Sunteți pe pagina 1din 1

,,Lacul” de Mihai Eminescu Asemănări ,,Poveste sentimentală” de N.

Stănescu

- titlul sugerează -genul liric - titlul creează


cadrul natural unde se impresia de întâmplări
petrece acțiunea trăite de îndrăgostit
- dragostea era -ambele sunt poezii de - dragostea este
neîmpărtășită dragoste împărtășită
- prezența - eul liric apare în - prezența
elementelor de ipostaza elementelor de
prozodie tradiționale: îndrăgostitului prozodie moderne:
organizare strofică, versurile continuă
rimă, măsură egală, unele după altele,
ritm. fiind prezentă tehnica
INGAMBAMENTULUI
(versurile încep cu
literă mică)
- prezența într-un - limbajul este - prezența secvenței ,,
număr mare a expresiv, fiind bogat în înainte și înapoi” care
verbelor la modul figuri de stil și imagini sugerează mișcarea
conjunctiv artistice continuă a cuvintelor.
- prezența pronumelui - prezența pronumelor
personal ,,ea” personale ,,eu, tu, noi”

S-ar putea să vă placă și