Sunteți pe pagina 1din 1

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul……BUCUREȘTI…………………………………….
Forma de exercitare a profesiei
Cabinet Individual de avocat Aurora Enache

 
DELEGAŢIE DE SUBSTITUIRE
Nr. _______________

Domnul/doamna avocat …………………AURORA ENACHE.............................…………………………………


din Baroul ……București……………..……………………………………………....…. împuterniceşte pe domnul/doamna
avocat …………Banu Bianca……………………………………………………………… din Baroul ……Bucuresti.......
….. forma de exercitare a profesiei ………C.I.A. ȘTEFAN MIHAI………………………………………….....
………………….. să îl(o) substituie în faţa ……………Tribunalului București SECȚIA A VI-A
CIVILĂ………………….......………………. pentru clientul …………DGI IMPEX S.R.L.
……………………………………………………………………………….....….
Alte menţiuni …………………dosar nr. 45376/3/2018*.……………………………………………………....…………..…..
…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………
Data eliberării ……………………………

AVOCAT SUBSTITUIT, AVOCAT SUBSTITUENT,

semnătura semnătura
……………………………… ………………………………