Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL 1/Propunere de la Delfinul

Subiectul I 70 de puncte

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

,, Zilei acesteia făceţi-i un nod, să n-o uitaţi ca pe-o jucărie în pod.


Veţi vedea primul film din viaţă, începeţi, va să zică, o perioadă măreaţă.
Na, că m-am emoţionat şi eu ca o femeie, cu toate că sunt frecat de multe spectacole şi matinee.
Da, de astăzi, acces şi voi o să aveţi la umbrele de pe pereţi.
Aflaţi că filmul, acest domn, îşi are rădăcinile în somn.
Originile lui se pierd, hăt, în depărtare, când primul om a adormit din picioare.
El a început atunci să viseze fel de fel de cai verzi şi întâmplări breze.
Când s-a trezit era jumătate somnoros, jumătate fericit.
Parcă s-ar fi tras a doua oară dintr-o maimuţă net superioară.
De atunci, printre brontozauri, suliţi şi săgeţi, care fac mare vaier, filmul plutea şi el în aer.
Până când un scamator fără pereche şi-a fotografiat visul şi a doua zi l-a scos din cap pe o
ureche. Aşa a apărut perioada filmului surdo-mut.
Pentru că personajele se mişcau ca nişte lemne şi se-nţelegeau prin semne
(Cum spuneam, filmul anterior era aşa-zisul film orb sau chior.
Filmul nu numai că nu se auzea, dar nici nu se vedea.
Veneau spectatorii la cinema şi pe ecran nu apărea cineva.
Nu se vedea nimeni, cum să vă zic? Nu se vedea nimic.
Dar nici unul nu îndrăznea a pleca, pentru că nu era niciodată sigur dacă s-a terminat ori ba.
Până când venea portarul: “Mai duceţi-vă şi acasă, oameni buni, că n-aţi fi nebuni”).
Astăzi filmul a evoluat într-un aşa hal încât dacă e vorba în el despre un cal, nu numai că-l vezi,
dar îl şi auzi şi nu mai trebuie ca tu în locul lui să nechezi.
În viitor tehnica va face asemenea cotituri, încât se tinde să poţi să şi încaleci pe el şi să-l furi.
Ce se întâmplă în filme? Să facem acum lumină şi în această beznă legitimă.
Aflaţi că e greu să spui dinainte despre ce e vorba, în cuvinte.
Trebuie să vedeţi întâi filmul, măi prunci.
Atunci şi nici atunci îi veţi vedea pe Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, zmei, fapte grozave, şapte
pitici şi tot ce mai decurge de aici.
Iar când adormi la cinematograf niţel, înseamnă că vezi două filme în paralel.
Unul cel de pe ecran, cu o acţiune cam plicticoasă, şi altul, visul tău, pe care ţi l-ai adus de-
acasă.
De aceea, pentru filmele proaste, directorii cinematografelor stau în dubiu dacă n-ar trebui să
plăteşti un bilet dublu.
Dar care-o fi pricina de nu se mai stinge odată lumina? Ar trebui să înceapă matineul, în sfârşit,
de-atâta istorie am răguşit.
Gata, în faţa voastră primii iepuri urecheaţi fugăresc primii elefanţi.
Nu vă tot foiţi pe scaune, ci fiți și voi mai emoționați.”
(Marin Sorescu, ”Cai verzi și întâmplări breze”, în Unde fugim de-acasă)

Textul 2
Einstein a spus odată că Charlie Chaplin ar fi singura persoană pe care ar dori s-o întâlnească
într-o zi, ceea ce a și făcut. Cu toate acestea, cele două legende au fost de fapt prieteni apropiați
înaintea legendarei lor întâlniri la premiera filmului “Luminile Orașului”, în 20 ianuarie
1931.Prezentați unul celuilalt de către Carl Laemmle, directorul Studiourilor Universal, cele
două minți strălucite au găsit imediat un limbaj comun și au stabilit o întâlnire. Charlie l-a invitat
pe Albert la cină în locuința sa și acesta a fost începutul frumoasei și profundei lor prietenii.
Chaplin a spus la un moment dat că Einstein era o persoană foarte calmă și plăcută, cu o
extraordinară energie intelectuală și o mare emotivitate. Concepțiile lui erau pe placul artistului,
care îi aprecia altruismul, sinceritatea și felul de a fi. „Un om plin de succes este acelacare
primeşte mult de la semenii săi, de obicei, incomparabil mai mult decât le-a oferit el. Totuşi,
valoarea unui om se vede în ceea ce oferă, nu în ceea ce este capabil să primească.”, spunea
celebrul fizician, laureat al premiului Nobel în 1921. „Albert Einstein e chiar mai bun decât
mine; toată lumea îl admiră, deşi practic nimeni nu-l înţelege, deloc.”, a mai spus actorul. El a
rememorat, de asemenea, cum soția lui Einstein, Elsa, i-a povestit despre momentul în care
Albert a descoperit teoria relativității. Se pare că într-o dimineață se purta foarte ciudat în timpul
micului dejun și părea pierdut în gânduri. După masă, s-a dus și s-a așezat la pian, a
cântat pentru aproape o jumătate de oră și apoi a dispărut sus pe scări ca să studieze. Abia peste
două săptămâni s-a reîntors din camera lui și, când a făcut-o, teoria relativității era scrisă pe
două coli de hârtie. Momentul care a marcat prietenia dintre Chaplin și Einstein a fost sosirea
celor doi la premiera filmului lui Chaplin „Luminile Orașului”. Cei doi au intrat în sală
împreună, amândoi purtând cravată neagră, soția lui Einstein stând la dreapta lui Chaplin. În timp
ce invitații aplaudau, o pretinsă conversație a avut loc între cei doi: „Ceea ce admir cel mai mult
la arta dumneavoastră”, a spus Albert Einstein, „este universalitatea ei. Nu spuneți un cuvânt și
totuși… o lume întreagă vă înțelege”. „Este adevărat”, a replicat Chaplin, „dar faima
dumneavoastră e și mai mare…o lume întreagă vă admiră, dar nimeni nu vă înțelege.” Deși
premiera filmului ar fi trebuit să fie în centrul atenției, cele două genii au devenit principalul
subiect de discuție printre invitați. Biograful lui Einstein a descris sosirea lor împreună ca „una
dintre cele mai memorabile scene din lumea celebrității.” Mulți au crezut că Einstein și soția lui
au fost chemați, printre ceilalți, ca invitați obișnuiți, dar zvonurile au circulat că Chaplin i-a
invitat ca prieteni apropiați, pentru ajutor. Era foarte neliniștit cu privire la primirea filmului, dar
a fost în zadar, „Luminile Orașului” devenind una dintre cele mai celebre și de mare succes
financiar creații ale sale. „Luminile Orașului” a atras publicul chiar și în timpul Marii Recesiuni
și a devenit una dintre cele mai frumoase
realizari ale lui Chaplin, pe care a sărbătorit-o alături de prietenul său, Albert Einstein.

(text preluat de pe bel-esprit.ro, ”Prietenii celebre: Charlie Chaplin și Albert Einstein”)

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Notează la ce se referă sintagma ”umbrele de pe pereți” din enunțul: ”Acces și voi veți
avea la umbrele de pe pereți”. 2 puncte

2. Charlie Chaplin considera că Einstein era o persoană


a) agitată, plăcută, puternică
b) calmă, plăcută, emotivă
c) cinstită, sinceră, blândă 2 puncte
3. Naratorul din textul 1 li se adresează cititorilor cu apelativul
a) ”oameni buni”
b) ”cai verzi”
c) ”măi prunci” 2 puncte
4. O sintagmă care se referă la cel care a inventat filmul mut este a)”scamator fără
pereche”
b)”acest domn”
c)”orb sau chior” 2 puncte
5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte:
a) Albert Einstein și Charlie Chaplin s-au întâlnit prima oară la
premiera filmului ”Luminile orașului” în 1931.
b) Naratorul din textul 1 cunoaște foarte bine lumea spectacolului.
c)Albert Einstein afirma că Chaplin era chiar mai bun decât el,
deși oamenii nu îl înțelegeau.
d) O cină în casa lui Chaplin a marcat începutul frumoasei prietenii dintre cele două genii.
e) Chaplin aprecia altruismul și sinceritatea lui Einstein.
f ) La premiera filmului ”Luminile orașului”, Chaplin se simțea
calm, sigur de succesul creației sale. 2 puncte
6. Menționează, în câte un enunț, ce tipar textual ilustrează fiecare dintre fragmentele de
mai jos: 6 puncte
a) „Ceea ce admir cel mai mult la arta dumneavoastră”, a spus Albert Einstein, „este
universalitatea ei. Nu spuneți un cuvânt și totuși… o lume întreagă vă înțelege”. „Este adevărat”,
a replicat Chaplin, „dar faima dumneavoastră e și mai mare… o lume întreagă vă admiră, dar
nimeni nu vă înțelege.”
b) El a început atunci să viseze fel de fel de cai verzi şi întâmplări breze. Când s-a trezit era
jumătate somnoros, jumătate fericit. Parcă s-ar fi tras a doua oară dintr-o maimuţă net superioară.
7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul
conținutului, între textul lui Marin Sorescu și articolul ”Prietenii celebre: Charlie Chaplin și
Albert
Einstein”. 2 puncte
8. Comentează explicația pe care naratorul o dă originii filmului, valorificând textul dat
într-un răspuns de 50-80 de cuvinte. 2 puncte
9. În textul literar naratorul prezintă și viziunea lui asupra filmului din viitor. Realizează,
în 50-80 de cuvinte, o comparație între această viziune și o imagine dintr-un film, un fragment
dintr-o carte sau o pictură care, în opinia ta, pot ilustra o lume din viitor.
6 puncte

B. Scrie răspunsul pentru fiecare răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Încercuiește cuvântul format prin compunere


duceți-vă / surdomut / anterior 2 puncte
2. În secvența ”Da, de astăzi, acces și voi o să aveți la umbrele de pe pereți” indicele
temporal este ca parte de vorbire: 2 puncte
a) un substantiv comun („astăzi”)
b) un substantiv comun („de pe pereți”)
c) un adverb de timp („astăzi”)
3. Rescrie secvența următoare introducând un adjectiv pronominal posesiv: Veţi vedea
primul film din viaţă”. 4 puncte
4. Completează enunțul ”… Mulți au crezut …” cu două propoziții subordonate aflate în
raport de coordonare și precizează felul acestora. 6 puncte
5. Completează spațiile libere din pagina de jurnal de mai jos cu forma corectă a
cuvintelor scrise între paranteze: 6 puncte
14 aprilie, 2010
Astăzi am plecat cu Felix spre Viena. În urma (multe) ……...............…….. insistențe, directorul
(Școală) …….............…….. de Muzică a acceptat transferul. Mi-a spus: „Dar copilul nu are
talent! (a renunța - imperativ, persoana a II-a, singular)¨…...…………..”.
Am zâmbit, spunându-i că (ceilalți) …….....…….. muzicieni care l-au ascultat, afirmația aceasta
li s-ar părea absurdă.
6. Alcătuiește un enunț imperativ în care să apară un substantiv compus cu funcția
sintactică de complement direct și un enunț interogativ în care predicatul să fie exprimat printr-
un verb la modul condițional-optativ, timpul perfect. 6 puncte
7. În textul reclamei de mai jos există erori de exprimare. Rescrieți textul reclamei într-o
formă corectă. 6 puncte
„BELLA ITALIA”
Dacă ești lihnit de foame, oprește-te la noi! Aici, în campania plăcută, familială a muzicii, vei
savura preparate care sunt originale din sudul Italiei!

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Imaginează-ți că ești regizorul unui film realizat după subiectul unei cărți care ți-a plăcut mult. Îi
scrii o scrisoare unui actor / unei actrițe pe care încerci să îl/o convingi să joace în filmul tău
rolul unui personaj. Redactează în cel puțin 150 de cuvinte textul acestei scrisori folosind o
secvență narativă, una descriptivă și una argumentativă.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct;
coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine
gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; proprietatea termenilor
folosiți – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.