Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA CELEI AN ŞCOLAR 2009-2010

G.S.I. TISMANA
ORAŞ TISMANA, JUD. GORJ PROF. DOGARU NEVENA OLIVERA

FIŞĂ DE LUCRU
Cls. a VIII-a
REBUS MATEMATIC

1) T R I U N G H I
2) T H A L E S
3) P A R A L E L O G R A M
4) M A T E M A T I C A
5) C E R C
6) P I T A G O R A
7) P Ă T R A T
8) A L U N G I T
9) D R E P T

1) Poligonul format din trei laturi;


2) Matematician 624-546 î. Hr.;
3) Patrulaterul cu laturile opuse egale şi paralele;
4) Ştiinţa care studiază prin raţionament deductiv proprietăţile entităţilor de
natură abstractă, precum şi relaţiile dintre acestea;
5) Mulţimea plană a tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix;
6) Matematicia 580-500 î. Hr;
7) Patrulaterul cu toate laturile egale şi toate unghiurile drepte;
8) Unghiul cu măsura de 180 de grade;
9) Unghiul cu măsura de 90 de grade.