Miau! . A cumpărat caiete şi cărţi. încât. în vreme ce. din pricină că. în concluzie. dacă. însă. deoarece) Exemple: Băiatul era cuminte şi retras. ori. Plecase. Locuţiunile conjuncţionale Locuţiunile conjuncţionale sunt grupuri de cuvinte cu valoarea de conjuncţie. Locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: fără să. cu toate că. cu condiţia să. măcar că. de aceea. După formă: a) simple (sunt formate din elemente identice în plan morfologic): şi. Clasificare 1.conclusive: deci. că. dintre care una este dependentă de cealaltă): că.Clasificare 1. pentru ca să. nici. în consecinţă 2.disjunctive: sau. încât să. aşa că. în timp ce. după cum. ci şi. deci. dar s-a întors. în caz că. încât să.. fiindcă.

îndeplinind funcţia unei părţi de propoziţie a regentei sale. Predicat verbal: Hai acasă! 3. 3. 2. Complement circumstanţial de mod: Porni lipa-lipa! SINTAXA Partea gramaticii care se stabileşte regulile îmbinării cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze se numeşte sintaxă. SUBIECTUL Este partea principală de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. multiple: Ana şi Maria au plecat la scoală. Atribut: Halal exemplu! 5. I Clasificare: 1.c) provenite din alte părţi de vorbire: Foc! Înainte! Funcţii sintactice 1. simple: Andreea cântă. Propoziţia secundară explică şi întregeşte înţelesul propoziţiei ce se leagă de aceasta printr-un element de relaţie. vin la ora 13:00. Complement direct: Am auzit: buf! 6. Subiectul poate fi exprimat prin: . II Clasificare: • • subiect exprimat subiect neexprimat: -inclus: Plecaţi! Veniţi mâine! -subînţeles: Eu plec la şcoală. compuse: Floarea-soarelui a răsărit. Complement indirect: Dă-i cea! 7. Subiect: De departe se aude: Cioc! Cioc! Cioc! 2. Nume predicativ: Este vai de el! 4. Propoziţia subordonată depinde din punct de vedere grammatical de altă propoziţie. Propoziţia principală are îţeles de sine stătător. Propoziţia este o comunicare scrisă sau spusă cu un singur predicat.

. interjecţie: Trosc! Se auzi acolo. numeral cardinal: Doi merg. adjectiv: Bătrânul se sprijină în cârje. verb. pronume personal: El scrie. exprimată de predicatul verbal. ordinal: Al doilea merge.infinitiv: A învăţa este bine.subiectul logic . se disting două feluri de subiecte: . În propoziţia “Florile sunt culese de copii. fracţionar: O treime au plecat.”. nehotărât: Altul a învăţat. substantiv propriu: Adina învaţă. posesiv: Al meu a câştigat. interogativ: Cine a citit cartea? relativ: Ştiu cine m-a căutat. După felul în care subiectul este sau nu autorul acţiunii.substantiv comun: Iepurele a fugit. de politeţe: Dumneavoastră citicti. de întărire: Însuşi a mărturisit adevărul. – subiectul grammatical este substantivul cartea. demonstrativ: Acela este el. Subiectul logic este autorul real al acţiunii exprimate de predicatul verbal. negativ: Nici unul nu ştie. supin: De citit este frumos. Cartea este citită cu plăcere de elev.subiectul gramatical este substantivul “florile”. ditributiv: Câte doi au plecat. colectiv: Amândoi învaţă.subiectul gramatical Subiectul grammatical este partea de propoziţie care răspunde la întrebarea cine? sau ce? Pusă predicatului verbal.

predicat nominal Predicatul verbal Predicatul verbal poate fi exprimat prin: a) indicativ prezent: Băiatul citeşte o carte.PREDICATUL Predicatul este partea principală de propoziţie care arată caracteristica subiectului. mai mult ca perfect: Voi admiraserăţiîndelung aceste rochii. viitorul popular: Tu o să mergi la teatru. viitorul II: Tu vei fi văzut spectacolul. (diateza activă) imperfect: El se gândea la examen. predicat verbal 2. Clasificare: 1. Răspunde la întrebările Ce face? Ce este? Cum este?. viitorul I: Eu voi cumpăr o rochie. . (diateza reflexivă) perfect simplu: Tu citişi repede scrisoarea. perfect compus: Tu ai cumpărat o carte.

verb auxiliar(ajută la formarea modurilor şi timpurilor compuse): a) indicativ: Eu voi fi cântat. -numeral fracţional: Ei sunt o jumătate.b) conjunctiv prezent: Eu sa citesc această carte. perfect: Aş fi citit această carte. c) condiţional perfect: Eu aş fi cântat. Predicatul Nominal Predicatul nominal este partea principală de propoziţie care arată o însuşire sau atribuie o calitate subiectului. . a rămâne. -pronume nehotărat: El este altul. verb copulativ: El este student. .( a fi+ NP: a se naste. -pronime personal: Acesta este el. perfect: Eu să fii citit această carte. 3. -numeral ordinal: El este al doilea. -numeral colectiv: Ei sunt amândoi.(P. verb predicative: Mărul este pe masă. d) infinitiv perfect: A fi cântat. b) conjunctiv perfect: Să fi cântat. -interjecţie: Sunetul este trosc! -adverb: Mersul este agale. Valorile verbului “a fi”: 1. -verb la supin: Acţiunea este de cântat.) 2. -locuţiuni verbale: Este făra îndoială bine să înveţi. Copulative Predicatul nominal poate fi exprimat prin: -substantiv: El este elev. -pronume negativ: Acolo nu este nici unul. a se numi) vb. -pronume relativ: Problema este cine învaţă. -numeral multiplicative: Laptele este îndoit. -numeral cardinal: Ei sunt doi. -pronume posesiv: Acesta este al meu.N. c) condiţional optativ present: Aş citi această carte. Este format dintr-un verb copulativ. şi unul sau mai multe nume predicative. la mod personal. -pronume demonstrativ: El este acesta. -verb la infinitiv: Acţiunea este a cânta. -numeral distributiv: Ei sunt câte doi. d) imperativ :Citeşte! Citiţi! (diateza activă) Spală-te! Spălaţi-vă! (diateza reflexivă) Fii respectat! Fiţi respectaţi! (diateza pasivă) e) locuţiuni adverbiale: Fără îndoială voi învăţa. -adjectiv: El este frumusel.

Numeral colectiv: Amândoi copiii au adormit în fotoliu. Adjectiv pronominal posesiv: Băiatul meu şi prietena sa au plecat la mare în staţiunea Neptun. Numeral: A doua dintre concurente a câştigat locul întâi. Atribut adjectival Adjectiv propriu-zis cu funcţia sintactică de atribut adjectival poate fi la orice grad de comparaţie. Pronume: Ea însăşi a pictat acest tablou. Numeral multiplicative: Câştigul înzecit a fost neaşteptat.ATRIBUTUL Este partea secundară de propoziţie care arată însuşirea unui obiect determinându-l. Adjectiv pronominal interogativ: Care carte îţi place? Adjectiv pronominal relativ: Ştiu/care carte îţi place/. Numeral distributive: În noapte răsuna din când în când câte o chemare. Adjectiv pronominal nehotărât: Fiecare tânăr doreşte să se afirme. Atribute acordate Numeral cardinal:În faţa mea mergeau doi tineri. . Adjectiv pronominal demonstrativ: Casa aceasta este nouă. Adjectiv: Frumoasa Oana a ajuns procuror. Atribut multiplu: Perdelele albe de mătase din camera mea se mişcau uşor. urmată de câte trei fluierături. nici un nor nu era pe cer. Adjectiv pronominal negativ: În dimineaţa senină de vară. Adjectiv pronominal de întărire: Elevul însuşi a compus acest cântec. se numeşte atribut. Adjectiv pronominal reflexiv: Lauda de sine nu miroase a bine. Numeral ordinal: Prima bancă este liberă. Locutiune pronominală: Acel nu ştiu cine sună mereu la telefon. Atributul se exprimă prin: Substantiv: Perdelele se mişcau uşor sub adierea vântului.

Substantiv comun compus: Dinţii unui câine-lup l-a muşcat. Substantiv propriu simplu: Camera Oanei este ordonată. demonstrativ: Casa acestora a fost demolată. Atribut substantival Este exprimat prin: Substantiv comun simplu: Cartea copilului este pe masă. Atribut verbal Este exprimat prin: Infinitiv: Plăcerea de a cânta este a mea. Gerunziu: Văd copacii înfrunziind în grădină. Atribut pronominal Atribute neacordate Se exprimă prin: Pronume: personal: Camera lui este ordonată. Locuţiune prepoziţională: Banca din spatele clasei este liberă. de politeţe: Călătoria dumnealor a fost anulată. interogativ: A cărui elev este cartea? nehotărât: Răspunsul tuturor a fost bun. . Adjectiv: Lucrurile din jurul celui harnic strălucesc. relativ: Parisul este oraşul/ ale cărui bulevarde sunt minunate/. negativ: Nu mi-a plăcut răspunsul nici unuia. Numeral cardinal: Răspunsul celor doi a fost correct. Supin: Exerciţiul de rezolvat a fost uşor.Verb la participiu: Lecţia citită cu atenţie şi învăţată e uşoară. Verb la gerunziu: El apucă pâinea cu mâini tremurânde. Numeral ordinal: Banca celui de-al treilea este ocupată. posesiv: Victoria alor noştrii este de neuitat.

Locuţiune adverbială de mod: Alergatul de jur-împrejur l-a oboist. boc! COMPLEMENTUL Partea secundară de propoziţie care determină un verb. Atribut interjecţional Este exprimat prin: Interjecţie: Sunetul “cioc” l-am auzit. Complemente necircumstanţiale: a) Complement direct b) Complement indirect Complemente circumstanţiale . La uşă se auzeau bătăi: boc. adjectiv. Complemente circumstanţiale:a) Complement circumstanţial de loc b) Complement circumstanţial de mod c) Complement circumstanţial de timp d) Complement circumstanţial de scop e) Complement circumstanţial de cauză 2.Participiu: Cartea citită mi-a plăcut. adverb. Clasificare: 1. Atribut adverbial Este exprimat prin: Locuţiune adverbială de loc: Casa din dreapta este a mea. Locuţiune adverbială de timp: Nu ştiu ce-ţi aduce ziua de mâine.

.adverb: Astăzi voi pleca la mare. şi-a pus turbincasub cap şi s-a culcat. (numeral ordinal) Eu merg la amândoi. (comun compus) Maşina s-a oprit în dreptul lui Mihai. (pronume posesiv) Scăpat în grajd.verb: Eu scriu cântând. . (numeral cardinal) Eu plec la cel de-al doilea. .adjectiv: O .adjectiv: Eu merg la cel harnic. (propriu simplu) Avioanele au zburat deasupra Curţii de Argeş.numeral: Eu învăţ ca cei doi.locuţiune prepoziţonală: Eu locuiesc aproape de oraş.pronume: Câinele aleargă înaintea lui.adverb: Eu învăţ rău.substantiv: Tu ai sosit la şcoală înaintea colegilor.C.verb la infinitiv: Până a veni voi. (pronume Stele strălucesc deasupra tuturor. era linişte în casă.pronume: Eu scriu ca el . . .Complementul circumstanţial de loc (C. (numeral colectiv) Eu mă duc la o zecime.(comun simplu) Pisicul stătea fără frică în faţa câinelui-lup.substantiv: Căţelul aleargă înaintea copilului. . (numeral distributiv) .adjectiv: Eu scriu ca cei harnici. . . . te-a văzut. . (pronume nehotărât) Aceasta este camera/ în care am locuit. (pronume demonstrativ) Copilulu se juca în jurul alor săi./ (pronume relativ) Către cine aleragă copilul? (pronume interogativ) . calul nu s-a oprit înaintea nimănui. negativ) Complementul circumstanţial de mod Este exprimat prin: .L) Este exprimat prin: . (numeral fracţional) Eu merg la câte doi.substantiv:Eu învăţ cu spor.locuţiune adverbială: Tu ai sosit acum. . (pronume personal) Voi mergeţi în dreptul acestora. . (propriu compus) .verb la perticipiu: Acestea zise. cunosc de tânără. Complementul circumstanţial de timp Este exprimat prin: .verb la gerunziu: Intrând în casa. .numeral: Eu plec la cei doi.

Locuţiune substantivală: A plâns mult din pricina părerilor de rău. Complemente necircumstanţiale Complementul direct El răspunde la întrebările pe cine? ce? . Pronume relativ: Cunosc fapte/ din cauza căruia ai fost pedepsit. Verb la supin: Nu mai putea de obosit. Pronume personal: N-a venit la şcoală din cauza lui. Pronume nehotărât: Ai fost pedepsit din cauza altuia. Acuzativ: Tremuram de frică. Pronume relativ: Ştiu/ la ce s-a dus până la magazin. Verb la supin: Problema ţi-a fost dată spre rezolvat. Verb la gerunziu: Fiind atent a înţeles totul. Pronume demonstrativ: Ai întârziat din pricina acestuia./ Adverb: De aceea ţi-a spus totul. Verb la infinitiv: Am fost la bibliotecă pentru a lua o carte. Pronume posesiv: Sunt supărat din pricina alor mei. ca să-l ierţi. Pronume interogativ: Din pricina cui ai întârziat? Numeral: Ai întârziat din cauza celor doi. Adjectiv: Ai întârziat din cauza celui leneş.Complementul circumstanţial de scop Complementul circumstanţial de scop se exprimă prin: Genitiv: Noi am mers în excursie în scopul documentării. Complementul circumstanţial de cauză Complementul circumstanţial de cauză se exprimă prin: Substantiv: A lipsit de la şcoală din pricina bolii. Pronume interogativ: La ce ai venit la şcoală. Dativ: N-a reuşit la examen graţie pregătrii slabe din timpul anului. Locuţiune substantivală: Medalionul mamei îl port spre aducere aminte. Acuzativ: El a venit la noi în control. Verb la infinitiv: El a fost arestat pentru a fi furat o pâine.

Numeral: . Numeral ordinal: L-ai cumpărat pe primul. Interjecţie: Deodată am auzit: buf! Complementul indirect Complementul indirect este partea secundară de propoziţie care numeşte obiectul căruia i se atribuie o caracteristică sau o însuşire. Pronume: .Acuzativ: Tu te temi de primul./ Pronume interogativ: Pe cine ai întrebat? Numeral cardinal: I-ai văzut pe doi dintre copii. . . Numeral colectiv: I-am văzut pe tustrei.Dativ: Dau puilor câteva boabe de porumb. . .Acuzativ: Mă bucur de cel harnic. Adjectiv: Îl respect pe cel harnic.Gerunziu: Vulturul s-a aruncat asupra puilor. Interjecţie: Bravo vouă Prescurtari . .Gerunziu: Ei au luptat contra celui harnic. Verb la supin: Tu ai terminat de rezolvat exerciţiul. Pronume demonstrativ: Voi admiraţi pe aceste.Dativ: Celui harnic i se cuvine aceste premiu.Dativ: Primului îi dau cartea.Dativ: Îi dau lui cartea. Locuţiune substantivală: El are o bună ţinere de minte. Pronume relativ: Iată omul/ pe care îl admir. Pronume negativ: Nu cumpăr nimic.Este partea secundară de propoziţie care dtermină un verb tranzitiv la mod personal sau nepersonal sau o interjecţie. Pronume posesiv: Eu îi văd pe ai tăi. Este exprimat prin: Substantiv: . .Acuzativ: Mă gândesc la el. Verb la supin: El era gata de plecat. Adverb: E bine de copilul ascultător. Pronume personal: L-ai chemat pe el. Verb la gerunziu: Aud cântând pe undeva. Adjectiv: . . Numeral fracţional: El a luat o zecime din total. Verb la gerunziu: Tu te-ai plictisit auzind aceeaşi muzică.Gerunziu: Ei au luptat împotriva celui de-al doilea. Este exprimat prin: Subsrantiv: Tu citeşti cartea. Verb la infinitiv: El s-a bucurat de a afla această veste.Gerunziu: Voi aţi luptat contra lui. Verb la infinitiv: El ştie a vorbi româneşte. .Acuzativ: El îşi aminteşte de copilărie. Pronume nehotărât: Tu îi cunoşti pe toţi.

CNS-complementiva consecutiva 9. Dupa aspectul predicatului. propozitiiile pot fi: -enuntiative -propiu-zise: Astazi avem Latina -optative: Ar fi fost bine daca ar fi luat 10 -imperative: Copiati textul de la pagina 5!!! -interogative -propiu-zise: Cat este ceasul? -optative: Ea ar fi plecat de la ora de mate? IV.1.PR-predicativa 3.C.AT-atributiva 4.CZ-complementiva cauzala 8.ASG-atribut substantival genitival 14. III.CD-complementiva directa 5.CT-conditionale 10.CI-complementiva indirecta 6. Dupa scopul comunicarii. propozitiile pot fi: -simple: Alexandru mananca -compuse: Soare stralucitor ma mangaie cu razele calde. Dupa structura.Felul propozitiilor I.SB-subiectiva 2.AP-atribut pronominal .CCM-complement circumstantial de mod 16.S–Subiect 21.ASA-atribut substantival apozitional 13.AA-atribut adjectival 22.Ag-complement de agent 20.NP-nume predicativ 12.CV-concesiva 11.CT-temporala 7. -negative: Nimeni nu lipseste astazi de la scoala.coordonate: ( de acelasi fel ) .CCS-complement circumstantial de scop 19.CCC-complement circumstantial de cauza 18.Dupa rapoturile sintactice propozitiile pot fi: -regente: ( determinate de propozitii subordonate ) Am plecat/ pentru ca trebuia sa ajung la timp/ -subordonate: ( determina o propozitie regenta ) . prapozitiile pot fi : -afirmative : Afara ploua cu galeata.CCT-complement circumstantial de timp 17.CCL-complement circumstantial de loc 15. II.

. Dupa inteles propozitiile pot fi: -principale: ( au inteles de sine statator ) -secundare: ( depinde de intelesul altei propozitii ) Cine se scoala de dimineatza departe ajunge./ am venit la tine.Duapa ce mi-am facut tema si am manacat. V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->