Sunteți pe pagina 1din 2

Substantivul

Fișă de lucru – Clasa VII-a

1. Alege forma corectă de plural a următoarelor substantive comune: 10 puncte


festivaluri – festivale
chitări – chitare
suporţi – suporturi
jante – jenţi
ingrediente – ingredienţi
colonei – coloneli
monede – monezi
ciocolate –ciocolăţi
coale – coli
viță de vie – viță-de-vie

2. Precizează care este pluralul următoarelor substantive comune: 10 puncte


albuş
rucsac
chibrit
coşmar
furtun
hotel
pervaz
trabuc
aragaz
croasant

3. Precizează femininul următoarelor substantive la singular şi la plural: 8 puncte


eschimos
filolog
pedagog
stomatolog

4. Alege forma corectă a următoarelor substantive compuse: 9 puncte


răufăcător / rău-făcător
argint viu /argint-viu
vicepreşedinte / vice-preşedinte
redactor şef / redactor-şef
binecuvântare / bine-cuvântare
floare de colţ / floare-de-colţ
strâmbă lemne / strâmbă-lemne
untdelemn / unt de lemn / unt-de-lemn
blocturn / bloc-turn

5. Alege varianta corectă de dativ-genitiv a următoarelor substantive comune: 6 puncte


vulpii – vulpei
mamei – mamii
fetei – fetii
unei nore – unei nurori
mătuşei – mătuşii
aripei – aripii
6. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate: 26 puncte
Garantez pentru Dan.
Noi suntem fraţi.
Am vorbit cu Ana, vecina mea, care este asistentă.
Vin din oraş.
Apa e a râului.
Florile pentru mama mi-au terminat economiile.
Acordarea de premii elevilor este importantă.
Crede-mă, frate!
Un porumbel zboară deasupra casei.
Cer ajutor fratelui.
Atitudinea faţă de colegi trebuie să fie respectuoasă.
A plecat într-o zi de ianuarie.

7. Subliniază locuțiunile substantivale din enunțurile date : 10 puncte


- A greșit din nebăgare de seamă.
- L-am ascultat cu multă luare aminte.
- Dana nu are deloc tragere de inimă.
- Aceasta este o scăpare din vedere.
- Părerea de rău l-a copleșit.

8. Completează spaţiile punctate cu articolul corespunzător (hotărât, nehotărât, genitival,


demonstrativ). 11 puncte

Cartea este a .......... coleg.


Acest copil este ......... vecinilor noştri.
Om........ harnic nu-i lipseşte nimic.
Profesorii noştri sunt şi ai elevi........... acelora.
Elena este sora .......... Alexandru.
Frate..... meu merge la antrenament.
El i-a împrumutat ...... Marin creion...... pe care l-a cumpărat de la magazinul ........ nou.
Dana este ....... bună prietenă ....... Mariei

Se acordă 10 puncte din oficiu


Succes!

S-ar putea să vă placă și