Sunteți pe pagina 1din 16

TESTUL NR.

1. Alege forma corectă:


2.
a) Calculatorul este plin de viruşi / virusuri.
b) Corpul tău e plin de viruşi / virusuri.
c) La concursurl de informatică s-au prezentat 4
chineji / chinezi.
d) Geanta / janta de la maşină s-a murdărit.
e) Pentru a merge cu spatele băgăm în marşarier /
manşalier
f) Medicul de familie a ascultat / a auscultat pacientii
la inima.
g) Ne primbăm pe alee / ale cu flori.
h) Comis-voiajorul / comisvoiajorul a sosit in faţa
casei.
i) Din arborele-de-cauciuc / arborele de cauciuc se
extrage cauciucul.
j) Pe tejghea / tijghea era o sticlă.

2. Alege din lista de mai jos cuvintele scrise corect.

a) Nord-west / nord-vest
b) Isus Hristos / Iisus Hristos
c) Arhitectura barocă / Arhitectura baracă

3. Arătaţi dacă pluralul este diferit sau nu de singular


la substantivele şi adjectivele de mai jos.

a) Substantiv: cicatrice, pitulice, varice


b) Adjective: eficace, tenace, perspicace

1
RĂSPUNSURI TEST 1

1.
a) viruşi
b) viruşi, virusuri
c) chinezi
d) janta
e) marşarier
f) auscultat
g) alee
h) comis-voiajorul
i) arborele-de-cauciuc
j) tejghea

2.
a) nord-vest
b) Iisus Hristos
c) Arhitectura barocă

3.
a) Cicatrici, pitulici, varici
b) Eficace, tenace(F)/tenaci(M), perspicace

2
TESTUL NR. 2
I. Accentul

1. Alege forma / formele corecte:


a) adică / adică
b) caracter / caracter
c) doctoriţă / docotoriţă
d) regizor / regizor
e) gingaş / gingaş
f) profesor / profesor
g) intim / intim
h) trafic / trafic
i) radio / radio
j) bordo / bordo

2. Accentuează corect cuvintele.


a) despot
b) radar
c) trafic
d) profesor
e) intim
f) avarie
g) crater
h) Procust
i) zero
j) avocado

3. Precizează(A/F) care din perechile de cuvinte sunt


variante duble acceptate de uz (DOOM 2).
a) gingaş / gingaş
b) doctoriţă / doctoriţă
c) profesor / profesor
d) taxi / taxi
e) jilav / jilav

3
f)
II. Scrierea şi pronuntarea numelor proprii straine.

4. Alege forma de scriere corectă:


a) Bordeaux / Bordo
b) Haendel / Hendel
c) Racine / Rasin
d) Shakespeare / Şeikspir

5. Alege forma de scriere corectă:


a) Nisa / Nissa
b) Praha / Praga
c) Bordeaux / Bordo
d) Munhen / München

4
RĂSPUNSURI TEST 2
1.
a) adică
b) caracter
c) doctoriţă
d) regizor
e) gingaş / gingaş
f) profesor / profesor
g) intim / intim
h) trafic / trafic
i) radio
j) bordo

2.
a) despot
b) radar
c) trafic / trafic
d) profesor / profesor
e) intim / intim
f) avarie
g) crater
h) Procust
i) zero
j) avocado

3.
a) Adevarat
b) Fals
c) Adevarat
d) Fals
e) Adevarat

5
4. Scriere Pronunţare

a) Bordeaux [Bordo]
b) Haendel [Hendäl]
c) Racine [Rasin]
d) Shakespeare [Şekspir]

5.
a) Nisa
a) Praga
b) Bordeaux
c) München

6
TESTUL NR. 3

1…Verificaţi daca scrierea legata /niciun ‚ niciunul’/ este


corecta în enunţurile de mai jos:
a / Nu e nicio problema!
b / Niciuna , nici două s-a apucat de curatenie.
c / N-am găsit niciunul dintre dicţionare.
d / N-au venit niciunul , nici celălalt dintre pachete.
e / In nici un caz nu voi accepta asta

2 Scrieţi forma corecta actuală a cuvintelor.


premisă sau premisă ,
disident sau disident ,
chermesă sau chermeză ,
basorelief sau bazorelief

3.Completaţi spaţiile goale cu o dată sau odată .


a / A intrat…..cu mine.
b / S-a întîmplat …..sa ne certăm.
c /Ne vom intîlni……şi…..
d / Examenul s-a amânat pentru …..succesivă.
e / Nu …am uitat acasă banii.
f / Crede –mă ….ce ai greşit , trebuie să ceri iertare.
g /S-a supărat dintr-….

4 .Alegeţi formele corecte , potrivit normelor DOOM2.


a/E un om cult şi bine crescut / bine-crescut / binecrescut.
b / Colega noastră a avut o idee bine venită / bine-venită /
binevenită.

5.Indicati genul adjectivelor din următoarele structuri:


a) metal alcalino – pamântos / metale alcalino-pământoase
b) , barometru-aneroid / barometre-aneroide ,
7
c) foc bengal / focuri bengale ,
d) substantiv epicen / substantive epicene
6.Ştergeti formele incorecte ale următoarelor substantive :
salariu , salar ,
serviciu , servici ,
filologă , filologă ,
doctoră , doctoriţă ,
pedagogă , pedagoagă .

7.Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi gerunziul


următoarelor verbe:
a apropia ,
a înmuia,
a tăia ,
a pierde ,
a cânta ,
a crea ,
a continua

8.Folosiţi în enunţuri următoarele substantive la singular şi


plural :
dandy, hippy , peso , click , item , trend , week-end , bleu , show
, story .

9.Conjugaţi în propoziţii verbul ‚, a continua ’’ la indicativ


prezent.

10.Completaţi spaţiile goale cu formele verbelor :


a agrea , a crea , a recrea, a lucra .
Eu …….mult , îmi folosesc imaginaţia ,………modele noi , aşa
că am nevoie să mă ……… În week-end…….să mă duc la
munte.

8
RĂSPUNSURI TEST 3

1.a) nici o ; b) nici una , nici două ;c) niciunul d) niciunul ;e)
niciun

2.premisă , disident , chermeză , basorelief.

3 .a) odată
b) o dată
c) odată şi odată
d) o dată
e) o dată
f) odată
g) dintr-odată

4. a) bine-crescut
b) bine-venită.

5.
a) masculin
b) , feminin ,
c) masculin ,
d) feminin ,
e) masculin ,
f) feminin.

6. salariu , serviciu , filologă , doctoriţă , pedagogă.

7.apropiind , înmuind , tăind , pierzând , cântând , creând ,


continuând.

8.dandy , hippy , peso , clickuri , itemuri , trenduri , week-enduri ,


bleu-uri , show-uri , story-uri .
9
9.eu continui ,
tu continui ,
el continuă ,
noi continuăm ,
voi continuaţi ,
ei continuă

10.lucrez , creez , recreez , agreez.

10
TESTUL NR. 4

1. Scrie corect următoarele grupări:


catedra de limba română
serviciul de contabilitate
adevărul literar
declaraţia universală a drepturilor omului
simfonia fantastică

2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii:


alteţea sa regală
domnia sa
excelenţa voastră
înălţimea voastră
sfinţia sa
trei grigoreşti

3. Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase


de animale:
aurora (floarea-soarelui)
bazna (rasă de porci)
marele alb (rasă de porci)
dobrogeana (rasă de vaci)

4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule:


Bucureşti-nord
Europa-centrală
Europa de est
Polul sud
antichitatea
evul mediu
Primul război mondial
11
Războiul de treizeci de ani
Anul nou
Paştele
5. Alege varianta corectă:
bună-stare/bunăstare
duraluminiu/dur aluminiu
lungmetraj/lung metraj
bunăcredinţă/bună-credinţă
binefacere/bine facere
răufăcător/rău-făcător
răuvoitor/rău-voitor
bun simţ/bun-simţ
concertmaistru/concert-maistru
valvârtej/val-vârtej
bună-cuviinţă/bunăcuviinţă
bunăcreştere/bună-creştere

6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect:


A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, prim-ministru,
prim-balerină, prim-viceprim-ministru, untdelemn
B) pimadonă, prim-ajutor, prim-amorez, prim-ministru,
prim-balerină, prim-vice-prim-ministru, unt-de-lemn

7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


triplusalt, triplu voal, dublu casetofon, trei-fraţi-pătaţi,
cinci degete (plantă), doi fraţi ( plantă)

8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


după amiază, după-masă, director adjunct, director
general, daco roman, daco român

9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


mamă mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge rece, vorbă
lungă, linge blide, papă lapte

12
10. Formează pluralul substantivelor:
cariocă, cascadă, plapumă, carusel, căpşună, cânepă,
chibrit, gogoaşă, rabin
11. Formează pluralul corect pentru:
bodyguard, bluff, boogie, bordeaux, brandy, breakfast,
cutter, cyborg, desktop, deux-pièce, debuşeu, dealer, clik,
gadget, item, trend, week-end, show, story

12. Subliniază variantele corecte:


decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă,
hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă,
pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări,
schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem

13. Scrie corect femininul substantivelor:


dendrolog, omolog, doctor, biolog, baroc, ginecolog,
girant, filolog, pedagog, fizician, recordmen

14. Scrie corect neologismele:


friteoză, macheor, machioză, madame, singăl, gips,
gablonţ, gafor, haus

15. Formează femininul:


macedonean, american, belgian, canadian, coreean,
englez, hondurian, indian

13
RĂSPUNSURI TEST 4
1. Scrie corect următoarele grupări:

Catedra de limba română


Serviciul de contabilitate
Adevărul literar
Declaraţia universală a drepturilor omului
Simfonia fantastică

2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii:


Alteţea Sa Regală
Domnia Sa
Excelenţa Voastră
Înălţimea Voastră
Sfinţia Sa
trei Grigoreşti

3.Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase de


animale:
Aurora (floarea-soarelui)
Bazna (rasă de porci)
Marele Alb (rasă de porci)
Dobrogeana (rasă de vaci)

4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule:


Bucureşti-Nord
Europa-Centrală
Europa de Est
Polul Sud
Antichitatea
Evul Mediu
Primul Război Mondial
14
Războiul de Treizeci de ani
Anul Nou
Paştele

5. Alege varianta corectă:


bunăstare
duraluminiu
lungmetraj
bună-credinţă
binefacere
răufăcător
răuvoitor
bun-simţ
concertmaistru
valvârtej
bună-cuviinţă
bună-creştere

6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect:


A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, prim-
ministru, prim-balerină, prim-viceprim-ministru,
untdelemn

7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


triplusalt, triplu-voal, dublu-casetofon, trei-fraţi-pătaţi,
cinci-degete (plantă), doi-fraţi ( plantă)

8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


după-amiază, după-masă, director adjunct, director
general, daco-roman, dacoromân

9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse:


mamă-mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge-rece, vorbă-
lungă, linge-blide, papă-lapte

15
10. Formează pluralul substantivelor:
carioci, cascade, plăpumi, carusele, căpşune, cânepi,
chibrituri, gogoaşe, rabini

11. Formează pluralul corect pentru:


bodyguarzi/bodygarzi, bluffuri, boogie-uri, bordeaux-
uri, brandy-uri, breakfasturi, cuttere, cyborgi,
desktopuri, deux-pièce-uri, debuşee, dealeri, clikuri,
gadgeturi, itemuri, trenduri, week-enduri, show-uri,
story-uri

12. Subliniază variantele corecte:


Toate formele sunt acceptate
decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă,
hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă,
pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări,
schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem

13. Scrie corect femininul substantivelor:


dendrologă, omologă, doctoriţă, biologă, barocă,
ginecologă, girantă, filologă, pedagogă, fiziciană,
recordmenă

14. Scrie corect neologismele:


friteuză, machieur, machieuză, madam, single, ghips,
gablonz, gafeur, house

15. Formează femininul:


macedoneancă, americancă, belgiancă, canadiancă,
coreeancă, englezoaică, honduriană, indiană

16